Rejestr zmian w biuletynie

19.11.2018

Dotyczy dokumentu:
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Legnicy z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie zwołania I sesji Rady Gminy Lubin
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 7.000.000,00 ZŁ.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 7.000.000,00 ZŁ.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "25."
Dotyczy dokumentu:
Wójt Gminy Lubin ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Siedlce
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Listopad 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1840 - w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnegonieograniczonego na sprzedaż nieruchomości"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Listopad 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Petycja w sprawie możliwości wdrożenia pełnej cyfryzacji w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

15.11.2018

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWY BUDYNKU OSP W SZKLARACH GÓRNYCH.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "8. "
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWY BUDYNKU OSP W SZKLARACH GÓRNYCH.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na dostawę pomocy dydaktycznych w ramach projektu "Rozwój umiejętności matematyczno-przyrodniczych i językowych w szkołach podstawowych Gminy Lubin"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "12. "
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na dostawę pomocy dydaktycznych w ramach projektu "Rozwój umiejętności matematyczno-przyrodniczych i językowych w szkołach podstawowych Gminy Lubin"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Listopad 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1835 - w sprawie zamiany prawa własnościnieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubin na prawo własnościnieruchomości stanowiących własność osoby fizycznej"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Listopad 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Niemstów przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

14.11.2018

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W SIEDLCACH
Treść zmiany:
Dodano załącznik "7."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W SIEDLCACH
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: BUDOWA I PRZEBUDOWA OBIEKTÓW SPORTOWO-REKREACYJNYCH NA TERENIE GMINY LUBIN.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "10."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: BUDOWA I PRZEBUDOWA OBIEKTÓW SPORTOWO-REKREACYJNYCH NA TERENIE GMINY LUBIN.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: BUDOWA I PRZEBUDOWA OBIEKTÓW SPORTOWO-REKREACYJNYCH NA TERENIE GMINY LUBIN.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 103045D NA DZ. 207 I 698/3 OBRĘB NIEMSTÓW ORAZ DZ. NR 234 OBRĘB PIESZKÓW – NIEMSTÓW-PIESZKÓW DROGA DOJAZDOWA DO GRUNTÓW ROLNYCH
Treść zmiany:
Dodano załącznik "10."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 103045D NA DZ. 207 I 698/3 OBRĘB NIEMSTÓW ORAZ DZ. NR 234 OBRĘB PIESZKÓW – NIEMSTÓW-PIESZKÓW DROGA DOJAZDOWA DO GRUNTÓW ROLNYCH
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
NABÓR KANDYDATÓW DO II KADENCJI RADY SENIORÓW GMINY LUBIN
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 3.
Dotyczy dokumentu:
NABÓR KANDYDATÓW DO II KADENCJI RADY SENIORÓW GMINY LUBIN
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 4.
Dotyczy dokumentu:
NABÓR KANDYDATÓW DO II KADENCJI RADY SENIORÓW GMINY LUBIN
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 5.
Dotyczy dokumentu:
NABÓR KANDYDATÓW DO II KADENCJI RADY SENIORÓW GMINY LUBIN
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
NABÓR KANDYDATÓW DO II KADENCJI RADY SENIORÓW GMINY LUBIN
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ W MIEJSCOWOŚCIACH MIŁORADZICE I RASZÓWKA. ZADANIE 1. PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ W MIEJSCOWOŚCI MIŁORADZICE NA ODCINKU OD KM 1+041 DO 1+541. ZDANIE NR 2. PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ W MIEJSCOWOŚCI RASZÓWKA NA ODCINKU OD KM 8+000 DO 8+552
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ W MIEJSCOWOŚCIACH MIŁORADZICE I RASZÓWKA. ZADANIE 1. PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ W MIEJSCOWOŚCI MIŁORADZICE NA ODCINKU OD KM 1+041 DO 1+541. ZDANIE NR 2. PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ W MIEJSCOWOŚCI RASZÓWKA NA ODCINKU OD KM 8+000 DO 8+552
Treść zmiany:
Dodano załącznik "26."
Dotyczy dokumentu:
Retransmisja Sesji Rady Gminy Lubin z dnia 12.07.2018 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Retransmisja Sesji Rady Gminy Lubin z dnia 12.07.2018 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Retransmisje obrad Rady Gminy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Retransmisja Sesji Rady Gminy Lubin z dnia 12.07.2018 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Retransmisje obrad Rady Gminy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Transmisje obrad Rady Gminy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Listopad 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1831 - w sprawie pierwokupu nieruchomości"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Listopad 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1832 - w sprawie wyrażenia zgody na odpłatnenabycie do zasobu Gminy Lubin części nieruchomości położonej wSzklarach Górnych gm. Lubin"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Listopad 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1833 - zmieniające zarządzenie nr 1791/2018Wójta Gminy Lubin z dnia 15 października 2018r. w sprawie ogłoszeniaIV przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Listopad 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

13.11.2018

Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na dostawę mebli do pracowni szkolnej w ramach projektu pn. "Rozwój umiejętności matematyczno-przyrodniczych i językowych w szkołach podstawowych gminy Lubin"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na dostawę mebli do pracowni szkolnej w ramach projektu pn. "Rozwój umiejętności matematyczno-przyrodniczych i językowych w szkołach podstawowych gminy Lubin"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "2."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: Wykonanie remontu cząstkowego drogi powiatowej nr 1232D Zimna Woda, polegającego na wymianie warstw bitumicznych.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: Wykonanie remontu cząstkowego drogi powiatowej nr 1232D Zimna Woda, polegającego na wymianie warstw bitumicznych.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "11."
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego zawiadamiające o wydaniu decyzji nr IF-WO.7570.515.2017.BK3 z dnia 06.11.2018 r. w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości nr 196/1 położonej w Siedlcach, gminy Lubin.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
KOMUNIKAT WÓJTA GMINY LUBIN o treningu systemu powszechnego ostrzegania 14-15 listopada 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna