Rejestr zmian w biuletynie

14.08.2019

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: Budowa kontenerowych świetlic wiejskich na terenie Gminy Lubin w miejscowościach Dąbrowa Górna, Ustronie – ETAP I - INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Treść zmiany:
Dodano załącznik "12."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: Budowa kontenerowych świetlic wiejskich na terenie Gminy Lubin w miejscowościach Dąbrowa Górna, Ustronie – ETAP I - INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR X/118/2019 RADY GMINY LUBIN z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR X/117/2019 RADY GMINY LUBIN z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie części zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego i zawarcia porozumienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR X/116/2019 RADY GMINY LUBIN z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego na drodze powiatowej nr 1218D w miejscowości Szklary Górne
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR X/115/2019 RADY GMINY LUBIN z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia dopłat do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
X sesja Rady Gminy Lubin - 8 sierpień 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: Wdrożenie Systemu e-usług - Zintegrowanego Wewnątrzadministracyjnego Systemu Informatycznego (ZWSI) wraz z uruchomieniem elektronicznych usług publicznych w ramach projektu „Rozwój e-administracji w Gminie Lubin”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: Wdrożenie Systemu e-usług - Zintegrowanego Wewnątrzadministracyjnego Systemu Informatycznego (ZWSI) wraz z uruchomieniem elektronicznych usług publicznych w ramach projektu „Rozwój e-administracji w Gminie Lubin”
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "10." na "9."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: Wdrożenie Systemu e-usług - Zintegrowanego Wewnątrzadministracyjnego Systemu Informatycznego (ZWSI) wraz z uruchomieniem elektronicznych usług publicznych w ramach projektu „Rozwój e-administracji w Gminie Lubin”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "10."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: Wdrożenie Systemu e-usług - Zintegrowanego Wewnątrzadministracyjnego Systemu Informatycznego (ZWSI) wraz z uruchomieniem elektronicznych usług publicznych w ramach projektu „Rozwój e-administracji w Gminie Lubin”
Treść zmiany:
Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z"9." na "8."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: Wdrożenie Systemu e-usług - Zintegrowanego Wewnątrzadministracyjnego Systemu Informatycznego (ZWSI) wraz z uruchomieniem elektronicznych usług publicznych w ramach projektu „Rozwój e-administracji w Gminie Lubin”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

13.08.2019

Dotyczy dokumentu:
Informacja o udzieleniu zamówienia dot. postępowania prowadzonego w trybie z wolnej ręki pn.: USŁUGI ZWIĄZANE Z ODBIOREM ODPADÓW KOMUNALNYCH POWSTAŁYCH NA NIERUCHOMOŚCIACH ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY LUBIN.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o udzieleniu zamówienia dot. postępowania prowadzonego w trybie z wolnej ręki pn.: USŁUGI ZWIĄZANE Z ODBIOREM ODPADÓW KOMUNALNYCH POWSTAŁYCH NA NIERUCHOMOŚCIACH ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY LUBIN.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: Wdrożenie Systemu e-usług - Zintegrowanego Wewnątrzadministracyjnego Systemu Informatycznego (ZWSI) wraz z uruchomieniem elektronicznych usług publicznych w ramach projektu „Rozwój e-administracji w Gminie Lubin”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: Wdrożenie Systemu e-usług - Zintegrowanego Wewnątrzadministracyjnego Systemu Informatycznego (ZWSI) wraz z uruchomieniem elektronicznych usług publicznych w ramach projektu „Rozwój e-administracji w Gminie Lubin”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "24."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: Wdrożenie Systemu e-usług - Zintegrowanego Wewnątrzadministracyjnego Systemu Informatycznego (ZWSI) wraz z uruchomieniem elektronicznych usług publicznych w ramach projektu „Rozwój e-administracji w Gminie Lubin”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: Wdrożenie Systemu e-usług - Zintegrowanego Wewnątrzadministracyjnego Systemu Informatycznego (ZWSI) wraz z uruchomieniem elektronicznych usług publicznych w ramach projektu „Rozwój e-administracji w Gminie Lubin”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "23."
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR IX/105/2019 RADY GMINY LUBIN z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

12.08.2019

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: REMONT POMIESZCZEŃ PIWNICY W BUDYNKU URZĘDU GMINY PRZY UL. KSIĘCIA LUDWIKA I 3 – ETAP I.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "9."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: REMONT POMIESZCZEŃ PIWNICY W BUDYNKU URZĘDU GMINY PRZY UL. KSIĘCIA LUDWIKA I 3 – ETAP I.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Sierpień 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Sierpień 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z346 - w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnegonieograniczonego na sprzedaż części nieruchomości stanowiącejwłasność gminy Lubin"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Sierpień 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z347 - w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnegonieograniczonego na sprzedaż części nieruchomości stanowiącejwłasność gminy Lubin"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Sierpień 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z348 - w sprawie pierwokupu nieruchomości"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Sierpień 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z349 - w sprawie pierwokupu nieruchomości"
Dotyczy dokumentu:
Wójt Gminy Lubin ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Zimna Woda
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wójt Gminy Lubin ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Zimna Woda
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wójt Gminy Lubin ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Raszowa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Chróstnik.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczące przetargu nieograniczonego pn.: Budowa kontenerowej świetlicy wiejskiej w miejscowości Buczynka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczące przetargu nieograniczonego pn.: Budowa kontenerowej świetlicy wiejskiej w miejscowości Buczynka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: Budowa kontenerowej świetlicy wiejskiej w miejscowości Buczynka.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "11."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: Budowa kontenerowej świetlicy wiejskiej w miejscowości Buczynka.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

09.08.2019

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Sierpień 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z345 - w sprawie sprzedaży w drodzebezprzetargowej nieruchomości lokalowej położonej w obrębieKrzeczyn Mały gm. Lubin"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Sierpień 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o udzieleniu zamówienia na zadania pn.: 1. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Gogołowice, 2. Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla obrębu Karczowiska, 3. Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla obrębu Gola.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lubin - 2019 r."
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wójt Gminy Lubin ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Siedlce
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Sierpień 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z344 - w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnegonieograniczonego na sprzedaż nieruchomości"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Sierpień 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Sierpień 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Sierpień 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z339 - w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 296/2019Wójta Gminy Lubin z dnia 05.07.2019 r., dotyczącego powołania komisjiprzetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówieniapublicznego pn.: REMONT POMIESZCZEŃ PIWNICY W BUDYNKU URZĘDU GMINYPRZY UL. KSIĘCIA LUDWIKA 13 - ETAP I."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Sierpień 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z342 - w sprawie Regulaminu Strażak Roku 2018 GminyLubin"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Sierpień 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z343 - w sprawie powołania Komisji Konkursowej wcelu przeprowadzenia konkursu Strażak Roku 2018 Gminy Lubin"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Lipiec 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z303 - w sprawie powołania komisji przetargowej doprzeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:Wdrożenie Systemu e-usług - Zintegrowanego WewnątrzadministracyjnegoSystemu Informatycznego (ZWSI) wraz z uruchomieniem elektronicznychusług publicznych w ramach projektu Rozwój e-administracji w GminieLubin"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Lipiec 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ... następna