Rejestr zmian w biuletynie

15.01.2020

Dotyczy dokumentu:
Nabór do pracy na wolne stanowisko urzędnicze "Audytor wewnętrzny"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Lubin Tadeusza Kielana złożone na rozpoczęcie kadencji 2018-2023.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "2"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Lubin Tadeusza Kielana złożone na rozpoczęcie kadencji 2018-2023.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe za 2018 rok Wójt Gminy Lubin Tadeusz Kielan - Kadencja 2018-2023
Treść zmiany:
Dodano załącznik "2"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe za 2018 rok Wójt Gminy Lubin Tadeusz Kielan - Kadencja 2018-2023
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe za 2018 rok Wójt Gminy Lubin Tadeusz Kielan - Kadencja 2018-2023
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Wójta Gminy Lubin zawiadamiające strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa obwodnicy Krzeczyna Wielkiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 335”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. przetargu nieograniczonego pn. Zagospodarowanie terenu pocmentarnego w Osieku w kierunku parkowym.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2020 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: ZAGOSPODAROWANIE TERENU POCMENTARNEGO W OSIEKU W KIERUNKU PARKOWYM
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: ZAGOSPODAROWANIE TERENU POCMENTARNEGO W OSIEKU W KIERUNKU PARKOWYM
Treść zmiany:
Dodano załącznik "14"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Styczeń 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z549 - w sprawie terminów przeprowadzeniapostępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego doprzedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, innychform wychowania przedszkolnego i do klas I publicznych ośmioletnichszkół podstawowych Gminy Lubin na rok szkolny 2020/2021"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Styczeń 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Styczeń 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Styczeń 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z548 - w sprawie ogłoszenia na 2020 rok podstawowejkwoty dotacji dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych orazwskaźnika zwiększającego"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Styczeń 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z545 - w sprawie udzielenia pełnomocnictwa"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania: "Świadczenie usług weterynaryjnych oraz zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na terenie gminy Lubin w 2020 roku".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania: "Zapewnienie bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Lubin miejsca w schronisku dla zwierząt w 2020 roku"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

14.01.2020

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Styczeń 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z547 - w sprawie procedury przeprowadzenia kontroliprzestrzegania przez osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcamiprzepisów o ochronie środowiska w zakresie przeciwdziałanianielegalnemu spalaniu odpadów oraz w zakresie przestrzeganiaograniczeń, nakazów lub zakazów określonych w Uchwale SejmikuWojewództwa Dolnośląskiego nr XLI/1407/17 z dnia 8 grudnia 2017 r. wsprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego, zwyłączeniem Gminy Wrocław i uzdrowisk, ograniczeń i zakazów wzakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliwna nieruchomościach położonych na terenie Gminy Lubin"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Styczeń 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Styczeń 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z544 - w sprawie najmu lokalu mieszkalnego zgminnego zasobu mieszkaniowego nie może zostać opublikowane z uwagi naochronę danych osobowych."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Styczeń 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Styczeń 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z546 - w sprawie udzielenia pełnomocnictwa"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Styczeń 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
RO - 06 - PRZYZNANIE NAGRODY / WYRÓŻNIENIA SPORTOWEGO
Treść zmiany:
Dodano załącznik "2"
Dotyczy dokumentu:
RO - 06 - PRZYZNANIE NAGRODY / WYRÓŻNIENIA SPORTOWEGO
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
RO - 06 - PRZYZNANIE NAGRODY / WYRÓŻNIENIA SPORTOWEGO
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 2.
Dotyczy dokumentu:
RO - 05 - PRZYZNANIE NAGRODY / WYRÓŻNIENIA TRENEROWI / DZIAŁACZOWI SPORTOWEMU
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
RO - 05 - PRZYZNANIE NAGRODY / WYRÓŻNIENIA TRENEROWI / DZIAŁACZOWI SPORTOWEMU
Treść zmiany:
Dodano załącznik "2"
Dotyczy dokumentu:
RO - 05 - PRZYZNANIE NAGRODY / WYRÓŻNIENIA TRENEROWI / DZIAŁACZOWI SPORTOWEMU
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 2.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Styczeń 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Styczeń 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z543 - w sprawie powołania komisji przetargowej doprzeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:„EKSPLOATACJA SIECI OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA TERENIE GMINY LUBIN"."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 335 w Krzeczynie Wielkim w zakresie budowy chodnika - etap II.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 335 w Krzeczynie Wielkim w zakresie budowy chodnika - etap II.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "23"

13.01.2020

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 335 w Krzeczynie Wielkim w zakresie budowy chodnika - etap II.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 335 w Krzeczynie Wielkim w zakresie budowy chodnika - etap II.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "22"
Dotyczy dokumentu:
Rejestry prowadzone w Referacie Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestry prowadzone w Referacie Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestry prowadzone w Referacie Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestry prowadzone w Referacie Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia
Treść zmiany:
Usunięto załącznik REJESTR ŻŁOBKÓW i KLUBÓW DZIECIĘCYCH
Dotyczy dokumentu:
Rejestry prowadzone w Referacie Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Petycja w sprawie płatności bezgotówkowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1"
Dotyczy dokumentu:
Petycja w sprawie płatności bezgotówkowych
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "1" na "2"
Dotyczy dokumentu:
Petycja w sprawie płatności bezgotówkowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nieodpłatna pomoc prawna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nieodpłatna pomoc prawna
Treść zmiany:
Dodano załącznik "8"
Dotyczy dokumentu:
Nieodpłatna pomoc prawna
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 8.
Dotyczy dokumentu:
Nieodpłatna pomoc prawna
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 9.
Dotyczy dokumentu:
Nieodpłatna pomoc prawna
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 10.
Dotyczy dokumentu:
Nieodpłatna pomoc prawna
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 11.
Dotyczy dokumentu:
Nieodpłatna pomoc prawna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

11.01.2020

Dotyczy dokumentu:
KLAUZULE INFORMACYJNE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
KLAUZULE INFORMACYJNE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

09.01.2020

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Grudzień 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Grudzień 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z527 - w sprawie zmiany w planie wydatków GminyLubin na rok 2019"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Grudzień 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z528 - zmieniające plan wykonawczy budżetu GminyLubin na rok 2019"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Grudzień 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z529 - w sprawie zmiany planu dochodów i wydatkówGminy Lubin na rok 2019"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Grudzień 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z530 - w sprawie zmiany w planie wydatków GminyLubin na rok 2019"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Grudzień 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z531 - zmieniające plan wykonawczy budżetu GminyLubin na rok 2019"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Grudzień 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z535 - w sprawie ustalenia planu wykonawczegobudżetu Gminy Lubin, w tym planu finansowego zadań z zakresuadministracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2020rok"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Grudzień 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Grudzień 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z513 - zmieniające plan wykonawczy budżetu GminyLubin na rok 2019"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Grudzień 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z519 - w sprawie zmiany w planie wydatków GminyLubin na rok 2019"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Grudzień 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z520 - zmieniające plan wykonawczy budżetu GminyLubin na rok 2019"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Grudzień 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z526 - w sprawie uchylenia zarządzenia"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Grudzień 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z508 - w sprawie zmiany w planie wydatków GminyLubin na rok 2019"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Grudzień 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z512 - w sprawie zmiany planu dochodów i wydatkówGminy Lubin na rok 2019"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Grudzień 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z507 - w sprawie zmiany planu dochodów i wydatkówGminy Lubin na rok 2019"
Dotyczy dokumentu:
Nieodpłatna pomoc prawna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nieodpłatna pomoc prawna
Treść zmiany:
Dodano załącznik "12"
Dotyczy dokumentu:
Nieodpłatna pomoc prawna
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 4.
Dotyczy dokumentu:
Nieodpłatna pomoc prawna
Treść zmiany:
Dodano załącznik "4"
Dotyczy dokumentu:
Nieodpłatna pomoc prawna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna