Rejestr zmian w biuletynie

04.10.2017

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Sierpień 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Sierpień 2017 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Z1196 - w sprawie uzgodnienia warunkówkorzystania ze stołówki przedszkolnej oraz wysokości opłat zaposiłki
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Sierpień 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1196 - w sprawie uzgodnienia warunków korzystaniaze stołówki przedszkolnej oraz wysokości opłat za posiłki"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU PRZY UL. KSIĘCIA LUDWIKA I NR 3 W LUBINIE – ETAP II
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU PRZY UL. KSIĘCIA LUDWIKA I NR 3 W LUBINIE – ETAP II
Treść zmiany:
Dodano załącznik "9."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: PRZEBUDOWA POMPOWNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCIACH: GORZYCA, KRZECZYN MAŁY, KRZECZYN WIELKI POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY LUBIN.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "10."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: PRZEBUDOWA POMPOWNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCIACH: GORZYCA, KRZECZYN MAŁY, KRZECZYN WIELKI POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY LUBIN.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Październik 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1279 - w sprawie pierwokupu nieruchomości"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Październik 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Wrzesień 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1269 - w sprawie pierwokupu nieruchomości"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Wrzesień 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

03.10.2017

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: ZAPROJEKTOWANIE I PRZEBUDOWA DRÓG NA ODCINKU OD ZJAZDU Z DROGI GMINNEJ NR 103051D DO POSESJI NR 22M W MIEJSCOWOŚCI MIROSZOWICE
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: ZAPROJEKTOWANIE I PRZEBUDOWA DRÓG NA ODCINKU OD ZJAZDU Z DROGI GMINNEJ NR 103051D DO POSESJI NR 22M W MIEJSCOWOŚCI MIROSZOWICE
Treść zmiany:
Dodano załącznik "15."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 335 W M. KRZECZYN WIELKI, W ZAKRESIE BUDOWY CHODNIKA – ETAP I.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 335 W M. KRZECZYN WIELKI, W ZAKRESIE BUDOWY CHODNIKA – ETAP I.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "11."
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU PRAC ZWIĄZANYCH Z USUWANIEM AZBESTU Z MIEJSCOWOŚCI NA TERENIE GMINY LUBIN W 2017 R.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1."
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU PRAC ZWIĄZANYCH Z USUWANIEM AZBESTU Z MIEJSCOWOŚCI NA TERENIE GMINY LUBIN W 2017 R.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU PRAC ZWIĄZANYCH Z USUWANIEM AZBESTU Z MIEJSCOWOŚCI NA TERENIE GMINY LUBIN W 2017 R.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1.
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU PRAC ZWIĄZANYCH Z USUWANIEM AZBESTU Z MIEJSCOWOŚCI NA TERENIE GMINY LUBIN W 2017 R.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Październik 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU PRAC ZWIĄZANYCH Z USUWANIEM AZBESTU Z MIEJSCOWOŚCI NA TERENIE GMINY LUBIN W 2017 R.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 1268/2017 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 25 września 2017 r. w sprawie opracowania projektu budżetu Gminy Lubin na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 1240/2017 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 6 września 2017 r. zmieniające plan wykonawczy budżetu Gminy Lubin na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 1239/2017 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 6 września 2017 r. w sprawie zmiany w planie wydatków Gminy Lubin na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Wrzesień 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Wrzesień 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Wrzesień 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1225 - w sprawie nałożenia na nauczycielaobowiązku podjęcia pracy na tym stanowisku w innej szkole w celuuzupełnienia etatu tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Wrzesień 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1236 - w sprawie ogłoszenia IV przetargu ustnegonieograniczonego na sprzedaż nieruchomości"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Wrzesień 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1239 - w sprawie zmiany w planie wydatków GminyLubin na rok 2017"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Wrzesień 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1240 - zmieniające plan wykonawczy budżetu GminyLubin na rok 2017"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Wrzesień 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1246 - w sprawie utraty mocy zarządzenia WójtaGminy Lubin"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Wrzesień 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1248 - w sprawie zmiany Zarządzenia nr 1182/2017 zdn. 04.08.2017 r. dotyczącego powołania komisji przetargowej doprzeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z POMIESZCZENIAMI OSP W KRZECZYNIEWIELKIM - ETAP I."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Wrzesień 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1250 - sprawie zaciągnięcia pożyczkidługoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska iGospodarki Wodnej we Wrocławiu"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Wrzesień 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1251 - w sprawie powołania komisji przetargowej doprzeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU PRZY UL. KSIĘCIA LUDWIKA I NR 3 W LUBINIE- ETAP II."