Rejestr zmian w biuletynie

10.04.2017

Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 1064/2017 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 31 marca 2017 r. zmieniające plan wykonawczy budżetu Gminy Lubin na rok 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 1064/2017 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 31 marca 2017 r. zmieniające plan wykonawczy budżetu Gminy Lubin na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 1063/2017 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmiany w planie wydatków Gminy Lubin na rok 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 1062/2017 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków Gminy Lubin na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 1063/2017 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmiany w planie wydatków Gminy Lubin na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 1059/2017 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przekazania Radzie Gminy Lubin sprawozdań, o których mowa w art. 265 pkt 2 ustawy o finansach publicznych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 1056/2017 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Lubin za rok 2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 1050/2017 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie Informacji o stanie mienia Gminy Lubin
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o stanie mienia komunalnego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Lubin2016"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o stanie mienia komunalnego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Marzec 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Marzec 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Marzec 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1048 - w sprawie zmiany Zarządzenia nr 1006/2017 zdn. 22.02.2017 r. dotyczącego powołania komisji przetargowej doprzeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWO-REKREACYJNEGO W MIEJSCOWOŚCI GORZELIN DZ. NR156/2"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Marzec 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1050 - w sprawie Informacji o stanie mienia GminyLubin"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Marzec 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1056 - w sprawie sprawozdania rocznego z wykonaniabudżetu Gminy Lubin za rok 2016"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Marzec 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1057 - w sprawie zmiany Zarządzenia nr 1005/2017 zdn. 10.03.2017 r. dotyczącego powołania komisji przetargowej doprzeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWO-REKREACYJNEGO W MIEJSCOWOŚCI GORZYCA- ETAPII"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Marzec 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1059 - w sprawie przekazania Radzie Gminy Lubinsprawozdań, o których mowa w art. 265 pkt 2 ustawy o finansachpublicznych"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Marzec 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1061 - w sprawie zmiany Zarządzenia nr 1033/2017 zdn. 10.03.2017 r. dotyczącego powołania komisji przetargowej doprzeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:PRZEBUDOWA DRÓG WEWNĘTRZNYCH W CHRÓSTNIKU NA ODCINKU OD POS. 82/A DOZJAZDU NA DZ. 332/16 - ETAP I"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Marzec 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1062 - w sprawie zmiany planu dochodów i wydatkówGminy Lubin na rok 2017"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Marzec 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1063 - w sprawie zmiany w planie wydatków GminyLubin na rok 2017"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Marzec 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1064 - zmieniające plan wykonawczy budżetu GminyLubin na rok 2017"

06.04.2017

Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY dot. postępowania prowadzonego, w trybie zamówienia z wolnej ręki pn.: UTRZYMANIE TERENÓW REKREACYJNYCH NA TERENIE GMINY LUBIN.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Lista osób uprawnionych do zawarcia umów najmu lokali mieszkalnych z gminnego zasobu mieszkaniowego oraz lista osób skreślonych z listy oczekujących na najem lokali mieszkalnych.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XLVIII/313/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca budżet Gminy Lubin na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XLVIII/312/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lubin
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XLVIII/316/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XLVIII/315/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XLVIII/314/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę nr XLV/287/2017 Rady Gminy Lubin z dnia 18 stycznia 2017 roku w sprawie pomocy finansowej Powiatowi Lubińskiemu na realizację drogowych zadań inwestycyjnych na terenie Gminy Lubin
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XLVIII/315/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XLVIII/313/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca budżet Gminy Lubin na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XLVIII/312/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lubin
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XLVIII/311/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Krzeczyn Wielki
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XLVIII/312/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lubin
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XLVIII/310/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia zmian „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Lubin” w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014 - 2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XLVIII/309/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wójt Gminy Lubin ogłasza II przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Siedlce.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Marzec 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Marzec 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1065 - w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnegonieograniczonego na sprzedaż nieruchomości"

poprzednia ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... następna