Rejestr zmian w biuletynie

17.09.2019

Dotyczy dokumentu:
WIATR/1 dolnośląskie (wszystkie powiaty) od 16:00/17.09 do04:00/18.09.2019 prędkość do 35 km/h, porywy do 75 km/h, NW
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: „MODERNIZACJA BOISKA SPORTOWEGO W MIEJSCOWOŚCI KŁOPOTÓW „– ETAP II
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: „MODERNIZACJA BOISKA SPORTOWEGO W MIEJSCOWOŚCI KŁOPOTÓW „– ETAP II
Treść zmiany:
Dodano załącznik "7."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: „MODERNIZACJA BOISKA SPORTOWEGO W MIEJSCOWOŚCI KŁOPOTÓW „– ETAP II
Treść zmiany:
Dodano załącznik "8."
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY Remont budynku Miłoradzice 74c (dz. nr 164 obręb Miłoradzice) w ramach utrzymania projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Lubin"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Wrzesień 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Wrzesień 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z388 - w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowejnieruchomości lokalowej położonej w obrębie Składowice gm. Lubin"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Wrzesień 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z389 - w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowejnieruchomości lokalowej położonej w obrębie Składowice gm. Lubin"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Wrzesień 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z390 - w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowejnieruchomości lokalowej położonej w obrębie Składowice gm. Lubin"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Wójta Gminy Lubin zawiadamiające strony o terminie oględzin w sprawie wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działek: nr 44/6, nr 44/7 i nr 44/8 obręb Szklary Górne, gmina Lubin w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. ,,Przebudowa drogi wewnętrznej w Szklarach Górnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

13.09.2019

Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Legnicy z dnia 13 września 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: „Rewitalizacji zabytkowego parku w Niemstowie – budowa plenerowej wiaty”
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "6. " na "7. "
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: „Rewitalizacji zabytkowego parku w Niemstowie – budowa plenerowej wiaty”
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "7. " na "8. "
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: „Rewitalizacji zabytkowego parku w Niemstowie – budowa plenerowej wiaty”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: „Rewitalizacji zabytkowego parku w Niemstowie – budowa plenerowej wiaty”
Treść zmiany:
Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z"8. " na "4. "
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: „Rewitalizacji zabytkowego parku w Niemstowie – budowa plenerowej wiaty”
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "4. " na "5. "
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: „Rewitalizacji zabytkowego parku w Niemstowie – budowa plenerowej wiaty”
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "5. " na "6. "
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: „Rewitalizacji zabytkowego parku w Niemstowie – budowa plenerowej wiaty”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

12.09.2019

Dotyczy dokumentu:
O BWI E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Lubin z dnia 6 września 2019 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
POSTANOWIENIE NR 248/2019 KOMISARZA WYBORCZEGO W LEGNICY z dnia 23 sierpnia 2019 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Lubin na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokoły z Sesji Rady Gminy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokoły z Sesji Rady Gminy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "61."
Dotyczy dokumentu:
Protokoły z Sesji Rady Gminy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "62."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wyborze oferty na usługę serwisu zestawów komputerowych w ramach utrzymania projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Lubin"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ... następna