Rejestr zmian w biuletynie

28.08.2019

Dotyczy dokumentu:
Petycja w sprawie dywersyfikacji paliw
Treść zmiany:
Dodano załącznik "3."
Dotyczy dokumentu:
Petycja w sprawie dywersyfikacji paliw
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Petycja w sprawie dywersyfikacji paliw
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: Wdrożenie Systemu e-usług - Zintegrowanego Wewnątrzadministracyjnego Systemu Informatycznego (ZWSI) wraz z uruchomieniem elektronicznych usług publicznych w ramach projektu „Rozwój e-administracji w Gminie Lubin”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: Wdrożenie Systemu e-usług - Zintegrowanego Wewnątrzadministracyjnego Systemu Informatycznego (ZWSI) wraz z uruchomieniem elektronicznych usług publicznych w ramach projektu „Rozwój e-administracji w Gminie Lubin”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "16."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: Wdrożenie Systemu e-usług - Zintegrowanego Wewnątrzadministracyjnego Systemu Informatycznego (ZWSI) wraz z uruchomieniem elektronicznych usług publicznych w ramach projektu „Rozwój e-administracji w Gminie Lubin”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "17."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: Wdrożenie Systemu e-usług - Zintegrowanego Wewnątrzadministracyjnego Systemu Informatycznego (ZWSI) wraz z uruchomieniem elektronicznych usług publicznych w ramach projektu „Rozwój e-administracji w Gminie Lubin”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "18."
Dotyczy dokumentu:
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 52 - powiat lubiński BURZE Z GRADEM/1
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

27.08.2019

Dotyczy dokumentu:
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 51 powiat lubiński BURZE Z GRADEM/1
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

26.08.2019

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Sierpień 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z362 - zmieniające Zarządzenie Wójta Gminy Lubinnr 352/2019 z dnia 09 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad iwarunków realizacji prac związanych z usuwaniem wyrobówzawierających azbest z terenu Gminy Lubin w 2019 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Sierpień 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: DOWOZY WRAZ Z OPIEKĄ UCZNIÓW Z TERENU GMINY LUBIN DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA W ROKU SZKOLNYM 2019/2020.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: DOWOZY WRAZ Z OPIEKĄ UCZNIÓW Z TERENU GMINY LUBIN DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA W ROKU SZKOLNYM 2019/2020.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "13."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym pn.: DOWOZY WRAZ Z OPIEKĄ UCZNIÓW Z TERENU GMINY LUBIN DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA W ROKU SZKOLNYM 2019/2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wyborze oferty na świadczenie usług w zakresie obsługi prawnej przy wniesieniu przez Gminę Lubin
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
IMGW-PIB OSTRZEGA: UPAŁ/2 dolnośląskie/lubiński od 13:00/26.08 do 18:00/29.08.2019 temp. maks. 30-32 st., temp. min. 17-20 st.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

23.08.2019

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: Wdrożenie Systemu e-usług - Zintegrowanego Wewnątrzadministracyjnego Systemu Informatycznego (ZWSI) wraz z uruchomieniem elektronicznych usług publicznych w ramach projektu „Rozwój e-administracji w Gminie Lubin”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: Wdrożenie Systemu e-usług - Zintegrowanego Wewnątrzadministracyjnego Systemu Informatycznego (ZWSI) wraz z uruchomieniem elektronicznych usług publicznych w ramach projektu „Rozwój e-administracji w Gminie Lubin”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "11."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: Wdrożenie Systemu e-usług - Zintegrowanego Wewnątrzadministracyjnego Systemu Informatycznego (ZWSI) wraz z uruchomieniem elektronicznych usług publicznych w ramach projektu „Rozwój e-administracji w Gminie Lubin”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "12."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: Wdrożenie Systemu e-usług - Zintegrowanego Wewnątrzadministracyjnego Systemu Informatycznego (ZWSI) wraz z uruchomieniem elektronicznych usług publicznych w ramach projektu „Rozwój e-administracji w Gminie Lubin”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "13."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: Wdrożenie Systemu e-usług - Zintegrowanego Wewnątrzadministracyjnego Systemu Informatycznego (ZWSI) wraz z uruchomieniem elektronicznych usług publicznych w ramach projektu „Rozwój e-administracji w Gminie Lubin”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "14."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: Wdrożenie Systemu e-usług - Zintegrowanego Wewnątrzadministracyjnego Systemu Informatycznego (ZWSI) wraz z uruchomieniem elektronicznych usług publicznych w ramach projektu „Rozwój e-administracji w Gminie Lubin”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "15."
Dotyczy dokumentu:
Informacja Koła Łowieckiego BAŻANT w Lubinie o terminach polowań zbiorowych w sezonie 2019-2020 na terenie obwodów 86 i 87.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Petycja w sprawie wydatków na rozmowy telefoniczne.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Petycja w sprawie wydatków na rozmowy telefoniczne.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "2."

22.08.2019

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Sierpień 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z359 - w sprawie zlecenia czynności z zakresuświadczeń z pomocy materialnej o charakterze socjalnym"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Sierpień 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z360 - w sprawie udzielenia upoważnienia"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Sierpień 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 358/2019 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 358/2019 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1."
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 358/2019 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Sierpień 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z358 - w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych nabezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatówwszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu RzeczypospolitejPolskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13października 2019 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Sierpień 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 358/2019 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
WYCIĄG OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 6 sierpnia 2019 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wójt Gminy Lubin ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż udziałów w nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie Raszówka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Sierpień 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z361 - w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnegonieograniczonego na sprzedaż udziałów stanowiących własność GminyLubin w nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie Raszówce "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Sierpień 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o udzieleniu zamówienia dla zadania pn.: „Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Gorzelin na działce nr 197 oraz 198”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja Koła Łowieckiego GÓRNIK Lubin o terminach polowań zbiorowych w sezonie 2019-2020 na terenie obwodów 58 i 125.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ... następna