Rejestr zmian w biuletynie

08.10.2019

Dotyczy dokumentu:
Petycja o udostępnienie nr służbowych telefonów komórkowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "2."
Dotyczy dokumentu:
Petycja o udostępnienie nr służbowych telefonów komórkowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Wrzesień 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Wrzesień 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z408 - w sprawie uzgodnienia warunków korzystaniaze stołówki szkolnej oraz wysokości opłat za posiłki"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Wrzesień 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z414 - zmieniające zarządzenie nr 265/2019 WójtaGminy Lubin z dnia 13.06.2019 r. w sprawie użyczenia mienia komunalnegostanowiącego własność Gminy Lubin"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Wrzesień 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja Nadleśnictwa Legnica o terminach polowań zbiorowych na terenie obwodów 123, 124.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

07.10.2019

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: Budowa świetlicy wiejskiej wraz z pomieszczeniami OSP w Krzeczynie Wielkim – ETAP II.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: Budowa świetlicy wiejskiej wraz z pomieszczeniami OSP w Krzeczynie Wielkim – ETAP II.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 31.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: Budowa świetlicy wiejskiej wraz z pomieszczeniami OSP w Krzeczynie Wielkim – ETAP II.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "31. "
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: Budowa świetlicy wiejskiej wraz z pomieszczeniami OSP w Krzeczynie Wielkim – ETAP II.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "35. "
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: Budowa świetlicy wiejskiej wraz z pomieszczeniami OSP w Krzeczynie Wielkim – ETAP II.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: Budowa świetlicy wiejskiej wraz z pomieszczeniami OSP w Krzeczynie Wielkim – ETAP II.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "34."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: Budowa świetlicy wiejskiej wraz z pomieszczeniami OSP w Krzeczynie Wielkim – ETAP II.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "33."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: Budowa świetlicy wiejskiej wraz z pomieszczeniami OSP w Krzeczynie Wielkim – ETAP II.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: Budowa świetlicy wiejskiej wraz z pomieszczeniami OSP w Krzeczynie Wielkim – ETAP II.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "32."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: Budowa świetlicy wiejskiej wraz z pomieszczeniami OSP w Krzeczynie Wielkim – ETAP II.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: Budowa świetlicy wiejskiej wraz z pomieszczeniami OSP w Krzeczynie Wielkim – ETAP II.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: Budowa świetlicy wiejskiej wraz z pomieszczeniami OSP w Krzeczynie Wielkim – ETAP II.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "29."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: Budowa świetlicy wiejskiej wraz z pomieszczeniami OSP w Krzeczynie Wielkim – ETAP II.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "30."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: Budowa świetlicy wiejskiej wraz z pomieszczeniami OSP w Krzeczynie Wielkim – ETAP II.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "31."
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego (koordynatora) przy realizacji zadania pn. „Zagospodarowanie terenu pocmentarnego w Osieku w kierunku parkowym"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: Sporządzanie operatów szacunkowych dla Gminy Lubin
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Informacje teleadresowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Aktualności
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Aktualności
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Informacje teleadresowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEWA LUB KRZEWU
Treść zmiany:
Dodano załącznik "2."
Dotyczy dokumentu:
WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEWA LUB KRZEWU
Treść zmiany:
Dodano załącznik "3."
Dotyczy dokumentu:
WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEWA LUB KRZEWU
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEWA LUB KRZEWU
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 2.
Dotyczy dokumentu:
WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEWA LUB KRZEWU
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 3.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubin przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Październik 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z423 - w sprawie podania do publicznej wiadomościwykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Lubinprzeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Październik 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. Uporządkowanie gospodarki ściekowej aglomeracji Lubin w miejscowości Chróstnik.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "10."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. Uporządkowanie gospodarki ściekowej aglomeracji Lubin w miejscowości Chróstnik.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Gminna Biblioteka Publiczna w Raszówce - Informacje
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Gminna Biblioteka Publiczna w Raszówce - Informacje
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XI/130/2019 RADY GMINY LUBIN z dnia 24 września 2019 r. zmieniająca budżet Gminy Lubin na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XI/129/2019 RADY GMINY LUBIN z dnia 24 września 2019 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lubin
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XI/131/2019 RADY GMINY LUBIN z dnia 24 września 2019 r. zmieniająca uchwałę nr V/69/2019 z dnia 18 marca 2019r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Lubińskiemu na realizację drogowego zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1223D w miejscowości Niemstów.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XI/130/2019 RADY GMINY LUBIN z dnia 24 września 2019 r. zmieniająca budżet Gminy Lubin na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XI/129/2019 RADY GMINY LUBIN z dnia 24 września 2019 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lubin
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XI/128/2019 RADY GMINY LUBIN z dnia 24 września 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały nr V/68/2019 z dnia 18 marca 2019r. dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lubińskiemu na realizację drogowego zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1233D w miejscowościach Miłoradzice i Raszówka.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XI/127/2019 RADY GMINY LUBIN z dnia 24 września 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Lubin
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XI/126/2019 RADY GMINY LUBIN z dnia 24 września 2019 r. w sprawie nadania nazw: ul. Akacjowa, ul. Brzozowa we wsi Krzeczyn Wielki
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XI/127/2019 RADY GMINY LUBIN z dnia 24 września 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Lubin
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XI/125/2019 RADY GMINY LUBIN z dnia 24 września 2019 r. w sprawie nadania nazwy ul. Spokojna we wsi Siedlce
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XI/124/2019 RADY GMINY LUBIN z dnia 24 września 2019 r. w sprawie nadania nazwy ul. Malinowa we wsi Osiek.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XI/123/2019 RADY GMINY LUBIN z dnia 24 września 2019 r. w sprawie nadania nazwy ul. Poziomkowa we wsi Osiek.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XI/122/2019 RADY GMINY LUBIN z dnia 24 września 2019 r. w sprawie nadania nazwy ul. Rabatkowa we wsi Osiek
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XI/121/2019 RADY GMINY LUBIN z dnia 24 września 2019 r. w sprawie nadania nazwy ul. Fiołkowa we wsi Obora
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XI/120/2019 RADY GMINY LUBIN z dnia 24 września 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Niemstów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XI/119/2019 RADY GMINY LUBIN z dnia 24 września 2019 r. w sprawie apelu Rady Gminy Lubin o podjęcie działań w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej nr 36 w miejscowościach Siedlce, Osiek, Niemstów, Miłosna i Gogołowice oraz na drodze wojewódzkiej nr 335 w miejscowości Krzeczyn Wielki.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

03.10.2019

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Gogołowicach
Treść zmiany:
Dodano załącznik "8."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Gogołowicach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Gogołowicach
Treść zmiany:
Dodano załącznik "7."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Gogołowicach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Gogołowicach
Treść zmiany:
Dodano załącznik "6."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Gogołowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o udzieleniu zamówienia na wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: „Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Szklary Górne na działce nr 382/13”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Rozwoju, Inwestycji i Działalności Komunalnej Rady Gminy Lubin
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: Budowa świetlicy wiejskiej wraz z pomieszczeniami OSP w Krzeczynie Wielkim – ETAP II.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: Budowa świetlicy wiejskiej wraz z pomieszczeniami OSP w Krzeczynie Wielkim – ETAP II.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "27."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: Budowa świetlicy wiejskiej wraz z pomieszczeniami OSP w Krzeczynie Wielkim – ETAP II.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: Budowa świetlicy wiejskiej wraz z pomieszczeniami OSP w Krzeczynie Wielkim – ETAP II.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "28."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: Budowa świetlicy wiejskiej wraz z pomieszczeniami OSP w Krzeczynie Wielkim – ETAP II.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: Budowa świetlicy wiejskiej wraz z pomieszczeniami OSP w Krzeczynie Wielkim – ETAP II.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "26."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: Budowa świetlicy wiejskiej wraz z pomieszczeniami OSP w Krzeczynie Wielkim – ETAP II.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: Budowa świetlicy wiejskiej wraz z pomieszczeniami OSP w Krzeczynie Wielkim – ETAP II.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "25."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: Budowa świetlicy wiejskiej wraz z pomieszczeniami OSP w Krzeczynie Wielkim – ETAP II.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: Budowa świetlicy wiejskiej wraz z pomieszczeniami OSP w Krzeczynie Wielkim – ETAP II.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "24."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: Budowa świetlicy wiejskiej wraz z pomieszczeniami OSP w Krzeczynie Wielkim – ETAP II.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "23."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: Budowa świetlicy wiejskiej wraz z pomieszczeniami OSP w Krzeczynie Wielkim – ETAP II.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: Budowa świetlicy wiejskiej wraz z pomieszczeniami OSP w Krzeczynie Wielkim – ETAP II.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: Budowa świetlicy wiejskiej wraz z pomieszczeniami OSP w Krzeczynie Wielkim – ETAP II.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "22."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: Budowa świetlicy wiejskiej wraz z pomieszczeniami OSP w Krzeczynie Wielkim – ETAP II.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "21."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: Budowa świetlicy wiejskiej wraz z pomieszczeniami OSP w Krzeczynie Wielkim – ETAP II.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: Budowa świetlicy wiejskiej wraz z pomieszczeniami OSP w Krzeczynie Wielkim – ETAP II.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "20."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: Budowa świetlicy wiejskiej wraz z pomieszczeniami OSP w Krzeczynie Wielkim – ETAP II.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "19."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: Budowa świetlicy wiejskiej wraz z pomieszczeniami OSP w Krzeczynie Wielkim – ETAP II.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "18."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: Budowa świetlicy wiejskiej wraz z pomieszczeniami OSP w Krzeczynie Wielkim – ETAP II.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: Budowa świetlicy wiejskiej wraz z pomieszczeniami OSP w Krzeczynie Wielkim – ETAP II.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: Budowa świetlicy wiejskiej wraz z pomieszczeniami OSP w Krzeczynie Wielkim – ETAP II.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: Budowa świetlicy wiejskiej wraz z pomieszczeniami OSP w Krzeczynie Wielkim – ETAP II.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "16."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: Budowa świetlicy wiejskiej wraz z pomieszczeniami OSP w Krzeczynie Wielkim – ETAP II.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: Budowa świetlicy wiejskiej wraz z pomieszczeniami OSP w Krzeczynie Wielkim – ETAP II.
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "9." na "9. UWAGA - zmienionymodyfikacją z dnia 03.10.2019 r."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: Budowa świetlicy wiejskiej wraz z pomieszczeniami OSP w Krzeczynie Wielkim – ETAP II.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: Budowa świetlicy wiejskiej wraz z pomieszczeniami OSP w Krzeczynie Wielkim – ETAP II.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 16.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: Budowa świetlicy wiejskiej wraz z pomieszczeniami OSP w Krzeczynie Wielkim – ETAP II.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "16."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: Budowa świetlicy wiejskiej wraz z pomieszczeniami OSP w Krzeczynie Wielkim – ETAP II.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "17."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: „Rewitalizacji zabytkowego parku w Niemstowie – budowa plenerowej wiaty”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "9."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: „Rewitalizacji zabytkowego parku w Niemstowie – budowa plenerowej wiaty”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY w trybie z wolnej ręki dot: Obsługa oczyszczalni ścieków w Szklarach Górnych.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Legnicy z dnia 18 września 2019 r. o zarejestrowanych kandydatach na senatora w okręgu wyborczym nr 3 w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Legnicy z dnia 18 września 2019 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w okręgu wyborczym nr 1 w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... następna