Rejestr zmian w biuletynie

23.10.2018

Dotyczy dokumentu:
Petycja w sprawie rozpoczęcia V edycji Programu Wzorowa Łazienka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Petycja w sprawie wdrożenia w Gminie Systemu Zarządzania i Monitorowania Energii
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: „PRZEBUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W GOGOŁOWICACH”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "10."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: „PRZEBUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W GOGOŁOWICACH”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: PRZEBUDOWA I ADAPTACJA BUDYNKU W M. KRZECZYN WIELKI NR 32b NA POTRZEBY KLUBU.DZIECIĘCEGO
Treść zmiany:
Dodano załącznik "23."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: PRZEBUDOWA I ADAPTACJA BUDYNKU W M. KRZECZYN WIELKI NR 32b NA POTRZEBY KLUBU.DZIECIĘCEGO
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Raszówka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ostrzeżenia - województwo dolnośląskie - wiatr /1 - 23-10-2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Wójta Gminy Lubin
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z wyborów do Rady Gminy Lubin
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zestawienie wyników głosowania w wyborach do Rady Gminy Lubin w poszczególnych okręgach wyborczych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

22.10.2018

Dotyczy dokumentu:
PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

19.10.2018

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: Wykonanie remontu cząstkowego drogi powiatowej nr 1232D Zimna Woda, polegającego na wymianie warstw bitumicznych.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: Wykonanie remontu cząstkowego drogi powiatowej nr 1232D Zimna Woda, polegającego na wymianie warstw bitumicznych.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "8."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: Wykonanie remontu cząstkowego drogi powiatowej nr 1232D Zimna Woda, polegającego na wymianie warstw bitumicznych.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "9."
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe dostawa wyposażenia do portierni zlokalizowanej na terenie dwóch Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Lubin w ramach projektu "Budowa dwóch Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Lubin"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe dostawa wyposażenia do portierni zlokalizowanej na terenie dwóch Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Lubin w ramach projektu "Budowa dwóch Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Lubin"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "6."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wyborze oferty na zadanie dotyczące dostawy fabrycznie nowych pojemników i kontenerów do zbiórki odpadów w ramach projektu pn. „Budowa dwóch Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Lubin”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: Wykonanie remontu cząstkowego drogi powiatowej nr 1232D Zimna Woda, polegającego na wymianie warstw bitumicznych.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Wójta Gminy Lubin zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn. ,,Przebudowa i rozbudowa istniejących budynków produkcyjno – magazynowych w Chróstniku na działkach 332/32, 332/31, 332/29, 332/27, 569 i 332/16”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

18.10.2018

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: PRZEBUDOWA I ADAPTACJA BUDYNKU W M. KRZECZYN WIELKI NR 32b NA POTRZEBY KLUBU.DZIECIĘCEGO
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: PRZEBUDOWA I ADAPTACJA BUDYNKU W M. KRZECZYN WIELKI NR 32b NA POTRZEBY KLUBU.DZIECIĘCEGO
Treść zmiany:
Dodano załącznik "19."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: PRZEBUDOWA I ADAPTACJA BUDYNKU W M. KRZECZYN WIELKI NR 32b NA POTRZEBY KLUBU.DZIECIĘCEGO
Treść zmiany:
Dodano załącznik "20."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: PRZEBUDOWA I ADAPTACJA BUDYNKU W M. KRZECZYN WIELKI NR 32b NA POTRZEBY KLUBU.DZIECIĘCEGO
Treść zmiany:
Dodano załącznik "21."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: PRZEBUDOWA I ADAPTACJA BUDYNKU W M. KRZECZYN WIELKI NR 32b NA POTRZEBY KLUBU.DZIECIĘCEGO
Treść zmiany:
Dodano załącznik "22."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Oświaty i Kultury Rady Gminy Lubin
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Lubin
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na wykonanie i dostawę naklejek informacyjnych w związku z promocja projektu pn. "Budowa dwóch Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Lubin"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacjia o udzieleniu zamówienia dot. rozbudowy oświetlenia w Karczowiskach dz. nr 13/27 i 171/21
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu BHP, sprzętu przeciwpożarowego i narzędzi.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Legnicy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 7.000.000,00 ZŁ.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: „PRZEBUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W GOGOŁOWICACH”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: „PRZEBUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W GOGOŁOWICACH”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "9. "

17.10.2018

Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na dostawę komputera stacjonarnego i monitora
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 9/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Lubinie z dnia 17 października 2018 r. w sprawie ustalenia sposobu przekazania przez obwodowe komisje wyborcze ds. ustalenia wyników glosowania protokołów głosowania w obwodzie w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 103045D NA DZ. 207 I 698/3 OBRĘB NIEMSTÓW ORAZ DZ. NR 234 OBRĘB PIESZKÓW – NIEMSTÓW-PIESZKÓW DROGA DOJAZDOWA DO GRUNTÓW ROLNYCH
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 103045D NA DZ. 207 I 698/3 OBRĘB NIEMSTÓW ORAZ DZ. NR 234 OBRĘB PIESZKÓW – NIEMSTÓW-PIESZKÓW DROGA DOJAZDOWA DO GRUNTÓW ROLNYCH
Treść zmiany:
Dodano załącznik "8."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 7.000.000,00 ZŁ.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 7.000.000,00 ZŁ.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "12."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 7.000.000,00 ZŁ.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "11."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 7.000.000,00 ZŁ.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "10."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 7.000.000,00 ZŁ.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "9."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 7.000.000,00 ZŁ.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 7.000.000,00 ZŁ.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "8."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 7.000.000,00 ZŁ.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o udzieleniu zamówienia na realizację zadania pn. „Rozbudowa cmentarza komunalnego w miejscowości Siedlce”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie monitoringu wizyjnego Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie miejscowości Obora i Siedlce.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie monitoringu wizyjnego Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie miejscowości Obora i Siedlce.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "6."
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie monitoringu wizyjnego Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie miejscowości Obora i Siedlce.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "7."
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe dostawa wyposażenia do portierni zlokalizowanej na terenie dwóch Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Lubin w ramach projektu "Budowa dwóch Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Lubin"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1."
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe dostawa wyposażenia do portierni zlokalizowanej na terenie dwóch Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Lubin w ramach projektu "Budowa dwóch Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Lubin"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe dostawa wyposażenia do portierni zlokalizowanej na terenie dwóch Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Lubin w ramach projektu "Budowa dwóch Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Lubin"
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Rozwoju, Inwestycji i Działalności Komunalnej Rady Gminy Lubin
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Zdrowia i Sportu Rady Gminy Lubin
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe dostawa wyposażenia do portierni zlokalizowanej na terenie dwóch Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Lubin w ramach projektu "Budowa dwóch Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Lubin"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe dostawa wyposażenia do portierni zlokalizowanej na terenie dwóch Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Lubin w ramach projektu "Budowa dwóch Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Lubin"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja dla mieszkańców Gminy Lubin, dotyczącą obowiązków, jakie ciążą na właścicielach i użytkownikach posesji graniczących z drogami publicznymi.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna