Rejestr zmian w biuletynie

11.09.2019

Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Wójta Gminy Lubin zawiadamiające strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działek: nr 44/6, nr 44/7 i nr 44/8 obręb Szklary Górne, gmina Lubin w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. ,,Przebudowa drogi wewnętrznej w Szklarach Górnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego położonej w obrębie Miłoradzice.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Wrzesień 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z393 - w sprawie przeznaczenia do sprzedażynieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubin"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Wrzesień 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Wrzesień 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Wrzesień 2019
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Z376 - w sprawie powołania rzeczoznawców doszacowania na terenie gminy Lubin, zwierząt oraz zniszczonych z nakazuorganu Inspekcji Weterynaryjnej, produktów pochodzenia zwierzęcego wrozumieniu przepisów o produktach pochodzenia zwierzęcego, jajwylęgowych, pasz oraz sprzętu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Wrzesień 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z376 - w sprawie powołania rzeczoznawców doszacowania na terenie gminy Lubin, zwierząt oraz zniszczonych z nakazuorganu Inspekcji Weterynaryjnej, produktów pochodzenia zwierzęcego wrozumieniu przepisów o produktach pochodzenia zwierzęcego, jajwylęgowych, pasz oraz sprzętu"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Wrzesień 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Wrzesień 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z384 - w sprawie udzielenia pełnomocnictwa PaniKatarzynie Foryś - Dyrektorowi Przedszkola im. Jana Pawła II wRaszówce"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Wrzesień 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z385 - w sprawie udzielenia pełnomocnictwa PanuMateuszowi Marciniakowi - Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. M.Konopnickiej w Krzeczynie Wielkim"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Wrzesień 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z386 - w sprawie udzielenia pełnomocnictwa PaniMarioli Karwan - Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza wSiedlcach"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Wrzesień 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z376 - w sprawie powołania rzeczoznawców doszacowania na terenie gminy Lubin, zwierząt oraz zniszczonych z nakazuorganu Inspekcji Weterynaryjnej, produktów pochodzenia zwierzęcego wrozumieniu przepisów o produktach pochodzenia zwierzęcego, jajwylęgowych, pasz oraz sprzętu"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Wrzesień 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Lubin
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Statutowej Rady Gminy Lubin
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wójt Gminy Lubin ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie Miłoradzice.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wójt Gminy Lubin ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Miłoradzice.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Wrzesień 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Wrzesień 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z391 - w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnegonieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własnośćGminy Lubin"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Wrzesień 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z392 - w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnegonieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącejwłasność Gminy Lubin"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: Wdrożenie Systemu e-usług - Zintegrowanego Wewnątrzadministracyjnego Systemu Informatycznego (ZWSI) wraz z uruchomieniem elektronicznych usług publicznych w ramach projektu „Rozwój e-administracji w Gminie Lubin”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: Wdrożenie Systemu e-usług - Zintegrowanego Wewnątrzadministracyjnego Systemu Informatycznego (ZWSI) wraz z uruchomieniem elektronicznych usług publicznych w ramach projektu „Rozwój e-administracji w Gminie Lubin”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "21."
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Starosty Lubińskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: ,,Rozbudowa drogi powiatowej 1231D na odcinku od drogi krajowej nr 36 do ok. km 1+580 w miejscowości Księginice-ETAP 1"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

10.09.2019

Dotyczy dokumentu:
Interpelacja radnego Pawła Łukasiewicza - wrzesień 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: Wdrożenie Systemu e-usług - Zintegrowanego Wewnątrzadministracyjnego Systemu Informatycznego (ZWSI) wraz z uruchomieniem elektronicznych usług publicznych w ramach projektu „Rozwój e-administracji w Gminie Lubin”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "20."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: Wdrożenie Systemu e-usług - Zintegrowanego Wewnątrzadministracyjnego Systemu Informatycznego (ZWSI) wraz z uruchomieniem elektronicznych usług publicznych w ramach projektu „Rozwój e-administracji w Gminie Lubin”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: - Referent
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wójt Gminy Lubin ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektora w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1.
Dotyczy dokumentu:
Wójt Gminy Lubin ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektora w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1)"
Dotyczy dokumentu:
Wójt Gminy Lubin ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektora w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

06.09.2019

Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Wójt Gminy Lubin ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze: Specjalista w Referacie Podatków i Opłat Lokalnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Wrzesień 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Wrzesień 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z377 - w sprawie pierwokupu nieruchomości"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Wrzesień 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z378 - w sprawie pierwokupu nieruchomości"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Wrzesień 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z379 - w sprawie pierwokupu nieruchomości"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Wrzesień 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z380 - w sprawie pierwokupu nieruchomości"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Wrzesień 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z381 - w sprawie pierwokupu nieruchomości"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Sierpień 2019
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Z375 - w sprawie wyrażenia opinii dotyczącejpowierzenia stanowiska wicedyrektora Szkoły Podstawowej im. JanuszaKorczaka w Niemstowie
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Sierpień 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Wrzesień 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z375 - w sprawie wyrażenia opinii dotyczącejpowierzenia stanowiska wicedyrektora Szkoły Podstawowej im. JanuszaKorczaka w Niemstowie"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Wrzesień 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Sierpień 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Sierpień 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z373 - w sprawie wyrażenia opinii dotyczącejpowierzenia stanowiska wicedyrektora Szkoły Podstawowej im. OrłaBiałego w Raszówce"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Sierpień 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z375 - w sprawie wyrażenia opinii dotyczącejpowierzenia stanowiska wicedyrektora Szkoły Podstawowej im. JanuszaKorczaka w Niemstowie"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Sierpień 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z367 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomościstanowiącej własność Gminy Lubin nie może zostać opublikowane nastronie BIP z uwagi na ochronę danych osobowych."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Sierpień 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z368 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomościstanowiącej własność Gminy Lubin nie może zostać opublikowane nastronie BIP z uwagi na ochronę danych osobowych."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Sierpień 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z369 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomościstanowiącej własność Gminy Lubin nie może zostać opublikowane nastronie BIP z uwagi na ochronę danych osobowych."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Sierpień 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wójt Gminy Lubin ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Miłoradzice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Wrzesień 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. Uporządkowanie gospodarki ściekowej aglomeracji Lubin w miejscowości Chróstnik.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
RO-04 ZGŁOSZENIE IMPREZY ARTYSTYCZNEJ LUB ROZRYWKOWEJ ODBYWAJĄCEJ SIĘ POZA STAŁĄ SIEDZIBĄ LUB W SPOSÓB OBJAZDOWY NIEPODLEGAJĄCEJ USTAWIE O IMPREZACH MASOWYCH
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1."
Dotyczy dokumentu:
RO-04 ZGŁOSZENIE IMPREZY ARTYSTYCZNEJ LUB ROZRYWKOWEJ ODBYWAJĄCEJ SIĘ POZA STAŁĄ SIEDZIBĄ LUB W SPOSÓB OBJAZDOWY NIEPODLEGAJĄCEJ USTAWIE O IMPREZACH MASOWYCH
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
RO-04 ZGŁOSZENIE IMPREZY ARTYSTYCZNEJ LUB ROZRYWKOWEJ ODBYWAJĄCEJ SIĘ POZA STAŁĄ SIEDZIBĄ LUB W SPOSÓB OBJAZDOWY NIEPODLEGAJĄCEJ USTAWIE O IMPREZACH MASOWYCH
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1.

poprzednia ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ... następna