Rejestr zmian w biuletynie

23.10.2017

Dotyczy dokumentu:
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 39/2017 Kierownika Urzędu Gminy w Lubinie z dnia 05 października 2017r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Lubinie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z POMIESZCZENIAMI OSP W KRZECZYNIE WIELKIM – ETAP I
Treść zmiany:
Dodano załącznik "18."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z POMIESZCZENIAMI OSP W KRZECZYNIE WIELKIM – ETAP I
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: ZAPROJEKTOWANIE I PRZEBUDOWA ULICY POLNEJ I KRÓTKIEJ W OSIEKU.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "9."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: ZAPROJEKTOWANIE I PRZEBUDOWA ULICY POLNEJ I KRÓTKIEJ W OSIEKU.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Październik 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1296 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomościstanowiącej własność Gminy Lubin"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Październik 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1297 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomościstanowiącej własność Gminy Lubin"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Październik 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 1296/2017 Wójta Gminy Lubin z dnia 20.10.2017 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubin
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 1297/2017 Wójta Gminy Lubin z dnia 20.10.2017 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubin
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 1296/2017 Wójta Gminy Lubin z dnia 20.10.2017 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubin
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

20.10.2017

Dotyczy dokumentu:
Informacji o udzieleniu zamówienia na zadanie pn.: "Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Krzeczyn Mały".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wyborze oferty na zadanie dotyczące zarządzania projektem pn. "Rozwój umiejętności matematyczno - przyrodniczych i językowych w szkołach podstawowych Gminy Lubin"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o LIII sesji Rady Gminy Lubin
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU PRZY UL. KSIĘCIA LUDWIKA I NR 3 W LUBINIE – ETAP II
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU PRZY UL. KSIĘCIA LUDWIKA I NR 3 W LUBINIE – ETAP II
Treść zmiany:
Dodano załącznik "8."

19.10.2017

Dotyczy dokumentu:
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 82
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: REMONT DROGI WEWNĘTRZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W SIEDLCACH - ETAP I
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: REMONT DROGI WEWNĘTRZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W SIEDLCACH - ETAP I
Treść zmiany:
Dodano załącznik "11."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 335 W M. KRZECZYN WIELKI, W ZAKRESIE BUDOWY CHODNIKA – ETAP I.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 335 W M. KRZECZYN WIELKI, W ZAKRESIE BUDOWY CHODNIKA – ETAP I.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "13."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczące przetargu nieograniczonego pn.: PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 335 W M. KRZECZYN WIELKI, W ZAKRESIE BUDOWY CHODNIKA – ETAP I
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Sierpień 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Sierpień 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1216 - w sprawie udzielenia pełnomocnictwa"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Sierpień 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1223 - w sprawie pełnomocnictwa udzielonegopracownikowi Urzędu Gminy Lubin"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Wrzesień 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1273 - w sprawie nabycia przez Gminę Lubin wdrodze umowy nieodpłatnego przekazania prawa własności nieruchomościniezabudowanej położonej w obrębie Osiek gm. Lubin."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Wrzesień 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Wrzesień 2017 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Z1273 - w sprawie nabycia przez Gminę Lubinw drodze umowy nieodpłatnego przekazania prawa własnościnieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Osiek gm. Lubin.

18.10.2017

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 1295/2017 Wójta Gminy Lubin z dnia 18.10.2017 r. w sprawie wynajęcia lokalu mieszkalnego z gminnego zasobu mieszkaniowego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Październik 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1295 -. w sprawie wynajęcia lokalu mieszkalnego zgminnego zasobu mieszkaniowego"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Październik 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Październik 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1294 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomościstanowiącej własność Gminy Lubin"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Październik 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 1294/2017 Wójta Gminy Lubin z dnia 18.10.2017 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubin
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Październik 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1293 - zmieniające zarządzenie nr 1193/2017Wójta Gminy Lubin z dnia 09.08.2017 r. w sprawie przeznaczenia dodzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubin"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Październik 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 1293/2017 Wójta Gminy Lubin z dnia 18.10.2017 r. zmieniające zarządzenie nr 1193/2017 Wójta Gminy Lubin z dnia 09.08.2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubin
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Październik 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1292 - w sprawie pierwokupu nieruchomości"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Październik 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ... następna