Rejestr zmian w biuletynie

27.11.2019

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Listopad 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z492 - w sprawie wynajęcia nieruchomościstanowiącej własność Gminy Lubin"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Listopad 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 492/2019 Wójta Gminy Lubin z dnia 27.11.2019 r. w sprawie wynajęcia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubin
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Budowa kontenerowej świetlicy wiejskiej w miejscowości Ustronie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Budowa kontenerowej świetlicy wiejskiej w miejscowości Ustronie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "14."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: Sporządzanie operatów szacunkowych dla Gminy Lubin
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: Sporządzanie operatów szacunkowych dla Gminy Lubin
Treść zmiany:
Dodano załącznik "16."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Listopad 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Listopad 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z484 - w sprawie pierwokupu nieruchomości"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Raszowa.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 486/2019 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków Gminy Lubin na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

26.11.2019

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zwołaniu XIV sesji Rady Gminy Lubin
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: REMONT DROGI WEWNĘTRZNEJ NA DZ. NR 408 W MIEJSCOWOŚCI OBORA
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

25.11.2019

Dotyczy dokumentu:
Wójt Gminy Lubin ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie Miłoradzice.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wójt Gminy Lubin ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Miłoradzice.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Listopad 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z482 - w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnegonieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własnośćGminy Lubin"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Listopad 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z483 - w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnegonieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącejwłasność Gminy Lubin"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Listopad 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA NA POTRZEBY URZĘDU GMINY W LUBINIE
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA NA POTRZEBY URZĘDU GMINY W LUBINIE
Treść zmiany:
Dodano załącznik "11."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Listopad 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z481 - w sprawie zmiany Zarz. nr 72 2019 w sprawierealizacji projektu pn. Klub Dziecięcy w Krzeczynie Wielkim"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Listopad 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Listopad 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Listopad 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z473 - w sprawie powołania Kapituły Konkursowej"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o posiedzeniach Komisji Rady Gminy Lubin II
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

22.11.2019

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: ZAGOSPODAROWANIE TERENU POCMENTARNEGO W OSIEKU W KIERUNKU PARKOWYM
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: ZAGOSPODAROWANIE TERENU POCMENTARNEGO W OSIEKU W KIERUNKU PARKOWYM
Treść zmiany:
Dodano załącznik "5."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: ZAGOSPODAROWANIE TERENU POCMENTARNEGO W OSIEKU W KIERUNKU PARKOWYM
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o posiedzeniach Komisji Rady Gminy Lubin
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 103051D MIROSZOWICE-KŁOPOTÓW – ETAP III
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o posiedzeniach Komisji Rady Gminy Lubin
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 103051D MIROSZOWICE-KŁOPOTÓW – ETAP III
Treść zmiany:
Dodano załącznik "14."
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Wójta Gminy Lubin zapewniające możliwość udział społeczeństwa w opracowywanym projekcie dokumentu pn. ,,Program ochrony środowiska dla Gminy Lubin na lata 2019 - 2022 z perspektywą do 2026 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Wójta Gminy Lubin zapewniające możliwość udział społeczeństwa w opracowywanym projekcie dokumentu pn. ,,Program ochrony środowiska dla Gminy Lubin na lata 2019 - 2022 z perspektywą do 2026 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Oświaty i Kultury Rady Gminy Lubin
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Program ochrony środowiska dla Gminy Lubin na lata 2019-2022 z perspektywą do 2026 r
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Wójta Gminy Lubin zapewniające możliwość udział społeczeństwa w opracowywanym projekcie dokumentu pn. ,,Program ochrony środowiska dla Gminy Lubin na lata 2019 - 2022 z perspektywą do 2026 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Regulamin Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy w Lubinie
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "5." na "1."
Dotyczy dokumentu:
Regulamin Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy w Lubinie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Regulamin Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy w Lubinie
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. Zarządzenie Nr 34/09
Dotyczy dokumentu:
Regulamin Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy w Lubinie
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 2.
Dotyczy dokumentu:
Regulamin Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy w Lubinie
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 3.
Dotyczy dokumentu:
Regulamin Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy w Lubinie
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 4.

21.11.2019

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Rozwoju, Inwestycji i Działalności Komunalnej Rady Gminy Lubin
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Rolnej i Ochrony Środowiska Rady Gminy Lubin
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Listopad 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Listopad 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z462 - w sprawie najmu socjalnego lokalumieszkalnego z gminnego zasobu mieszkalniowego nie może zostaćopublikowane z uwagi na ochronę danych osobowych."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Listopad 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z469 - w sprawie zamiany lokali mieszkalnych zgminnego zasobu mieszkaniowego nie może zostać opublikowane z uwagi naochronę danych osobowych"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Listopad 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z474 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomościoraz najmu kontenera stanowiących własność Gminy Lubin nie możezostać opublikowane z uwagi na ochronę danych osobowych."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Listopad 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Listopad 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z459 - w sprawie powołania komisji przetargowej doprzeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ORAZ ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCHPOWSTAJĄCYCH NA TERENIE GMINY LUBIN."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Listopad 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z461 - w sprawie powołania komisji przetargowej doprzeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 103051D MDłOSZOWICE-KŁOPOTÓW - ETAP III."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Listopad 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z476 - w sprawie pierwokupu nieruchomości"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Listopad 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: ZAGOSPODAROWANIE TERENU POCMENTARNEGO W OSIEKU W KIERUNKU PARKOWYM
Treść zmiany:
Dodano załącznik "10."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: ZAGOSPODAROWANIE TERENU POCMENTARNEGO W OSIEKU W KIERUNKU PARKOWYM
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna