Rejestr zmian w biuletynie

29.03.2018

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: ZAPROJEKTOWANIE I PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ BIEGNĄCEJ ŚLADEM DZIAŁKI NR 105/3, 107/2, 122/2, 156, 168/9, 169/17 W MIEJSCOWOŚCI KARCZOWISKA.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: ROZBUDOWA OŚWIETLENIA NA TERENIE GMINY LUBIN – DOKUMENTACJA PROJEKTOWA.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: ROZBUDOWA OŚWIETLENIA NA TERENIE GMINY LUBIN – DOKUMENTACJA PROJEKTOWA.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "6."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: ROZBUDOWA OŚWIETLENIA NA TERENIE GMINY LUBIN – DOKUMENTACJA PROJEKTOWA.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "7."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 1508/2018 Wójta Gminy Lubin z dnia 28.03.2018 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubin
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Marzec 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1508 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomościstanowiącej własność Gminy Lubin"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Marzec 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Marzec 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Marzec 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1510 - w sprawie ogłoszenia na 2018 rokzaktualizowanej podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli i oddziałówprzedszkolnych oraz wskaźnika zwiększającego"

27.03.2018

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Marzec 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1504 - w sprawie szczegółowych zasad i warunkówrealizacji prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest zterenu Gminy Lubin"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Marzec 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Marzec 2018
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Z1594 - w sprawie szczegółowych zasad iwarunków realizacji prac związanych z usuwaniem wyrobówzawierających azbest z terenu Gminy Lubin
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Marzec 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Marzec 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1594 - w sprawie szczegółowych zasad i warunkówrealizacji prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest zterenu Gminy Lubin"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOŚCI SZKLARY GÓRNE NA DZIAŁCE 6/8, 6/47, 43/1, 96/3, 98/1, 101 - ETAP II.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

26.03.2018

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Marzec 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1502 - w sprawie wynajęcia lokalu mieszkalnego zgminnego zasobu mieszkaniowego"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Marzec 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Marzec 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 1502/2018 Wójta Gminy Lubin z dnia 26.03.2018 r. w sprawie wynajęcia lokalu mieszkalnego z gminnego zasobu mieszkaniowego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Marzec 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1501 - w sprawie wynajęcia lokalu mieszkalnego zgminnego zasobu mieszkaniowego"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 1501/2018 Wójta Gminy Lubin z dnia 26.03.2018 r. w sprawie wynajęcia lokalu mieszkalnego z gminnego zasobu mieszkaniowego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego położonej w obrębie Miłoradzice.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "12."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: ROZBUDOWA OŚWIETLENIA NA TERENIE GMINY LUBIN – DOKUMENTACJA PROJEKTOWA.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 1455/2018 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków Gminy Lubin na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 1456/2018 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 26 lutego 2018 r. zmieniające plan wykonawczy budżetu Gminy Lubin na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 1454/2018 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zmiany w planie wydatków Gminy Lubin na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Luty 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Luty 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1455 - w sprawie zmiany planu dochodów i wydatkówGminy Lubin na rok 2017"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Luty 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1456 - zmieniające plan wykonawczy budżetu GminyLubin na rok 2018"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Luty 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1437 - w sprawie zmiany zarządzenia Wójta GminyLubin Nr 1417/2018 z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie powołaniaKomisji Konkursowej w celu przeprowadzenia akcji promocyjnej Meldujęsię w Gminie Lubin"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Luty 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1438 - w sprawie zmiany zarządzenia Wójta GminyLubin Nr 1210/2017 z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzeniaRegulaminu akcji promocyjnej „Melduję się w Gminie Lubin"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Luty 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1452 - w sprawie zaciągnięcia pożyczkidługoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska iGospodarki Wodnej we Wrocławiu"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Luty 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1453 - w sprawie zaciągnięcia pożyczkidługoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska iGospodarki Wodnej we Wrocławiu"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Luty 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1454 - w sprawie zmiany w planie wydatków GminyLubin na rok 2018"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego położonej w obrębie Miłoradzice.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Marzec 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1496 - w sprawie przeznaczenia do sprzedażynieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Lubin"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Marzec 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

23.03.2018

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Rozwoju, Inwestycji i Działalności Komunalnej Rady Gminy Lubin
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Rozwoju, Inwestycji i Działalności Komunalnej Rady Gminy Lubin
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Lubin
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Rozwoju, Inwestycji i Działalności Komunalnej Rady Gminy Lubin
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY na zadanie dotyczące: „Naprawy dachu o pokryciu papowym na budynku Stacji Uzdatniania Wody w Liścu, dz. nr 224/3 (powierzchnia 224 m2 )”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
zapytanie ofertowe: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Szklarach Górnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczące przetargu nieograniczonego pn.: BUDOWA DROGI GMINNEJ UL. ZAGAJNIKOWEJ ORAZ DRÓG WEWNĘTRZNYCH UL. SATURNA, GWIEZDNA I NEPTUNA W MIEJSCOWOŚCI OSIEK WRAZ Z INFRASTRUKTURĄTOWARZYSZĄCĄ.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: BUDOWA DROGI GMINNEJ UL. ZAGAJNIKOWEJ ORAZ DRÓG WEWNĘTRZNYCH UL. SATURNA, GWIEZDNA I NEPTUNA W MIEJSCOWOŚCI OSIEK WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "25. "
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: BUDOWA DROGI GMINNEJ UL. ZAGAJNIKOWEJ ORAZ DRÓG WEWNĘTRZNYCH UL. SATURNA, GWIEZDNA I NEPTUNA W MIEJSCOWOŚCI OSIEK WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zwołaniu LIX sesji Rady Gminy Lubin - aktualizacja
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

22.03.2018

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: ODBUDOWA FOSY ZBIORNIKA WODNEGOW MIEJSCOWOŚCI RASZOWA
Treść zmiany:
Dodano załącznik "19. "
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: ODBUDOWA FOSY ZBIORNIKA WODNEGOW MIEJSCOWOŚCI RASZOWA
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: ODBUDOWA FOSY ZBIORNIKA WODNEGOW MIEJSCOWOŚCI RASZOWA
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: ODBUDOWA FOSY ZBIORNIKA WODNEGOW MIEJSCOWOŚCI RASZOWA
Treść zmiany:
Dodano załącznik "15. "
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: ODBUDOWA FOSY ZBIORNIKA WODNEGOW MIEJSCOWOŚCI RASZOWA
Treść zmiany:
Dodano załącznik "16. "
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: ODBUDOWA FOSY ZBIORNIKA WODNEGOW MIEJSCOWOŚCI RASZOWA
Treść zmiany:
Dodano załącznik "17. "
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: ODBUDOWA FOSY ZBIORNIKA WODNEGOW MIEJSCOWOŚCI RASZOWA
Treść zmiany:
Dodano załącznik "18. "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Marzec 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1494 - w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Marzec 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 1494/2018 Wójta Gminy Lubin z dnia 21.03.2018 r. w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA O WYNIKACH PRZEPROWADZONEGO NABORU NA WOLNE STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Raszówce
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ... następna