Rejestr zmian w biuletynie

29.10.2018

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 103045D NA DZ. 207 I 698/3 OBRĘB NIEMSTÓW ORAZ DZ. NR 234 OBRĘB PIESZKÓW – NIEMSTÓW-PIESZKÓW DROGA DOJAZDOWA DO GRUNTÓW ROLNYCH
Treść zmiany:
Dodano załącznik "10."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 103045D NA DZ. 207 I 698/3 OBRĘB NIEMSTÓW ORAZ DZ. NR 234 OBRĘB PIESZKÓW – NIEMSTÓW-PIESZKÓW DROGA DOJAZDOWA DO GRUNTÓW ROLNYCH
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego położonej w obrębie Składowice.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Październik 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1816 - w sprawie przeznaczenia do sprzedażynieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubin"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Październik 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LXIV/493/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 19 października 2018 r. zmieniająca budżet Gminy Lubin na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LXIV/490/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 19 października 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Raszówka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LXIV/492/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 19 października 2018 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lubin
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LXIV/489/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębach Chróstnik, Krzeczyn Mały i Obora
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LXIV/495/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 19 października 2018 r. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w Klubie Dziecięcym w Krzeczynie Wielkim i ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LXIV/494/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 19 października 2018 r. w sprawie utworzenia Klubu Dziecięcego w Krzeczynie Wielkim i ustalenia statutu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LXIV/493/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 19 października 2018 r. zmieniająca budżet Gminy Lubin na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LXIV/492/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 19 października 2018 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lubin
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LXIV/491/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 19 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Dolnośląskiemu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LXIV/490/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 19 października 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Raszówka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LXIV/489/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębach Chróstnik, Krzeczyn Mały i Obora
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LXIV/488/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 19 października 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży oraz sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Lubin
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LXIV/487/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 19 października 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Krzeczyn Mały
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LXIV/486/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 19 października 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Krzeczyn Wielki
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LXIV/485/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 19 października 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Krzeczyn Wielki
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LXIV/486/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 19 października 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Krzeczyn Wielki
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LXIV/484/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 19 października 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Krzeczyn Wielki
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LXIV/483/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 19 października 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr LXIII/458/2018 Rady Gminy Lubin z dnia 12 września 2018r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych i ośrodkach wsparcia udzielającym schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LXIV/482/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 19 października 2018 r. w sprawie wskazania wstępnych miejsc lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na drodze powiatowej nr 1227D w miejscowości Bukowna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LXIV/481/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 19 października 2018 r. w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego na drodze powiatowej nr 1234D w miejscowości Krzeczyn Wielki
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Październik 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Październik 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1814 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomościstanowiącej własność Gminy Lubin nie mogą zostać opublikowane zuwagi na ochronę danych osobowych"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Październik 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1815 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomościstanowiącej własność Gminy Lubin nie mogą zostać opublikowane zuwagi na ochronę danych osobowych"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 1788/20178 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 12 października 2018 r. w sprawie opracowania projektu budżetu Gminy Lubin na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

26.10.2018

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zwołaniu LXV sesji Rady Gminy Lubin.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na dostawę pomocy dydaktycznych w ramach projektu "Rozwój umiejętności matematyczno-przyrodniczych i językowych w szkołach podstawowych Gminy Lubin"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na dostawę pomocy dydaktycznych w ramach projektu "Rozwój umiejętności matematyczno-przyrodniczych i językowych w szkołach podstawowych Gminy Lubin"
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na dostawę pomocy dydaktycznych w ramach projektu "Rozwój umiejętności matematyczno-przyrodniczych i językowych w szkołach podstawowych Gminy Lubin"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 103045D NA DZ. 207 I 698/3 OBRĘB NIEMSTÓW ORAZ DZ. NR 234 OBRĘB PIESZKÓW – NIEMSTÓW-PIESZKÓW DROGA DOJAZDOWA DO GRUNTÓW ROLNYCH
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 103045D NA DZ. 207 I 698/3 OBRĘB NIEMSTÓW ORAZ DZ. NR 234 OBRĘB PIESZKÓW – NIEMSTÓW-PIESZKÓW DROGA DOJAZDOWA DO GRUNTÓW ROLNYCH
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 103045D NA DZ. 207 I 698/3 OBRĘB NIEMSTÓW ORAZ DZ. NR 234 OBRĘB PIESZKÓW – NIEMSTÓW-PIESZKÓW DROGA DOJAZDOWA DO GRUNTÓW ROLNYCH
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 103045D NA DZ. 207 I 698/3 OBRĘB NIEMSTÓW ORAZ DZ. NR 234 OBRĘB PIESZKÓW – NIEMSTÓW-PIESZKÓW DROGA DOJAZDOWA DO GRUNTÓW ROLNYCH
Treść zmiany:
Dodano załącznik "6."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 103045D NA DZ. 207 I 698/3 OBRĘB NIEMSTÓW ORAZ DZ. NR 234 OBRĘB PIESZKÓW – NIEMSTÓW-PIESZKÓW DROGA DOJAZDOWA DO GRUNTÓW ROLNYCH
Treść zmiany:
Dodano załącznik "7."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 103045D NA DZ. 207 I 698/3 OBRĘB NIEMSTÓW ORAZ DZ. NR 234 OBRĘB PIESZKÓW – NIEMSTÓW-PIESZKÓW DROGA DOJAZDOWA DO GRUNTÓW ROLNYCH
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 103045D NA DZ. 207 I 698/3 OBRĘB NIEMSTÓW ORAZ DZ. NR 234 OBRĘB PIESZKÓW – NIEMSTÓW-PIESZKÓW DROGA DOJAZDOWA DO GRUNTÓW ROLNYCH
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na dostawę pomocy dydaktycznych w ramach projektu "Rozwój umiejętności matematyczno-przyrodniczych i językowych w szkołach podstawowych Gminy Lubin"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY na zadanie Remont ogrodzenia murowanego posesji Składowice 6 - Placówka Opiekuńczo-wychowawczą „Przystań"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY na zadanie dotyczące dostawy komputera stacjonarnego i monitora w ramach projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Szklarach Górnych"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ NA DZIAŁKACH NR 573/1 i 573/2 OBRĘB NIEMSTÓW – NIEMSTÓW DROGA DOJAZDOWA DO GRUNTÓW ROLNYCH
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ NA DZIAŁKACH NR 573/1 i 573/2 OBRĘB NIEMSTÓW – NIEMSTÓW DROGA DOJAZDOWA DO GRUNTÓW ROLNYCH
Treść zmiany:
Dodano załącznik "8."

25.10.2018

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczące przetargu nieograniczonego pn.: PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCI OSIEK, OBORA I SIEDLCE.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "2."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczące przetargu nieograniczonego pn.: PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCI OSIEK, OBORA I SIEDLCE.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCIACH OSIEK, OBORA I SIEDLCE.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "17."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCIACH OSIEK, OBORA I SIEDLCE.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja Koła Łowieckiego GÓRNIK w Lubinie o organizacji dodatkowego polowania zbiorowego w obwodzie 58, w terminie 23.11.2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanych położonych na terenie miasta Lubina
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr petycji z 2017 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Październik 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1805 - w sprawie przeznaczenia do sprzedażynieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubin"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Październik 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1806 - w sprawie nabycia przez Gminę Lubinw drodze umowy nieodpłatnego przekazania prawa własnościnieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Osiek gm. Lubin."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Październik 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego położonej w obrębie Raszówka.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCIACH OSIEK, OBORA I SIEDLCE.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "16."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCIACH OSIEK, OBORA I SIEDLCE.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczące przetargu nieograniczonego pn.: PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCI OSIEK, OBORA I SIEDLCE.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczące przetargu nieograniczonego pn.: DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO CIĄGNIKA ROLNICZEGO WRAZ Z PRZYCZEPĄ.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO CIĄGNIKA ROLNICZEGO WRAZ Z PRZYCZEPĄ.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "9."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO CIĄGNIKA ROLNICZEGO WRAZ Z PRZYCZEPĄ.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W SIEDLCACH.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W SIEDLCACH.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "15."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu w przetargu nieograniczonym pn.: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W ZIMNEJ WODZIE, DZ. NR 33 - etap II.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "9."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu w przetargu nieograniczonym pn.: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W ZIMNEJ WODZIE, DZ. NR 33 - etap II.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: „PRZEBUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W GOGOŁOWICACH”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "11."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: „PRZEBUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W GOGOŁOWICACH”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu w przetargu nieograniczonym pn.: PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ NA DZIAŁKACH NR 573/1 i 573/2 OBRĘB NIEMSTÓW – NIEMSTÓW DROGA DOJAZDOWA DO GRUNTÓW ROLNYCH
Treść zmiany:
Dodano załącznik "17."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu w przetargu nieograniczonym pn.: PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ NA DZIAŁKACH NR 573/1 i 573/2 OBRĘB NIEMSTÓW – NIEMSTÓW DROGA DOJAZDOWA DO GRUNTÓW ROLNYCH
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY LUBIN W SEZONIE ZIMOWYM 2018/2019.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY LUBIN W SEZONIE ZIMOWYM 2018/2019.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "12."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ W MIEJSCOWOŚCIACH MIŁORADZICE I RASZÓWKA. ZADANIE 1. PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ W MIEJSCOWOŚCI MIŁORADZICE NA ODCINKU OD KM 1+041 DO 1+541. ZDANIE NR 2. PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ W MIEJSCOWOŚCI RASZÓWKA NA ODCINKU OD KM 8+000 DO 8+552
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ W MIEJSCOWOŚCIACH MIŁORADZICE I RASZÓWKA. ZADANIE 1. PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ W MIEJSCOWOŚCI MIŁORADZICE NA ODCINKU OD KM 1+041 DO 1+541. ZDANIE NR 2. PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ W MIEJSCOWOŚCI RASZÓWKA NA ODCINKU OD KM 8+000 DO 8+552
Treść zmiany:
Dodano załącznik "20."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ W MIEJSCOWOŚCIACH MIŁORADZICE I RASZÓWKA. ZADANIE 1. PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ W MIEJSCOWOŚCI MIŁORADZICE NA ODCINKU OD KM 1+041 DO 1+541. ZDANIE NR 2. PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ W MIEJSCOWOŚCI RASZÓWKA NA ODCINKU OD KM 8+000 DO 8+552
Treść zmiany:
Dodano załącznik "21."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wyborze oferty na zadanie dotyczące monitoringu i ewaluacji dokumentów strategicznych Gminy Lubin
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

24.10.2018

Dotyczy dokumentu:
Wykonanie monitoringu wizyjnego Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie miejscowości Obora i Siedlce.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "8."
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie monitoringu wizyjnego Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie miejscowości Obora i Siedlce.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "9."
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie monitoringu wizyjnego Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie miejscowości Obora i Siedlce.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokoły z Sesji Rady Gminy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokoły z Sesji Rady Gminy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "47."
Dotyczy dokumentu:
Protokoły z Sesji Rady Gminy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "48."
Dotyczy dokumentu:
Protokoły z Sesji Rady Gminy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "49."
Dotyczy dokumentu:
Protokoły z Sesji Rady Gminy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "50."
Dotyczy dokumentu:
Protokoły z Sesji Rady Gminy
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 47.
Dotyczy dokumentu:
Protokoły z Sesji Rady Gminy
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 48.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 103045D NA DZ. 207 I 698/3 OBRĘB NIEMSTÓW ORAZ DZ. NR 234 OBRĘB PIESZKÓW – NIEMSTÓW-PIESZKÓW DROGA DOJAZDOWA DO GRUNTÓW ROLNYCH
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 103045D NA DZ. 207 I 698/3 OBRĘB NIEMSTÓW ORAZ DZ. NR 234 OBRĘB PIESZKÓW – NIEMSTÓW-PIESZKÓW DROGA DOJAZDOWA DO GRUNTÓW ROLNYCH
Treść zmiany:
Dodano załącznik "9."

23.10.2018

Dotyczy dokumentu:
Petycja w sprawie rozpoczęcia V edycji Programu Wzorowa Łazienka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Petycja w sprawie wdrożenia w Gminie Systemu Zarządzania i Monitorowania Energii
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: „PRZEBUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W GOGOŁOWICACH”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "10."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: „PRZEBUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W GOGOŁOWICACH”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: PRZEBUDOWA I ADAPTACJA BUDYNKU W M. KRZECZYN WIELKI NR 32b NA POTRZEBY KLUBU.DZIECIĘCEGO
Treść zmiany:
Dodano załącznik "23."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: PRZEBUDOWA I ADAPTACJA BUDYNKU W M. KRZECZYN WIELKI NR 32b NA POTRZEBY KLUBU.DZIECIĘCEGO
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Raszówka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ostrzeżenia - województwo dolnośląskie - wiatr /1 - 23-10-2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Wójta Gminy Lubin
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z wyborów do Rady Gminy Lubin
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zestawienie wyników głosowania w wyborach do Rady Gminy Lubin w poszczególnych okręgach wyborczych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna