Rejestr zmian w biuletynie

10.07.2018

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o konkursie na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im.Janusza Korczaka w Niemstowie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Liczba osób zameldowanych w Gminie Lubin w 2018 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "6. "
Dotyczy dokumentu:
Liczba osób zameldowanych w Gminie Lubin w 2018 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OSTRZEŻENIE INTENSYWNE OPADY DESZCZU Z BURZAMI
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

09.07.2018

Dotyczy dokumentu:
Wsparcie rodzin - złóż wniosek przez Internet.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wsparcie rodzin - złóż wniosek przez Internet.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wsparcie rodzin - złóż wniosek przez Internet.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W ZIMNEJ WODZIE, DZ. NR 33 – ETAP II
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zwołaniu LXII sesji Rady Gminy Lubin
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: BUDOWA PUNKTÓW OŚWIETLENIOWYCH ZASILANYCH ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH
Treść zmiany:
Dodano załącznik "10. "
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: BUDOWA PUNKTÓW OŚWIETLENIOWYCH ZASILANYCH ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Posiedzenie Komisji Oświaty i Kultury rady Gminy Lubin.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Lubin
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

06.07.2018

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczące przetargu nieograniczonego pn.: ROZBUDOWA OŚWIETLENIA W MIEJSCOWOŚCI LISIEC NA DZIAŁCE NR 7/1, DZ. NR 108 ORAZ DZ. NR 214.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: ROZBUDOWA OŚWIETLENIA W MIEJSCOWOŚCI LISIEC NA DZIAŁCE NR 7/1, DZ. NR 108 ORAZ DZ. NR 214.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "16. "
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: ROZBUDOWA OŚWIETLENIA W MIEJSCOWOŚCI LISIEC NA DZIAŁCE NR 7/1, DZ. NR 108 ORAZ DZ. NR 214.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zwołaniu LXII sesji Rady Gminy Lubin
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczące przetargu nieograniczonego pn.: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ ROZBUDOWY SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA TERENIE GMINY LUBIN W MIEJSCOWOŚCIACH SZKLARY GÓRNE I RASZÓWKA.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ ROZBUDOWY SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA TERENIE GMINY LUBIN W MIEJSCOWOŚCIACH SZKLARY GÓRNE I RASZÓWKA.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "12. "
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ ROZBUDOWY SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA TERENIE GMINY LUBIN W MIEJSCOWOŚCIACH SZKLARY GÓRNE I RASZÓWKA.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ DLA REALIZACJI ZADANIA: „ROZBUDOWA REMIZY OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W MIEJSCOWOŚCI ZIMNA WODA, DZ. 84, OBR. ZIMNA WODA , GMINA LUBIN”.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "9, "
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ DLA REALIZACJI ZADANIA: „ROZBUDOWA REMIZY OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W MIEJSCOWOŚCI ZIMNA WODA, DZ. 84, OBR. ZIMNA WODA , GMINA LUBIN”.
Treść zmiany:
Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z"9, " na "9."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ DLA REALIZACJI ZADANIA: „ROZBUDOWA REMIZY OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W MIEJSCOWOŚCI ZIMNA WODA, DZ. 84, OBR. ZIMNA WODA , GMINA LUBIN”.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

05.07.2018

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Czerwiec 2018
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Z1647 - w sprawie pierwokupu nieruchomości
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Czerwiec 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Lipiec 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1647 - w sprawie pierwokupu nieruchomości"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Lipiec 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Lipiec 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Lipiec 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1646 - w sprawie zmieniające zarządzenie nr1497/2018 Wójta Gminy Lubin z dnia 26 marca 2018r. w sprawieprzeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własnośćGminy Lubin"
Dotyczy dokumentu:
Petycja : Efektywność energetyczna i paliwa alternatywne
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Posumowanie i Ogłoszenie o uchwaleniu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla obszaru położonego w obrębach Obora, Krzeczyn Mały i Krzeczyn Wielki, uchwalonej uchwałą Nr LXI/439/2018 Rady Gminy Lubin z dnia 27 czerwca 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCIACH OBORA, MIROSZOWICE, USTRONIE, KRZECZYN WIELKI I KRZECZYN MAŁY.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCIACH OBORA, MIROSZOWICE, USTRONIE, KRZECZYN WIELKI I KRZECZYN MAŁY.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "19."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCIACH OBORA, MIROSZOWICE, USTRONIE, KRZECZYN WIELKI I KRZECZYN MAŁY.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "20."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCIACH OBORA, MIROSZOWICE, USTRONIE, KRZECZYN WIELKI I KRZECZYN MAŁY.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 19.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Lipiec 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Czerwiec 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1647 - w sprawie pierwokupu nieruchomości"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Czerwiec 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCIACH OBORA, MIROSZOWICE, USTRONIE, KRZECZYN WIELKI I KRZECZYN MAŁY.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "19."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCIACH OBORA, MIROSZOWICE, USTRONIE, KRZECZYN WIELKI I KRZECZYN MAŁY.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LXI/451/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lubin absolutorium z wykonania budżetu Gminy Lubin za rok 2017.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LXI/450/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lubin za rok 2017.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LXI/449/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 27 czerwca 2018 r. zmieniająca budżet Gminy Lubin na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LXI/448/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 27 czerwca 2018 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lubin
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LXI/451/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lubin absolutorium z wykonania budżetu Gminy Lubin za rok 2017.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LXI/450/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lubin za rok 2017.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LXI/449/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 27 czerwca 2018 r. zmieniająca budżet Gminy Lubin na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LXI/448/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 27 czerwca 2018 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lubin
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LXI/447/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębach Chróstnik, Krzeczyn Mały i Obora
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LXI/446/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębach Obora, Krzeczyn Mały i Krzeczyn Wielki
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LXI/445/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Krzeczyn Wielki
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LXI/444/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Krzeczyn Wielki
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LXI/443/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Krzeczyn Wielki
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LXI/444/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Krzeczyn Wielki
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LXI/442/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Siedlce.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LXI/441/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Osiek.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LXI/440/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla obrębu Miroszowice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LXI/439/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla obszaru położonego w obrębach Obora, Krzeczyn Mały i Krzeczyn Wielki
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LXI/438/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania wsparcia materialnego uczniom w ramach lokalnego programu wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Lubin
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LXI/437/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Lokalnego programu wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Lubin
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LXI/436/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 27 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LXI/435/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Dolnośląskiemu na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadnia publicznego pn. „Wykonanie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 335w m. Krzeczyn Mały”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LXI/436/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 27 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LXI/434/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie rozszerzenia terenu cmentarza komunalnego w miejscowości Siedlce, dz. 156 obr. Siedlce
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LXI/433/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lubińskiemu na realizację zadania związanego z opracowaniem dokumentacji technicznej dla przebudowy dróg powiatowych na terenie Gminy Lubin
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LXI/432/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 27 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Dolnośląskiemu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

04.07.2018

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: DOWOZY WRAZ Z OPIEKĄ UCZNIÓW Z TERENU GMINY LUBIN DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA W ROKU SZKOLNYM 2018/2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "12."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: DOWOZY WRAZ Z OPIEKĄ UCZNIÓW Z TERENU GMINY LUBIN DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA W ROKU SZKOLNYM 2018/2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LIX/405/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LIX/404/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: REMONT CZĄSTKOWY DRÓG NA TERENIE GMINY LUBIN.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Świetlice socjoterapeutyczne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1)
Dotyczy dokumentu:
Świetlice socjoterapeutyczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1."
Dotyczy dokumentu:
Świetlice socjoterapeutyczne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje dla sprzedawców alkoholu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Wójt Gminy Lubin ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor ds elektrycznych w Referacie Infrastruktury
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Kwiecień 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Kwiecień 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1544 - w sprawie udzielenia pełnomocnictwa"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Kwiecień 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1520 - w sprawie powołania komisji dozabezpieczenia majątku spadkowego po Ewie Królikowskiej i JanuszuKrólikowskim."
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU NABORU na wolne stanowisko pracy INSPEKTOR W REFERACIE INFRASTRUKTURY
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... następna