Rejestr zmian w biuletynie

16.05.2017

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o XLIX sesji Rady Gminy Lubin.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: PRZEBUDOWA DRÓG WEWNĘTRZNYCH W CHRÓSTNIKU NA ODCINKU OD POS. 82/A DO ZJAZDU NA DZ. 332/16 – ETAP I.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: PRZEBUDOWA DRÓG WEWNĘTRZNYCH W CHRÓSTNIKU NA ODCINKU OD POS. 82/A DO ZJAZDU NA DZ. 332/16 – ETAP I.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "11."
Dotyczy dokumentu:
Informacja o zawarciu umowy, w wyniku przeprowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: PRZEBUDOWA DRÓG WEWNĘTRZNYCH W CHRÓSTNIKU NA ODCINKU OD POS. 82/A DO ZJAZDU NA DZ. 332/16 - ETAP I.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o XLVIII sesji Rady Gminy Lubin.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o XLIX sesji Rady Gminy Lubin.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o XLIX sesji Rady Gminy Lubin.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Maj 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1084 - w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnegonieograniczonego na sprzedaż nieruchomości"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Maj 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wójt Gminy Lubin ogłasza II przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Chróstnik
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 1079/2017 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 28 kwietnia 2017 r. zmieniające plan wykonawczy budżetu Gminy Lubin na rok 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 1075/2017 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji, o której mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 1078/2017 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany w planie wydatków Gminy Lubin na rok 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 1079/2017 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 28 kwietnia 2017 r. zmieniające plan wykonawczy budżetu Gminy Lubin na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 1078/2017 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany w planie wydatków Gminy Lubin na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 1073/2017 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 25 kwietnia 2017 r. zmieniające plan wykonawczy budżetu Gminy Lubin na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 1072/2017 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków Gminy Lubin na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Kwiecień 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Kwiecień 2017
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Z1065 - w sprawie ogłoszenia IIprzetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości" na"Z1065A - w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego nasprzedaż nieruchomości"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Kwiecień 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1065 - w sprawie wniesienia wkładu pieniężnegona pokrycie nowo utworzonych udziałów w spółce pod nazwąPrzedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Gminy Lubin Spółka z o.o."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Kwiecień 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1072 - w sprawie zmiany planu dochodów i wydatkówGminy Lubin na rok 2017"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Kwiecień 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1073 - zmieniające plan wykonawczy budżetu GminyLubin na rok 2017"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Kwiecień 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1074 - w sprawie powołania komisji przetargowej doprzeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ W M. CZERNIEC, DZ. NR 93."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Kwiecień 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1076 - w sprawie powołania komisji przetargowej doprzeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:ZAPROJEKTOWANIE I PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ BIEGNĄCEJ ŚLADEMDZIAŁKI NR 126/1 W MIEJSCOWOŚCI GOLA"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Kwiecień 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1078 - w sprawie zmiany w planie wydatków GminyLubin na rok 2017"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Kwiecień 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1079 - zmieniające plan wykonawczy budżetu GminyLubin na rok 2017"
Dotyczy dokumentu:
Komunikat o zagrożeniu upraw roślin Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa Oddział Lubin
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

15.05.2017

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Maj 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Maj 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1083 - Wójt Gminy Lubin ogłasza III przetargnieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębieSiedlce."
Dotyczy dokumentu:
Wójt Gminy Lubin ogłasza III przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Siedlce.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębach Chróstnik, Krzeczyn Mały i Obora.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

12.05.2017

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.:PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ W M. CZERNIEC, DZ. NR 93.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.:PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ W M. CZERNIEC, DZ. NR 93.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "10."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Maj 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Maj 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1082 - zmieniające zarządzenie w sprawieterminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego orazpostępowania uzupełniającego do przedszkoli, oddziałówprzedszkolnych w szkołach podstawowych, innych form wychowaniaprzedszkolnego i do klas I publicznych ośmioletnich szkółpodstawowych Gminy Lubin na rok szkolny 2017/2018"
Dotyczy dokumentu:
Zasady i terminy rekrutacji do przedszkoli publicznych/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i punktów przedszkolnych w Gminie Lubin na rok szkolny 2017/2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zasady i terminy rekrutacji do przedszkoli publicznych/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i punktów przedszkolnych w Gminie Lubin na rok szkolny 2017/2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1."
Dotyczy dokumentu:
Zasady i terminy rekrutacji do przedszkoli publicznych/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i punktów przedszkolnych w Gminie Lubin na rok szkolny 2017/2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "4."
Dotyczy dokumentu:
Zasady i terminy rekrutacji do przedszkoli publicznych/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i punktów przedszkolnych w Gminie Lubin na rok szkolny 2017/2018
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1.
Dotyczy dokumentu:
PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH- BURZE/1
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH- BURZE/1
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

11.05.2017

Dotyczy dokumentu:
Petycja w sprawie zrobienia drogi asfaltowej we wsi Łazek
Treść zmiany:
Dodano załącznik "2."
Dotyczy dokumentu:
Petycja w sprawie zrobienia drogi asfaltowej we wsi Łazek
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Maj 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Maj 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1081 - w sprawie określenia warunków i zasadrealizacji przez Gimnazjum w Lubinie programu wieloletniego: NarodowyProgram Rozwoju Czytelnictwa"

10.05.2017

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH POWSTAJĄCYCH NA NIERUCHOMOŚCIACH ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY LUBIN.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH POWSTAJĄCYCH NA NIERUCHOMOŚCIACH ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY LUBIN.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "13."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH POWSTAJĄCYCH NA NIERUCHOMOŚCIACH ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY LUBIN.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "14."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH POWSTAJĄCYCH NA NIERUCHOMOŚCIACH ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY LUBIN.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "15."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH POWSTAJĄCYCH NA NIERUCHOMOŚCIACH ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY LUBIN.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 15.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH POWSTAJĄCYCH NA NIERUCHOMOŚCIACH ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY LUBIN.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 14.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH POWSTAJĄCYCH NA NIERUCHOMOŚCIACH ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY LUBIN.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 13.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Maj 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1080 - w sprawie pierwokupu nieruchomości"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Maj 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH POWSTAJĄCYCH NA NIERUCHOMOŚCIACH ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY LUBIN.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH POWSTAJĄCYCH NA NIERUCHOMOŚCIACH ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY LUBIN.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "10."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH POWSTAJĄCYCH NA NIERUCHOMOŚCIACH ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY LUBIN.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "11."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH POWSTAJĄCYCH NA NIERUCHOMOŚCIACH ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY LUBIN.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "12."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH POWSTAJĄCYCH NA NIERUCHOMOŚCIACH ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY LUBIN.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "13."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH POWSTAJĄCYCH NA NIERUCHOMOŚCIACH ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY LUBIN.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "14."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH POWSTAJĄCYCH NA NIERUCHOMOŚCIACH ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY LUBIN.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "15."

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna