Rejestr zmian w biuletynie

20.03.2017

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ W OSIEKU, DZ. NR 166/2, 162/12 (UL. SPOKOJNA).
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ W OSIEKU, DZ. NR 166/2, 162/12 (UL. SPOKOJNA).
Treść zmiany:
Dodano załącznik "14. "
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ W OBORZE NA DZIAŁKACH NR 354/3, 95/15 (UL. RUBINOWA)
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 13.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ W OBORZE NA DZIAŁKACH NR 354/3, 95/15 (UL. RUBINOWA)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pn.: PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ W OSIEKU, DZ. NR 166/2, 162/12(UL. SPOKOJNA)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ W OBORZE NA DZIAŁKACH NR 354/3, 95/15 (UL. RUBINOWA)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "13. "
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ W OBORZE NA DZIAŁKACH NR 354/3, 95/15 (UL. RUBINOWA)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Marzec 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1043 - w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnegonieograniczonego na sprzedaż nieruchomości"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Marzec 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załacznik do zarządzenia 1043"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Marzec 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
W Ó J T G M I N Y L U B I N ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

17.03.2017

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Rolnej i Ochrony Środowiska Rady Gminy Lubin.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Rolnej i Ochrony Środowiska.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Luty 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Luty 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1000 - w sprawie uchylenia Zarządzenia WójtaGminy Lubin nr 968/2017 z dnia 16 stycznia 2017r"
Dotyczy dokumentu:
WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEWA LUB KRZEWU
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEWA LUB KRZEWU
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1."
Dotyczy dokumentu:
WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEWA LUB KRZEWU
Treść zmiany:
Dodano załącznik "2."
Dotyczy dokumentu:
WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEWA LUB KRZEWU
Treść zmiany:
Dodano załącznik "3."
Dotyczy dokumentu:
WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEWA LUB KRZEWU
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEWA LUB KRZEWU
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEWA LUB KRZEWU
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 3.
Dotyczy dokumentu:
WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEWA LUB KRZEWU
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 2.
Dotyczy dokumentu:
WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEWA LUB KRZEWU
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o XLVII sesji Rady Gminy Lubin
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

16.03.2017

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Marzec 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Marzec 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1025 - w sprawie przekazania sprzętu pożarniczegoi wyposażenia strażackiego"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Marzec 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1032 - w sprawie zarządzenie nr 927/2010 WójtaGminy Lubin z dnia 22 kwietnia 2010 r.w sprawie nabycia w drodzeumowy nieodpłatnego przekazania na własność gminy Lubinnieruchomości położonych na terenie gminy Lubin"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Marzec 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1037 - w sprawie pierwokupu nieruchomości"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Marzec 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1040 - w sprawie pierwokupu nieruchomości"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Marzec 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1041 - w sprawie pierwokupu nieruchomości"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Marzec 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1038 - w sprawie przeznaczenia do najmunieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubin"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Marzec 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 1038/2017 Wójta Gminy Lubin z dnia 15.03.2017 r. w sprawie przeznaczenia do najmu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubin
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu zmian Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Lubin
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zmiana Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Lubin
Treść zmiany:
Dodano załącznik "5."
Dotyczy dokumentu:
Zmiana Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Lubin
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym, pn.: REMONT BIEŻĄCY DRÓG NA TERENIE GMINY LUBIN
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym, pn.: REMONT BIEŻĄCY DRÓG NA TERENIE GMINY LUBIN
Treść zmiany:
Dodano załącznik "16."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym, pn.: REMONT BIEŻĄCY DRÓG NA TERENIE GMINY LUBIN
Treść zmiany:
Dodano załącznik "17."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym, pn.: REMONT BIEŻĄCY DRÓG NA TERENIE GMINY LUBIN
Treść zmiany:
Dodano załącznik "18."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym, pn.: REMONT BIEŻĄCY DRÓG NA TERENIE GMINY LUBIN
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

14.03.2017

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: PRZEBUDOWA DRÓG WEWNĘTRZNYCH W CHRÓSTNIKU NA ODCINKU OD POS. 82/A DO ZJAZDU NA DZ. 332/16 – ETAP I.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 1021/2017 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 28 lutego 2017 r. zmieniające plan wykonawczy budżetu Gminy Lubin na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 1020/2017 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zmiany w planie wydatków Gminy Lubin na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 1019/2017 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków Gminy Lubin na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Luty 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Luty 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1019 - w sprawie zmiany planu dochodów i wydatkówGminy Lubin na rok 2017"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Luty 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1020 - w sprawie zmiany w planie wydatków GminyLubin na rok 2017"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Luty 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1021 - zmieniające plan wykonawczy budżetu GminyLubin na rok 2017"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Marzec 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1036 - zmieniające zarządzenie w sprawieokreślenia zadań w zakresie administrowania gminnym zasobemnieruchomości przez Gminny Zakład Usług Komunalnych i Mieszkaniowychw Księginicach"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Marzec 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ... następna