Rejestr zmian w biuletynie

14.03.2018

Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Wójta Gminy Lubin zawiadamiające strony postępowania o braku możliwości załatwienia w ustawowym terminie sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn. ,,Rozbudowa odcinka drogi krajowej nr 36 Lubin-Ścinawa”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin na usługę społeczną pn.: ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH NA POTRZEBY URZĘDU GMINY W LUBINIE.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczące przetargu nieograniczonego pn.: Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Gminy w Lubinie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin na usługę społeczną pn.: ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH NA POTRZEBY URZĘDU GMINY W LUBINIE.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "11."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 1482/2018 Wójta Gminy Lubin z dnia 15.03.2018 r. w sprawie wynajęcia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubin
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 1483/2018 Wójta Gminy Lubin z dnia 15.03.2018 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubin
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Marzec 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1482 - w sprawie wynajęcia nieruchomościstanowiącej własność Gminy Lubin"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Marzec 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1483 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomościstanowiącej własność Gminy Lubin"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Marzec 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Marzec 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1481 - w sprawie przeznaczenia do sprzedażynieruchomości zabudowanych położonych na terenie miasta Lubina"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Marzec 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego położonych na terenie miasta Lubina.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

13.03.2018

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: BUDOWA DWÓCH PUNKTÓW SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH, NA TERENIE GMINY LUBIN.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "14."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: BUDOWA DWÓCH PUNKTÓW SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH, NA TERENIE GMINY LUBIN.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Lubin.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Lubin.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Rozwoju, Inwestycji i Działalności Komunalnej Rady Gminy Lubin.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Rolnej i Ochrony Środowiska Rady Gminy Lubin.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Zdrowia i Sportu Rady Gminy Lubin.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Oświaty i Kultury Rady Gminy Lubin.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Statutowej Rady Gminy Lubin.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Lubin.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lubin.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SZKLARACH GÓRNYCH.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "18."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SZKLARACH GÓRNYCH.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

12.03.2018

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 1478/2018 Wójta Gminy Lubin z dnia 12.03.2018 r. w sprawie zamiany lokali mieszkalnych z gminnego zasobu mieszkaniowego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Marzec 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Marzec 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1478 - w sprawie zamiany lokali mieszkalnych zgminnego zasobu mieszkaniowego"
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA O WYNIKU NABORU na wolne stanowisko pracy RADCA PRAWNY
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Marzec 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1477 - w sprawie wyrażenia opinii do projektuuchwały Rady Powiatu Lubińskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzinpracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie PowiatuLubińskiego na rok 2018."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Marzec 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

08.03.2018

Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 1434/2018 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 9 lutego 2018 r. zmieniające plan wykonawczy budżetu Gminy Lubin na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 1433/2018 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie zmiany w planie wydatków Gminy Lubin na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Luty 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Luty 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1425 - w sprawie powołania komisji przetargowej doprzeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nausługę społeczną pn.: ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH NA POTRZEBYURZĘDU GMINY W LUBINIE"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Luty 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1427 - w sprawie powołania komisji przetargowejdo przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznegopn.: BUDOWA DWÓCH PUNKTÓW SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCHNA TERENIE GMINY LUBIN"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Luty 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1433 - w sprawie zmiany w planie wydatków GminyLubin na rok 2018"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Luty 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1434 - zmieniające plan wykonawczy budżetu GminyLubin na rok 2018"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Luty 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1441 - w sprawie pierwokupu nieruchomości"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Luty 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1444 - w sprawie powołania komisji przetargowej doprzeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:REMONT CZĄSTKOWY DRÓG NA TERENIE GMINY LUBIN."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Marzec 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1476 - w sprawie przeznaczenia do sprzedażynieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubin"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Marzec 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego położonej w obrębie Raszówka.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Marzec 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1475 - w sprawie pierwokupu nieruchomości"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Marzec 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZAWIADOMIENIE Wójta Gminy Lubin z dnia 7 marca 2018 r w kwestii zwołania Zebrania Wiejskiego w miejscowości Pieszków w sprawie odwołania i wyboru sołtysa sołectwa Pieszków
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ... następna