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Wrzesień 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1252 - w sprawie nałożenia na nauczycielaobowiązku podjęcia pracy na tym stanowisku w innej szkole w celuuzupełnienia etatu tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Wrzesień 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1254 - w sprawie powołania komisji przetargowej doprzeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 335 W M. KRZECZYN WIELKI, W ZAKRESIEBUDOWY CHODNIKA - ETAP I"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Wrzesień 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1258 - w sprawie powołania komisji przetargowej doprzeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:BUDOWA UL. ZAGAJNIKOWEJ I UL. SATURNA W MIEJSCOWOŚCI OSIEK WRAZ ZINFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ - ETAP I"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Wrzesień 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1268 - w sprawie opracowania projektu budżetuGminy Lubin na rok 2018"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Wrzesień 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1270 - w sprawie powołania komisji przetargowej doprzeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:Zaprojektowanie i przebudowa ulicy Polnej i Krótkiej w Osieku"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Wrzesień 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Sierpień 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Sierpień 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1217 - w sprawie nałożenia na nauczycielaobowiązku podjęcia pracy na tym stanowisku w innej szkole w celuuzupełnienia etatu tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Sierpień 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Sierpień 2017 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Z1236 - w sprawie ogłoszenia IV przetargu ustnegonieograniczonego na sprzedaż nieruchomości
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Sierpień 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Sierpień 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1218 - w sprawie zmiany planu dochodów i wydatkówGminy Lubin na rok 2017"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Sierpień 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1219 - w sprawie zmiany w planie wydatków GminyLubin na rok 2017"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Sierpień 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1220 - zmieniające plan wykonawczy budżetu GminyLubin na rok 2017"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Sierpień 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Sierpień 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1184 - w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1162/2017 zdn. 17.07.2017 r. dotyczącego powołania komisji przetargowej doprzeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:DOWOZY UCZNIÓW Z TERENU GMINY LUBIN DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA W ROKUSZKOLNYM 2017/2018"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Sierpień 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1185 - w sprawie powołania komisji przetargowej doprzeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:NABÓR PERSONELU DO OPIEKI NAD UCZNIAMI W CZASIE PRZEWOZÓW DO SZKÓŁ IODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, PRZEDSZKOLA IPUNKTU PRZEDSZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2017/2018"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Sierpień 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1187 - w sprawie zmiany w planie wydatków GminyLubin na rok 2017"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Sierpień 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1188 - zmieniające plan wykonawczy budżetu GminyLubin na rok 2017"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Sierpień 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1189 - zmieniające Zarządzenie Nr 1163/2017Wójta Gminy Lubin z dnia 17.07.2017 r. w sprawie powołania komisjiprzetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówieniapublicznego pn.: PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ WRAZ Z DOJAZDAMI,ODWODNIENIEM, OŚWIETLENIEM, KANALIZACJĄ SANITARNĄ ORAZ PRZYŁĄCZAMISIECI WODOCIĄGOWEJ, NA DZIAŁKACH NR 13/27, 17/2, 17/3, 21, 40, 26/3,26/4, W M. KARCZOWISKA"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Sierpień 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1190 - w sprawie powołania komisji przetargowej doprzeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:Zarządzanie cmentarzami komunalnymi Gminy Lubin"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Sierpień 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1191 - w sprawie powołania komisji przetargowej doprzeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 103051D MIROSZOWICE-KŁOPOTÓW -ETAP I."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Sierpień 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1195 - w sprawie powołania komisji przetargowej doprzeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ W ZAKRESIE BUDOWY CHODNIKA - ETAP I"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Sierpień 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1203 - w sprawie zmiany Zarządzenia nr 1148/2017 zdn. 11.07.2017 r. dotyczącego powołania komisji przetargowej doprzeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:REMONT BIEŻĄCY DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE GMINY LUBIN."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Sierpień 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik " Z1204 - w sprawie zmiany Zarządzenia nr 1163/2017z dn. 17.07.201 r. zmienionego Zarządzeniem nr 1189/2017 z dnia09.08.2017r. dotyczącego powołania komisji przetargowej doprzeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ WRAZ Z DOJAZDAMI, ODWODNIENIEM,OŚWIETLENIEM, KANALIZACJĄ SANITARNĄ ORAZ PRZYŁĄCZAMI SIECIWOFOCIĄGOWEJ, NA DZIAŁAKCH NR 13/27, 17/2, 17/3, 21, 40, 26/3, 26/4 WM. KARCZOWISKA"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Sierpień 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1211 - w sprawie zmiany w planie wydatków GminyLubin na rok 2017"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Sierpień 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1212 - zmieniające plan wykonawczy budżetu GminyLubin na rok 2017"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Sierpień 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1215 - w sprawie przedstawienia informacji októrych mowa w art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku ofinansach publicznych"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Sierpień 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Sierpień 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1182 - w sprawie powołania komisji przetargowej doprzeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z POMIESZCZENIAMI OSP W KRZECZYNIEWIELKIM - ETAP I."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Sierpień 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1183 - w sprawie powołania komisji przetargowej doprzeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:Zaprojektowanie i przebudowa ulicy Polnej i Krótkiej w Osieku"

02.10.2017

Dotyczy dokumentu:
Liczba osób zameldowanych w Gminie Lubin w 2017 roku.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "9."
Dotyczy dokumentu:
Liczba osób zameldowanych w Gminie Lubin w 2017 roku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

29.09.2017

Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Wójta Gminy Lubin zawiadamiające o opracowywanym projekcie "Planu Urządzeniowo - Rolnego dla Gminy Lubin"wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU PRZY UL. KSIĘCIA LUDWIKA I NR 3 W LUBINIE – ETAP II
Treść zmiany:
Dodano załącznik "8."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU PRZY UL. KSIĘCIA LUDWIKA I NR 3 W LUBINIE – ETAP II
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z POMIESZCZENIAMI OSP W KRZECZYNIE WIELKIM – ETAP I
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z POMIESZCZENIAMI OSP W KRZECZYNIE WIELKIM – ETAP I
Treść zmiany:
Dodano załącznik "15."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z POMIESZCZENIAMI OSP W KRZECZYNIE WIELKIM – ETAP I
Treść zmiany:
Dodano załącznik "16."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z POMIESZCZENIAMI OSP W KRZECZYNIE WIELKIM – ETAP I
Treść zmiany:
Dodano załącznik "14."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z POMIESZCZENIAMI OSP W KRZECZYNIE WIELKIM – ETAP I
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z POMIESZCZENIAMI OSP W KRZECZYNIE WIELKIM – ETAP I
Treść zmiany:
Dodano załącznik "11."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z POMIESZCZENIAMI OSP W KRZECZYNIE WIELKIM – ETAP I
Treść zmiany:
Dodano załącznik "12."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z POMIESZCZENIAMI OSP W KRZECZYNIE WIELKIM – ETAP I
Treść zmiany:
Dodano załącznik "13."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z POMIESZCZENIAMI OSP W KRZECZYNIE WIELKIM – ETAP I
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... następna