Rejestr zmian w biuletynie

17.07.2017

Dotyczy dokumentu:
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO W PRZEDSZKOLU IM. JANA PAWŁA II W RASZÓWCE
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO W PRZEDSZKOLU IM. JANA PAWŁA II W RASZÓWCE
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Lipiec 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1158 - Zarządzenie nr 1158/2017 Wójta Gminy Lubinz dnia 14.07.2017 r. w sprawie pełnomocnictwa"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Lipiec 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

14.07.2017

Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA dot. postępowania prowadzonego, w trybie zamówienia z wolnej ręki pn.: REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU PRZY ULICY KSIĘCIA LUDWIKA I NR 3 W LUBINIE - ETAP I
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA dot. postępowania prowadzonego, w trybie zamówienia z wolnej ręki pn.: REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU PRZY ULICY KSIĘCIA LUDWIKA I NR 3 W LUBINIE - ETAP I
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn: "Przebudowa i adaptacja zdegradowanego budynku nr 12 w Zimnej Wodzie na wielofunkcyjny ośrodek wsparcia"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn: "Przebudowa i adaptacja zdegradowanego budynku nr 12 w Zimnej Wodzie na wielofunkcyjny ośrodek wsparcia"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "7."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: PRZEBUDOWA DRÓG WEWNĘTRZNYCH I PLACU MANEWROWEGO DLA AUTOBUSÓW WRAZ Z BUDOWĄ ODWODNIENIA I OŚWIETLENIA DROGOWEGO W GORZYCY DZ. 183/10, 184/1, 184/25, 184/26, 184/34, 184/48, 245/2, 309 – CZ. I
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: PRZEBUDOWA DRÓG WEWNĘTRZNYCH I PLACU MANEWROWEGO DLA AUTOBUSÓW WRAZ Z BUDOWĄ ODWODNIENIA I OŚWIETLENIA DROGOWEGO W GORZYCY DZ. 183/10, 184/1, 184/25, 184/26, 184/34, 184/48, 245/2, 309 – CZ. I
Treść zmiany:
Dodano załącznik "21."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: PRZEBUDOWA ULICY SOSNOWEJ NA DZIAŁCE NR 6/80 WRAZ Z BUDOWĄ OŚWIETLENIA W MIEJSCOWOŚCI SZKLARY GÓRNE.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "11."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: PRZEBUDOWA ULICY SOSNOWEJ NA DZIAŁCE NR 6/80 WRAZ Z BUDOWĄ OŚWIETLENIA W MIEJSCOWOŚCI SZKLARY GÓRNE.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o zawarciu umowy, w wyniku przeprowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: PRZEBUDOWA ULICY SOSNOWEJ NA DZIAŁCE NR 6/80 WRAZ Z BUDOWĄ OŚWIETLENIA W MIEJSCOWOŚCI SZKLARY GÓRNE.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Lipiec 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Lipiec 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1151 - w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienienieodpłatnej służebności przesyłu"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Lipiec 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1152 - w sprawie nieodpłatnego przekazaniaskładników rzeczowych majątku ruchomego"

13.07.2017

Dotyczy dokumentu:
Obligacje 2017/2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Lipiec 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1153 - w sprawie emisji obligacji komunalnych GminyLubin"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Lipiec 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ GMINY LUBIN
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ GMINY LUBIN
Treść zmiany:
Dodano załącznik "UCHWAŁA NR 5/2017 Nadzwyczajnego ZgromadzeniaWspólników Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Gminy Lubin Sp. zo.o. z siedzibą w Księginicach z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie:zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu"
Dotyczy dokumentu:
PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ GMINY LUBIN
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ GMINY LUBIN
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: BUDOWA BOISKA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W KRZECZYNIE WIELKIM.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: BUDOWA BOISKA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W KRZECZYNIE WIELKIM.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "8."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: BUDOWA BOISKA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W KRZECZYNIE WIELKIM.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "9."

12.07.2017

Dotyczy dokumentu:
OSTRZEŻENIE Nr 64
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: DOWOZY UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SZKÓŁ W ROKU SZKOLNYM 2017/2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA dot. postępowania prowadzonego, w trybie zamówienia z wolnej ręki pn.: ZAKUP I MONTAŻ TABLIC INFORMACYJNYCH Z NAZWAMI ULIC ORAZ Z NUMERAMI PORZĄDKOWYMI NA TERENIE GMINY LUBIN.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA dot. postępowania prowadzonego, w trybie zamówienia z wolnej ręki pn.: ZAKUP I MONTAŻ TABLIC INFORMACYJNYCH Z NAZWAMI ULIC ORAZ Z NUMERAMI PORZĄDKOWYMI NA TERENIE GMINY LUBIN.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OSTRZEŻENIE Nr 63
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 1136/2017 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 30 czerwca 2017 r. zmieniające plan wykonawczy budżetu Gminy Lubin na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 1135/2017 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany w planie wydatków Gminy Lubin na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 1131/2017 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniające plan wykonawczy budżetu Gminy Lubin na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: MODERNIZACJA BOISKA SPORTOWEGO W MIEJSCOWOŚCI KŁOPOTÓW – ETAP I.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "13."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: MODERNIZACJA BOISKA SPORTOWEGO W MIEJSCOWOŚCI KŁOPOTÓW – ETAP I.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Czerwiec 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Czerwiec 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Czerwiec 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1120 - w sprawie powołania komisji przetargowej doprzeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU PRZY UL. KSIĘCIA LUDWIKA I NR 3 W LUBINIE- ETAP I."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Czerwiec 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1121 - zmieniające Zarządzenie Nr 972/2017 WójtaGminy Lubin z dnia 17.01.2017 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Czerwiec 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1123 - w sprawie powołania komisji przetargowej doprzeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:BUDOWA BOISKA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W KRZECZYNIE WIELKIM."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Czerwiec 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1124 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdaniafinansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Raszówce"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Czerwiec 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1125 - w sprawie zmiany Zarządzenia nr 1092/2017 zdn. 25.05.2017 r. dotyczącego powołania komisji przetargowej doprzeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:LIKWIDACJA DZIKICH WYSYPISK POWSTAŁYCH NA TERENACH STANOWIĄCYCHWŁASNOŚĆ GMINY LUBIN"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Czerwiec 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1127 - w sprawie powołania komisji przetargowej doprzeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:USŁUGI ZWIĄZANE Z ODBIOREM ODPADÓW NA TERENIE GMINY LUBIN"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Czerwiec 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1129 - w sprawie powołania komisji przetargowej doprzeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:ZARZĄDZANIE ZASOBEM NIERUCHOMOŚCI GMINY LUBIN."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Czerwiec 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1131 - zmieniające plan wykonawczy budżetu GminyLubin na rok 2017"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Czerwiec 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1132 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdaniafinansowego Ośrodka Kultury Gminy Lubin"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Czerwiec 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1134 - w sprawie uchylenia zarządzeniadotyczącego przekazania w zarządzanie cmentarzy komunalnych"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Czerwiec 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1135 - w sprawie zmiany w planie wydatków GminyLubin na rok 2017"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Czerwiec 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1136 - zmieniające plan wykonawczy budżetu GminyLubin na rok 2017"
Dotyczy dokumentu:
PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA MIESZKAŃ KOMUNALNYCH BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ GMINY LUBIN ORAZ INNE ROBOTY USŁUGOWE.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna