Rejestr zmian w biuletynie

23.08.2017

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Sierpień 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Sierpień 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1207 - w sprawie pierwokupu nieruchomości"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Sierpień 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1208 - w sprawie pierwokupu nieruchomości"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Sierpień 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1209 - w sprawie pierwokupu nieruchomości"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o zgłoszeniu oferty w trybie pozakonkursowym., przez Stowarzyszenie "Nasz Niemstów".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

22.08.2017

Dotyczy dokumentu:
Petycja w sprawie umieszczenia w oficjalnym serwisie www gminy baneru mikroporady
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Petycja w sprawie umieszczenia w oficjalnym serwisie www gminy baneru mikroporady
Treść zmiany:
Dodano załącznik "2."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Sierpień 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1196 - w sprawie uzgodnienia warunków korzystaniaze stołówki przedszkolnej oraz wysokości opłat za posiłki"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Sierpień 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1197 - w sprawie wyrażenia opinii dotyczącejpowierzenia stanowiska kierownika szkoły filialnej"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Sierpień 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1198 - w sprawie powołania komisji egzaminacyjnejdla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczycielamianowanego"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Sierpień 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1199 - w sprawie powołania komisji egzaminacyjnejdla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczycielamianowanego"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Sierpień 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1200 - w sprawie powołania komisji egzaminacyjnejdla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczycielamianowanego"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Sierpień 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1201 - w sprawie powołania komisji egzaminacyjnejdla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczycielamianowanego"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Sierpień 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1202 - w sprawie powołania komisji egzaminacyjnejdla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczycielamianowanego"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Sierpień 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1205 - w sprawie nieodpłatnego przekazaniaskładników rzeczowych majątku ruchomego"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Sierpień 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1206 - w sprawie uzgodnienia warunków korzystaniaze stołówki szkolnej oraz wysokości opłat za posiłki"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Sierpień 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA dot. postępowania prowadzonego, w trybie zamówienia z wolnej ręki pn.: PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA MIESZKAŃ KOMUNALNYCH BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ GMINY LUBIN ORAZ INNE ROBOTY USŁUGOWE
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA dot. postępowania prowadzonego, w trybie zamówienia z wolnej ręki pn.: PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA MIESZKAŃ KOMUNALNYCH BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ GMINY LUBIN ORAZ INNE ROBOTY USŁUGOWE
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 1174/2017 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 31 lipca 2017 r. zmieniające plan wykonawczy budżetu Gminy Lubin na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 1073/2017 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 25 kwietnia 2017 r. zmieniające plan wykonawczy budżetu Gminy Lubin na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 1172/2017 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków Gminy Lubin na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 1156/2017 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 14 lipca 2017 r. zmieniające plan wykonawczy budżetu Gminy Lubin na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 1154/2017 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie zmiany w planie wydatków Gminy Lubin na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Lipiec 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Lipiec 2017
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Z1157 - w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych dowyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 22.05.2017 r. do12.06.2017 r. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegodla terenów położonych w obrębach Chróstnik, Krzeczyn Mały i Obora(obszarów udokumentowanych złóż kruszywa naturalnego „ChróstnikI”, „Krzeczyn”, „Krzeczyn- Obora”, „Obora I” oraz „OboraII”)
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Lipiec 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1145 - w sprawie powołania komisji przetargowej doprzeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:Zakup okresowych biletów na powiatową komunikację publiczną naterenie Powiatu Lubińskiego na sieci organizowanej przez PowiatLubiński w ramach publicznego transportu zbiorowego"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Lipiec 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1146 - w sprawie powołania komisji przetargowej doprzeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:UTRZYMANIE TERENÓW PARKÓW ZABYTKOWYCH W GMINIE LUBIN."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Lipiec 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1147 - w sprawie zmiany Zarządzenia nr 1086/2017 zdn. 22.05.2017 r. dotyczącego powołania komisji przetargowej doprzeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:MODERNIZACJA BOISKA SPORTOWEGO W MIEJSCOWOŚCI KŁOPOTÓW - ETAP I"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Lipiec 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1148 - w sprawie powołania komisji przetargowej doprzeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:REMONT BIEŻĄCY DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE GMINY LUBIN"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Lipiec 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1149 - w sprawie powołania komisji przetargowej doprzeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:REMONT I ADAPTACJA LOKALI MIESZKALNYCH BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ GMINYLUBIN, WYMIANA PRZEWODU ZASILAJĄCEGO BUDYNEK KSIĘGINICE 14 I INNEROBOTY REMONTOWE"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Lipiec 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1150 - w sprawie powołania komisji przetargowej doprzeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:DOWOZY UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SZKÓŁ W ROKU SZKOLNYM2017/2018."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Lipiec 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1154 - w sprawie zmiany w planie wydatków GminyLubin na rok 2017"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Lipiec 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1156 - zmieniające plan wykonawczy budżetu GminyLubin na rok 2017"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Lipiec 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1157 - w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych dowyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 22.05.2017 r. do12.06.2017 r. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegodla terenów położonych w obrębach Chróstnik, Krzeczyn Mały iObora (obszarów udokumentowanych złóż kruszywa naturalnegoChróstnik I, Krzeczyn, Krzeczyn-Obora, Obora I oraz Obora II)"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Lipiec 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1159 - w sprawie zmiany Zarządzenia nr 1149/2017 zdn. 11.07.2017 r. dotyczącego powołania komisji przetargowej doprzeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:REMONT I ADAPTACJA LOKALI MIESZKALNYCH BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ GMINYLUBIN, WYMIANA PRZEWODU ZASILAJĄCEGO BUDYNEK KSIĘGINICE 14 I INNEROBOTY REMONTOWE."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Lipiec 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1162 - w sprawie powołania komisji przetargowej doprzeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:DOWOZY UCZNIÓW Z TERENU GMINY LUBIN DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA W ROKUSZKOLNYM 2017/2018"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Lipiec 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1163 - w sprawie powołania komisji przetargowej doprzeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ WRAZ Z DOJAZDAMI, ODWODNIENIEM,OŚWIETLENIEM, KANALIZACJĄ ORAZ PRZYŁĄCZAMI SIECI WODOCIĄGOWEJ NADZIAŁKACH NR 13/27, 17/2, 17/3, 21, 40, 26/3, 26/4 W M. KARCZOWISKA"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Lipiec 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1172 - w sprawie zmiany planu dochodów i wydatkówGminy Lubin na rok 2017"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Lipiec 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1173 - zmieniające plan wykonawczy budżetu GminyLubin na rok 2017"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Lipiec 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1174 - zmieniające plan wykonawczy budżetu GminyLubin na rok 2017"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Lipiec 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 1165/2017 Wójta Gminy Lubin z dnia 24.07.2017 r. w sprawie wynajęcia pomieszczenia stanowiącego własność Gminy Lubin
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Lipiec 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1165 - w sprawie wynajęcia pomieszczeniastanowiącego własność Gminy Lubin"

21.08.2017

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z POMIESZCZENIAMI OSP W KRZECZYNIE WIELKIM - ETAP I
Treść zmiany:
Dodano załącznik "13."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z POMIESZCZENIAMI OSP W KRZECZYNIE WIELKIM - ETAP I
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. przetargu nieograniczonego pn. ZAGOSPODAROWANIE TERENU NA CELE SPORTOWO-REKREACYJNE W SZKLARACH GÓRNYCH – ETAP II.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "2."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. przetargu nieograniczonego pn. ZAGOSPODAROWANIE TERENU NA CELE SPORTOWO-REKREACYJNE W SZKLARACH GÓRNYCH – ETAP II.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: ZAGOSPODAROWANIE TERENU NA CELE SPORTOWO-REKREACYJNE W SZKLARACH GÓRNYCH – ETAP II
Treść zmiany:
Dodano załącznik "15."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: ZAGOSPODAROWANIE TERENU NA CELE SPORTOWO-REKREACYJNE W SZKLARACH GÓRNYCH – ETAP II
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: NABÓR PERSONELU DO OPIEKI NAD UCZNIAMI W CZASIE PRZEWOZÓW DO SZKÓŁ I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, PRZEDSZKOLA I PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2017/2018.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: NABÓR PERSONELU DO OPIEKI NAD UCZNIAMI W CZASIE PRZEWOZÓW DO SZKÓŁ I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, PRZEDSZKOLA I PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2017/2018.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "7."
Dotyczy dokumentu:
Informacja o zawarciu umowy, w wyniku przeprowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: DOWOZY UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SZKÓŁ W ROKU SZKOLNYM 2017/2018.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: DOWOZY UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SZKÓŁ W ROKU SZKOLNYM 2017/2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "10."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: DOWOZY UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SZKÓŁ W ROKU SZKOLNYM 2017/2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

18.08.2017

Dotyczy dokumentu:
IMGW-PIB WROCŁAW - PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ... następna