Rejestr zmian w biuletynie

28.02.2018

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 1465/2018 Wójta Gminy Lubin z dnia 01.03.2018 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubin
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 1464/2018 Wójta Gminy Lubin z dnia 01.03.2018 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubin
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 1463/2018 Wójta Gminy Lubin z dnia 01.03.2018 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubin
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 1462/2018 Wójta Gminy Lubin z dnia 01.03.2018 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubin
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 1461/2018 Wójta Gminy Lubin z dnia 01.03.2018 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubin
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Marzec 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Marzec 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SZKLARACH GÓRNYCH.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "26."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SZKLARACH GÓRNYCH.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Liczba osób zameldowanych w Gminie Lubin w 2018 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "2."
Dotyczy dokumentu:
Liczba osób zameldowanych w Gminie Lubin w 2018 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

27.02.2018

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ BUDOWY ŚWIETLIC WIEJSKICH NA TERENIE GMINY LUBIN W MIEJSCOWOŚCIACH USTRONIE, BUCZYNKA.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 10.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ BUDOWY ŚWIETLIC WIEJSKICH NA TERENIE GMINY LUBIN W MIEJSCOWOŚCIACH USTRONIE, BUCZYNKA.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "10."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ BUDOWY ŚWIETLIC WIEJSKICH NA TERENIE GMINY LUBIN W MIEJSCOWOŚCIACH USTRONIE, BUCZYNKA.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ BUDOWY ŚWIETLIC WIEJSKICH NA TERENIE GMINY LUBIN W MIEJSCOWOŚCIACH USTRONIE, BUCZYNKA.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "10."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Luty 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1457 - w sprawie pierwokupu nieruchomości"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Luty 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ostrzeżenie - woj. dolnośląskie, subregion nizinny, mróz/1
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA O WYNIKACH PRZEPROWADZONEGO NABORU NA WOLNE STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Krzeczynie Wielkim
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

26.02.2018

Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego dotyczącej wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Budowa Obwodu Utrzymania Drogi Lubin - Zachód w 54+035 drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4) odcinek 3: od km 33+300 do km 58+974".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Luty 2018
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Z1451 - w sprawie przeznaczenia do sprzedażylokali mieszkalnych położonych w obrębie Siedlce gm. Lubin
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Luty 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1451 - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalimieszkalnych położonych w obrębie Siedlce gm. Lubin"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Luty 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Luty 2018
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Z1451 - w sprawie wykazu lokalimieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży położonych w obrębieSiedlce" na "Z1451 - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalimieszkalnych położonych w obrębie Siedlce gm. Lubin"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Luty 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1451 - w sprawie wykazu lokali mieszkalnychprzeznaczonych do sprzedaży położonych w obrębie Siedlce"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Luty 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży położonych w obrębie Siedlce.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

23.02.2018

Dotyczy dokumentu:
Wójt Gminy Lubin ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na wolne stanowisko Radcy Prawnego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: BUDOWA DROGI GMINNEJ UL. ZAGAJNIKOWEJ ORAZ DRÓG WEWNĘTRZNYCH UL. SATURNA, GWIEZDNA I NEPTUNA W MIEJSCOWOŚCI OSIEK WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: BUDOWA DROGI GMINNEJ UL. ZAGAJNIKOWEJ ORAZ DRÓG WEWNĘTRZNYCH UL. SATURNA, GWIEZDNA I NEPTUNA W MIEJSCOWOŚCI OSIEK WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "24."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW SPORTOWO-REKREACYJNYCH NA TERENIE GMINY LUBIN W MIEJSCOWOŚCIACH GOGOŁOWICE, CZERNIEC, MIŁORADZICE, GORZELIN, RASZOWA, SKŁADOWICE, BUKOWNA.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "7."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW SPORTOWO-REKREACYJNYCH NA TERENIE GMINY LUBIN W MIEJSCOWOŚCIACH GOGOŁOWICE, CZERNIEC, MIŁORADZICE, GORZELIN, RASZOWA, SKŁADOWICE, BUKOWNA.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Luty 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Luty 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1450 - w sprawie planu dofinansowania na 2018 rokform doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w jednostkachoświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lubin "

22.02.2018

Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Krzeczyn Mały
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla obrębu Krzeczyn Wielki
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Krzeczyn Mały
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla obrębu Krzeczyn Wielki
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... następna