Rejestr zmian w biuletynie

28.03.2017

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Marzec 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1047 - w sprawie powołania komisji konkursowej doopiniowania ofert w otwartym konkursie na wsparcie realizacji zadaniapublicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury idziedzictwa narodowego w 2017 roku na terenie Gminy Lubin."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Marzec 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Marzec 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1049 - w sprawie pierwokupu nieruchomości"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Marzec 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Luty 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Luty 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1018 - w sprawie udzielenia upoważnienia"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Oświaty i Kultury Rady Gminy Lubin.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Lubin.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

24.03.2017

Dotyczy dokumentu:
Komunikaty o zagrożeniu upraw roślin Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa Oddział Lubin
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zasady i terminy rekrutacji do przedszkoli publicznych/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i punktów przedszkolnych w Gminie Lubin na rok szkolny 2017/2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zasady i terminy rekrutacji do przedszkoli publicznych/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i punktów przedszkolnych w Gminie Lubin na rok szkolny 2017/2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "3."
Dotyczy dokumentu:
Zasady i terminy rekrutacji do przedszkoli publicznych/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i punktów przedszkolnych w Gminie Lubin na rok szkolny 2017/2018
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1.
Dotyczy dokumentu:
Zasady i terminy rekrutacji do przedszkoli publicznych/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i punktów przedszkolnych w Gminie Lubin na rok szkolny 2017/2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1."
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XLVII/308/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XLVII/307/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Lubin
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XLVII/306/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubin oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XLVII/305/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubin na 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Marzec 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1046 - zmieniającego zarządzenie w sprawieterminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego orazpostępowania uzupełniającego do przedszkoli, oddziałówprzedszkolnych w szkołach podstawowych, innych form wychowaniaprzedszkolnego i do klas I publicznych ośmioletnich szkółpodstawowych Gminy Lubin na rok szkolny 2017/2018 "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Marzec 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokoły z Sesji Rady Gminy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "34."
Dotyczy dokumentu:
Protokoły z Sesji Rady Gminy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o XLVIII sesji Rady Gminy Lubin.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

22.03.2017

Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe dot. projektu dla zad. „Budowa dwóch Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Lubin"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "13."
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe dot. projektu dla zad. „Budowa dwóch Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Lubin"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: REMONT BIEŻĄCY DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE GMINY LUBIN.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: REMONT BIEŻĄCY DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE GMINY LUBIN.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "8."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH NA POTRZEBY URZĘDU GMINY W LUBINIE
Treść zmiany:
Dodano załącznik "15."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH NA POTRZEBY URZĘDU GMINY W LUBINIE
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o zawarciu umowy, w wyniku przeprowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH NA POTRZEBY URZĘDU GMINY W LUBINIE.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Marzec 2017
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Załacznik do zarządzenia 1043" na"Z1043 - Załącznik do zarządzenia 1043"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Marzec 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Marzec 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Marzec 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1044 - w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienienieodpłatnej służebności przesyłu"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Marzec 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1045 - w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH NA POTRZEBY URZĘDU GMINY W LUBINIE
Treść zmiany:
Dodano załącznik "14."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH NA POTRZEBY URZĘDU GMINY W LUBINIE
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o zawarciu umowy, w wyniku przeprowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH NA POTRZEBY URZĘDU GMINY W LUBINIE.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

21.03.2017

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ W OSIEKU, DZ. NR 166/2, 162/12 (UL. SPOKOJNA).
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ W OSIEKU, DZ. NR 166/2, 162/12 (UL. SPOKOJNA).
Treść zmiany:
Dodano załącznik "14. "
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ W OBORZE NA DZIAŁKACH NR 354/3, 95/15 (UL. RUBINOWA)
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 13.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ W OBORZE NA DZIAŁKACH NR 354/3, 95/15 (UL. RUBINOWA)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pn.: PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ W OSIEKU, DZ. NR 166/2, 162/12(UL. SPOKOJNA)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ W OBORZE NA DZIAŁKACH NR 354/3, 95/15 (UL. RUBINOWA)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "13. "
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ W OBORZE NA DZIAŁKACH NR 354/3, 95/15 (UL. RUBINOWA)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Marzec 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1043 - w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnegonieograniczonego na sprzedaż nieruchomości"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Marzec 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załacznik do zarządzenia 1043"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Marzec 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
W Ó J T G M I N Y L U B I N ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... następna