Rejestr zmian w biuletynie

28.08.2018

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Sierpień 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1728 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomościstanowiącej własność Gminy Lubin"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Sierpień 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

27.08.2018

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn. PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W MIŁOSNEJ, GMINA LUBIN
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn. PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W MIŁOSNEJ, GMINA LUBIN
Treść zmiany:
Dodano załącznik "9."
Dotyczy dokumentu:
Ołoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym pn.: Dowozy uczniów niepełnosprawnych do szkół w roku szkolnym 2018/2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: DOWOZY UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SZKÓŁ W ROKU SZKOLNYM 2018/2019.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: DOWOZY UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SZKÓŁ W ROKU SZKOLNYM 2018/2019.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "8."
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Lubin z dnia 23 sierpnia 2018 r o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie gminnej komisji wyborczej dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LXII/455/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 12 lipca 2018 r. zmieniająca budżet Gminy Lubin na rok 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Lipiec 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Lipiec 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1664 - zmieniające plan wykonawczy budżetu GminyLubin na rok 2018"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Lipiec 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Lipiec 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik " Z1648 - w sprawie zmiany w planie wydatków GminyLubin na rok 2018"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Lipiec 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1649 - zmieniające plan wykonawczy budżetu GminyLubin na rok 2018"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Lipiec 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1650 - w sprawie powołania komisji przetargowej doprzeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W ZIMNEJ WODZIE, DZ. NR 33 - ETAP"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Lipiec 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1651 - zmieniające zarządzenie w sprawiewytycznych do sporządzania sprawozdań finansowych oraz sprawozdaniafinansowego jednostki samorządu terytorialnego"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Lipiec 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1652 - w sprawie zmiany Zarządzenia nr 1633/2018 zdn. 20.06.2018 r. dotyczącego powołania komisji przetargowej doprzeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:BUDOWA PUNKTÓW OŚWIETLENIOWYCH ZASILANYCH ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Lipiec 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1657 - w sprawie powołania komisji przetargowej doprzeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:DOWOZY UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SZKÓŁ W ROKU SZKOLNYM 2018/2019"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Lipiec 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1658 - zmieniające plan wykonawczy budżetu GminyLubin na rok 2018"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Lipiec 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1659 - zmieniające zarządzenie Nr 1453/2018 zdnia 26 lutego 2018 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczkidługoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska iGospodarki Wodnej we Wrocławiu"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Lipiec 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1660 - zmieniające Wieloletnią PrognozęFinansową Gminy Lubin"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Lipiec 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1661 - w sprawie powołania komisji przetargowej doprzeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:WYKONANIE REMONTU CZĄSTKOWEGO DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE GMINY LUBIN,POLEGAJĄCEGO NA WYMIANIE WARSTW BITUMICZNYCH."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Lipiec 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1662 - w sprawie zaciągnięcia kredytudługoterminowego"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Lipiec 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1663 - w sprawie zmiany planu dochodów i wydatkówGminy Lubin na rok 2018"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Czerwiec 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Czerwiec 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1640 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdaniafinansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Raszówce"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Czerwiec 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1641 - w sprawie zmiany planu dochodów i wydatkówGminy Lubin na rok 2018"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Czerwiec 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1642 - w sprawie zmiany w planie wydatków GminyLubin na rok 2018"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Czerwiec 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1643 - zmieniające plan wykonawczy budżetu GminyLubin na rok 2018"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Czerwiec 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1645 - w sprawie powołania komisji przetargowej doprzeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:REMONT CZĄSTKOWY DRÓG NA TERENIE GMINY LUBIN."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Czerwiec 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Czerwiec 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1601 - w sprawie udzielenia pełnomocnictwa"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Czerwiec 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1602 - w sprawie udzielenia pełnomocnictwa"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Czerwiec 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1607 - w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeńpodatku od towarów i usług w Gminie Lubin"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Czerwiec 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1608 - w sprawie powołania komisji przetargowej doprzeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:DOWOZY WRAZ Z OPIEKĄ UCZNIÓW Z TERENU GMINY LUBIN DO SZKÓŁ IPRZEDSZKOLA W ROKU SZKOLNYM 2018/2019"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Czerwiec 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1610 - w sprawie powołania komisji przetargowej doprzeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:REMONT CZĄSTKOWY DRÓG NA TERENIE GMINY LUBIN"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Czerwiec 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1611 - w sprawie powołania komisji przetargowej doprzeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W ZIMNEJ WODZIE, DZ. NR 33 - ETAP"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Czerwiec 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1613 - w sprawie zmiany w planie wydatków GminyLubin na rok 2018"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Czerwiec 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1614 - zmieniające plan wykonawczy budżetu GminyLubin na rok 2018"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Czerwiec 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1621 - w sprawie powołania komisji przetargowej doprzeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:REMONT DROGI WEWNĘTRZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W SIEDLCACH - ETAP I."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Czerwiec 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1622 - w sprawie powołania komisji przetargowej doprzeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ DLA REALIZACJIZADANIA: ROZBUDOWA REMIZY OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W MIEJSCOWOŚCIZIMNA WODA, DZ. 84, OBR. ZIMNA WODA , GMINA LUBIN"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Czerwiec 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1624 - w sprawie powołania komisji przetargowej doprzeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z POMIESZCZENIAMI OSP W KRZECZYNIEWIELKIM - ETAP I."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Czerwiec 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1627 - sprawie powołania komisji przetargowej doprzeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:Usługi związane z realizacją zadań własnych Gminy Lubin"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Czerwiec 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1633 - w sprawie powołania komisji przetargowej doprzeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:BUDOWA PUNKTÓW OŚWIETLENIOWYCH ZASILANYCH ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Czerwiec 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1635 - w sprawie przejmowania, ewidencjonowania izagospodarowania spadków nabytych przez Gminę Lubin"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Czerwiec 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1637 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdaniafinansowego Ośrodka Kultury Gminy Lubin"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Czerwiec 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

23.08.2018

Dotyczy dokumentu:
Protokoły z Sesji Rady Gminy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokoły z Sesji Rady Gminy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "44."
Dotyczy dokumentu:
Protokoły z Sesji Rady Gminy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "45."
Dotyczy dokumentu:
Protokoły z Sesji Rady Gminy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "46."
Dotyczy dokumentu:
Protokoły z Sesji Rady Gminy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "47."
Dotyczy dokumentu:
Protokoły z Sesji Rady Gminy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "48."
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkoleń nauczycieli w ramach projektu pn. "Rozwój umiejętności matematyczno-przyrodniczych i językowych w szkołach podstawowych Gminy Lubin"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1."
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkoleń nauczycieli w ramach projektu pn. "Rozwój umiejętności matematyczno-przyrodniczych i językowych w szkołach podstawowych Gminy Lubin"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkoleń nauczycieli w ramach projektu pn. "Rozwój umiejętności matematyczno-przyrodniczych i językowych w szkołach podstawowych Gminy Lubin"
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1.

22.08.2018

Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkoleń nauczycieli w ramach projektu pn. "Rozwój umiejętności matematyczno-przyrodniczych i językowych w szkołach podstawowych Gminy Lubin"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO CIĄGNIKA ROLNICZEGO WRAZ Z PRZYCZEPĄ
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO CIĄGNIKA ROLNICZEGO WRAZ Z PRZYCZEPĄ
Treść zmiany:
Dodano załącznik "5."
Dotyczy dokumentu:
Informacja dot szacowania szkód łowieckich od 23.08.2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna