Rejestr zmian w biuletynie

13.03.2017

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: PRZEBUDOWA DRÓG WEWNĘTRZNYCH W CHRÓSTNIKU NA ODCINKU OD POS. 82/A DO ZJAZDU NA DZ. 332/16 – ETAP I.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 1021/2017 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 28 lutego 2017 r. zmieniające plan wykonawczy budżetu Gminy Lubin na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 1020/2017 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zmiany w planie wydatków Gminy Lubin na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 1019/2017 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków Gminy Lubin na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Luty 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Luty 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1019 - w sprawie zmiany planu dochodów i wydatkówGminy Lubin na rok 2017"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Luty 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1020 - w sprawie zmiany w planie wydatków GminyLubin na rok 2017"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Luty 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1021 - zmieniające plan wykonawczy budżetu GminyLubin na rok 2017"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Marzec 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1036 - zmieniające zarządzenie w sprawieokreślenia zadań w zakresie administrowania gminnym zasobemnieruchomości przez Gminny Zakład Usług Komunalnych i Mieszkaniowychw Księginicach"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Marzec 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

09.03.2017

Dotyczy dokumentu:
Informacja w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na 2017 rok na realizację zadania własnego Gminy w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Lubin
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWO-REKREACYJNEGO W MIEJSCOWOŚCI GORZYCA - ETAP II
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWO-REKREACYJNEGO W MIEJSCOWOŚCI GORZYCA - ETAP II
Treść zmiany:
Dodano załącznik "8."

07.03.2017

Dotyczy dokumentu:
Zmiana Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Lubin
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ W OSIEKU, DZ. NR 166/2, 162/12 (UL. SPOKOJNA).
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ W OSIEKU, DZ. NR 166/2, 162/12 (UL. SPOKOJNA).
Treść zmiany:
Dodano załącznik "13."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: REMONT BIEŻĄCY DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE GMINY LUBIN.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Marzec 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 1031/2017 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie wynajęcia lokalu mieszkalnego z gminnego zasobu mieszkaniowego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Marzec 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1031 - w sprawie wynajęcia lokalu mieszkalnego zgminnego zasobu mieszkaniowego"
Dotyczy dokumentu:
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ... następna