Rejestr zmian w biuletynie

08.01.2020

Dotyczy dokumentu:
Informacja Koła Łowieckiego ROLNIK we Wrocławiu o dodatkowym polowaniu zbiorowym w dniu 08.01.2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Gminna Biblioteka Publiczna w Raszówce - Informacje
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Gminna Biblioteka Publiczna w Raszówce - Informacje
Treść zmiany:
Dodano załącznik "6"
Dotyczy dokumentu:
Gminna Biblioteka Publiczna w Raszówce - Informacje
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 6.
Dotyczy dokumentu:
Gminna Biblioteka Publiczna w Raszówce - Informacje
Treść zmiany:
Dodano załącznik "4"
Dotyczy dokumentu:
Gminna Biblioteka Publiczna w Raszówce - Informacje
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 4.
Dotyczy dokumentu:
Gminna Biblioteka Publiczna w Raszówce - Informacje
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Gminna Biblioteka Publiczna w Raszówce - Informacje
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Gminna Biblioteka Publiczna w Raszówce - Informacje
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Klub Dziecięcy w Krzeczynie Wielkim - Informacje
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Klub Dziecięcy w Krzeczynie Wielkim - Informacje
Treść zmiany:
Dodano załącznik "6"

07.01.2020

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA W RAMACH PROJEKTU „ROZWÓJ E-ADMINISTRACJI W GMINIE LUBIN”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA W RAMACH PROJEKTU „ROZWÓJ E-ADMINISTRACJI W GMINIE LUBIN”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA W RAMACH PROJEKTU „ROZWÓJ E-ADMINISTRACJI W GMINIE LUBIN”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "10"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Styczeń 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Styczeń 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z541 - w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnegonieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własnośćGminy Lubin"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Styczeń 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z542 - w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnegonieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własnośćGminy Lubin"
Dotyczy dokumentu:
Wójt Gminy Lubin ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Chróstnik.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wójt Gminy Lubin ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Miłoradzice.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy Pzp, pn.: ZAKUP OKRESOWYCH BILETÓW NA POWIATOWĄ KOMUNIKACJĘ PUBLICZNĄ NA TERENIE POWIATU LUBIŃSKIEGO NA SIECI ORGANIZOWANEJ PRZEZ POWIAT LUBIŃSKI W RAMACH PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy Pzp, pn.: ZAKUP OKRESOWYCH BILETÓW NA POWIATOWĄ KOMUNIKACJĘ PUBLICZNĄ NA TERENIE POWIATU LUBIŃSKIEGO NA SIECI ORGANIZOWANEJ PRZEZ POWIAT LUBIŃSKI W RAMACH PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Styczeń 2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

03.01.2020

Dotyczy dokumentu:
Liczba osób zameldowanych w Gminie Lubin w 2019 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Liczba osób zameldowanych w Gminie Lubin w 2019 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "12"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania prowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, pn.: REMONT DROGI WEWNĘTRZNEJ NA DZ. NR 408 W MIEJSCOWOŚCI OBORA.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania prowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, pn.: REMONT DROGI WEWNĘTRZNEJ NA DZ. NR 408 W MIEJSCOWOŚCI OBORA.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: REMONT DROGI WEWNĘTRZNEJ NA DZ. NR 408 W MIEJSCOWOŚCI OBORA
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "1" na "10"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: REMONT DROGI WEWNĘTRZNEJ NA DZ. NR 408 W MIEJSCOWOŚCI OBORA
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: REMONT DROGI WEWNĘTRZNEJ NA DZ. NR 408 W MIEJSCOWOŚCI OBORA
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Grudzień 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z534- w sprawie zmiany Zarządzenia nr 459/2019 zdn. 04.11.2019 r. dotyczącego powołania komisji przetargowej doprzeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:Odbiór i zagospodarowanie oraz zagospodarowanie odpadów komunalnychpowstających na terenie gminy Lubin."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Grudzień 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

02.01.2020

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia dot. przetargu nieograniczonego pn. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Niemstowie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: "OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO – KOSZTORYSOWEJ ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA W NIEMSTOWIE.”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "9."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: "OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO – KOSZTORYSOWEJ ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA W NIEMSTOWIE.”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy Lubin
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy Lubin
Treść zmiany:
Dodano załącznik "10."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Grudzień 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Grudzień 2019
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Z583 - w sprawie ogłoszenia III przetargu ustnegonieograniczonego na sprzedaż części nieruchomości stanowiącejwłasność gminy Lubin
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Grudzień 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z532 - w sprawie ogłoszenia III przetargu ustnegonieograniczonego na sprzedaż części nieruchomości stanowiącejwłasność gminy Lubin"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Grudzień 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Grudzień 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z538 - w sprawie oddania w użyczenie nieruchomościstanowiącej własność Gminy Lubin"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 538/2019 Wójta Gminy Lubin z dnia 30.12.2019 r. w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubin
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja Koła Łowickiego BORSUK w Lubinie o dodatkowych polowaniach zbiorowych w dniach 10 -11 stycznia 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna