Rejestr zmian w biuletynie

23.06.2017

Dotyczy dokumentu:
WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEWA LUB KRZEWU
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEWA LUB KRZEWU
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 2.
Dotyczy dokumentu:
WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEWA LUB KRZEWU
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 3.
Dotyczy dokumentu:
WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEWA LUB KRZEWU
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1."
Dotyczy dokumentu:
WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEWA LUB KRZEWU
Treść zmiany:
Dodano załącznik "2."
Dotyczy dokumentu:
WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEWA LUB KRZEWU
Treść zmiany:
Dodano załącznik "3."
Dotyczy dokumentu:
WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEWA LUB KRZEWU
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1.

22.06.2017

Dotyczy dokumentu:
IMGW-PIB WROCŁAW - PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
IMGW-PIB WROCŁAW - PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pn. „ Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lubin – 2017 r .”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pn. „ Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lubin – 2017 r .”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "8."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o posiedzeniu komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Lubin
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o posiedzeniu komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Lubin
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Czerwiec 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Czerwiec 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1126 - w sprawie ogłoszenia III przetargu ustnegonieograniczonego na sprzedaż nieruchomości"
Dotyczy dokumentu:
Wójt Gminy Lubin ogłasza III przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Lisiec.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: PRZEBUDOWA DRÓG WEWNĘTRZNYCH I PLACU MANEWROWEGO DLA AUTOBUSÓW WRAZ Z BUDOWĄ ODWODNIENIA I OŚWIETLENIA DROGOWEGO W GORZYCY DZ. 183/10, 184/1, 184/25, 184/26, 184/34, 184/48, 245/2, 309 – CZ. I
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: PRZEBUDOWA DRÓG WEWNĘTRZNYCH I PLACU MANEWROWEGO DLA AUTOBUSÓW WRAZ Z BUDOWĄ ODWODNIENIA I OŚWIETLENIA DROGOWEGO W GORZYCY DZ. 183/10, 184/1, 184/25, 184/26, 184/34, 184/48, 245/2, 309 – CZ. I
Treść zmiany:
Dodano załącznik "17."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: PRZEBUDOWA DRÓG WEWNĘTRZNYCH I PLACU MANEWROWEGO DLA AUTOBUSÓW WRAZ Z BUDOWĄ ODWODNIENIA I OŚWIETLENIA DROGOWEGO W GORZYCY DZ. 183/10, 184/1, 184/25, 184/26, 184/34, 184/48, 245/2, 309 – CZ. I
Treść zmiany:
Dodano załącznik "18."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: PRZEBUDOWA DRÓG WEWNĘTRZNYCH I PLACU MANEWROWEGO DLA AUTOBUSÓW WRAZ Z BUDOWĄ ODWODNIENIA I OŚWIETLENIA DROGOWEGO W GORZYCY DZ. 183/10, 184/1, 184/25, 184/26, 184/34, 184/48, 245/2, 309 – CZ. I
Treść zmiany:
Dodano załącznik "19."
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1."
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "2."
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "3."
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "4."
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "5."
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "6."
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "7."
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "8."
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "9."
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "10."
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "11."
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "12."
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 3.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 4.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 2.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe Skarbnik Gminy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2016 rok"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe Skarbnik Gminy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o posiedzeniu komisji Rozwoju, Inwestycji i Działalności Komunalnej Rady Gminy Lubin.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Oświaty i Kultury Rady Gminy Lubin.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Oświaty i Kultury Rady Gminy Lubin.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

21.06.2017

Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY dot. postępowania prowadzonego, w trybie zamówienia z wolnej ręki pn.: ZARZĄDZANIE CMENTARZAMI KOMUNALNYMI GMINY LUBIN
Treść zmiany:
Dodano załącznik "2."
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY dot. postępowania prowadzonego, w trybie zamówienia z wolnej ręki pn.: ZARZĄDZANIE CMENTARZAMI KOMUNALNYMI GMINY LUBIN
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Czerwiec 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Czerwiec 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1114 - w sprawie szczegółowych zasad i warunkówrealizacji prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest zterenu Gminy Lubin"

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna