Rejestr zmian w biuletynie

22.10.2019

Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 428/2019 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 11 października 2019 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków Gminy Lubin na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Październik 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z417 - w sprawie powołania komisji przetargowej doprzeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:PRZEBUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W GOGOŁOWICACH."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Październik 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: „MODERNIZACJA BOISKA SPORTOWEGO W MIEJSCOWOŚCI KŁOPOTÓW „– ETAP II
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
IMGW-PIB OSTRZEGA: MGŁA/1 dolnośląskie (23 powiatów) od 00:00/23.10 do10:00/23.10.2019 widzialność poniżej 200 m.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zwołaniu XII sesji Rady Gminy Lubin
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Statutowej Rady Gminy Lubin
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: „MODERNIZACJA BOISKA SPORTOWEGO W MIEJSCOWOŚCI KŁOPOTÓW „– ETAP II
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: Wdrożenie Systemu e-usług - Zintegrowanego Wewnątrzadministracyjnego Systemu Informatycznego (ZWSI) wraz z uruchomieniem elektronicznych usług publicznych w ramach projektu „Rozwój e-administracji w Gminie Lubin”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: „MODERNIZACJA BOISKA SPORTOWEGO W MIEJSCOWOŚCI KŁOPOTÓW „– ETAP II
Treść zmiany:
Dodano załącznik "7."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: ZAGOSPODAROWANIE TERENU POCMENTARNEGO W OSIEKU W KIERUNKU PARKOWYM
Treść zmiany:
Dodano załącznik "9."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: ZAGOSPODAROWANIE TERENU POCMENTARNEGO W OSIEKU W KIERUNKU PARKOWYM
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 424/2019 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 7 października 2019 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 421/2019 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 3 października 2019 r. zmieniające plan wykonawczy budżetu Gminy Lubin na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 420/2019 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 3 października 2019 r. w sprawie zmiany w planie wydatków Gminy Lubin na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy dróg wewnętrznych na terenie Gminy Lubin w miejscowościach Szklary Górne, Bukowna, Krzeczyn Mały, Miroszowice”.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy dróg wewnętrznych na terenie Gminy Lubin w miejscowościach Szklary Górne, Bukowna, Krzeczyn Mały, Miroszowice”.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "10."
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 419/2019 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 3 października 2019 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków Gminy Lubin na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 415/2019 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 1 października 2019 r. w sprawie opracowania projektu budżetu Gminy Lubin na rok 2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

21.10.2019

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Gogołowicach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Gogołowicach
Treść zmiany:
Dodano załącznik "14."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: Sporządzanie operatów szacunkowych dla Gminy Lubin
Treść zmiany:
Dodano załącznik "8."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: Sporządzanie operatów szacunkowych dla Gminy Lubin
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 441/2019 Wójta Gminy Lubin z dnia 21.10.2019 r. w sprawie przeznaczenia do najmu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubin
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 442/2019 Wójta Gminy Lubin z dnia 21.10.2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubin
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Październik 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z441 - w sprawie przeznaczenia do najmunieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubin"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Październik 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z442 - w sprawie przeznaczenia do dzierżawynieruchomości stanowiących własność Gminy Lubin"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Październik 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Październik 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 411/2019 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 26 września 2019 r. zmieniające plan wykonawczy budżetu Gminy Lubin na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 410/2019 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany w planie wydatków Gminy Lubin na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 409/2019 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków Gminy Lubin na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 407/2019 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 25 września 2019 r. zmieniające plan wykonawczy budżetu Gminy Lubin na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Wrzesień 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Wrzesień 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z398 - zmieniające zarządzenie nr 310/2019 WójtaGminy Lubin z dnia 18 lipca 2019 roku"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Wrzesień 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z399 - w sprawie zmiany w planie wydatków GminyLubin na rok 2019"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Wrzesień 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z400 - zmieniające plan wykonawczy budżetu GminyLubin na rok 2019"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Wrzesień 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z407 - zmieniające plan wykonawczy budżetu GminyLubin na rok 2019"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Wrzesień 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z409 - w sprawie zmiany planu dochodów i wydatkówGminy Lubin na rok 2019"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Wrzesień 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z410 - w sprawie zmiany w planie wydatków GminyLubin na rok 2019"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Wrzesień 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z411 - zmieniające plan wykonawczy budżetu GminyLubin na rok 2019"

18.10.2019

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Statutowej Rady Gminy Lubin
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Statutowej Rady Gminy Lubin
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Oświaty i Kultury Rady Gminy Lubin
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Statutowej Rady Gminy Lubin
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Oświaty i Kultury Rady Gminy Lubin
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Październik 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z438 - w sprawie pierwokupu nieruchomości"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Październik 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z439 - w sprawie pierwokupu nieruchomości"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Październik 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Październik 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Październik 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z422 - w sprawie powołania komisji przetargowej doprzeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:OBSŁUGA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SZKLARACH GÓRNYCH."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Październik 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z435 - w sprawie powołania komisji przetargowej doprzeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1223D W M. NIEMSTÓW, NA ODCINKU 0+990 DO1+590."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Wrzesień 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Sierpień 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Wrzesień 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z387 - w sprawie wyznaczenia nauczyciela dozastępowania Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza wSiedlcach"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Sierpień 2019
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Z387 - w sprawie wyznaczenia nauczyciela dozastępowania Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza wSiedlcach
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Sierpień 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z363 - w sprawie powierzenia stanowiska DyrektoraSzkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Krzeczynie Wielkim"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Sierpień 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z364 - w sprawie powierzenia stanowiska DyrektoraSzkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Siedlcach"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Sierpień 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z387 - w sprawie wyznaczenia nauczyciela dozastępowania Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza wSiedlcach"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Wrzesień 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Wrzesień 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z412 - w sprawie ustalenia stawki czynszu za najemlub dzierżawę płyt głównych boisk/obiektów sportowo-rekreacyjnychw miejscowościach Księginice, Siedlce, Obora, Szklary Górne,Raszówka, Miłoradzice, Kłopotów."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Październik 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z440 - w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnegonieograniczonego na sprzedaż części nieruchomości stanowiącejwłasność gminy Lubin"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Październik 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wójt Gminy Lubin ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Zimna Woda.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku IV przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Miłoradzice.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ... następna