Rejestr zmian w biuletynie

30.01.2017

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ W OSIEKU, DZ. NR 166/2, 162/12 (UL. SPOKOJNA).
Treść zmiany:
Dodano załącznik "9."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ W OSIEKU, DZ. NR 166/2, 162/12 (UL. SPOKOJNA).
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Styczeń 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z988 - w sprawie uzgodnienia warunków korzystaniaze stołówki szkolnej oraz wysokości opłat za posiłki"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Styczeń 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o udzieleniu zamówienia, w wyniku przeprowadzonego, w trybie zamówienia z wolnej ręki, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: EKSPLOATACJA SIECI OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA TERENIE GMINY LUBIN W ROKU 2017.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o udzieleniu zamówienia, w wyniku przeprowadzonego, w trybie zamówienia z wolnej ręki, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: EKSPLOATACJA SIECI OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA TERENIE GMINY LUBIN W ROKU 2017.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ W OSIEKU, DZ. NR 166/2, 162/12 (UL. SPOKOJNA).
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Styczeń 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 984/2017 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie wynajęcia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubin
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Styczeń 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z984 - w sprawie wynajęcia nieruchomościstanowiącej własność Gminy Lubin"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Styczeń 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z977 - w sprawie pierwokupu nieruchomości"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Styczeń 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z978 - w sprawie pierwokupu nieruchomości"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Styczeń 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 971/2017 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 17 stycznia 2017 r. zmieniające plan wykonawczy budżetu Gminy Lubin na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 970/2017 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany w planie wydatków Gminy Lubin na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 954/2017 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 3 stycznia 2017 r. zmieniające plan wykonawczy budżetu Gminy Lubin na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 953/2017 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 3 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany w planie wydatków Gminy Lubin na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Styczeń 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Styczeń 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z953 - w sprawie zmiany w planie wydatków GminyLubin na rok 2017"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Styczeń 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z954 - zmieniające plan wykonawczy budżetu GminyLubin na rok 2017"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Styczeń 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z959 - w sprawie udzielenia pełnomocnictwa"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Styczeń 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z961 - w sprawie powołania komisji przetargowej doprzeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:ZAGOSPODAROWANIE TERENU NA CELE SPORTOWO-REKREACYJNE W SZKLARACHGÓRNYCH – ETAP II"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Styczeń 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z968 - w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienienieodpłatnej służebności przesyłu"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Styczeń 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z969 - zmieniające Zarządzenie nr 530.2015 z dnia21 grudnia 2015 w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Styczeń 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z970 - w sprawie zmiany w planie wydatków GminyLubin na rok 2017"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Styczeń 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z971 - zmieniające plan wykonawczy budżetu GminyLubin na rok 2017"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Styczeń 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z982 - w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia eliminacji gminnych konkursówrecytatorskich"

27.01.2017

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - grudzień 2016
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - grudzień 2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z951 - w sprawie upoważnienia do przeprowadzeniapostepowań w zakresie jednorazowego świadczenia i wydawaniaw tychsprawach decyzji"
Dotyczy dokumentu:
Zmiany urlopowe
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Świetlice socjoterapeutyczne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1.
Dotyczy dokumentu:
Świetlice socjoterapeutyczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. "
Dotyczy dokumentu:
Świetlice socjoterapeutyczne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

26.01.2017

Dotyczy dokumentu:
Wykaz sołtysów- numery telefonów kadencja 2015-2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1."
Dotyczy dokumentu:
Wykaz sołtysów- numery telefonów kadencja 2015-2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz sołtysów- numery telefonów kadencja 2015-2019
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH NA POTRZEBY URZĘDU GMINY W LUBINIE
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: ZAGOSPODAROWANIE TERENU NA CELE SPORTOWO-REKREACYJNE W SZKLARACH GÓRNYCH – ETAP II
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: ZAGOSPODAROWANIE TERENU NA CELE SPORTOWO-REKREACYJNE W SZKLARACH GÓRNYCH – ETAP II
Treść zmiany:
Dodano załącznik "12."

24.01.2017

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Siedlcach o przetargu nieograniczonym pn. "DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W SIEDLCACH”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "3."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Siedlcach o przetargu nieograniczonym pn. "DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W SIEDLCACH”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr II/5/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwale Rady Gminy Lubin nr XLIII/279/2016 z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubin i uchwale Rady Gminy Lubin nr XLIII/280/2016 z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Gminy Lubin na rok 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr II/6/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Lubin przedstawionego w uchwale Rady Gminy Lubin nr XLIII/280/2016 z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu Gminy Lubin na rok 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 949/2016 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 30 grudnia 2016 r. zmieniające plan wykonawczy budżetu Gminy Lubin na rok 2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 948 /2016 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany w planie wydatków Gminy Lubin na rok 2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - grudzień 2016
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - grudzień 2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z915 - w sprawie zatrudnienia Dyrektora GminnegoZakładu Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Księginicach"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - grudzień 2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z916 - w sprawie udzielenia peomocnictwa"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - grudzień 2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z941 - w sprawie udzielenia pełnomocnictwa PaniElżbiecie Piasny- Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy wSzklarach Górnych"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - grudzień 2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z948 - w sprawie zmiany w planie wydatków GminyLubin na rok 2016"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - grudzień 2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z949 - zmieniające plan wykonawczy budżetu GminyLubin na rok 2016"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XLV/289/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XLV/288/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Szklary Górne
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XLV/287/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie pomocy finansowej Powiatowi Lubińskiemu na realizację drogowych zadań inwestycyjnych na terenie Gminy Lubin
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XLV/286/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLV/234/2010 Rady Gminy Lubin z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Lubin
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XLV/285/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały określającej warunki i tryb finansowania realizacji zadania własnego gminy określonego w art. 27 ust. 1 ustawy o sporcie w postaci tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Lubin
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr II/6/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Lubin przedstawionego w uchwale Rady Gminy Lubin nr XLIII/280/2016 z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu Gminy Lubin na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr II/5/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwale Rady Gminy Lubin nr XLIII/279/2016 z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubin i uchwale Rady Gminy Lubin nr XLIII/280/2016 z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Gminy Lubin na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... następna