Rejestr zmian w biuletynie

20.08.2018

Dotyczy dokumentu:
Petycja w sprawie podjęcia działań w celu przekazania parku przy pałacu mieszkańcom Szklar Górnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Petycja : Efektywność energetyczna i paliwa alternatywne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "2."
Dotyczy dokumentu:
Petycja : Efektywność energetyczna i paliwa alternatywne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH PRZEDSIĘWZIĘCIA
Treść zmiany:
Dodano załącznik "2."
Dotyczy dokumentu:
WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH PRZEDSIĘWZIĘCIA
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH PRZEDSIĘWZIĘCIA
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 2.

17.08.2018

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO ZABUDOWANEGO URZĄDZENIEM HAKOWYM I ŻURAWIEM O DOPUSZCZALNEJ MASIE CAŁKOWITEJ 18000 KG.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "7."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO ZABUDOWANEGO URZĄDZENIEM HAKOWYM I ŻURAWIEM O DOPUSZCZALNEJ MASIE CAŁKOWITEJ 18000 KG.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO ZABUDOWANEGO URZĄDZENIEM HAKOWYM I ŻURAWIEM O DOPUSZCZALNEJ MASIE CAŁKOWITEJ 18000 KG.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "5."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO ZABUDOWANEGO URZĄDZENIEM HAKOWYM I ŻURAWIEM O DOPUSZCZALNEJ MASIE CAŁKOWITEJ 18000 KG.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "6."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerńcu o przetargu nieograniczonym pn.: ZAKUP LEKKIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO – GAŚNICZEGO DLA OSP W CZERŃCU.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerńcu o przetargu nieograniczonym pn.: ZAKUP LEKKIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO – GAŚNICZEGO DLA OSP W CZERŃCU.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "5."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Maj 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Maj 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1568 - w sprawie udzielenia pełnomocnictwa"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Maj 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1585 - w sprawie zmiany Zarządzenia Nr1520/2018r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Maj 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1586 - zmieniające Zarządzenie nr 530/2015 z dnia21 grudnia 2015r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego"

16.08.2018

Dotyczy dokumentu:
FUNDUSZ SOŁECKI 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Maj 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Maj 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1546 - w sprawie powołania komisji przetargowej doprzeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z POMIESZCZENIAMI OSP W KRZECZYNIEWIELKIM - ETAP I."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Maj 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1552 - w sprawie ogłoszenia naboru wniosków oudzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Lubin na dofinansowaniebudowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na tereniegminy Lubin"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Maj 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1553 - w sprawie zmiany w planie wydatków GminyLubin na rok 2018"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Maj 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1554 - zmieniające plan wykonawczy budżetu GminyLubin na rok 2018"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Maj 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1557 - w sprawie ogłoszenia naboru wniosków oudzielenie spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Lubin nabieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lubdofinansowanie inwestycji w zakresie melioracji na terenie gminy Lubin"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Maj 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1559 - w sprawie zmiany w planie wydatków GminyLubin na rok 2018"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Maj 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1560 - zmieniające plan wykonawczy budżetu GminyLubin na rok 2018"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Maj 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1564 - w sprawie przekazania sprawozdaniafinansowego Gminy Lubin za rok 2017"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Maj 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1565 - w sprawie powołania komisji przetargowej doprzeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:ADAPTACJA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU PRZY UL. KSIĘCIA LUDWIKA I NR 3 - ETAPIII."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Maj 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1567 - w sprawie nabycia przez Gminę Lubin wdrodze umowy nieodpłatnego przekazania prawa własności nieruchomościniezabudowanej położonej w obrębie Miroszowice gm. Lubin."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Maj 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Maj 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1596 - zmieniające plan wykonawczy budżetu GminyLubin na rok 2018"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Maj 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1597 - w sprawie powołania Komisji Konkursowej wcelu przeprowadzenia konkursu Strażak Roku 2017"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Maj 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Maj 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1569 - w sprawie zmiany Zarządzenia nr 1471/2018 zdn. 05.03.2018 r. dotyczącego powołania komisji przetargowej doprzeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:ODBUDOWA FOSY ZBIORNIKA WODNEGO W MIEJSCOWOŚCI RASZOWA"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Maj 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1573 - w sprawie powołania komisji przetargowej doprzeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W ZIMNEJ WODZIE, DZ. NR 33 - ETAP II"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Maj 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1576 - w sprawie zmiany w planie wydatków GminyLubin na rok 2018"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Maj 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1577 - w sprawie zmiany planu dochodów i wydatkówGminy Lubin na rok 2018"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Maj 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1578 - zmieniające plan wykonawczy budżetu GminyLubin na rok 2018"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Maj 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1579 - w sprawie powołania komisji przetargowej doprzeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCIACH OBORA, MIROSZOWICE,USTRONIE, KRZECZYN WIELKI I KRZECZYN MAŁY."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Maj 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1580 - w sprawie powołania komisji przetargowej doprzeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:ROZBUDOWA OŚWIETLENIA W MIEJSCOWOŚCI LISIEC NA DZIAŁCE NR 7/1, DZ. NR108 ORAZ DZ. NR 214"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Maj 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1581 - w sprawie powołania komisji przetargowej doprzeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWY BOISK WIELOFUNKCYJNYCH NATERENIE GMINY LUBIN"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Maj 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1582 - w sprawie zmiany Zarządzenia nr 1537/2018 zdn. 26.04.2018 r. dotyczącego powołania komisji przetargowej doprzeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W WIERCIENIU DZ. NR 517/2 - ETAP I"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Maj 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1583 - w sprawie wytycznych do sporządzaniasprawozdań finansowych oraz sprawozdania finansowego jednostkisamorządu terytorialnego"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Maj 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1587 - w sprawie powołania komisji przetargowej doprzeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ ROZBUDOWY SZKÓŁPODSTAWOWYCH NA TERENIE GMINY LUBIN W MIEJSCOWOŚCIACH SZKLARY GÓRNE IRASZÓWKA "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Maj 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1595 - w sprawie zmiany w planie wydatków GminyLubin na rok 2018"
Dotyczy dokumentu:
Wójt Gminy Lubin ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanych położonych na terenie miasta Lubina
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Sierpień 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1722 - w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnegonieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanych położonychna terenie miasta Lubina"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Sierpień 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

14.08.2018

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Sierpień 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Sierpień 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1716 - w sprawie sprzedaży w drodzebezprzetargowej nieruchomości lokalowej położonej w obrębie Siedlcegm. Lubin"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Sierpień 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1717 - w sprawie sprzedaży w drodzebezprzetargowej nieruchomości lokalowej położonej w obrębie Siedlcegm. Lubin"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu zawiadamiające społeczeństwo o wydaniu w dniu 10.08.2018 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa drogi gminnej wzdłuż drogi krajowej nr 36 na odcinku od granicy M. Lubina do miejscowości Siedlce"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na dostawę mebli szkolnych w ramach projektu "Rozwój umiejętności matematyczno- przyrodniczych i językowych w szkołach podstawowych Gminy Lubin"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wójt Gminy Lubin ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż udziałów stanowiących własność Gminy Lubin w nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie Siedlce
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Sierpień 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1721 - w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnegonieograniczonego na sprzedaż udziałów stanowiących własność GminyLubin w nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie Siedlce"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Sierpień 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Starosty Lubińskiego z dnia 10.08.2018 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: "Rozbudowa drogi gminnej nr 103051D Miroszowice - Kłopotów - etap III".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: BUDOWA PUNKTÓW OŚWIETLENIOWYCH ZASILANYCH ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH
Treść zmiany:
Dodano załącznik "12."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: BUDOWA PUNKTÓW OŚWIETLENIOWYCH ZASILANYCH ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot przetargu nieograniczonego pn.: BUDOWA PUNKTÓW OŚWIETLENIOWYCH ZASILANYCH ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Raszówka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna