Rejestr zmian w biuletynie

29.01.2020

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonego pn. SPORZĄDZANIE OPERATÓW SZACUNKOWYCH DLA GMINY LUBIN
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 553/2020 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 20 stycznia 2020 r. zmieniające plan wykonawczy budżetu Gminy Lubin na rok 2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 552/2020 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany w planie wydatków Gminy Lubin na rok 2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Styczeń 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Styczeń 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z552 - w sprawie zmiany w planie wydatków GminyLubin na rok 2020"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Styczeń 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z553 - zmieniające plan wykonawczy budżetu GminyLubin na rok 2020"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Zdrowia i Sportu Rady Gminy Lubin
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

28.01.2020

Dotyczy dokumentu:
XVI sesja Rady Gminy Lubin w dniu 23 stycznia 2020 r
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XVI/166/2020 RADY GMINY LUBIN z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla obrębu Raszówka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XVI/165/2020 RADY GMINY LUBIN z dnia 23 stycznia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest gmina Lubin.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XVI/164/2020 RADY GMINY LUBIN z dnia 23 stycznia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Dolnośląskiemu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XVI/163/2020 RADY GMINY LUBIN z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Lubin
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko audytora wewnętrznego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp, pn.: USŁUGI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY LUBIN.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp, pn.: USŁUGI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY LUBIN.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Styczeń 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z560 - w sprawie powołania Komisji Konkursowej wramach otwartego konkursu ofert na 2020 rok na realizację zadaniawłasnego Gminy w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowisportu w Gminie Lubin"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Styczeń 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Styczeń 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z564 - zmieniające zarządzenie w sprawie planudofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych wszkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest GminaLubin na rok 2020, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranychprzez szkoły wyższe, placówki doskonalenia nauczycieli i innepodmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowenauczycieli oraz formy i specjalności kształcenia, na któredofinansowanie jest przyznawane"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Styczeń 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

27.01.2020

Dotyczy dokumentu:
Statut Młodzieżowej Rady Gminy Lubin
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Statut Młodzieżowej Rady Gminy Lubin
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Statut Młodzieżowej Rady Gminy Lubin
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Statut Młodzieżowej Rady Gminy Lubin
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Statut Młodzieżowej Rady Gminy Lubin
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Styczeń 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z561 - w sprawie pierwokupu nieruchomości"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Styczeń 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z562 - w sprawie pierwokupu nieruchomości"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Styczeń 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z563 - w sprawie pierwokupu nieruchomości"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Styczeń 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Styczeń 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z559 - w sprawie upoważnienia dla Zastępcy WójtaGminy Lubin"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Styczeń 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

24.01.2020

Dotyczy dokumentu:
Protokoły z Sesji Rady Gminy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "67"
Dotyczy dokumentu:
Protokoły z Sesji Rady Gminy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokoły z Sesji Rady Gminy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokoły z Sesji Rady Gminy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "66"
Dotyczy dokumentu:
Protokoły z Sesji Rady Gminy
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 66 - Protokół z XIII sesji Rady Gminy Lubin zdnia 25 listopada 2019 r.
Dotyczy dokumentu:
Protokoły z Sesji Rady Gminy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "66 - Protokół z XIII sesji Rady Gminy Lubin z dnia25 listopada 2019 r."
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 537/2019 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 30 grudnia 2019 r. zmieniające plan wykonawczy budżetu Gminy Lubin na rok 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 537/2019 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 30 grudnia 2019 r. zmieniające plan wykonawczy budżetu Gminy Lubin na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Grudzień 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Grudzień 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z537 - zmieniające plan wykonawczy budżetu GminyLubin na rok 2019"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Styczeń 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z558 - w sprawie powołania ZespołuInterdyscyplinarnego"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Styczeń 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna