Rejestr zmian w biuletynie

06.06.2017

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: PRZEBUDOWA DRÓG WEWNĘTRZNYCH I PLACU MANEWROWEGO DLA AUTOBUSÓW WRAZ Z BUDOWĄ ODWODNIENIA I OŚWIETLENIA DROGOWEGO W GORZYCY DZ. 183/10, 184/1, 184/25, 184/26, 184/34, 184/48, 245/2, 309 – CZ. I
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: PRZEBUDOWA DRÓG WEWNĘTRZNYCH I PLACU MANEWROWEGO DLA AUTOBUSÓW WRAZ Z BUDOWĄ ODWODNIENIA I OŚWIETLENIA DROGOWEGO W GORZYCY DZ. 183/10, 184/1, 184/25, 184/26, 184/34, 184/48, 245/2, 309 – CZ. I
Treść zmiany:
Dodano załącznik "12."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: PRZEBUDOWA DRÓG WEWNĘTRZNYCH I PLACU MANEWROWEGO DLA AUTOBUSÓW WRAZ Z BUDOWĄ ODWODNIENIA I OŚWIETLENIA DROGOWEGO W GORZYCY DZ. 183/10, 184/1, 184/25, 184/26, 184/34, 184/48, 245/2, 309 – CZ. I
Treść zmiany:
Dodano załącznik "13."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: PRZEBUDOWA DRÓG WEWNĘTRZNYCH I PLACU MANEWROWEGO DLA AUTOBUSÓW WRAZ Z BUDOWĄ ODWODNIENIA I OŚWIETLENIA DROGOWEGO W GORZYCY DZ. 183/10, 184/1, 184/25, 184/26, 184/34, 184/48, 245/2, 309 – CZ. I
Treść zmiany:
Dodano załącznik "14."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: PRZEBUDOWA DRÓG WEWNĘTRZNYCH I PLACU MANEWROWEGO DLA AUTOBUSÓW WRAZ Z BUDOWĄ ODWODNIENIA I OŚWIETLENIA DROGOWEGO W GORZYCY DZ. 183/10, 184/1, 184/25, 184/26, 184/34, 184/48, 245/2, 309 – CZ. I
Treść zmiany:
Dodano załącznik "15."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: PRZEBUDOWA DRÓG WEWNĘTRZNYCH I PLACU MANEWROWEGO DLA AUTOBUSÓW WRAZ Z BUDOWĄ ODWODNIENIA I OŚWIETLENIA DROGOWEGO W GORZYCY DZ. 183/10, 184/1, 184/25, 184/26, 184/34, 184/48, 245/2, 309 – CZ. I
Treść zmiany:
Dodano załącznik "16"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: PRZEBUDOWA DRÓG WEWNĘTRZNYCH I PLACU MANEWROWEGO DLA AUTOBUSÓW WRAZ Z BUDOWĄ ODWODNIENIA I OŚWIETLENIA DROGOWEGO W GORZYCY DZ. 183/10, 184/1, 184/25, 184/26, 184/34, 184/48, 245/2, 309 – CZ. I
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA MIESZKAŃ KOMUNALNYCH BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ GMINY LUBIN ORAZ INNE ROBOTY USŁUGOWE.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lubin
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ostrzeżenie - województwo dolnośląskie - Burze z gradem - 1
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 1090/2017 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Lubin za rok 2016
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 1087/2017 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 23 maja 2017 r. zmieniające plan wykonawczy budżetu Gminy Lubin na rok 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 1090/2017 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Lubin za rok 2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 1087/2017 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 23 maja 2017 r. zmieniające plan wykonawczy budżetu Gminy Lubin na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Czerwiec 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Maj 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Maj 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1085 - w sprawie powołania komisji przetargowej doprzeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:KOSZENIE TRAW Z POBOCZY DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE GMINY LUBIN"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Maj 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1086 - w sprawie powołania komisji przetargowej doprzeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:MODERNIZACJA BOISKA SPORTOWEGO W MIEJSCOWOŚCI KŁOPOTÓW - ETAP I."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Maj 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1087 - zmieniające plan wykonawczy budżetu GminyLubin na rok 2017"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Maj 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1088 - w sprawie zmiany Zarządzenia nr 1067/2017 zdn. 07.04.2017 r. dotyczącego powołania komisji przetargowej doprzeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ W GMINIE LUBIN NA ODCINKU OBORA-SZKLARYGÓRNE- ETAP I."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Maj 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1089 - w sprawie udzielenia upoważnienia"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Maj 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1090 - w sprawie przekazania sprawozdaniafinansowego Gminy Lubin za rok 2016"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Maj 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1098 - w sprawie nałożenia na nauczycielaobowiązku podjęcia pracy na tym stanowisku w innej szkole w celuuzupełnienia etatu tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Maj 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1099 - w sprawie nałożenia na nauczycielaobowiązku podjęcia pracy na tym stanowisku w innej szkole w celuuzupełnienia etatu tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Maj 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1100 - w sprawie nałożenia na nauczycielaobowiązku podjęcia pracy na tym stanowisku w innej szkole w celuuzupełnienia etatu tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Maj 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1101 - w sprawie nałożenia na nauczycielaobowiązku podjęcia pracy na tym stanowisku w innej szkole w celuuzupełnienia etatu tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Maj 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1102 - w sprawie nałożenia na nauczycielaobowiązku podjęcia pracy na tym stanowisku w innej szkole w celuuzupełnienia etatu tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Maj 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1103 - w sprawie nałożenia na nauczycielaobowiązku podjęcia pracy na tym stanowisku w innej szkole w celuuzupełnienia etatu tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Maj 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1104 - w sprawie nałożenia na nauczycielaobowiązku podjęcia pracy na tym stanowisku w innej szkole w celuuzupełnienia etatu tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Maj 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1108 - w sprawie udzielenia pełnomocnictwa"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Maj 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla terenu położonego w obrębie Pieszków
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla terenu położonego w obrębie Księginice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla terenu położonego w obrębie Księginice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla terenu położonego w obrębie Księginice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

