Rejestr zmian w biuletynie

04.12.2019

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: „MODERNIZACJA BOISKA SPORTOWEGO W MIEJSCOWOŚCI KŁOPOTÓW „– ETAP II
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: „MODERNIZACJA BOISKA SPORTOWEGO W MIEJSCOWOŚCI KŁOPOTÓW „– ETAP II
Treść zmiany:
Dodano załącznik "9."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ORAZ ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH POWSTAJĄCYCH NA TERENIE GMINY LUBIN.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ORAZ ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH POWSTAJĄCYCH NA TERENIE GMINY LUBIN.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ORAZ ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH POWSTAJĄCYCH NA TERENIE GMINY LUBIN.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "17."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Grudzień 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z503 - Wójt Gminy Lubin ogłasza III przetarg ustnynieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębieRaszowa Mała"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Grudzień 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wójt Gminy Lubin ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Raszowa Mała
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokoły z Sesji Rady Gminy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "65."
Dotyczy dokumentu:
Protokoły z Sesji Rady Gminy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

03.12.2019

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Listopad 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Listopad 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z489 - w sprawie pierwokupu nieruchomości"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Listopad 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z499 - w sprawie pierwokupu nieruchomości"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Listopad 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z500 - w sprawie pierwokupu nieruchomości"
Dotyczy dokumentu:
WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH PRZEDSIĘWZIĘCIA
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1.
Dotyczy dokumentu:
WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH PRZEDSIĘWZIĘCIA
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 2.
Dotyczy dokumentu:
WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH PRZEDSIĘWZIĘCIA
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY na zadanie dotyczące „wykonania remontu przyłącza wodociągowego do budynku Szklary Górne 50
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY na zadanie dotycząc wykonania i montażu tabliczek kierunkowych z numeracją porządkową oraz tablic informacyjnych w Chrostniku, Górzycy, Oborze, Krzeczynie Małym, Księginicach, Karczowiskach, Liścu, Krzeczynie Wielkim.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY na zadanie dotyczące „wykonania remontu przyłącza wodociągowego do budynku Szklary Górne 50
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA W RAMACH PROJEKTU „ROZWÓJ E-ADMINISTRACJI W GMINIE LUBIN”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA W RAMACH PROJEKTU „ROZWÓJ E-ADMINISTRACJI W GMINIE LUBIN”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA W RAMACH PROJEKTU „ROZWÓJ E-ADMINISTRACJI W GMINIE LUBIN”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "2."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA W RAMACH PROJEKTU „ROZWÓJ E-ADMINISTRACJI W GMINIE LUBIN”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "3."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA W RAMACH PROJEKTU „ROZWÓJ E-ADMINISTRACJI W GMINIE LUBIN”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "7."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA W RAMACH PROJEKTU „ROZWÓJ E-ADMINISTRACJI W GMINIE LUBIN”
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA W RAMACH PROJEKTU „ROZWÓJ E-ADMINISTRACJI W GMINIE LUBIN”
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 2.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA W RAMACH PROJEKTU „ROZWÓJ E-ADMINISTRACJI W GMINIE LUBIN”
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 3.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA W RAMACH PROJEKTU „ROZWÓJ E-ADMINISTRACJI W GMINIE LUBIN”
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 7.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA W RAMACH PROJEKTU „ROZWÓJ E-ADMINISTRACJI W GMINIE LUBIN”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Wójta o wyborach do Młodzieżowej Rady Gminy Lubin na I kadencję w latach 2020-2021
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Wójta o wyborach do Młodzieżowej Rady Gminy Lubin na I kadencję w latach 2020-2021
Treść zmiany:
Dodano załącznik "2."

02.12.2019

Dotyczy dokumentu:
Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy Lubin
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy Lubin
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy Lubin
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Wójta o wyborach do Młodzieżowej Rady Gminy Lubin na I kadencję w latach 2020-2021
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA O WYNIKU NABORU na wolne stanowisko pracy Referenta w Referacie Infrastruktury
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wójt Gminy Lubin ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na dwa wolne stanowiska urzędnicze: Specjalista ds. kancelaryjnych i organizacyjnych w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wójt Gminy Lubin ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze: Specjalista ds. obsługi sekretariatu w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 5.000.000,00 ZŁ.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 5.000.000,00 ZŁ.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "18."
Dotyczy dokumentu:
Młodzieżowa Rada Gminy Lubin
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
XIII sesja Rady Gminy Lubin w dniu 25 listopada 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
XIII sesja Rady Gminy Lubin w dniu 25 listopada 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Grudzień 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z501 - w sprawie przeznaczenia do oddania wużyczenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubin"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Grudzień 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 501/2019 Wójta Gminy Lubin z dnia 02.12.2019 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubin
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Listopad 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z497 - w sprawie powołania komisji egzaminacyjnejdla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczycielamianowanego "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Listopad 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku IV przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Chróstnik.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Liczba osób zameldowanych w Gminie Lubin w 2019 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "11."
Dotyczy dokumentu:
Liczba osób zameldowanych w Gminie Lubin w 2019 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

29.11.2019

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Lubin z udziałem Przewodniczących pozostałych komisji Rady Gminy Lubin
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Lubin z udziałem Przewodniczących pozostałych komisji Rady Gminy Lubin
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Rozwoju, Inwestycji i Działalności Komunalnej Rady Gminy Lubin
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 103051D MIROSZOWICE-KŁOPOTÓW – ETAP III
Treść zmiany:
Dodano załącznik "15."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 103051D MIROSZOWICE-KŁOPOTÓW – ETAP III
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Statutowej Rady Gminy Lubin
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Oświaty i Kultury Rady Gminy Lubin
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Zdrowia i Sportu Rady Gminy Lubin
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.:DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA W RAMACH PROJEKTU „ROZWÓJ E-ADMINISTRACJI W GMINIE LUBIN”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.:DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA W RAMACH PROJEKTU „ROZWÓJ E-ADMINISTRACJI W GMINIE LUBIN”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "10."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ORAZ ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH POWSTAJĄCYCH NA TERENIE GMINY LUBIN.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ORAZ ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH POWSTAJĄCYCH NA TERENIE GMINY LUBIN.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "12."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ORAZ ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH POWSTAJĄCYCH NA TERENIE GMINY LUBIN.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "13."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ORAZ ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH POWSTAJĄCYCH NA TERENIE GMINY LUBIN.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "14."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ORAZ ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH POWSTAJĄCYCH NA TERENIE GMINY LUBIN.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "15."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ORAZ ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH POWSTAJĄCYCH NA TERENIE GMINY LUBIN.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "16."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Grudzień 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Listopad 2019
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Z460 - w sprawie powołania komisjiprzetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówieniapublicznego pn.: \\\\\\\"OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO -KOSZTORYSOWEJ ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZAKORCZAKAW NIEMSTOWIE" na "Z460 - w sprawie powołania komisjiprzetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówieniapublicznego pn.: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWEJROZBUDOWY BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA W NIEMSTOWIE"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Listopad 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Listopad 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Listopad 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z490 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomościoraz najmu kontenera stanowiących własność Gminy Lubin nie możezostać opublikowane na stronie BIP z uwagi na ochronę danychosobowych"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Listopad 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z491 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomościoraz najmu kontenera stanowiących własność Gminy Lubin nie możezostać opublikowane na stronie BIP z uwagi na ochronę danychosobowych"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Listopad 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z494 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomościstanowiących własność Gminy Lubin nie może zostać opublikowane nastronie BIP z uwagi na ochronę danych osobowych."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Listopad 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z495 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomościstanowiących własność Gminy Lubin nie może zostać opublikowane nastronie BIP z uwagi na ochronę danych osobowych."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Listopad 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z496 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomościstanowiących własność Gminy Lubin nie może zostać opublikowane nastronie BIP z uwagi na ochronę danych osobowych."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Listopad 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Listopad 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z460 - w sprawie powołania komisji przetargowej doprzeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:"OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWEJ ROZBUDOWY BUDYNKUSZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKAW NIEMSTOWIE"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Listopad 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z468 - w sprawie powołania komisji przetargowej doprzeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA NA POTRZEBY URZĘDUGMINY W LUBINIE"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Listopad 2019
Treść zmiany:
Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z"Z460 - w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzeniapostępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: \\\"OPRACOWANIEDOKUMENTACJI PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWEJ ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOŁYPODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKAW NIEMSTOWIE" na "Z460 - w sprawiepowołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania oudzielenie zamówienia publicznego pn.: "OPRACOWANIE DOKUMENTACJIPROJEKTOWO - KOSZTORYSOWEJ ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM.JANUSZA KORCZAKAW NIEMSTOWIE"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Zimna Woda
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna