Rejestr zmian w biuletynie

14.02.2020

Dotyczy dokumentu:
Regulamin Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy w Lubinie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Regulamin Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy w Lubinie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "2"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Luty 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z591 - w sprawie ogłoszenia V przetargu ustnegonieograniczonego na sprzedaż nieruchomości"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Luty 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wójt Gminy Lubin ogłasza V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Chróstnik
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

13.02.2020

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na świadczenie Usługi eksploatacji sieci oświetlenia drogowego będącego własnością Gminy Lubin na terenie gminy w 2020 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: MODERNIZACJA BOISKA SPORTOWEGO W MIEJSCOWOŚCI KŁOPOTÓW - ETAP II,
Treść zmiany:
Dodano załącznik "7"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: MODERNIZACJA BOISKA SPORTOWEGO W MIEJSCOWOŚCI KŁOPOTÓW - ETAP II,
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie ws. udzielenia gminie Lubin pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 588/2020 Wójta Gminy Lubin z dnia 13.02.2020 r. w sprawie przeznaczenia do najmu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubin
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 588/2020 Wójta Gminy Lubin z dnia 13.02.2020 r. w sprawie przeznaczenia do najmu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubin
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Luty 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z588- w sprawie przeznaczenia do najmunieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubin"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Luty 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

12.02.2020

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy Pzp, pn.: EKSPLOATACJA SIECI OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA TERENIE GMINY LUBIN.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy Pzp, pn.: EKSPLOATACJA SIECI OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA TERENIE GMINY LUBIN.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Luty 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z587 - w sprawie ogłoszenia IV przetargu ustnegonieograniczonego na sprzedaż nieruchomości"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Luty 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wójt Gminy Lubin ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Raszowa Mała.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy Pzp, pn.: EKSPLOATACJA SIECI OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA TERENIE GMINY LUBIN.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy Pzp, pn.: EKSPLOATACJA SIECI OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA TERENIE GMINY LUBIN.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Styczeń 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z569 - w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielaniazamówień do 30000 euro w ramach RPOWD 2014-2020"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Styczeń 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Styczeń 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z568 - w sprawie organizacji i funkcjonowaniastałego dyżuru Wójta Gminy Lubin"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Styczeń 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 586/2020 Wójta Gminy Lubin z dnia 12.02.2020 r. w sprawie użyczenia nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubin
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Luty 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z586 - w sprawie użyczenia nieruchomościstanowiących własność Gminy Lubin"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Luty 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ostrzeżenia silny wiatr
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

11.02.2020

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Luty 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Luty 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z580 - w sprawie ustalenia stawek czynszu zadzierżawę i najem nieruchomości stanowiących własność GminyLubin"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Luty 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z581 - w sprawie ustalenia stawek bazowych za najemlokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Lubin orazstawek za najem tymczasowych pomieszczeń"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 581/2020 Wójta Gminy Lubin z dnia 11.02.2020 r. w sprawie ustalenia stawek bazowych za najem lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Lubin oraz stawek za najem tymczasowych pomieszczeń
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 580/2020 Wójta Gminy Lubin z dnia 11.02.2020 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę i najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubin
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 579/2020 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Lubinie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Luty 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Luty 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z579 - w sprawie zmiany Regulaminu OrganizacyjnegoUrzędu Gminy w Lubinie"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu zawiadamiające wszystkich zainteresowanych o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa miejsc obsługi podróżnych MOP kat. III Lubin Północ w związku z budową drogi ekspresowej S3 Nowa Sól - Legnica (A4) na odcinku od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ostrzeżenie - powiat lubiński, SILNY WIATR/1
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

10.02.2020

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 335 W KRZECZYNIE WIELKIM W ZAKRESIE BUDOWY CHODNIKA – ETAP II,
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 335 W KRZECZYNIE WIELKIM W ZAKRESIE BUDOWY CHODNIKA – ETAP II,
Treść zmiany:
Dodano załącznik "13"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 335 W KRZECZYNIE WIELKIM W ZAKRESIE BUDOWY CHODNIKA – ETAP II,
Treść zmiany:
Dodano załącznik "14"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 335 W KRZECZYNIE WIELKIM W ZAKRESIE BUDOWY CHODNIKA – ETAP II,
Treść zmiany:
Dodano załącznik "15"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: MODERNIZACJA BOISKA SPORTOWEGO W MIEJSCOWOŚCI KŁOPOTÓW - ETAP II,
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: MODERNIZACJA BOISKA SPORTOWEGO W MIEJSCOWOŚCI KŁOPOTÓW - ETAP II,
Treść zmiany:
Dodano załącznik "5"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: MODERNIZACJA BOISKA SPORTOWEGO W MIEJSCOWOŚCI KŁOPOTÓW - ETAP II,
Treść zmiany:
Dodano załącznik "6"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: MODERNIZACJA BOISKA SPORTOWEGO W MIEJSCOWOŚCI KŁOPOTÓW - ETAP II,
Treść zmiany:
Dodano załącznik "4"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: MODERNIZACJA BOISKA SPORTOWEGO W MIEJSCOWOŚCI KŁOPOTÓW - ETAP II,
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 335 W KRZECZYNIE WIELKIM W ZAKRESIE BUDOWY CHODNIKA – ETAP II,
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 335 W KRZECZYNIE WIELKIM W ZAKRESIE BUDOWY CHODNIKA – ETAP II,
Treść zmiany:
Dodano załącznik "10"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 335 W KRZECZYNIE WIELKIM W ZAKRESIE BUDOWY CHODNIKA – ETAP II,
Treść zmiany:
Dodano załącznik "11"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 335 W KRZECZYNIE WIELKIM W ZAKRESIE BUDOWY CHODNIKA – ETAP II,
Treść zmiany:
Dodano załącznik "12"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 335 W KRZECZYNIE WIELKIM W ZAKRESIE BUDOWY CHODNIKA – ETAP II,
Treść zmiany:
Dodano załącznik "9"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 335 W KRZECZYNIE WIELKIM W ZAKRESIE BUDOWY CHODNIKA – ETAP II,
Treść zmiany:
Dodano załącznik "8"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 335 W KRZECZYNIE WIELKIM W ZAKRESIE BUDOWY CHODNIKA – ETAP II,
Treść zmiany:
Dodano załącznik "7"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 335 W KRZECZYNIE WIELKIM W ZAKRESIE BUDOWY CHODNIKA – ETAP II,
Treść zmiany:
Dodano załącznik "6"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 335 W KRZECZYNIE WIELKIM W ZAKRESIE BUDOWY CHODNIKA – ETAP II,
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 335 W KRZECZYNIE WIELKIM W ZAKRESIE BUDOWY CHODNIKA – ETAP II,
Treść zmiany:
Dodano załącznik "5"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 335 W KRZECZYNIE WIELKIM W ZAKRESIE BUDOWY CHODNIKA – ETAP II,
Treść zmiany:
Dodano załącznik "4"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 335 W KRZECZYNIE WIELKIM W ZAKRESIE BUDOWY CHODNIKA – ETAP II,
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: - Księgowy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ... następna