Rejestr zmian w biuletynie

05.02.2020

Dotyczy dokumentu:
Nabór do pracy na wolne stanowisko urzędnicze Specjalista w Referacie Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1
Dotyczy dokumentu:
Nabór do pracy na wolne stanowisko urzędnicze Specjalista w Referacie Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1"
Dotyczy dokumentu:
Nabór do pracy na wolne stanowisko urzędnicze Specjalista w Referacie Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór do pracy na wolne stanowisko urzędnicze Specjalista w Referacie Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn: Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Obora, Gola i Miroszowice.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn: Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Obora, Gola i Miroszowice.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "8"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn: Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Obora, Gola i Miroszowice.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "7"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn: Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Obora, Gola i Miroszowice.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "6"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn: Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Obora, Gola i Miroszowice.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "5"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn: Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Obora, Gola i Miroszowice.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

04.02.2020

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Grudzień 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Grudzień 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z522 - zmieniające zarządzenie nr 265/2019 WójtaGminy Lubin z dnia 13.06.2019 r. w sprawie użyczenia mienia komunalnegostanowiącego własność Gminy Lubin"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Luty 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z572 - w sprawie nabycia przez Gminę Lubin w drodzeumowy nieodpłatnego przekazania prawa własności częścinieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Gola gm. Lubin."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Luty 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Luty 2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY postępowania przeprowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa oleju opałowego do Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Siedlcach”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W SIEDLCACH
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
RO-02 UDZIELENIE ZE ŚRODKÓW GMINY LUBIN DOTACJI NA PRACE KONSERWATORSKIE LUB ROBOTY BUDOWLANE PRZY ZABYTKU WPISANYM DO REJESTRU ZABYTKÓW
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1.
Dotyczy dokumentu:
RO-02 UDZIELENIE ZE ŚRODKÓW GMINY LUBIN DOTACJI NA PRACE KONSERWATORSKIE LUB ROBOTY BUDOWLANE PRZY ZABYTKU WPISANYM DO REJESTRU ZABYTKÓW
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1"
Dotyczy dokumentu:
RO-02 UDZIELENIE ZE ŚRODKÓW GMINY LUBIN DOTACJI NA PRACE KONSERWATORSKIE LUB ROBOTY BUDOWLANE PRZY ZABYTKU WPISANYM DO REJESTRU ZABYTKÓW
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o upublicznieniu i konsultacjach ws. Programu ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim, w których w 2018 r. zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu wraz z planem działań krótkoterminowych.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Wójta Gminy Lubin zawiadamiające społeczeństwo o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa obwodnicy Krzeczyna Wielkiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 335”.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

03.02.2020

Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Wójta Gminy Lubin zawiadamiające społeczeństwo o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa obwodnicy Krzeczyna Wielkiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 335”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Liczba osób zameldowanych w Gminie Lubin w 2020 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1"
Dotyczy dokumentu:
Liczba osób zameldowanych w Gminie Lubin w 2020 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Liczba osób zameldowanych w Gminie Lubin w 2020 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Liczba osób zameldowanych w Gminie Lubin w 2020 roku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Liczba osób zameldowanych w Gminie Lubin w 2020 roku
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.

30.01.2020

Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubin przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny na rzecz Powiatu Lubińskiego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wójt Gminy Lubin ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanych położonych w obrębie Miłoradzice.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Styczeń 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Styczeń 2020
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Z543 - w sprawie powołania komisjiprzetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówieniapublicznego pn.: „EKSPLOATACJA SIECI OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA TERENIEGMINYLUBIN\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"."na "Z543 - w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzeniapostępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „EKSPLOATACJASIECI OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA TERENIE GMINY LUBIN"."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Styczeń 2020
Treść zmiany:
Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z"Z543 - w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzeniapostępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „EKSPLOATACJASIECI OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA TERENIE GMINY LUBIN\"." na "Z543 - wsprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowaniao udzielenie zamówienia publicznego pn.: „EKSPLOATACJA SIECIOŚWIETLENIA DROGOWEGO NA TERENIE GMINY LUBIN"."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Styczeń 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z565 - w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnegonieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanych stanowiącychwłasność Gminy Lubin"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Styczeń 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z566 - w sprawie podania do publicznej wiadomościwykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Lubinprzeznaczonej do zbycia w drodze darowizny na rzecz PowiatuLubińskiego"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Styczeń 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna