Rejestr zmian w biuletynie

02.09.2019

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Lipiec 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z336 - w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 249/2019Wójta Gminy Lubin z dnia 03.06.2019 r dotyczącego powołania komisjiprzetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówieniapublicznego pn.: PRZEBUDOWA DRÓG WEWNĘTRZNYCH W MIEJSCOWOŚCI OSIEK,OBORA, CHROSTNIK."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Lipiec 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE STAROSTY LUBIŃSKIEGO z dnia 28 sierpnia 2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: „Przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 103051D Miroszowice - Kłopotów - Etap 2".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Liczba osób zameldowanych w Gminie Lubin w 2019 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "8."
Dotyczy dokumentu:
Liczba osób zameldowanych w Gminie Lubin w 2019 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

30.08.2019

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Lipiec 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Lipiec 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z333 - w sprawie przeznaczenia do sprzedażynieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubin"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Lipiec 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z334 - w sprawie przeznaczenia do sprzedażynieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Lubin"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Lipiec 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z337 - zmieniające zarządzenie nr 235/2019 WójtaGminy Lubin z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia III przetarguustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu podające do publicznej wiadomości informację o wydaniu, w dniu 28.08.2019 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: WOOŚ.420.179.2018.AWL.15 dla przedsięwzięcia pn.:,,Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Raszówka, gmina Lubin."
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ostrzeżenia - województwo dolnośląskie UPAŁ/2
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Liczba osób zameldowanych w Gminie Lubin w 2019 roku
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 8.
Dotyczy dokumentu:
Liczba osób zameldowanych w Gminie Lubin w 2019 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Liczba osób zameldowanych w Gminie Lubin w 2019 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "8."
Dotyczy dokumentu:
Liczba osób zameldowanych w Gminie Lubin w 2019 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

29.08.2019

Dotyczy dokumentu:
Gminna Biblioteka Publiczna w Raszówce - Informacje
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Gminna Biblioteka Publiczna w Raszówce - Informacje
Treść zmiany:
Dodano załącznik "5."
Dotyczy dokumentu:
Gminna Biblioteka Publiczna w Raszówce - Informacje
Treść zmiany:
Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z"5." na "5. Tekst jednolity"
Dotyczy dokumentu:
Ośrodek Kultury Gminy Lubin - Informacje
Treść zmiany:
Dodano załącznik "4. Tekst jednolity"
Dotyczy dokumentu:
Ośrodek Kultury Gminy Lubin - Informacje
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ośrodek Kultury Gminy Lubin - Informacje
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ośrodek Kultury Gminy Lubin - Informacje
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ośrodek Kultury Gminy Lubin - Informacje
Treść zmiany:
Dodano załącznik "8."
Dotyczy dokumentu:
WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZE NR 114 - WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ o godz. 11:47 dnia 29.08.2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZE NR 114 - WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ o godz. 11:47 dnia 29.08.2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ... następna