Rejestr zmian w biuletynie

01.08.2017

Dotyczy dokumentu:
Obligacje 2017/2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obligacje 2017/2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "6. "
Dotyczy dokumentu:
Obligacje 2017/2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "7. "
Dotyczy dokumentu:
Obligacje 2017/2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "8. "
Dotyczy dokumentu:
Obligacje 2017/2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "9. "
Dotyczy dokumentu:
Obligacje 2017/2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "10. "
Dotyczy dokumentu:
Ostrzeżenie IMGE nr 71 - BURZE Z GRADEM/1
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
KOMUNIKAT WÓJTA GMINY LUBIN
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Księginice.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Sierpień 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Sierpień 2017 r.
Treść zmiany:
Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z"Z1181 - w " na "Z1181 - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalimieszkalnych położonych w obrębie Gogołowice gm. Lubin"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Sierpień 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Sierpień 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Lubin przeznaczonych do sprzedaży
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ WRAZ Z DOJAZDAMI, ODWODNIENIEM, OŚWIETLENIEM, KANALIZACJĄ SANITARNĄ ORAZ PRZYŁĄCZAMI SIECI WODOCIĄGOWEJ, NA DZIAŁKACH NR 13/27, 17/2, 17/3, 21, 40, 26/3, 26/4 W M. KARCZOWISKA.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ WRAZ Z DOJAZDAMI, ODWODNIENIEM, OŚWIETLENIEM, KANALIZACJĄ SANITARNĄ ORAZ PRZYŁĄCZAMI SIECI WODOCIĄGOWEJ, NA DZIAŁKACH NR 13/27, 17/2, 17/3, 21, 40, 26/3, 26/4 W M. KARCZOWISKA.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "12. "
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ WRAZ Z DOJAZDAMI, ODWODNIENIEM, OŚWIETLENIEM, KANALIZACJĄ SANITARNĄ ORAZ PRZYŁĄCZAMI SIECI WODOCIĄGOWEJ, NA DZIAŁKACH NR 13/27, 17/2, 17/3, 21, 40, 26/3, 26/4 W M. KARCZOWISKA.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "13. "
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ WRAZ Z DOJAZDAMI, ODWODNIENIEM, OŚWIETLENIEM, KANALIZACJĄ SANITARNĄ ORAZ PRZYŁĄCZAMI SIECI WODOCIĄGOWEJ, NA DZIAŁKACH NR 13/27, 17/2, 17/3, 21, 40, 26/3, 26/4 W M. KARCZOWISKA.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "14. "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Lipiec 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1178 - w sprawie przeznaczenia do dzierżawynieruchomości stanowiących własność Gminy Lubin"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Lipiec 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 1178/2017 Wójta Gminy Lubin z dnia 31.07.2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubin
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

31.07.2017

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Lipiec 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1179 - w sprawie dzierżawy części nieruchomościstanowiących własność Gminy Lubin"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Lipiec 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 1179/2017 Wójta Gminy Lubin z dnia 31.07.2017 r. w sprawie dzierżawy części nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubin
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obligacje 2017/2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZMIANY W SPECYFIKACJI WARUNKÓW PRZETARGU NA WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI GMINY LUBIN
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obligacje 2017/2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "5. "
Dotyczy dokumentu:
Obligacje 2017/2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obligacje 2017/2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Opinia RIO"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Lipiec 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Lipiec 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1171 - w sprawie podania do publicznej wiadomościinformacji, o której mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27sierpnia 2009 roku o finansach publicznych"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 1175/2017 Wójta Gminy Lubin z dnia 31.07.2017 r. w sprawie użyczenie lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Lubin
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Lipiec 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1176 - w sprawie określenia stawek bazowych zanajem lokali mieszkalnych i lokali socjalnych tworzących mieszkaniowyzasób Gminy Lubin"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Lipiec 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Lipiec 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1175 - w sprawie użyczenie lokalu użytkowegostanowiącego własność Gminy Lubin"

28.07.2017

Dotyczy dokumentu:
WNIOSEK O UDZIELENIE WSPARCIA MATERIALNEGO UCZNIOM W RAMACH „ LOKALNEGO PROGRAMU WYRÓWNYWANIA SZANS EDUKACYJNYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻ ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY LUBIN”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
WNIOSEK O UDZIELENIE WSPARCIA MATERIALNEGO UCZNIOM W RAMACH „ LOKALNEGO PROGRAMU WYRÓWNYWANIA SZANS EDUKACYJNYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻ ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY LUBIN”
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 4.
Dotyczy dokumentu:
WNIOSEK O UDZIELENIE WSPARCIA MATERIALNEGO UCZNIOM W RAMACH „ LOKALNEGO PROGRAMU WYRÓWNYWANIA SZANS EDUKACYJNYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻ ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY LUBIN”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. "
Dotyczy dokumentu:
WNIOSEK O UDZIELENIE WSPARCIA MATERIALNEGO UCZNIOM W RAMACH „ LOKALNEGO PROGRAMU WYRÓWNYWANIA SZANS EDUKACYJNYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻ ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY LUBIN”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "2. "
Dotyczy dokumentu:
WNIOSEK O UDZIELENIE WSPARCIA MATERIALNEGO UCZNIOM W RAMACH „ LOKALNEGO PROGRAMU WYRÓWNYWANIA SZANS EDUKACYJNYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻ ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY LUBIN”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "3. "
Dotyczy dokumentu:
WNIOSEK O UDZIELENIE WSPARCIA MATERIALNEGO UCZNIOM W RAMACH „ LOKALNEGO PROGRAMU WYRÓWNYWANIA SZANS EDUKACYJNYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻ ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY LUBIN”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "4. "
Dotyczy dokumentu:
WNIOSEK O UDZIELENIE WSPARCIA MATERIALNEGO UCZNIOM W RAMACH „ LOKALNEGO PROGRAMU WYRÓWNYWANIA SZANS EDUKACYJNYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻ ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY LUBIN”
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1.
Dotyczy dokumentu:
WNIOSEK O UDZIELENIE WSPARCIA MATERIALNEGO UCZNIOM W RAMACH „ LOKALNEGO PROGRAMU WYRÓWNYWANIA SZANS EDUKACYJNYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻ ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY LUBIN”
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 2.
Dotyczy dokumentu:
WNIOSEK O UDZIELENIE WSPARCIA MATERIALNEGO UCZNIOM W RAMACH „ LOKALNEGO PROGRAMU WYRÓWNYWANIA SZANS EDUKACYJNYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻ ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY LUBIN”
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 3.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Lipiec 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1170 - zmieniające zarządzenie w sprawieregulaminu dowozów uczniów z terenu gminy Lubin do szkół."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Lipiec 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

26.07.2017

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Lipiec 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1168 - w sprawie pierwokupu nieruchomości"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Lipiec 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1169 - w sprawie pierwokupu nieruchomości"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Lipiec 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
FUNDUSZ SOŁECKI 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obligacje 2017/2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "3. "
Dotyczy dokumentu:
Obligacje 2017/2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna