Rejestr zmian w biuletynie

16.11.2017

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o LIV sesji Rady Gminy Lubin
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

15.11.2017

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 1327/2017 Wójta Gminy Lubin z dnia 13.11.2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubin
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Listopad 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1327 - w sprawie przeznaczenia do dzierżawynieruchomości stanowiących własność Gminy Lubin"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Listopad 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU PRZY UL. KSIĘCIA LUDWIKA I NR 3 W LUBINIE – ETAP II.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU PRZY UL. KSIĘCIA LUDWIKA I NR 3 W LUBINIE – ETAP II.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "9."

13.11.2017

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Listopad 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1325 - w sprawie pierwokupu nieruchomości"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Listopad 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: PRZEBUDOWA POMPOWNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCIACH: GORZYCA, KRZECZYN MAŁY, KRZECZYN WIELKI POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY LUBIN.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "15."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: PRZEBUDOWA POMPOWNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCIACH: GORZYCA, KRZECZYN MAŁY, KRZECZYN WIELKI POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY LUBIN.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczące przetargu nieograniczonego pn.: PRZEBUDOWA POMPOWNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCIACH: GORZYCA, KRZECZYN MAŁY, KRZECZYN WIELKI POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY LUBIN
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Wrzesień 2017 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Z1269 - w sprawie pierwokupu nieruchomości
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Wrzesień 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Wrzesień 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Wrzesień 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1226 - w sprawie powołania pełnomocnika do sprawochrony informacji niejawnych"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Wrzesień 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1227 - w sprawie powołania komisji przetargowej doprzeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:ZAPROJEKTOWANIE I PRZEBUDOWA DRÓG NA ODCINKU OD ZJAZDU Z DROGI GMINNEJNR 103051D DO POSESJI NR 22M W M. MIROSZOWICE"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Wrzesień 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1262 - w sprawie powołania komisji przetargowej doprzeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE GMINY LUBIN W SEZONIEZIMOWYM 2017/2018"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Wrzesień 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1263 - w sprawie zmiany w planie wydatków GminyLubin na rok 2017"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Wrzesień 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1264 - zmieniające plan wykonawczy budżetu GminyLubin na rok 2017"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Wrzesień 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1265 - w sprawie powołania komisji przetargowej doprzeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:PRZEBUDOWA POMPOWNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCIACH GORZYCA, KRZECZYNMAŁY, KRZECZYN WIELKI POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY LUBIN"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Wrzesień 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1266 - zmieniające zarządzenie w sprawieokreślenia zadań w zakresie administrowania gminnym zasobemnieruchomości przez Gminny Zakład Usług Komunalnych i Mieszkaniowychw Księginicach"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Wrzesień 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1269 - w sprawie pierwokupu nieruchomości"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Wrzesień 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1274 - w sprawie zmiany planu dochodów i wydatkówGminy Lubin na rok 2017"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Wrzesień 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1275 - w sprawie zmiany w planie wydatków GminyLubin na rok 2017"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Wrzesień 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1276 - zmieniające plan wykonawczy budżetu GminyLubin na rok 2017"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 1311/2017 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 31 października 2017 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji, o której mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 1316/2017 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 31 października 2017 r. zmieniające plan wykonawczy budżetu Gminy Lubin na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 1315/2017 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmiany w planie wydatków Gminy Lubin na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 1314/2017 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków Gminy Lubin na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 1307/2017 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 26 października 2017 r. zmieniające plan wykonawczy budżetu Gminy Lubin na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 1299/2017 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 23 października 2017 r. w sprawie zmiany w planie wydatków Gminy Lubin na rok 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 1300/2017 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 23 października 2017 r. zmieniające plan wykonawczy budżetu Gminy Lubin na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 1298/2017 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 23 października 2017 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków Gminy Lubin na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 1299/2017 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 23 października 2017 r. w sprawie zmiany w planie wydatków Gminy Lubin na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 1286/2017 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 11 października 2017 r. zmieniające plan wykonawczy budżetu Gminy Lubin na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 1285/2017 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 11 października 2017 r. w sprawie zmiany w planie wydatków Gminy Lubin na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Październik 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Październik 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1280 - w sprawie powołania komisji przetargowej doprzeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU PRZY UL. KSIĘCIA LUDWIKA I NR 3 W LUBINIE- ETAP II"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Październik 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1282 - w sprawie zmiany Zarządzenia nr 1254/2017 zdn. 13.09.2017 r. dotyczącego powołania komisji przetargowej doprzeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 335 W M. KRZECZYN WIELKI, W ZAKRESIEBUDOWY CHODNIKA - ETAP I"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Październik 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1285 - w sprawie zmiany w planie wydatków GminyLubin na rok 2017"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Październik 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1286 - zmieniające plan wykonawczy budżetu GminyLubin na rok 2017"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Październik 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1298 - w sprawie zmiany planu dochodów i wydatkówGminy Lubin na rok 2017"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Październik 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1299 - w sprawie zmiany w planie wydatków GminyLubin na rok 2017"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Październik 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1300 - zmieniające plan wykonawczy budżetu GminyLubin na rok 2017"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Październik 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1307 - zmieniające plan wykonawczy budżetu GminyLubin na rok 2017"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Październik 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1314 - w sprawie zmiany planu dochodów i wydatkówGminy Lubin na rok 2017"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Październik 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1315 - w sprawie zmiany w planie wydatków GminyLubin na rok 2017"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Październik 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1316 - zmieniające plan wykonawczy budżetu GminyLubin na rok 2017"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Październik 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Październik 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1288 - w sprawie upoważnienia do przyznawaniaKarty Dużej Rodziny lub odmowy jej wydania"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Październik 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1289 - w sprawie upoważnienia do załatwianiaspraw i wydawania decyzji w zakresie potwierdzenia prawa do świadczeńopieki zdrowotnej"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Październik 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1290 - w sprawie upoważnienia do prowadzeniapostępowania w zakresie świadczeń rodzinnych"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Wrzesień 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Wrzesień 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1244 - w sprawie udzielenie upoważnienia dowydawania decyzji administracyjnych w zakresie pomocy społecznej"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Wrzesień 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1245 - w sprawie udzielenia upoważnienia doprowadzenia postępowania i wydawania decyzji"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Październik 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Październik 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1283 - w sprawie nieodpłatnego przekazaniaskładników rzeczowych majątku ruchomego"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Październik 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1301 - w sprawie uzgodnienia warunków korzystaniaze stołówki przedszkolnej oraz wysokości opłat za posiłki"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Listopad 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1323 - w sprawie odwołania rzeczoznawcówwyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynarii do przeprowadzeniaszacowania"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Listopad 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna