Rejestr zmian w biuletynie

02.05.2017

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Maj 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Kwiecień 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Kwiecień 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1077 - w sprawie pierwokupu nieruchomości"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o osiągniętych przez Gminę Lubin poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczeniu masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Lubin
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Lisiec.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

28.04.2017

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym, pn.: ZAGOSPODAROWANIE TERENU NA CELE SPORTOWO-REKREACYJNE W MIROSZOWICACH DZ. NR 68 – ETAP I.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym, pn.: ZAGOSPODAROWANIE TERENU NA CELE SPORTOWO-REKREACYJNE W MIROSZOWICACH DZ. NR 68 – ETAP I.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "11."
Dotyczy dokumentu:
Informacja o zawarciu umowy, w wyniku przeprowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ZAGOSPODAROWANIE TERENU NA CELE SPORTOWO-REKREACYJNE W MIROSZOWICACH DZ. NR 68 - ETAP I
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: REMONT BIEŻĄCY DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE GMINY LUBIN.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. przetargu nieograniczonego pn. Remont bieżący dróg powiatowych na terenie gminy Lubin.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: REMONT BIEŻĄCY DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE GMINY LUBIN.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "10."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Kwiecień 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1075 - w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji, o której mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawyz dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Kwiecień 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 1075/2017 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji, o której mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie gminy Lubin za 2016 rok
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1.
Dotyczy dokumentu:
Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie gminy Lubin za 2016 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1."
Dotyczy dokumentu:
Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie gminy Lubin za 2016 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie gminy Lubin za 2016 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

27.04.2017

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.:PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ W M. CZERNIEC, DZ. NR 93.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.:PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ W M. CZERNIEC, DZ. NR 93.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "9."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.:PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ W M. CZERNIEC, DZ. NR 93.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "9."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.:PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ W M. CZERNIEC, DZ. NR 93.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 9.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.:PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ W M. CZERNIEC, DZ. NR 93.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.:PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ W M. CZERNIEC, DZ. NR 93.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "3."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.:PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ W M. CZERNIEC, DZ. NR 93.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 9.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.:PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ W M. CZERNIEC, DZ. NR 93.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 3.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.:PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ W M. CZERNIEC, DZ. NR 93.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "7."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.:PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ W M. CZERNIEC, DZ. NR 93.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "8."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.:PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ W M. CZERNIEC, DZ. NR 93.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "9."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.:PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ W M. CZERNIEC, DZ. NR 93.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.:PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ W M. CZERNIEC, DZ. NR 93.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

26.04.2017

Dotyczy dokumentu:
Petycja w sprawie naprawy drogi Konwaliowej w miejscowosci Obora.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Petycja w sprawie ujęcia w harmonogramie inwestycji przebudowy drogi gminnej w miejscowosci Chróstnik.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Petycja w sprawie założenia oświetlenia - lamp na slupach przy drodze gminnej w miejscowości Chróstnik
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ... następna