Rejestr zmian w biuletynie

31.08.2017

Dotyczy dokumentu:
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 78 - BURZE Z GRADEM
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 78 - BURZE Z GRADEM
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Sierpień 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1224 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomościstanowiącej własność Gminy Lubin"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Sierpień 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 1224/2017 Wójta Gminy Lubin z dnia 31.08.2017 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubin
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Sierpień 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1221 - w sprawie ogłoszenia III przetargu ustnegonieograniczonego na sprzedaż nieruchomości"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Sierpień 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1222 - w sprawie pierwokupu nieruchomości"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Sierpień 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wójt Gminy Lubin ogłasza III przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Księginice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

30.08.2017

Dotyczy dokumentu:
WÓJT GMINY LUBIN zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, działających na rzecz mieszkańców GMINY LUBIN do przedkładania propozycji zadań i uwag do programu współpracy na rok 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
WÓJT GMINY LUBIN zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, działających na rzecz mieszkańców GMINY LUBIN do przedkładania propozycji zadań i uwag do programu współpracy na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

25.08.2017

Dotyczy dokumentu:
Informacje dotyczące dokumentów planistycznych z zakresu gospodarki wodnej oraz konieczności realizacji działań zawartych w tych dokumentach.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1."
Dotyczy dokumentu:
Informacje dotyczące dokumentów planistycznych z zakresu gospodarki wodnej oraz konieczności realizacji działań zawartych w tych dokumentach.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje dotyczące dokumentów planistycznych z zakresu gospodarki wodnej oraz konieczności realizacji działań zawartych w tych dokumentach.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: Przebudowa drogi gminnej nr 103051D Miroszowice-Kłopotów – ETAP I
Treść zmiany:
Dodano załącznik "18."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: Przebudowa drogi gminnej nr 103051D Miroszowice-Kłopotów – ETAP I
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Sierpień 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Sierpień 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1214 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomościstanowiącej własność Gminy Lubin"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 1214/2017 Wójta Gminy Lubin z dnia 25.08.2017 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubin
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o posiedzeniu komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Lubin
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Oświaty i Kultury Rady Gminy Lubin
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Oświaty i Kultury Rady Gminy Lubin
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ... następna