Rejestr zmian w biuletynie

01.08.2017

Dotyczy dokumentu:
Obligacje 2017/2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obligacje 2017/2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "6. "
Dotyczy dokumentu:
Obligacje 2017/2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "7. "
Dotyczy dokumentu:
Obligacje 2017/2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "8. "
Dotyczy dokumentu:
Obligacje 2017/2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "9. "
Dotyczy dokumentu:
Obligacje 2017/2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "10. "
Dotyczy dokumentu:
Ostrzeżenie IMGE nr 71 - BURZE Z GRADEM/1
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
KOMUNIKAT WÓJTA GMINY LUBIN
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Księginice.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Sierpień 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Sierpień 2017 r.
Treść zmiany:
Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z"Z1181 - w " na "Z1181 - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalimieszkalnych położonych w obrębie Gogołowice gm. Lubin"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Sierpień 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Sierpień 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Lubin przeznaczonych do sprzedaży
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ WRAZ Z DOJAZDAMI, ODWODNIENIEM, OŚWIETLENIEM, KANALIZACJĄ SANITARNĄ ORAZ PRZYŁĄCZAMI SIECI WODOCIĄGOWEJ, NA DZIAŁKACH NR 13/27, 17/2, 17/3, 21, 40, 26/3, 26/4 W M. KARCZOWISKA.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ WRAZ Z DOJAZDAMI, ODWODNIENIEM, OŚWIETLENIEM, KANALIZACJĄ SANITARNĄ ORAZ PRZYŁĄCZAMI SIECI WODOCIĄGOWEJ, NA DZIAŁKACH NR 13/27, 17/2, 17/3, 21, 40, 26/3, 26/4 W M. KARCZOWISKA.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "12. "
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ WRAZ Z DOJAZDAMI, ODWODNIENIEM, OŚWIETLENIEM, KANALIZACJĄ SANITARNĄ ORAZ PRZYŁĄCZAMI SIECI WODOCIĄGOWEJ, NA DZIAŁKACH NR 13/27, 17/2, 17/3, 21, 40, 26/3, 26/4 W M. KARCZOWISKA.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "13. "
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ WRAZ Z DOJAZDAMI, ODWODNIENIEM, OŚWIETLENIEM, KANALIZACJĄ SANITARNĄ ORAZ PRZYŁĄCZAMI SIECI WODOCIĄGOWEJ, NA DZIAŁKACH NR 13/27, 17/2, 17/3, 21, 40, 26/3, 26/4 W M. KARCZOWISKA.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "14. "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Lipiec 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1178 - w sprawie przeznaczenia do dzierżawynieruchomości stanowiących własność Gminy Lubin"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Lipiec 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 1178/2017 Wójta Gminy Lubin z dnia 31.07.2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubin
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

31.07.2017

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Lipiec 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1179 - w sprawie dzierżawy części nieruchomościstanowiących własność Gminy Lubin"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Lipiec 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 1179/2017 Wójta Gminy Lubin z dnia 31.07.2017 r. w sprawie dzierżawy części nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubin
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obligacje 2017/2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZMIANY W SPECYFIKACJI WARUNKÓW PRZETARGU NA WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI GMINY LUBIN
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obligacje 2017/2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "5. "
Dotyczy dokumentu:
Obligacje 2017/2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obligacje 2017/2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Opinia RIO"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Lipiec 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Lipiec 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1171 - w sprawie podania do publicznej wiadomościinformacji, o której mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27sierpnia 2009 roku o finansach publicznych"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 1175/2017 Wójta Gminy Lubin z dnia 31.07.2017 r. w sprawie użyczenie lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Lubin
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Lipiec 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1176 - w sprawie określenia stawek bazowych zanajem lokali mieszkalnych i lokali socjalnych tworzących mieszkaniowyzasób Gminy Lubin"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Lipiec 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Lipiec 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1175 - w sprawie użyczenie lokalu użytkowegostanowiącego własność Gminy Lubin"

28.07.2017

Dotyczy dokumentu:
WNIOSEK O UDZIELENIE WSPARCIA MATERIALNEGO UCZNIOM W RAMACH „ LOKALNEGO PROGRAMU WYRÓWNYWANIA SZANS EDUKACYJNYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻ ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY LUBIN”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
WNIOSEK O UDZIELENIE WSPARCIA MATERIALNEGO UCZNIOM W RAMACH „ LOKALNEGO PROGRAMU WYRÓWNYWANIA SZANS EDUKACYJNYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻ ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY LUBIN”
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 4.
Dotyczy dokumentu:
WNIOSEK O UDZIELENIE WSPARCIA MATERIALNEGO UCZNIOM W RAMACH „ LOKALNEGO PROGRAMU WYRÓWNYWANIA SZANS EDUKACYJNYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻ ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY LUBIN”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. "
Dotyczy dokumentu:
WNIOSEK O UDZIELENIE WSPARCIA MATERIALNEGO UCZNIOM W RAMACH „ LOKALNEGO PROGRAMU WYRÓWNYWANIA SZANS EDUKACYJNYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻ ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY LUBIN”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "2. "
Dotyczy dokumentu:
WNIOSEK O UDZIELENIE WSPARCIA MATERIALNEGO UCZNIOM W RAMACH „ LOKALNEGO PROGRAMU WYRÓWNYWANIA SZANS EDUKACYJNYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻ ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY LUBIN”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "3. "
Dotyczy dokumentu:
WNIOSEK O UDZIELENIE WSPARCIA MATERIALNEGO UCZNIOM W RAMACH „ LOKALNEGO PROGRAMU WYRÓWNYWANIA SZANS EDUKACYJNYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻ ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY LUBIN”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "4. "
Dotyczy dokumentu:
WNIOSEK O UDZIELENIE WSPARCIA MATERIALNEGO UCZNIOM W RAMACH „ LOKALNEGO PROGRAMU WYRÓWNYWANIA SZANS EDUKACYJNYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻ ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY LUBIN”
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1.
Dotyczy dokumentu:
WNIOSEK O UDZIELENIE WSPARCIA MATERIALNEGO UCZNIOM W RAMACH „ LOKALNEGO PROGRAMU WYRÓWNYWANIA SZANS EDUKACYJNYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻ ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY LUBIN”
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 2.
Dotyczy dokumentu:
WNIOSEK O UDZIELENIE WSPARCIA MATERIALNEGO UCZNIOM W RAMACH „ LOKALNEGO PROGRAMU WYRÓWNYWANIA SZANS EDUKACYJNYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻ ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY LUBIN”
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 3.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Lipiec 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1170 - zmieniające zarządzenie w sprawieregulaminu dowozów uczniów z terenu gminy Lubin do szkół."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Lipiec 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

26.07.2017

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Lipiec 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1168 - w sprawie pierwokupu nieruchomości"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Lipiec 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1169 - w sprawie pierwokupu nieruchomości"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Lipiec 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
FUNDUSZ SOŁECKI 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obligacje 2017/2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "3. "
Dotyczy dokumentu:
Obligacje 2017/2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... następna