Rejestr zmian w biuletynie

15.10.2018

Dotyczy dokumentu:
Wójt Gminy Lubin ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Księginice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Październik 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Październik 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1791 - w sprawie ogłoszenia IV przetargu ustnegonieograniczonego na sprzedaż nieruchomości"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Październik 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1790 - zmieniające zarządzenie nr 1751/2018Wójta Gminy Lubin z dnia 11 września 2018r. w sprawie ogłoszenia IIIprzetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Październik 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Październik 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1793 - w sprawie pierwokupu nieruchomości"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Październik 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W SIEDLCACH
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Lipiec 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1690 - w sprawie użyczenia nieruchomościstanowiącej własność Gminy Lubin"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Lipiec 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja Koła Łowieckiego ROLNIK ww Wrocławiu o terminach polowań zbiorowych w sezonie 2018-2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Październik 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1792 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomościstanowiącej własność Gminy Lubin"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Październik 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

12.10.2018

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zwołaniu LXIV sesji Rady Gminy Lubin
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na dostawę mebli do pracowni szkolnej w ramach projektu pn. "Rozwój umiejętności matematyczno-przyrodniczych i językowych w szkołach podstawowych gminy Lubin"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Skład Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników Głosowania
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1.
Dotyczy dokumentu:
Skład Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników Głosowania
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1."
Dotyczy dokumentu:
Skład Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników Głosowania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

11.10.2018

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ NA DZIAŁKACH NR 573/1 i 573/2 OBRĘB NIEMSTÓW – NIEMSTÓW DROGA DOJAZDOWA DO GRUNTÓW ROLNYCH
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie monitoringu wizyjnego Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie miejscowości Obora i Siedlce.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie monitoringu wizyjnego Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie miejscowości Obora i Siedlce.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Skład Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników Głosowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Skład Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Lipiec 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Lipiec 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1688 - w sprawie ustalenia wysokości funduszusołeckiego w roku budżetowym 2019"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Październik 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1786 - Informuję, iż zarządzenie nr 1786 wsprawie dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubinnie może zostać opublikowane z uwagi na ochronę danych osobowych"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Październik 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Sierpień 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Sierpień 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1711 - Informuję iż zarządzenie nr 1711 wsprawie wynajęcia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubinnie może zostać opublikowane z uwagi na ochronę danych osobowych."
Dotyczy dokumentu:
Informacja Koła Łowieckiego BORSUK w Lubinie o terminach polowań zbiorowych w sezonie 2018-2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe dostawa fabrycznie nowych pojemników i kontenerów do zbiórki odpadów w ramach projektu "Budowa dwóch Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Lubin".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kadencja 2014-2018 - Przewodniczący Rady Gminy Lubin oświadczenia majątkowe złożone na zakończenie kadencji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe złożone na zakończenie kadencji Wójt Gminy Lubin Tadeusz Kielan - Kadencja 2014-2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

10.10.2018

Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości zabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego położonych w obrębie Miłoradzice.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego położonej w obrębie Miłoradzice.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego położonej w obrębie Miłoradzice.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1."
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego położonej w obrębie Miłoradzice.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego położonej w obrębie Miłoradzice.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Październik 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1783 - w sprawie przeznaczenia do sprzedażynieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubin"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Październik 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1784 - w sprawie przeznaczenia do sprzedażynieruchomości zabudowanych stanowiących własność Gminy Lubin"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Październik 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

09.10.2018

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Lipiec 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1676 - w sprawie wniesienia wkładu pieniężnegona pokrycie nowo utworzonych udziałów w spółce pod nazwąPrzedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Gminy Lubin Spółka z o.o."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Lipiec 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Październik 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Październik 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1782 - zmieniające zarządzenie nr 1722/2018Wójta Gminy Lubin z dnia 16 sierpnia 2018r. w sprawie ogłoszenia IIprzetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomościzabudowanych położonych na terenie miasta Lubina"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO – KOSZTORYSOWEJ PRZEBUDOWY DRÓG NA TERENIE GMINY LUBIN W MIEJSCOWOŚCIACH GOLA, OBORA, MIROSZOWICE, CZERNIEC, NIEMSTÓW, KRZECZYN MAŁY
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO – KOSZTORYSOWEJ PRZEBUDOWY DRÓG NA TERENIE GMINY LUBIN W MIEJSCOWOŚCIACH GOLA, OBORA, MIROSZOWICE, CZERNIEC, NIEMSTÓW, KRZECZYN MAŁY
Treść zmiany:
Dodano załącznik "13."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: PRZEBUDOWA I ADAPTACJA BUDYNKU W M. KRZECZYN WIELKI NR 32b NA POTRZEBY KLUBU.DZIECIĘCEGO
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: PRZEBUDOWA I ADAPTACJA BUDYNKU W M. KRZECZYN WIELKI NR 32b NA POTRZEBY KLUBU.DZIECIĘCEGO
Treść zmiany:
Dodano załącznik "13."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: PRZEBUDOWA I ADAPTACJA BUDYNKU W M. KRZECZYN WIELKI NR 32b NA POTRZEBY KLUBU.DZIECIĘCEGO
Treść zmiany:
Dodano załącznik "14."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: PRZEBUDOWA I ADAPTACJA BUDYNKU W M. KRZECZYN WIELKI NR 32b NA POTRZEBY KLUBU.DZIECIĘCEGO
Treść zmiany:
Dodano załącznik "15."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY LUBIN W SEZONIE ZIMOWYM 2018/2019.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "11."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY LUBIN W SEZONIE ZIMOWYM 2018/2019.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
WÓJT GMINY LUBIN zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, działających na rzecz mieszkańców GMINY LUBIN do przedkładania propozycji zadań i uwag do programu współpracy na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XL/262/2016 RADY GMINY LUBIN z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla obrębu Obora
Treść zmiany:
Dodano załącznik "2."
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XL/262/2016 RADY GMINY LUBIN z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla obrębu Obora
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja Nadleśnictwa Legnica o terminach polowań zbiorowych na terenie obwodów 123, 124.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna