Rejestr zmian w biuletynie

04.07.2017

Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR L/331/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 26 czerwca 2017 r. zmieniająca budżet Gminy Lubin na rok 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR L/330/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 26 czerwca 2017roku zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lubin
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR L/331/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 26 czerwca 2017 r. zmieniająca budżet Gminy Lubin na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR L/329/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lubin absolutorium z wykonania budżetu Gminy Lubin za rok 2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR L/ 328/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 26 czerwca 2017 r.w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lubin za rok 2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR L/337/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Krzeczyn Wielki
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR L/336/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 26 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Lubin oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR L/335/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie projektu zmiany dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR L/336/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 26 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Lubin oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR L/334/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Lubin na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z realizacją przedsięwzięć w zakresie ochrony powietrza
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR L/335/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie projektu zmiany dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR L/333/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 26 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę nr XLV/287/2017 Rady Gminy Lubin z dnia 18 stycznia 2017 roku w sprawie pomocy finansowej Powiatowi Lubińskiemu na realizację drogowych zadań inwestycyjnych na terenie Gminy Lubin, zmienionej uchwałą nr XLVIII/314/2017 z dnia 30 marca 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR L/332/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie: emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR L/331/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 26 czerwca 2017 r. zmieniająca budżet Gminy Lubin na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR L/331/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 26 czerwca 2017 r. zmieniająca budżet Gminy Lubin na rok 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR L/330/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 26 czerwca 2017roku zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lubin
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR L/329/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lubin absolutorium z wykonania budżetu Gminy Lubin za rok 2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR L/330/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 26 czerwca 2017roku zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lubin
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR L/ 328/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 26 czerwca 2017 r.w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lubin za rok 2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR L/327/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie nadania obiektowi sportowo-rekreacyjnemu w Księginicach imienia Mieczysława Lodzińskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH POWSTAJĄCYCH NA NIERUCHOMOŚCIACH ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY LUBIN.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH POWSTAJĄCYCH NA NIERUCHOMOŚCIACH ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY LUBIN.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "18."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Czerwiec 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Czerwiec 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1140 - w sprawie pierwokupu nieruchomości"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Czerwiec 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1141 - w sprawie pierwokupu nieruchomości"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Czerwiec 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1142 - w sprawie pierwokupu nieruchomości"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Czerwiec 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1143 - w sprawie pierwokupu nieruchomości"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 1144/2017 Wójta Gminy Lubin z dnia 03 lipca 2017 r. zmieniające Zarządzenie Wójta Gminy Lubin nr 1114/2017 z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków realizacji prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubin
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Lipiec 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1144 - zmieniające Zarządzenie Wójta Gminy Lubinnr 1114/2017 z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad iwarunków realizacji prac związanych z usuwaniem wyrobówzawierających azbest z terenu Gminy Lubin"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Lipiec 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

03.07.2017

Dotyczy dokumentu:
DYREKTOR PRZEDSZKOLA IM. JANA PAWŁA II W RASZÓWCE OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Główny księgowy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU PRZY UL. KSIĘCIA LUDWIKA I NR 3 W LUBINIE – ETAP I
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU PRZY UL. KSIĘCIA LUDWIKA I NR 3 W LUBINIE – ETAP I
Treść zmiany:
Dodano załącznik "9."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Lipiec 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Czerwiec 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1139 - zmieniające zarządzenie w sprawieokreślenia zadań w zakresie administrowania gminnym zasobemnieruchomości przez Gminny Zakład Usług Komunalnych i Mieszkaniowychw Księginicach"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Czerwiec 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

29.06.2017

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: BUDOWA BOISKA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W KRZECZYNIE WIELKIM.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU PRZY UL. KSIĘCIA LUDWIKA I NR 3 W LUBINIE – ETAP I
Treść zmiany:
Dodano załącznik "8."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU PRZY UL. KSIĘCIA LUDWIKA I NR 3 W LUBINIE – ETAP I
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Czerwiec 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1133 - w sprawie nieodpłatnego przekazaniaskładników rzeczowych majątku ruchomego."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Czerwiec 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ostrzeżenie - woj. dolnośląskie, subregion legnicki, burze z gradem, deszcz/1
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

28.06.2017

Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA O WYNIKACH PRZEPROWADZONEGO NABORU W PRZEDSZKOLU IM. JANA PAWŁA II W RASZÓWCE Główny księgowy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ostrzeżenie - woj. dolnośląskie, burze z gradem /1
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Czerwiec 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1130 - w sprawie nabycia prawa własnościnieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Składowice gm.Lubin"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Czerwiec 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Oświaty i Kultury Rady Gminy Lubin
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna