Rejestr zmian w biuletynie

15.05.2018

Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na usługę transportu dzieci na warsztaty edukacyjne w ramach projektu pn. „Rozwój umiejętności matematyczno – przyrodniczych i językowych w szkołach podstawowych Gminy Lubin"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na usługę transportu dzieci na warsztaty edukacyjne w ramach projektu pn. „Rozwój umiejętności matematyczno – przyrodniczych i językowych w szkołach podstawowych Gminy Lubin"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Wójta Gminy Lubin zawiadamiające strony postępowania o wydaniu postanowienia stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. ,,Rozbudowa odcinka drogi krajowej nr 36 Lubin-Ścinawa”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA O WYNIKU NABORU na wolne stanowisko pracy SPECJALISTA w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU NABORU na wolne stanowisko pracy PODINSPEKTOR W REFERACIE ORGANIZACYJNYM I SPRAW OBYWATELSKICH
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Maj 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1561 - w sprawie przeznaczenia do najmunieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubin"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Maj 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 1561/2018 Wójta Gminy Lubin z dnia 15.05.2018 r. w sprawie przeznaczenia do najmu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubin
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: ADAPTACJA I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU PRZY UL. KSIĘCIA LUDWIKA I NR 3 - ETAP III.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: ADAPTACJA I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU PRZY UL. KSIĘCIA LUDWIKA I NR 3 - ETAP III.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "9."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Maj 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Maj 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Maj 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1555 - w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnegonieograniczonego na sprzedaż nieruchomości"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Maj 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1556 - w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnegonieograniczonego na sprzedaż nieruchomości"
Dotyczy dokumentu:
Wójt Gminy Lubin ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Księginice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wójt Gminy Lubin ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Osiek.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

14.05.2018

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Maj 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1547 - w sprawie powołania komisji konkursowej doopiniowania ofert w otwartym konkursie na wsparcie realizacji zadaniapublicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury idziedzictwa narodowego w 2018 roku na terenie Gminy Lubin"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Maj 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1548 - w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnegonieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanych położonychna terenie miasta Lubina"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Maj 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1549 - w sprawie ogłoszenia III przetargu ustnegonieograniczonego na sprzedaż części nieruchomości stanowiącejwłasność Gminy Lubin"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Maj 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1550 - w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnegonieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Maj 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1551 - w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnegonieograniczonego na sprzedaż nieruchomości"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Maj 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Kwiecień 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Kwiecień 2018
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Z1551 - w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnegonieograniczonego na sprzedaż nieruchomości
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Kwiecień 2018
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Z1550 - w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnegonieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Kwiecień 2018
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Z1549 - w sprawie ogłoszenia III przetarguustnego nieograniczonego na sprzedaż części nieruchomościstanowiącej własność Gminy Lubin
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Kwiecień 2018
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Z1548 - w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnegonieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanych położonychna terenie miasta Lubina
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Kwiecień 2018
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Z1547 - w sprawie powołania komisji konkursowejdo opiniowania ofert w otwartym konkursie na wsparcie realizacjizadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kulturyi dziedzictwa narodowego w 2018 roku na terenie Gminy Lubin
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Maj 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 1558/2018 Wójta Gminy Lubin z dnia 11.05.2018 r. w sprawie wynajęcia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubin
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1.
Dotyczy dokumentu:
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1."
Dotyczy dokumentu:
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wybory uzupełniające ławników
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NA ZADANIE PN.: „Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Gminy w Lubinie”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

10.05.2018

Dotyczy dokumentu:
Ostrzeżenie - burze z gradem/1 - 10.05.2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SZKLARACH GÓRNYCH.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczące przetargu nieograniczonego pn.: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SZKLARACH GÓRNYCH.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SZKLARACH GÓRNYCH.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "21."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Kwiecień 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1550 - w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnegonieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Kwiecień 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1551 - w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnegonieograniczonego na sprzedaż nieruchomości"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Kwiecień 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wójt Gminy Lubin ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie Miłoradzice.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wójt Gminy Lubin ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Miłoradzice.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 1540/2018 Wójta Gminy Lubin z dnia 26.04.2018 r. w sprawie oddania w użyczenie lokalu stanowiącego własność Gminy Lubin.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wyborze oferty - usuwanie wyrobów zawierających azbest
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
WYPIS I WYRYS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ORAZ WYDANIA OPISU DLA NIERUCHOMOŚCI
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1."
Dotyczy dokumentu:
WYPIS I WYRYS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ORAZ WYDANIA OPISU DLA NIERUCHOMOŚCI
Treść zmiany:
Dodano załącznik "2."
Dotyczy dokumentu:
WYPIS I WYRYS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ORAZ WYDANIA OPISU DLA NIERUCHOMOŚCI
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
WYPIS I WYRYS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ORAZ WYDANIA OPISU DLA NIERUCHOMOŚCI
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1.
Dotyczy dokumentu:
WYPIS I WYRYS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ORAZ WYDANIA OPISU DLA NIERUCHOMOŚCI
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 2.
Dotyczy dokumentu:
PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1.
Dotyczy dokumentu:
PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1."
Dotyczy dokumentu:
PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
NADANIE NUMERU PORZĄDKOWEGO DLA NIERUCHOMOŚCI
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O NUMERZE PORZĄDKOWYM NIERUCHOMOŚCI
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1.
Dotyczy dokumentu:
WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O NUMERZE PORZĄDKOWYM NIERUCHOMOŚCI
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1."
Dotyczy dokumentu:
WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O NUMERZE PORZĄDKOWYM NIERUCHOMOŚCI
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
NADANIE NUMERU PORZĄDKOWEGO DLA NIERUCHOMOŚCI
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1.
Dotyczy dokumentu:
NADANIE NUMERU PORZĄDKOWEGO DLA NIERUCHOMOŚCI
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 2.
Dotyczy dokumentu:
NADANIE NUMERU PORZĄDKOWEGO DLA NIERUCHOMOŚCI
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1."
Dotyczy dokumentu:
NADANIE NUMERU PORZĄDKOWEGO DLA NIERUCHOMOŚCI
Treść zmiany:
Dodano załącznik "2."

09.05.2018

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Lubin na dofinansowanie budowy przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lubin
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 1547/2018 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2018 roku na terenie Gminy Lubin.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Kwiecień 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1547 - w sprawie powołania komisji konkursowej doopiniowania ofert w otwartym konkursie na wsparcie realizacji zadaniapublicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kulturyi dziedzictwa narodowego w 2018 roku na terenie Gminy Lubin"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Kwiecień 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 1506/2018 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Lubin za rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 1505/2018 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 28 marca 2018 r. zmieniające plan wykonawczy budżetu Gminy Lubin na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 1487/2018 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 19 marca 2018 r. zmieniające plan wykonawczy budżetu Gminy Lubin na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 1486/2018 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie zmiany w planie wydatków Gminy Lubin na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Marzec 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Marzec 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1486 - w sprawie zmiany w planie wydatków GminyLubin na rok 2018"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Marzec 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1487 - zmieniające plan wykonawczy budżetu GminyLubin na rok 2018"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Marzec 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1497 - w sprawie przeznaczenia do sprzedażynieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubin"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Marzec 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1498 - w sprawie powołania komisji przetargowej doprzeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:ROZBUDOWA OŚWIETLENIA NA TERENIE GMINY LUBIN - DOKUMENTACJA PROJEKTOWA"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Marzec 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1499 - w sprawie przekazania Radzie Gminy Lubinsprawozdań, o których mowa w art. 265 pkt 2 ustawy o finansachpublicznych"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Marzec 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1500 - w sprawie zmiany Zarządzenia nr 1470/2018 zdn. 05.03.2018 r. dotyczącego powołania komisji przetargowej doprzeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Marzec 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1505 - zmieniające plan wykonawczy budżetu GminyLubin na rok 2018"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Marzec 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1506 - w sprawie sprawozdania rocznego z wykonaniabudżetu Gminy Lubin za rok 2017"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Marzec 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ostrzeżenie - woj. dolnośląskie burze z gradem/1 - 09.05.2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Kwiecień 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1548 - w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnegonieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanych położonychna terenie miasta Lubina"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Kwiecień 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1549 - w sprawie ogłoszenia III przetargu ustnegonieograniczonego na sprzedaż części nieruchomości stanowiącejwłasność Gminy Lubin"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Kwiecień 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wójt Gminy Lubin ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż części nieruchomości położonej w obrębie Chróstnik.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wójt Gminy Lubin ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanych położonych na terenie miasta Lubina
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ... następna