Rejestr zmian w biuletynie

11.09.2017

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczące przetargu nieograniczonego pn.: NABÓR PERSONELU DO OPIEKI NAD UCZNIAMI W CZASIE PRZEWOZÓW DO SZKÓŁ I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, PRZEDSZKOLA I PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2017/2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: NABÓR PERSONELU DO OPIEKI NAD UCZNIAMI W CZASIE PRZEWOZÓW DO SZKÓŁ I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, PRZEDSZKOLA I PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2017/2018.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: NABÓR PERSONELU DO OPIEKI NAD UCZNIAMI W CZASIE PRZEWOZÓW DO SZKÓŁ I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, PRZEDSZKOLA I PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2017/2018.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "8."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Wrzesień 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1242 - w sprawie przeznaczenia do sprzedażyczęści nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubin"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Wrzesień 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości położonych na terenie Gminy Lubin przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 06.09.2017 r., znak WOOŚ.4207.72.2017.KC.10 wydane w toku postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie drogi gminnej biegnącej śladem działek 385/6 i 408 w miejscowości Obora".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

08.09.2017

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczące przetargu nieograniczonego pn.: PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ WRAZ Z DOJAZDAMI, ODWODNIENIEM, OŚWIETLENIEM, KANALIZACJĄ SANITARNĄ ORAZ PRZYŁĄCZAMI SIECI WODOCIĄGOWEJ, NA DZIAŁKACH NR 13/27, 17/2, 17/3, 21, 40, 26/3, 26/4, W M. KARCZOWISKA.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczące przetargu nieograniczonego pn.: PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ WRAZ Z DOJAZDAMI, ODWODNIENIEM, OŚWIETLENIEM, KANALIZACJĄ SANITARNĄ ORAZ PRZYŁĄCZAMI SIECI WODOCIĄGOWEJ, NA DZIAŁKACH NR 13/27, 17/2, 17/3, 21, 40, 26/3, 26/4, W M. KARCZOWISKA.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "2."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ WRAZ Z DOJAZDAMI, ODWODNIENIEM, OŚWIETLENIEM, KANALIZACJĄ SANITARNĄ ORAZ PRZYŁĄCZAMI SIECI WODOCIĄGOWEJ, NA DZIAŁKACH NR 13/27, 17/2, 17/3, 21, 40, 26/3, 26/4 W M. KARCZOWISKA.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ WRAZ Z DOJAZDAMI, ODWODNIENIEM, OŚWIETLENIEM, KANALIZACJĄ SANITARNĄ ORAZ PRZYŁĄCZAMI SIECI WODOCIĄGOWEJ, NA DZIAŁKACH NR 13/27, 17/2, 17/3, 21, 40, 26/3, 26/4 W M. KARCZOWISKA.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "18."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczące przetargu nieograniczonego pn.: PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ WRAZ Z DOJAZDAMI, ODWODNIENIEM, OŚWIETLENIEM, KANALIZACJĄ SANITARNĄ ORAZ PRZYŁĄCZAMI SIECI WODOCIĄGOWEJ, NA DZIAŁKACH NR 13/27, 17/2, 17/3, 21, 40, 26/3, 26/4, W M. KARCZOWISKA.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ WRAZ Z DOJAZDAMI, ODWODNIENIEM, OŚWIETLENIEM, KANALIZACJĄ SANITARNĄ ORAZ PRZYŁĄCZAMI SIECI WODOCIĄGOWEJ, NA DZIAŁKACH NR 13/27, 17/2, 17/3, 21, 40, 26/3, 26/4 W M. KARCZOWISKA.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ WRAZ Z DOJAZDAMI, ODWODNIENIEM, OŚWIETLENIEM, KANALIZACJĄ SANITARNĄ ORAZ PRZYŁĄCZAMI SIECI WODOCIĄGOWEJ, NA DZIAŁKACH NR 13/27, 17/2, 17/3, 21, 40, 26/3, 26/4 W M. KARCZOWISKA.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "17."
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LI/353/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 30 sierpnia 2017 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lubin
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LI/352/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 30 sierpnia 2017 r. zmieniająca budżet Gminy Lubin na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LI/359/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LI/358/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/12/2014 z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Lubin
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LI/357/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Rudna częściowej realizacji zadania własnego Gminy Lubin w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LI/356/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LI/355/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Gminny Zakład Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Księginicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LI/354/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/107/2008 z dnia 8 kwietnia 2008 r. w sprawie diet i zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących sołtysom Gminy Lubin
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LI/353/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 30 sierpnia 2017 r. zmieniajaca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lubin
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LI/352/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 30 sierpnia 2017 r. zmieniająca budżet Gminy Lubin na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LI/351/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zamierzenia udzielenia pomocy finansowej w 2018 roku Powiatowi Lubińskiemu na realizację drogowych zadań inwestycyjnych na terenie Gminy Lubin
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LI/350/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 30 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LI/349/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LI/348/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LI/347/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Niemstów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LI/346/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Obora
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LI/345/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Niemstów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LI/344/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Obora
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LI/343/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Osiek
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LI/342/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego na drodze powiatowej nr 1233D w miejscowości Raszówka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LI/341/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazw ulic we wsi Raszówka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LI/340/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Miroszowice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LI/339/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy drogi gminnej we wsi Raszówka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LI/340/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Miroszowice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LI/338/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Raszówka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

07.09.2017

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Sierpień 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Sierpień 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1210 - w sprawie wprowadzenia Regulaminu akcjipromocyjnej Melduję się w Gminie Lubin"
Dotyczy dokumentu:
GIMNAZJUM W LUBINIE
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
GIMNAZJUM W LUBINIE
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA dot. postępowania prowadzonego, w trybie zamówienia z wolnej ręki pn.: ZARZĄDZANIE CMENTARZAMI KOMUNALNYMI GMINY LUBIN
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA dot. postępowania prowadzonego, w trybie zamówienia z wolnej ręki pn.: ZARZĄDZANIE CMENTARZAMI KOMUNALNYMI GMINY LUBIN
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

06.09.2017

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Wrzesień 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1238 - w sprawie pierwokupu nieruchomości"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Wrzesień 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ... następna