Rejestr zmian w biuletynie

07.11.2017

Dotyczy dokumentu:
Informacja Wójta Gminy Lubin o rozpoczęciu konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania realizacji zadania własnego gminy określonego w art. 27 ust. 1 ustawy o sporcie w postaci tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Lubin
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja z przebiegu konsultacji Rocznego programu współpracy Gminy Lubin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

06.11.2017

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Listopad 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1320 - w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnegonieograniczonego na sprzedaż części nieruchomości stanowiącejwłasność gminy Lubin"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Listopad 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wójt Gminy Lubin ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż części nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Szklary Górne.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

03.11.2017

Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe dotyczące Zarządzania projektem "Rozwój umiejętności matematyczno-przyrodniczych i językowych w szkołach podstawowych Gminy Lubin"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe dotyczące Zarządzania projektem "Rozwój umiejętności matematyczno-przyrodniczych i językowych w szkołach podstawowych Gminy Lubin"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "2."

02.11.2017

Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe dotyczące Zarządzania projektem "Rozwój umiejętności matematyczno-przyrodniczych i językowych w szkołach podstawowych Gminy Lubin"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Unieważnienie postępowania na Zarządzanie projektem "Rozwój umiejętności matematyczno-przyrodniczych i językowych w szkołach podstawowych Gminy Lubin"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LIII/368/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 26 października 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LIII/367/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 26 października 2017 r. zmieniająca budżet Gminy Lubin na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LIII/366/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 26 października 2017 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lubin
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LIII/365/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 26 października 2017 r. zmieniająca uchwałę nr XLV/287/2017 Rady Gminy Lubin z dnia 18 stycznia 2017 roku w sprawie pomocy finansowej Powiatowi Lubińskiemu na realizację drogowych zadań inwestycyjnych na terenie Gminy Lubin
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LIII/370/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/93/2015 Rady Gminy Lubin z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania członków Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lubin
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LIII/369/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 26 października 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Szklary Górne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LIII/368/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 26 października 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LIII/369/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 26 października 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Szklary Górne
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LIII/367/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 26 października 2017 r. zmieniająca budżet Gminy Lubin na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LIII/366/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 26 października 2017 r. zmieniajaca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lubin
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LIII/365/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 26 października 2017 r. zmieniająca uchwałę nr XLV/287/2017 Rady Gminy Lubin z dnia 18 stycznia 2017 roku w sprawie pomocy finansowej Powiatowi Lubińskiemu na realizację drogowych zadań inwestycyjnych na terenie Gminy Lubin
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja - obowiązki jakie ciążą na właścicielach i użytkownikach posesji graniczących z drogami publicznymi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Listopad 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1318 - w sprawie pierwokupu nieruchomości"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Listopad 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 1313/2017 Wójta Gminy Lubin z dnia 31.10.2017 r. w sprawie przeznaczenia do najmu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubin
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Polkowic znak SW.6220.6.2017 z dnia 25.10.2017 r. wydane w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa pompowni Damówka wraz z magistralnym rurociągiem wody zwrotnej i przebudową (modernizacją) zrzutu grawitacyjnego w zakresie: Zadania nr III Magistralny rurociąg tłoczny wody zwrotnej DN 1000 Damówka - ZWR Lubin".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Październik 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Listopad 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Październik 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1313 - w sprawie przeznaczenia do najmunieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubin"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 1313/2017 Wójta Gminy Lubin z dnia 31.10.2017 r. w sprawie przeznaczenia do najmu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubin
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... następna