Rejestr zmian w biuletynie

27.02.2017

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Luty 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Luty 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1022 - w sprawie terminów przeprowadzaniapostępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego doprzedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, innychform wychowania przedszkolnego i do klas I publicznych ośmioletnichszkół podstawowych Gminy Lubin na rok szkolny 2017/2018"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: PROMOCJA GMINY LUBIN POPRZEZ SPORT PODCZAS WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE SPORTOWYM, W KTÓRYM UCZESTNICZY KLUB LUB STOWARZYSZENIE SPORTOWE W DYSCYPLINIE PIŁKA SIATKOWA MĘŻCZYZN
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: PROMOCJA GMINY LUBIN POPRZEZ SPORT PODCZAS WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE SPORTOWYM, W KTÓRYM UCZESTNICZY KLUB LUB STOWARZYSZENIE SPORTOWE W DYSCYPLINIE PIŁKA SIATKOWA MĘŻCZYZN
Treść zmiany:
Dodano załącznik "6."
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Ministra Środowiska zawiadamiające o zakończeniu postępowania w sprawie zmiany koncesji Nr 7/2013/p na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż rud miedzi w obszarze ,,Retków - Ścinawa"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Luty 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Luty 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1003 - w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnegonieograniczonego na sprzedaż nieruchomości"
Dotyczy dokumentu:
Protokoły z Sesji Rady Gminy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokoły z Sesji Rady Gminy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "30."
Dotyczy dokumentu:
Protokoły z Sesji Rady Gminy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "31."
Dotyczy dokumentu:
Protokoły z Sesji Rady Gminy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "32."
Dotyczy dokumentu:
Protokoły z Sesji Rady Gminy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "33."

23.02.2017

Dotyczy dokumentu:
OSTRZEŻENIE Nr 27
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: ZAGOSPODAROWANIE TERENU NA CELE SPORTOWO-REKREACYJNE W GORZELINIE DZ. NR 156/2.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Luty 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Luty 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z990 - w sprawie zmiany w planie wydatków GminyLubin na rok 2017"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Luty 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z991 - zmieniające plan wykonawczy budżetu GminyLubin na rok 2017"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Luty 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z995 - w sprawie zmiany w planie wydatków GminyLubin na rok 2017"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Luty 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z996 - zmieniające plan wykonawczy budżetu GminyLubin na rok 2017"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Luty 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1002 - w sprawie powołania Komisji Konkursowej."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Luty 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

22.02.2017

Dotyczy dokumentu:
BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWO-REKREACYJNEGO W MIEJSCOWOŚCI GORZYCA - ETAP II
Treść zmiany:
Dodano załącznik "7. "
Dotyczy dokumentu:
BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWO-REKREACYJNEGO W MIEJSCOWOŚCI GORZYCA - ETAP II
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWO-REKREACYJNEGO W MIEJSCOWOŚCI GORZYCA - ETAP II
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 6.
Dotyczy dokumentu:
BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWO-REKREACYJNEGO W MIEJSCOWOŚCI GORZYCA - ETAP II
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "7. " na "6."
Dotyczy dokumentu:
BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWO-REKREACYJNEGO W MIEJSCOWOŚCI GORZYCA - ETAP II
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Lubin.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Luty 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1003 - Wójt Gminy Lubin ogłasza II przetargnieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębieSiedlce."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Luty 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wójt Gminy Lubin ogłasza II przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Siedlce.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

21.02.2017

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Rozwoju, Inwestycji i Działalności Komunalnej Rady Gminy Lubin.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o XLVI sesji Rady Gminy Lubin.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ... następna