Rejestr zmian w biuletynie

21.02.2018

Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Krzeczyn Mały
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla obrębu Krzeczyn Wielki
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Krzeczyn Mały
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla obrębu Krzeczyn Wielki
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

20.02.2018

Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA dot. postępowania prowadzonego, w trybie zamówienia z wolnej ręki pn.: Eksploatacja sieci oświetlenia drogowego na terenie Gminy Lubin w roku 2018.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA dot. postępowania prowadzonego, w trybie zamówienia z wolnej ręki pn.: Eksploatacja sieci oświetlenia drogowego na terenie Gminy Lubin w roku 2018.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE o naborze wniosków w sprawie powołania na rzeczoznawców do szacowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: BUDOWA DWÓCH PUNKTÓW SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH, NA TERENIE GMINY LUBIN.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "13."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: BUDOWA DWÓCH PUNKTÓW SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH, NA TERENIE GMINY LUBIN.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
IMGW-PIB WROCŁAW - PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.:REMONT CZĄSTKOWY DRÓG NA TERENIE GMINY LUBIN.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY na zadanie dotycząc wykonania i montażu gablot informacyjno- ogłoszeniowych w miejscowościach Krzeczyn Mały, Lisiec, Niemstów-Łazek, Składowice, Miłosna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla obrębu Krzeczyn Wielki
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla obrębu Krzeczyn Wielki
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Krzeczyn Mały
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla obrębu Krzeczyn Wielki
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1."
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla obrębu Krzeczyn Wielki
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla obrębu Krzeczyn Wielki
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla obrębu Krzeczyn Wielki
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Krzeczyn Mały
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Szklary Górne.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

19.02.2018

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SZKLARACH GÓRNYCH.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "25."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SZKLARACH GÓRNYCH.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Styczeń 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Styczeń 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1412 - w sprawie powołania komisji przetargowej doprzeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:EKSPLOATACJA SIECI OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA TERENIE GMINY LUBIN W ROKU2018"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 1443/2018 Wójta Gminy Lubin z dnia 15.02.2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubin
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 1443/2018 Wójta Gminy Lubin z dnia 15.02.2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubin
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 1443/2018 Wójta Gminy Lubin z dnia 15.02.2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubin
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Luty 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1443 - w sprawie przeznaczenia do dzierżawynieruchomości stanowiących własność Gminy Lubin"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Luty 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Luty 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 1443/2018 Wójta Gminy Lubin z dnia 15.02.2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubin
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

16.02.2018

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin na usługę społeczną pn.: ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH NA POTRZEBY URZĘDU GMINY W LUBINIE.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin na usługę społeczną pn.: ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH NA POTRZEBY URZĘDU GMINY W LUBINIE.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "10."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wyborze oferty na zadanie dotyczące przygotowania wniosku o dofinansowanie zadania pn. "Rewitalizacja zabytkowego parku w Niemstowie"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

15.02.2018

Dotyczy dokumentu:
Informacja w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na 2018 rok na realizację zadania własnego Gminy w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Lubin
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr II/65/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Lubin przedstawionej w uchwale Rady Gminy Lubin nr LVII/392/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubin i uchwale Rady Gminy Lubin nr LVII/393/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu Gminy Lubin na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr II/64/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Lubin przedstawionego w uchwale Rady Gminy Lubin nr LVII/393/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu Gminy Lubin na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Styczeń 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Styczeń 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1421 - w sprawie zmiany w planie wydatków GminyLubin na rok 2018"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Styczeń 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1422 - zmieniające plan wykonawczy budżetu GminyLubin na rok 2018"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Luty 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Luty 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1439 - w sprawie przekazania pomocy dydaktycznychSzkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Siedlcach"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina o wydaniu zawiadomienia o zakończeniu postępowania wyjaśniającego w sprawie wniosku o zmianę decyzji Prezydenta Miasta Lubina o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina o stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przebudowie odcinka drogi publicznej relacji Lubin - Krzeczyn Wielki
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... następna