05.06.2017

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: PRZEBUDOWA ULICY SOSNOWEJ NA DZIAŁCE NR 6/80 WRAZ Z BUDOWĄ OŚWIETLENIA W MIEJSCOWOŚCI SZKLARY GÓRNE.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: PRZEBUDOWA ULICY SOSNOWEJ NA DZIAŁCE NR 6/80 WRAZ Z BUDOWĄ OŚWIETLENIA W MIEJSCOWOŚCI SZKLARY GÓRNE.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "6."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: PRZEBUDOWA ULICY SOSNOWEJ NA DZIAŁCE NR 6/80 WRAZ Z BUDOWĄ OŚWIETLENIA W MIEJSCOWOŚCI SZKLARY GÓRNE.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "7."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: PRZEBUDOWA ULICY SOSNOWEJ NA DZIAŁCE NR 6/80 WRAZ Z BUDOWĄ OŚWIETLENIA W MIEJSCOWOŚCI SZKLARY GÓRNE.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "8."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: PRZEBUDOWA ULICY SOSNOWEJ NA DZIAŁCE NR 6/80 WRAZ Z BUDOWĄ OŚWIETLENIA W MIEJSCOWOŚCI SZKLARY GÓRNE.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "2."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: PRZEBUDOWA ULICY SOSNOWEJ NA DZIAŁCE NR 6/80 WRAZ Z BUDOWĄ OŚWIETLENIA W MIEJSCOWOŚCI SZKLARY GÓRNE.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.:KOSZENIE TRAW Z POBOCZY DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE GMINY LUBIN
Treść zmiany:
Dodano załącznik "12."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.:KOSZENIE TRAW Z POBOCZY DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE GMINY LUBIN
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.:KOSZENIE TRAW Z POBOCZY DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE GMINY LUBIN
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: MODERNIZACJA BOISKA SPORTOWEGO W MIEJSCOWOŚCI KŁOPOTÓW – ETAP I.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: MODERNIZACJA BOISKA SPORTOWEGO W MIEJSCOWOŚCI KŁOPOTÓW – ETAP I.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "11."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Oświaty i Kultury Rady Gminy Lubin
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pn. „ Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lubin – 2017 r .”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Trening wczesnego ostrzegania 6-8 czerwca 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
DYREKTOR PRZEDSZKOLA IM. JANA PAWŁA II W RASZÓWCE OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE GŁÓWNY KSIĘGOWY
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna