Rejestr zmian w biuletynie

04.12.2017

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU PRZY UL. KSIĘCIA LUDWIKA I NR 3 W LUBINIE – ETAP II.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU PRZY UL. KSIĘCIA LUDWIKA I NR 3 W LUBINIE – ETAP II.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "10."
Dotyczy dokumentu:
Informacja Nadleśnictwa Lubin o odwołaniu zakazu wstępu do lasu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja Nadleśnictwa Legnica o polowaniu zbiorowym w dniu 09 grudnia 2017 r. na terenie obwodów łowieckich nr 123, 124
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego zawiadamiające o przyjęciu przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego uchwał w sprawie przyjęcia Programu ochrony powietrza dla strefy dolnośląskiej z uwagi na przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LIV/381/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LIV/380/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Gminny Zakład Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Księginicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LIV/379/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Lubin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LIV/378/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Niemstowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Janusza Korczaka w Niemstowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LIV/377/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Szklarach Górnych w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Brzechwy w Szklarach Górnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LIV/376/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Raszówce w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Orła Białego w Raszówce
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LIV/375/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Siedlcach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Henryka Sienkiewicza w Siedlcach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LIV/374/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiejw Krzeczynie Wielkim w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Krzeczynie Wielkim.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LIV/373/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LIV/372/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LIV/371/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej za podstawę do obliczania podatku rolnego w Gminie Lubin na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna