Rejestr zmian w biuletynie

13.11.2019

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 5.000.000,00 ZŁ.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 5.000.000,00 ZŁ.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "15."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 5.000.000,00 ZŁ.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "16."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Gogołowicach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Gogołowicach
Treść zmiany:
Dodano załącznik "15."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzelenieu zamówienia do postępowania pn.: REWITALIZACJA ZABYTKOWEGO PARKU W NIEMSTOWIE - GOSPODARKA DRZEWOSTANEM
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: REWITALIZACJA ZABYTKOWEGO PARKU W NIEMSTOWIE - GOSPODARKA DRZEWOSTANEM
Treść zmiany:
Dodano załącznik "10."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: REWITALIZACJA ZABYTKOWEGO PARKU W NIEMSTOWIE - GOSPODARKA DRZEWOSTANEM
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 454/2019 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 30 października 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji, o której mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 457/2019 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 31 października 2019 r. zmieniające zarządzenie nr 450/2019 Wójta Gminy Lubin z dnia 29 października 2019 roku zmieniające plan wykonawczy budżetu Gminy Lubin na rok 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 452/2019 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 30 października 2019 r. w sprawie rozliczania płatności podatku VAT w Gminie Lubin i jej jednostkach budżetowych za pośrednictwem mechanizmu podzielonej płatności
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 457/2019 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 31 października 2019 r. zmieniające zarządzenie nr 450/2019 Wójta Gminy Lubin z dnia 29 października 2019 roku zmieniające plan wykonawczy budżetu Gminy Lubin na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 448/2019 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 29 października 2019 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków Gminy Lubin na rok 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Październik 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Październik 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Październik 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z448 - w sprawie zmiany planu dochodów i wydatkówGminy Lubin na rok 2019"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Październik 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z449 - w sprawie zmiany w planie wydatków GminyLubin na rok 2019"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Październik 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z450 - zmieniające plan wykonawczy budżetu GminyLubin na rok 2019"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Październik 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z452 - w sprawie rozliczania płatności podatku VATw Gminie Lubin i jej jednostkach budżetowych za pośrednictwemmechanizmu podzielonej płatności"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Październik 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z457 - zmieniające zarządzenie nr 450/2019 WójtaGminy Lubin z dnia 29 października 2019 roku zmieniające planwykonawczy budżetu Gminy Lubin na rok 2019"
Dotyczy dokumentu:
Przewodniczący Rady Gminy Lubin - oświadczenie majątkowe za 2018 rok - korekta
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Gminy Lubin złożone na rozpoczęcie kadencji 2018-2023 - korekta
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Październik 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Październik 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z418 - w sprawie zaopiniowania projektu zmianyRegulaminu Organizacyjnego Ośrodka Kultury Gminy Lubin"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Październik 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z456 - zmieniające Zarządzenie nr 530/2015 z dnia21 grudnia 2015r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Październik 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

12.11.2019

Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO PRACY BIBLIOTEKARZA - W FILII BIBLIOTECZNEJ W OBORZE
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja Marszałka Województwa Dolnośląskiego o przyjęciu Programu ochrony środowiska przed hałasem dla dróg krajowych oraz części dróg wojewódzkich i gminnych województwa dolnośląskiego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Październik 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Październik 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z416 - w sprawie powołania komisji przetargowej doprzeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:Sporządzanie operatów szacunkowych dla Gminy Lubin."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Październik 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z431 - w sprawie powołania komisji przetargowej doprzeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:MODERNIZACJA BOISKA SPORTOWEGO W MIEJSCOWOŚCI KŁOPOTÓW -ETAPII"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Październik 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z445 - w sprawie powołania komisji przetargowej doprzeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:Sporządzanie operatów szacunkowych dla Gminy Lubin."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Październik 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z453 - w sprawie powołania komisji przetargowej doprzeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektuRozwój e-administracji w Gminie Lubin"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XII /142 /2019 RADY GMINY LUBIN z dnia 28 października 2019 r. zmieniająca budżet Gminy Lubin na rok 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XII/141/2019 RADY GMINY LUBIN z dnia 28 października 2019 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lubin
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XII /142 /2019 RADY GMINY LUBIN z dnia 28 października 2019 r. zmieniająca budżet Gminy Lubin na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XII /142 /2019 RADY GMINY LUBIN z dnia 28 października 2019 r. zmieniająca budżet Gminy Lubin na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XII/140/2019 RADY GMINY LUBIN z dnia 28 października 2019 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Lubin
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XII/139/2019 RADY GMINY LUBIN z dnia 28 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/36/2018 Rady Gminy Lubin z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lubińskiemu na realizację publicznego powiatowego transportu zbiorowego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XII/138/2019 RADY GMINY LUBIN z dnia 28 października 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Raszówka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XII/137/2019 RADY GMINY LUBIN z dnia 28 października 2019 r. w sprawie nadania nazwy ul. Grabowa we wsi Raszówka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XII/136/2019 RADY GMINY LUBIN z dnia 28 października 2019 r. w sprawie nadania nazwy ul. Herbaciana we wsi Krzeczyn Mały
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XII/135/2019 RADY GMINY LUBIN z dnia 28 października 2019 r. w sprawie wyboru ławników
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XII/134/2019 RADY GMINY LUBIN z dnia 28 października 2019 r. w sprawie zakończenia działalności Gimnazjum w Lubinie prowadzonego przez Gminę Lubin
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XII/133/2019 RADY GMINY LUBIN z dnia 28 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania i wypłacania niektórych składników wynagrodzenia oraz nagród nauczycielom poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionym w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Lubin
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XII/132/2019 RADY GMINY LUBIN z dnia 28 października 2019 r. w sprawie uznania za pomnik przyrody
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
XII sesja Rady Gminy Lubin w dniu 28 października 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Wójt Gminy Lubin ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze: Referent w Referacie Infrastruktury
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Wójt Gminy Lubin ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze: Referent w Referacie Infrastruktury
Treść zmiany:
Dodano załącznik "4."

08.11.2019

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: Budowa świetlicy wiejskiej wraz z pomieszczeniami OSP w Krzeczynie Wielkim – ETAP II.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: Budowa świetlicy wiejskiej wraz z pomieszczeniami OSP w Krzeczynie Wielkim – ETAP II.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "37."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.:DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA W RAMACH PROJEKTU „ROZWÓJ E-ADMINISTRACJI W GMINIE LUBIN”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "9."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.:DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA W RAMACH PROJEKTU „ROZWÓJ E-ADMINISTRACJI W GMINIE LUBIN”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Wójt Gminy Lubin ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze: Referent w Referacie Infrastruktury
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie monitoringu w Miroszowicach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie monitoringu w Miroszowicach
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 2.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie monitoringu w Miroszowicach
Treść zmiany:
Dodano załącznik "2."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Listopad 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z464 - w sprawie przeznaczenia do sprzedażyczęści nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubin"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Listopad 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego położonych w obrębie Składowice.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie monitoringu w Miroszowicach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie monitoringu w Miroszowicach
Treść zmiany:
Dodano załącznik "2."
Dotyczy dokumentu:
Petycja w sprawie naprawy drogi w miejscowości Czerniec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "2."
Dotyczy dokumentu:
Petycja w sprawie naprawy drogi w miejscowości Czerniec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

07.11.2019

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ORAZ ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH POWSTAJĄCYCH NA TERENIE GMINY LUBIN.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ORAZ ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH POWSTAJĄCYCH NA TERENIE GMINY LUBIN.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "10."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ORAZ ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH POWSTAJĄCYCH NA TERENIE GMINY LUBIN.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "11."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania prowadzonego, w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo zamówień publicznych, pn.: OBSŁUGA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SZKLARACH GÓRNYCH.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "3."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania prowadzonego, w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo zamówień publicznych, pn.: OBSŁUGA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SZKLARACH GÓRNYCH.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania prowadzonego, w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo zamówień publicznych, pn.: OBSŁUGA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SZKLARACH GÓRNYCH.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "3."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania prowadzonego, w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo zamówień publicznych, pn.: OBSŁUGA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SZKLARACH GÓRNYCH.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ORAZ ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH POWSTAJĄCYCH NA TERENIE GMINY LUBIN.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania prowadzonego, w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo zamówień publicznych, pn.: OBSŁUGA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SZKLARACH GÓRNYCH.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "2."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania prowadzonego, w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo zamówień publicznych, pn.: OBSŁUGA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SZKLARACH GÓRNYCH.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania prowadzonego, w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo zamówień publicznych, pn.: OBSŁUGA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SZKLARACH GÓRNYCH.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "2."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania prowadzonego, w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo zamówień publicznych, pn.: OBSŁUGA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SZKLARACH GÓRNYCH.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Listopad 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z463 - w sprawie przeznaczenia do sprzedażynieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubin"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Listopad 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego położonej w obrębie Szklary Górne.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY na zadanie dotyczące „Remont przyłącza wod kan. do lokalu mieszkalnego Szklary Górne 45, dz nr 153/4 obręb Szklary Górne".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY na zadanie dotyczące wykonania i montażu gablot informacyjno-ogłoszeniowych w miejscowościach Chrostnik, Górzyca, Pieszkow, Raszowa Mała, Miłosna, Krzeczyn Wielki, Zimna Woda
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Październik 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z436 - zmieniające zarządzenie w sprawiepowołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisjiwyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do SenatuRzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Październik 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Wrzesień 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Wrzesień 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z394 - w sprawie powołania operatorówinformatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach doSejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiejzarządzonych na dzień 13 października 2019 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Wrzesień 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z395 - w sprawie wyznaczenia osób do ochrony lokaliwyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymiwydarzeniami w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i SenatuRzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019r."

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna