Rejestr zmian w biuletynie

31.08.2018

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Sierpień 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Sierpień 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1709 - w sprawie powołania komisji konkursowej wcelu przeprowadzenia konkursu wyłaniającego kandydata na stanowiskodyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Niemstowie"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Sierpień 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1729 - w sprawie utraty mocy zarządzenia WójtaGminy Lubin"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Sierpień 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1730 - w sprawie utraty mocy zarządzenia WójtaGminy Lubin"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Sierpień 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1732 - w sprawie nałożenia na nauczycielaobowiązku podjęcia pracy w innej szkole, na tym samym stanowisku, wcelu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęćdydaktycznych"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Sierpień 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1736 - w sprawie uzgodnienia warunków korzystaniaze stołówki przedszkolnej oraz wysokości opłat za posiłki."

30.08.2018

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wyborze oferty na dostawę mebli szkolnych w ramach projektu "Rozwój umiejętności matematyczno - przyrodniczych i językowych w szkołach podstawowych Gminy Lubin"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego - Zawiadomienie o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia odszkodowania na rzecz spadkobierców po zmarłym Alojzym Herbie z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości nr 176, położonej w Składowicach gminy Lubin.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

29.08.2018

Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 1733/2018 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie przedstawienia informacji o których mowa w art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Sierpień 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1731 - w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnegonieograniczonego na sprzedaż nieruchomości"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Sierpień 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wójt Gminy Lubin ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Chróstnik
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacji o wynikach konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im.Janusza Korczaka w Niemstowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Czerwiec 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Czerwiec 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1609 - w sprawie nieodpłatnego przekazaniaskładników rzeczowych majątku ruchomego"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Czerwiec 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1612 - Powierzam Urzędowi Gminy Lubinprzeprowadzenie postępowania i zawarcie umowy na świadczenie usług wzakresie ochrony danych"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Czerwiec 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1632 - w sprawie wprowadzenia Regulaminu akcjipromocyjnej Melduję się w Gminie Lubin"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Czerwiec 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1634 - w sprawie udzielenie upoważnienia doprowadzenia postępowania w zakresie świadczenia dobry start"

28.08.2018

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Sierpień 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1728 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomościstanowiącej własność Gminy Lubin"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Sierpień 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna