Rejestr zmian w biuletynie

02.11.2017

Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe dotyczące Zarządzania projektem "Rozwój umiejętności matematyczno-przyrodniczych i językowych w szkołach podstawowych Gminy Lubin"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Unieważnienie postępowania na Zarządzanie projektem "Rozwój umiejętności matematyczno-przyrodniczych i językowych w szkołach podstawowych Gminy Lubin"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LIII/368/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 26 października 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LIII/367/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 26 października 2017 r. zmieniająca budżet Gminy Lubin na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LIII/366/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 26 października 2017 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lubin
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LIII/365/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 26 października 2017 r. zmieniająca uchwałę nr XLV/287/2017 Rady Gminy Lubin z dnia 18 stycznia 2017 roku w sprawie pomocy finansowej Powiatowi Lubińskiemu na realizację drogowych zadań inwestycyjnych na terenie Gminy Lubin
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LIII/370/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/93/2015 Rady Gminy Lubin z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania członków Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lubin
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LIII/369/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 26 października 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Szklary Górne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LIII/368/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 26 października 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LIII/369/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 26 października 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Szklary Górne
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LIII/367/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 26 października 2017 r. zmieniająca budżet Gminy Lubin na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LIII/366/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 26 października 2017 r. zmieniajaca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lubin
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LIII/365/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 26 października 2017 r. zmieniająca uchwałę nr XLV/287/2017 Rady Gminy Lubin z dnia 18 stycznia 2017 roku w sprawie pomocy finansowej Powiatowi Lubińskiemu na realizację drogowych zadań inwestycyjnych na terenie Gminy Lubin
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja - obowiązki jakie ciążą na właścicielach i użytkownikach posesji graniczących z drogami publicznymi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Listopad 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1318 - w sprawie pierwokupu nieruchomości"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Listopad 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 1313/2017 Wójta Gminy Lubin z dnia 31.10.2017 r. w sprawie przeznaczenia do najmu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubin
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Polkowic znak SW.6220.6.2017 z dnia 25.10.2017 r. wydane w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa pompowni Damówka wraz z magistralnym rurociągiem wody zwrotnej i przebudową (modernizacją) zrzutu grawitacyjnego w zakresie: Zadania nr III Magistralny rurociąg tłoczny wody zwrotnej DN 1000 Damówka - ZWR Lubin".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Październik 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Listopad 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Październik 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1313 - w sprawie przeznaczenia do najmunieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubin"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 1313/2017 Wójta Gminy Lubin z dnia 31.10.2017 r. w sprawie przeznaczenia do najmu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubin
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

31.10.2017

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Październik 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Październik 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1317 - w sprawie ogłoszenia zaktualizowanejpodstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych,innych form wychowania przedszkolnego na rok 2017"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Październik 2017
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Z1317 - w sprawie ogłoszenia zaktualizowanejpodstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych,innych form wychowania przedszkolnego na rok 2017
Dotyczy dokumentu:
Liczba osób zameldowanych w Gminie Lubin w 2017 roku.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "10."
Dotyczy dokumentu:
Liczba osób zameldowanych w Gminie Lubin w 2017 roku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o udzieleniu zamówienia dla zadania pn.: „Renowacja istniejącego ogrodzenia murowanego zlokalizowanego w parku w miejscowości Miłoradzice" dz. nr 451/1,451/2
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Październik 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1317 - w sprawie ogłoszenia zaktualizowanejpodstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych,innych form wychowania przedszkolnego na rok 2017"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Październik 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU PRZY UL. KSIĘCIA LUDWIKA I NR 3 W LUBINIE – ETAP II.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 1311/2017 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 31 października 2017 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji, o której mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Październik 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1311 - w sprawie podania do publicznej wiadomościinformacji, o której mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27sierpnia 2009 roku o finansach publicznych"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Październik 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

30.10.2017

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: PRZEBUDOWA POMPOWNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCIACH: GORZYCA, KRZECZYN MAŁY, KRZECZYN WIELKI POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY LUBIN.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "14. "
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: PRZEBUDOWA POMPOWNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCIACH: GORZYCA, KRZECZYN MAŁY, KRZECZYN WIELKI POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY LUBIN.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wójt Gminy Lubin ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Szklary Górne.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Październik 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1309 - w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnegonieograniczonego na sprzedaż nieruchomości"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Październik 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Październik 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Październik 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1308 - w sprawie przeznaczenia do sprzedażyczęści nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubin"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości położonej na terenie Gminy Lubin przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 1303/2017 Wójta Gminy Lubin z dnia 26.10.2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubin
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Październik 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1303 - w sprawie przeznaczenia do dzierżawynieruchomości stanowiących własność Gminy Lubin"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Październik 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

27.10.2017

Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA O WYNIKU NABORU na wolne stanowisko pracy GŁÓWNY SPECJALISTA W REFERACIE ORGANIZACYJNYM I SPRAW OBYWATELSKICH
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY dot. postępowania prowadzonego, w trybie zamówienia z wolnej ręki pn.: ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG PUBLICZNYCH GMINNYCH I WEWNĘTRZNYCH NA TERENIE GMINY LUBIN.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Październik 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 1306/2017 Wójta Gminy Lubin z dnia 26.10.2017 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubin
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Październik 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1306 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomościstanowiącej własność Gminy Lubin"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Październik 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1305 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomościstanowiącej własność Gminy Lubin"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Październik 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 1305/2017 Wójta Gminy Lubin z dnia 26.10.2017 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubin
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 1304/2017 Wójta Gminy Lubin z dnia 26.10.2017 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubin
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Październik 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1304 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomościstanowiącej własność Gminy Lubin"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Październik 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU PRZY UL. KSIĘCIA LUDWIKA I NR 3 W LUBINIE – ETAP II
Treść zmiany:
Dodano załącznik "9. "
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU PRZY UL. KSIĘCIA LUDWIKA I NR 3 W LUBINIE – ETAP II
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ... następna