Rejestr zmian w biuletynie

06.03.2017

Dotyczy dokumentu:
Zmiana Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Lubin
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ W OSIEKU, DZ. NR 166/2, 162/12 (UL. SPOKOJNA).
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ W OSIEKU, DZ. NR 166/2, 162/12 (UL. SPOKOJNA).
Treść zmiany:
Dodano załącznik "13."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: REMONT BIEŻĄCY DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE GMINY LUBIN.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Marzec 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 1031/2017 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie wynajęcia lokalu mieszkalnego z gminnego zasobu mieszkaniowego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Marzec 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1031 - w sprawie wynajęcia lokalu mieszkalnego zgminnego zasobu mieszkaniowego"
Dotyczy dokumentu:
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

03.03.2017

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Marzec 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1028 - w sprawie pierwokupu nieruchomości"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Marzec 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Luty 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Luty 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z997 - w sprawie powołania komisji przetargowej doprzeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:PROMOCJA GMINY LUBIN POPRZEZ SPORT PODCZAS WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGONA NAJWYŻSZYM POZIOMIE SPORTOWYM, W KTÓRYM UCZESTNICZY KLUB LUBSTOWARZYSZENIE SPORTOWE W DYSCYPLINIE PIŁKA SIATKOWA MĘŻCZYZN"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Luty 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1005 - w sprawie powołania komisji przetargowej doprzeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWO-REKREACYJNEGO W MIEJSCOWOŚCI GORZYCA- ETAPII"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Luty 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1006 - w sprawie powołania komisji przetargowej doprzeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWO-REKREACYJNEGO W MIEJSCOWOŚCI GORZELIN DZ. NR156/2"

02.03.2017

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. przetargu nieograniczonego pn. ZAGOSPODAROWANIE TERENU NA CELE SPORTOWO-REKREACYJNE W SZKLARACH GÓRNYCH – ETAP II.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: ZAGOSPODAROWANIE TERENU NA CELE SPORTOWO-REKREACYJNE W SZKLARACH GÓRNYCH – ETAP II
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: ZAGOSPODAROWANIE TERENU NA CELE SPORTOWO-REKREACYJNE W SZKLARACH GÓRNYCH – ETAP II
Treść zmiany:
Dodano załącznik "14."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: ZAGOSPODAROWANIE TERENU NA CELE SPORTOWO-REKREACYJNE W SZKLARACH GÓRNYCH – ETAP II
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Marzec 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Marzec 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1026 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomościstanowiącej własność Gminy Lubin"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 1026/2017 Wójta Gminy Lubin z dnia 01.03.2017 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubin
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA O WYNIKACH PRZEPROWADZONEGO NABORU NA WOLNE STANOWISKO Główny księgowy - SZKOŁA PODSTAWOWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ W KRZECZYNIE WIELKIM
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie Gminy Lubin, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Marzec 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1027 - w sprawie przeznaczenia do sprzedażynieruchomości położonej w Gminie Lubin."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Marzec 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania pn.: „Wykonanie badań monitoringowych zamkniętych składowisk odpadów komunalnych w Siedlcach i Niemstowie” w 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

01.03.2017

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 1023/2017 Wójta Gminy Lubin w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych zmian Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Lubin
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Luty 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1023 - w sprawie przeprowadzenia konsultacjispołecznych zmian Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Lubin"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Luty 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Marzec 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Luty 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1024 - w sprawie stawek czynszu za dzierżawęnieruchomości stanowiących własność Gminy Lubin"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Luty 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 1024/2017 Wójta Gminy Lubin z dnia 28.02.2017 r. w sprawie stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubin
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Luty 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Luty 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1017 - w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienieodpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiącychwłasność Gminy Lubin, na rzecz Polskich Sieci ElektroenergetycznychS.A."
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje społeczne zmian Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Lubin
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

28.02.2017

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Luty 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Luty 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1022 - w sprawie terminów przeprowadzaniapostępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego doprzedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, innychform wychowania przedszkolnego i do klas I publicznych ośmioletnichszkół podstawowych Gminy Lubin na rok szkolny 2017/2018"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: PROMOCJA GMINY LUBIN POPRZEZ SPORT PODCZAS WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE SPORTOWYM, W KTÓRYM UCZESTNICZY KLUB LUB STOWARZYSZENIE SPORTOWE W DYSCYPLINIE PIŁKA SIATKOWA MĘŻCZYZN
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: PROMOCJA GMINY LUBIN POPRZEZ SPORT PODCZAS WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE SPORTOWYM, W KTÓRYM UCZESTNICZY KLUB LUB STOWARZYSZENIE SPORTOWE W DYSCYPLINIE PIŁKA SIATKOWA MĘŻCZYZN
Treść zmiany:
Dodano załącznik "6."
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Ministra Środowiska zawiadamiające o zakończeniu postępowania w sprawie zmiany koncesji Nr 7/2013/p na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż rud miedzi w obszarze ,,Retków - Ścinawa"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Luty 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Luty 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1003 - w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnegonieograniczonego na sprzedaż nieruchomości"
Dotyczy dokumentu:
Protokoły z Sesji Rady Gminy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokoły z Sesji Rady Gminy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "30."
Dotyczy dokumentu:
Protokoły z Sesji Rady Gminy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "31."
Dotyczy dokumentu:
Protokoły z Sesji Rady Gminy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "32."
Dotyczy dokumentu:
Protokoły z Sesji Rady Gminy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "33."

poprzednia ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ... następna