Rejestr zmian w biuletynie

06.11.2019

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania prowadzonego, w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo zamówień publicznych, pn.: OBSŁUGA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SZKLARACH GÓRNYCH.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania prowadzonego, w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo zamówień publicznych, pn.: OBSŁUGA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SZKLARACH GÓRNYCH.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
WÓJT GMINY LUBIN zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, działających na rzecz mieszkańców GMINY LUBIN do przedkładania uwag do projektu Programu współpracy na rok 2020.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1223D W M. NIEMSTÓW, NA ODCINKU 0+990 DO 1+590,
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1223D W M. NIEMSTÓW, NA ODCINKU 0+990 DO 1+590,
Treść zmiany:
Dodano załącznik "18."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: "OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO – KOSZTORYSOWEJ ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA W NIEMSTOWIE.”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 103051D MIROSZOWICE-KŁOPOTÓW – ETAP III
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Październik 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z458 - w sprawie udzielenia pełnomocnictwa"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Październik 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Październik 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z427 - w sprawie uzgodnienia warunków korzystaniaze stołówki szkolnej oraz wysokości opłat za posiłki"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Październik 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Październik 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Październik 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z433 - zmieniające zarządzenie nr 391/2019 WójtaGminy Lubin z dnia 09 września 2019r. w sprawie ogłoszenia I przetarguustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącejwłasność Gminy Lubin"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Październik 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z434 - zmieniające zarządzenie nr 392/2019 WójtaGminy Lubin z dnia 09 września 2019r. w sprawie ogłoszenia I przetarguustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącejwłasność Gminy Lubin"
Dotyczy dokumentu:
Protokoły z Sesji Rady Gminy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokoły z Sesji Rady Gminy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "63."
Dotyczy dokumentu:
Protokoły z Sesji Rady Gminy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "64."

05.11.2019

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: Sporządzanie operatów szacunkowych dla Gminy Lubin
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: Sporządzanie operatów szacunkowych dla Gminy Lubin
Treść zmiany:
Dodano załącznik "15."
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Październik 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Listopad 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Październik 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z415 - w sprawie opracowania projektu budżetu GminyLubin na rok 2020"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Październik 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z419 - w sprawie zmiany planu dochodów i wydatkówGminy Lubin na rok 2019"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Październik 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z420 - w sprawie zmiany w planie wydatków GminyLubin na rok 2019"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Październik 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z421 - zmieniające plan wykonawczy budżetu GminyLubin na rok 2019"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Październik 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z424 - w sprawie zaciągnięcia kredytudługoterminowego"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Październik 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z428 - w sprawie zmiany planu dochodów i wydatkówGminy Lubin na rok 2019"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Październik 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z429 - w sprawie zmiany w planie wydatków GminyLubin na rok 2019"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Październik 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z430 - zmieniające plan wykonawczy budżetu GminyLubin na rok 2019"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Październik 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z443 - w sprawie zmiany planu dochodów i wydatkówGminy Lubin na rok 2019"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Październik 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z444 - zmieniające plan wykonawczy budżetu GminyLubin na rok 2019"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Październik 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Październik 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Październik 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z432 - w sprawie powołania komisji przetargowej doprzeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:Budowa kontenerowej świetlicy wiejskiej w miejscowości Ustronie."

04.11.2019

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: „MODERNIZACJA BOISKA SPORTOWEGO W MIEJSCOWOŚCI KŁOPOTÓW „– ETAP II
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: „MODERNIZACJA BOISKA SPORTOWEGO W MIEJSCOWOŚCI KŁOPOTÓW „– ETAP II
Treść zmiany:
Dodano załącznik "8."
Dotyczy dokumentu:
Zastępca Wójta Gminy
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 2
Dotyczy dokumentu:
Zastępca Wójta Gminy
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 3
Dotyczy dokumentu:
Zastępca Wójta Gminy
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 4
Dotyczy dokumentu:
Zastępca Wójta Gminy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zastępca Wójta Gminy
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe Skarbnik Gminy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe Wójt Gminy Lubin Irena Rogowska - Kadencja 2006 - 2014
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe za 2013 rok
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe Wójt Gminy Lubin Irena Rogowska - Kadencja 2006 - 2014
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe Skarbnik Gminy
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe za 2009 rok - MarzenaKosydor
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe Skarbnik Gminy
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Marzena Kosydor - Informacja korekta
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe Skarbnik Gminy
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe za 2010 rok - MarzenaKosydor
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe Skarbnik Gminy
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe za 2011 rok - MarzenaKosydor
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe Skarbnik Gminy
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe za 2012 rok - MarzenaKosydor
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe Skarbnik Gminy
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe za 2013 rok
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe Skarbnik Gminy
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe za 2007 rok
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe Skarbnik Gminy
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe za 2008 rok
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe Wójt Gminy Lubin Irena Rogowska - Kadencja 2006 - 2014
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe Wójt Gminy Lubin Irena Rogowska - Kadencja 2006 - 2014
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe rozpoczecie kadencji 2010- 2014
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe Wójt Gminy Lubin Irena Rogowska - Kadencja 2006 - 2014
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe za 2010 rok
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe Wójt Gminy Lubin Irena Rogowska - Kadencja 2006 - 2014
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe za 2011 rok
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe Wójt Gminy Lubin Irena Rogowska - Kadencja 2006 - 2014
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe za 2012 rok
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe Wójt Gminy Lubin Irena Rogowska - Kadencja 2006 - 2014
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe Wójt Gminy Lubin Irena Rogowska - Kadencja 2006 - 2014
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Pierwsze oświadczenie
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe Wójt Gminy Lubin Irena Rogowska - Kadencja 2006 - 2014
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe za 2006 rok
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe Wójt Gminy Lubin Irena Rogowska - Kadencja 2006 - 2014
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe za 2007 rok
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe Wójt Gminy Lubin Irena Rogowska - Kadencja 2006 - 2014
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe za 2008 rok
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe Wójt Gminy Lubin Irena Rogowska - Kadencja 2006 - 2014
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe za 2009 rok
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe Wójt Gminy Lubin Irena Rogowska - Kadencja 2006 - 2014
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe zakończenie kadencji -2010 rok
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego o sporządzeniu projektu uchwały sejmiku województwa dolnośląskiego w sprawie podziału województwa dolnośląskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodu łowieckiego do kategorii.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Liczba osób zameldowanych w Gminie Lubin w 2019 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Liczba osób zameldowanych w Gminie Lubin w 2019 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "10."
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Raszowa Mała
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja dla rolników o możliwości składania wniosków o udzielenie pomocy mieszkańcom Gminy Lubin na usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja dla rolników o możliwości składania wniosków o udzielenie pomocy mieszkańcom Gminy Lubin na usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 2.
Dotyczy dokumentu:
Informacja dla rolników o możliwości składania wniosków o udzielenie pomocy mieszkańcom Gminy Lubin na usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "2."

31.10.2019

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.:DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA W RAMACH PROJEKTU „ROZWÓJ E-ADMINISTRACJI W GMINIE LUBIN”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: „Rewitalizacji zabytkowego parku w Niemstowie – budowa plenerowej wiaty”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: „Rewitalizacji zabytkowego parku w Niemstowie – budowa plenerowej wiaty”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "11."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Październik 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z447 - w sprawie powołania komisji przetargowej doprzeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI5.000.000,00 ZŁ."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Październik 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Październik 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z455 - w sprawie ogłoszenia na 2019 rokzaktualizowanej podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli i oddziałówprzedszkolnych oraz zaktualizowanej statystycznej liczby dzieci wprzedszkolach o oddziałach przedszkolnych"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Październik 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: Sporządzanie operatów szacunkowych dla Gminy Lubin
Treść zmiany:
Dodano załącznik "14."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: Sporządzanie operatów szacunkowych dla Gminy Lubin
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Budowa kontenerowej świetlicy wiejskiej w miejscowości Ustronie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Budowa kontenerowej świetlicy wiejskiej w miejscowości Ustronie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "13."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Październik 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 454/2019 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 30 października 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji, o której mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Październik 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z454 - w sprawie podania do publicznej wiadomościinformacji, o której mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27sierpnia 2009 roku o finansach publicznych"
Dotyczy dokumentu:
Informacja dla rolników o możliwości składania wniosków o udzielenie pomocy mieszkańcom Gminy Lubin na usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "2."
Dotyczy dokumentu:
Informacja dla rolników o możliwości składania wniosków o udzielenie pomocy mieszkańcom Gminy Lubin na usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja dla rolników o możliwości składania wniosków o udzielenie pomocy mieszkańcom Gminy Lubin na usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 2.

poprzednia ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... następna