Rejestr zmian w biuletynie

23.12.2019

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Grudzień 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Grudzień 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z518 - w sprawie zmiany Zarządzenia nr 477/2019 zdnia 15.11.2019 r. dotyczącego powołania komisji przetargowej doprzeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:Zagospodarowanie terenu pocmęntarnęgo w Osieku w kierunku parkowym."
Dotyczy dokumentu:
Informacja Nadleśnictwa Legnica o polowaniach zbiorowych w dniach 3, 4, 6, 14, 15 stycznia 2020 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. przetargu nieograniczonego pn. DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA NA POTRZEBY URZĘDU GMINY W LUBINIE
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA NA POTRZEBY URZĘDU GMINY W LUBINIE
Treść zmiany:
Dodano załącznik "13."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA NA POTRZEBY URZĘDU GMINY W LUBINIE
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. Uporządkowanie gospodarki ściekowej aglomeracji Lubin w miejscowości Chróstnik.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. Uporządkowanie gospodarki ściekowej aglomeracji Lubin w miejscowości Chróstnik.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "12."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. przetargu nieograniczonego pn. Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. Uporządkowanie gospodarki ściekowej aglomeracji Lubin w miejscowości Chróstnik.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: Sporządzanie operatów szacunkowych dla Gminy Lubin
Treść zmiany:
Dodano załącznik "18."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: Sporządzanie operatów szacunkowych dla Gminy Lubin
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. przetargu nieograniczonego pn. Sporządzanie operatów szacunkowych dla Gminy Lubin
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
XV sesja Rady Gminy Lubin w dniu 20 grudnia 2019 r
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. przetargu nieograniczonego pn. PRZEBUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W GOGOŁOWICACH.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Gogołowicach
Treść zmiany:
Dodano załącznik "16."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Gogołowicach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

20.12.2019

Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Wójta Gminy Lubin zawiadamiające strony postępowania o braku możliwości załatwienia w ustawowym terminie sprawy dotyczącej wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn. ,,Rozbudowa odcinka drogi krajowej nr 36 Lubin-Ścinawa”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Składy Komisji Rady Gminy kadencja 2018 - 2023
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1.
Dotyczy dokumentu:
Składy Komisji Rady Gminy kadencja 2018 - 2023
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1."
Dotyczy dokumentu:
Składy Komisji Rady Gminy kadencja 2018 - 2023
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Grudzień 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z525 - w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnegonieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własnośćGminy Lubin"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Grudzień 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wójt Gminy Lubin ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Szklary Górne.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Grudzień 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z524 - w sprawie ogłoszenia IV przetargu ustnegonieograniczonego na sprzedaż części nieruchomości stanowiącejwłasność Gminy Lubin"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Grudzień 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wójt Gminy Lubin ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie Raszowa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przestrzeganie zasad bioasekuracji zawartych w przepisach rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, w gospodarstwach, w których utrzymywane są świnie, położonych na terytorium Polski poza obszarami objętymi restrykcjami w związku z występowaniem ASF (poza obszarem zagrożenia, objętym ograniczeniami i ochronnym)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 520/2019 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 19 grudnia 2019 r. zmieniające plan wykonawczy budżetu Gminy Lubin na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 519/2019 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany w planie wydatków Gminy Lubin na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Wójta Gminy Lubin zawiadamiające strony postępowania o zakończeniu postępowania wyjaśniającego w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn. ,,Rozbudowa odcinka drogi krajowej nr 36 Lubin-Ścinawa”.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Wójta Gminy Lubin zawiadamiające strony postępowania o zakończeniu postępowania wyjaśniającego w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn. ,,Rozbudowa odcinka drogi krajowej nr 36 Lubin-Ścinawa”.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Wójta Gminy Lubin zawiadamiające strony postępowania o zakończeniu postępowania wyjaśniającego w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn. ,,Rozbudowa odcinka drogi krajowej nr 36 Lubin-Ścinawa”.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

19.12.2019

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: ZAGOSPODAROWANIE TERENU POCMENTARNEGO W OSIEKU W KIERUNKU PARKOWYM
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: ZAGOSPODAROWANIE TERENU POCMENTARNEGO W OSIEKU W KIERUNKU PARKOWYM
Treść zmiany:
Dodano załącznik "13"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku naboru " Specjalista ds. kancelaryjnych i organizacyjnych w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku naboru. Specjalista ds. obsługi sekretariatu w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Nabór do pracy na wolne stanowisko urzędnicze ''"Audytor wewnętrzny"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór do pracy na wolne stanowisko urzędnicze ''"Audytor wewnętrzny"
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "1" na "3"
Dotyczy dokumentu:
Nabór do pracy na wolne stanowisko urzędnicze ''"Audytor wewnętrzny"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1"
Dotyczy dokumentu:
Nabór do pracy na wolne stanowisko urzędnicze ''"Audytor wewnętrzny"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Wójta Gminy Lubin zawiadamiające strony postępowania o zakończeniu postępowania wyjaśniającego w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn. ,,Rozbudowa odcinka drogi krajowej nr 36 Lubin-Ścinawa”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Rozwoju, Inwestycji i Działalności Komunalnej Rady Gminy Lubin
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Lubin.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Rolnej i Ochrony Środowiska Rady Gminy Lubin
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna