Rejestr zmian w biuletynie

17.04.2018

Dotyczy dokumentu:
Unieważnienie zapytania ofertowego z dnia 21.03.2018 r. znak KM.7021.3.4 .2018 dot. wykonania wymiany piasku w piaskownicach zlokalizowanych na placach zabaw, na terenie Gminy Lubin .
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komunikaty o zagrożeniu upraw roślin - Słodyszek rzepakowy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Punkt Konsultacyjno – Diagnostyczny
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
HARMONOGRAM DYŻURÓW RADNYCH RADY GMINY LUBIN
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
HARMONOGRAM DYŻURÓW PRZEWODNICZĄCEGO RADY
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Skarbnik Gminy Lubin
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sekretarz Gminy Lubin
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Księginicach - Informacje teleadresowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ośrodek Kultury Gminy Lubin - Informacje
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ośrodek Kultury Gminy Lubin - Informacje
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ośrodek Kultury Gminy Lubin - Informacje
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ośrodek Kultury Gminy Lubin - Informacje
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla terenu położonego w obrębie Księginice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "2."
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla terenu położonego w obrębie Księginice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "3."
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla terenu położonego w obrębie Księginice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "4."
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla terenu położonego w obrębie Księginice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "5."
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla terenu położonego w obrębie Księginice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "6."
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla terenu położonego w obrębie Księginice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wójt Gminy Lubin
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

16.04.2018

Dotyczy dokumentu:
Interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zadania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: "Budowa dwóch Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Lubin".
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: "Budowa dwóch Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Lubin".
Treść zmiany:
Dodano załącznik "5."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOŚCI SZKLARY GÓRNE NA DZIAŁCE 6/8, 6/47, 43/1, 96/3, 98/1, 101 - ETAP II.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOŚCI SZKLARY GÓRNE NA DZIAŁCE 6/8, 6/47, 43/1, 96/3, 98/1, 101 - ETAP II.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "13."
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LIX/414/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 26 marca 2018 r. zmieniająca budżet Gminy Lubin na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LIX/413/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 26 marca 2018 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lubin
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LIX/421/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu i rozliczaniu dotacji celowej z budżetu Gminy Lubin na dofinansowanie budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lubin
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LIX/420/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 26 marca 2018 r. nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Obora.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LIX/418/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielania spółce wodnej dotacji celowej z budżetu Gminy Lubin na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu jej rozliczania.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LIX/419/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie planów pracy Komisji Rady Gminy Lubin na 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LIX/417/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 26 marca 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LIX/417/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 26 marca 2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LIX/418/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielania spółce wodnej dotacji celowej z budżetu Gminy Lubin na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu jej rozliczania.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LIX/416/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie poparcia Rady Gminy Lubin dla stanowiska Zarządu Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie projektu ustawy o Polskiej Agencji Geologicznej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LIX/415/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lubińskiemu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LIX/414/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 26 marca 2018 r. zmieniająca budżet Gminy Lubin na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LIX/413/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 26 marca 2018 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lubin
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LIX/412/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 26 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/119/2011 Rady Gminy Lubin z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Kultury Gminy Lubin
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LIX/411/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Lubin na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LIX/410/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Lubin na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LIX/409/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Krzeczyn Wielki.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LIX/408/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Krzeczyn Wielki
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LIX/407/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr LVIII/402/2018 Rady Gminy Lubin z dnia 31 stycznia 2018r. zmieniającej uchwałę w sprawie zasad przyznawania stypendiów dla uczniów i studentów z Gminy Lubin
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LIX/406/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubin na 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LIX/405/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LIX/404/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LIX/403/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Planu urządzeniowo-rolnego gminy Lubin
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna