Rejestr zmian w biuletynie

31.12.2019

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia dot. przetargu nieograniczonego pn. ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 103051D MIROSZOWICE-KŁOPOTÓW – ETAP III
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 103051D MIROSZOWICE-KŁOPOTÓW – ETAP III
Treść zmiany:
Dodano załącznik "16."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 103051D MIROSZOWICE-KŁOPOTÓW – ETAP III
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 335 w Krzeczynie Wielkim w zakresie budowy chodnika - etap II.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 335 w Krzeczynie Wielkim w zakresie budowy chodnika - etap II.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 335 w Krzeczynie Wielkim w zakresie budowy chodnika - etap II.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "21"
Dotyczy dokumentu:
Korekty oświadczeń majątkowych za 2018 rok oraz złożonych w ciągu roku 2019
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "3" na "7"
Dotyczy dokumentu:
Korekty oświadczeń majątkowych za 2018 rok oraz złożonych w ciągu roku 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Korekty oświadczeń majątkowych za 2018 rok oraz złożonych w ciągu roku 2019
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "1" na "2"
Dotyczy dokumentu:
Korekty oświadczeń majątkowych za 2018 rok oraz złożonych w ciągu roku 2019
Treść zmiany:
Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z"2" na "3"
Dotyczy dokumentu:
Korekty oświadczeń majątkowych za 2018 rok oraz złożonych w ciągu roku 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1"
Dotyczy dokumentu:
Korekty oświadczeń majątkowych za 2018 rok oraz złożonych w ciągu roku 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "2"
Dotyczy dokumentu:
Korekty oświadczeń majątkowych za 2018 rok oraz złożonych w ciągu roku 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "3"
Dotyczy dokumentu:
Korekty oświadczeń majątkowych za 2018 rok oraz złożonych w ciągu roku 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "4"
Dotyczy dokumentu:
Korekty oświadczeń majątkowych za 2018 rok oraz złożonych w ciągu roku 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "5"
Dotyczy dokumentu:
Korekty oświadczeń majątkowych za 2018 rok oraz złożonych w ciągu roku 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "6"
Dotyczy dokumentu:
Korekty oświadczeń majątkowych za 2018 rok oraz złożonych w ciągu roku 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Korekty oświadczeń majątkowych za 2018 rok oraz złożonych w ciągu roku 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Korekty oświadczeń majątkowych za 2018 rok oraz złożonych w ciągu roku 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 535/2019 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu wykonawczego budżetu Gminy Lubin, w tym planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2020 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

30.12.2019

Dotyczy dokumentu:
Korekty oświadczeń majątkowych za 2018 rok oraz złożonych w ciągu roku 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Korekty oświadczeń majątkowych za 2018 rok oraz złożonych w ciągu roku 2019
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 3
Dotyczy dokumentu:
Korekty oświadczeń majątkowych za 2018 rok oraz złożonych w ciągu roku 2019
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 4
Dotyczy dokumentu:
Korekty oświadczeń majątkowych za 2018 rok oraz złożonych w ciągu roku 2019
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 5
Dotyczy dokumentu:
Korekty oświadczeń majątkowych za 2018 rok oraz złożonych w ciągu roku 2019
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 2
Dotyczy dokumentu:
Korekty oświadczeń majątkowych za 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Korekty oświadczeń majątkowych za 2018 rok oraz złożonych w ciągu roku 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Korekty oświadczeń majątkowych za 2018 rok oraz złożonych w ciągu roku 2019
Treść zmiany:
Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z"2" na "5"
Dotyczy dokumentu:
Korekty oświadczeń majątkowych za 2018 rok oraz złożonych w ciągu roku 2019
Treść zmiany:
Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z"5" na "2"
Dotyczy dokumentu:
Korekty oświadczeń majątkowych za 2018 rok oraz złożonych w ciągu roku 2019
Treść zmiany:
Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z"4" na "3"
Dotyczy dokumentu:
Korekty oświadczeń majątkowych za 2018 rok oraz złożonych w ciągu roku 2019
Treść zmiany:
Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z"3" na "4"
Dotyczy dokumentu:
Korekty oświadczeń majątkowych za 2018 rok oraz złożonych w ciągu roku 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "2"
Dotyczy dokumentu:
Korekty oświadczeń majątkowych za 2018 rok oraz złożonych w ciągu roku 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "3"
Dotyczy dokumentu:
Korekty oświadczeń majątkowych za 2018 rok oraz złożonych w ciągu roku 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "4"
Dotyczy dokumentu:
Korekty oświadczeń majątkowych za 2018 rok oraz złożonych w ciągu roku 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "5"
Dotyczy dokumentu:
Korekty oświadczeń majątkowych za 2018 rok oraz złożonych w ciągu roku 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ORAZ ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH POWSTAJĄCYCH NA TERENIE GMINY LUBIN.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "19."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ORAZ ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH POWSTAJĄCYCH NA TERENIE GMINY LUBIN.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Grudzień 2019
Treść zmiany:
Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z"Z512 - w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzeniapostępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Usługizwiązane z realizacją zadań własnych Gminy Lubin." na "Z515 - wsprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowaniao udzielenie zamówienia publicznego pn.: Usługi związane zrealizacją zadań własnych Gminy Lubin."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Grudzień 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Grudzień 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z512 - w sprawie powołania komisji przetargowej doprzeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:Usługi związane z realizacją zadań własnych Gminy Lubin."
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 536/2019 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany w planie wydatków Gminy Lubin na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 531/2019 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 27 grudnia 2019 r. zmieniające plan wykonawczy budżetu Gminy Lubin na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 530/2019 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany w planie wydatków Gminy Lubin na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 529/2019 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków Gminy Lubin na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 528/2019 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 23 grudnia 2019 r. zmieniające plan wykonawczy budżetu Gminy Lubin na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 527/2019 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany w planie wydatków Gminy Lubin na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia dot. przetargu nieograniczonego pn. „Budowa kontenerowej świetlicy wiejskiej w miejscowości Ustronie”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Budowa kontenerowej świetlicy wiejskiej w miejscowości Ustronie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Budowa kontenerowej świetlicy wiejskiej w miejscowości Ustronie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "15"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 526/2019 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie uchylenia zarządzenia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XV/162/2019 RADY GMINY LUBIN z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Gminy Lubin na rok 2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XV/161/2019 RADY GMINY LUBIN z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubin
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XV/160/2019 RADY GMINY LUBIN z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XV/159/2019 RADY GMINY LUBIN z dnia 20 grudnia 2019 r. zmieniająca budżet Gminy Lubin na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XV/158/2019 RADY GMINY LUBIN z dnia 20 grudnia 2019 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lubin
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XV/162/2019 RADY GMINY LUBIN z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Gminy Lubin na rok 2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XV/161/2019 RADY GMINY LUBIN z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubin
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XV/160/2019 RADY GMINY LUBIN z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XV/159/2019 RADY GMINY LUBIN z dnia 20 grudnia 2019 r. zmieniająca budżet Gminy Lubin na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XV/158/2019 RADY GMINY LUBIN z dnia 20 grudnia 2019 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lubin
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XV/157/2019 RADY GMINY LUBIN z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lubińskiemu na realizację publicznego powiatowego transportu zbiorowego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XV/156/2019 RADY GMINY LUBIN z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Lubin.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XV/155/2019 RADY GMINY LUBIN z dnia 20 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr LXIII/458/2018 Rady Gminy Lubin z dnia 12 września 2018r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych i ośrodkach wsparcia udzielającym schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XV/154/2019 RADY GMINY LUBIN z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa na terenie Gminy Lubin na rok szkolny 2019/2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XV/153/2019 RADY GMINY LUBIN z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie nadania nazwy ul. Jodłowa we wsi Szklary Górne.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XV/152/2019 RADY GMINY LUBIN z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia ,,Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Lubin na lata 2019 – 2022 z perspektywą do 2026 r."
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA O WYNIKU NABORU na wolne stanowisko urzędnicze: AUDYTOR WEWNĘTRZNY
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

27.12.2019

Dotyczy dokumentu:
Otwarty Konkurs Ofert na 2020 rok na realizację zadania własnego Gminy w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Lubin.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Grudzień 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Grudzień 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z533 - w sprawie zamiany lokali mieszkalnych zgminnego zasobu mieszkaniowego."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Grudzień 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z583 - w sprawie ogłoszenia III przetargu ustnegonieograniczonego na sprzedaż części nieruchomości stanowiącejwłasność gminy Lubin"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Grudzień 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wójt Gminy Lubin ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Zimna Woda
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Niemstów.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Niemstów.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. "
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Niemstów.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Niemstów.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna