Rejestr zmian w biuletynie

11.12.2019

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA W RAMACH PROJEKTU „ROZWÓJ E-ADMINISTRACJI W GMINIE LUBIN”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "8."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA W RAMACH PROJEKTU „ROZWÓJ E-ADMINISTRACJI W GMINIE LUBIN”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: REMONT DROGI WEWNĘTRZNEJ NA DZ. NR 408 W MIEJSCOWOŚCI OBORA
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: REMONT DROGI WEWNĘTRZNEJ NA DZ. NR 408 W MIEJSCOWOŚCI OBORA
Treść zmiany:
Dodano załącznik "8."
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Wójta Gminy Lubin zawiadamiające strony postępowania o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy dotyczącej wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa obwodnicy Krzeczyna Wielkiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 335”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Grudzień 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Grudzień 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z510 - w sprawie przeznaczenia do sprzedażynieruchomości zabudowanych stanowiących własność Gminy Lubin"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego położonych w obrębie Miłoradzice.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU PRAC ZWIĄZANYCH Z USUWANIEM AZBESTU Z MIEJSCOWOŚCI NA TERENIE GMINY LUBIN W 2019 R.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 508/2019 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany w planie wydatków Gminy Lubin na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 507/2019 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków Gminy Lubin na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

10.12.2019

Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 479/2019 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie zmiany w planie wydatków Gminy Lubin na rok 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 478/2019 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków Gminy Lubin na rok 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 479/2019 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie zmiany w planie wydatków Gminy Lubin na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 478/2019 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków Gminy Lubin na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 472/2019 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy Lubin na rok 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 472/2019 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy Lubin na rok 2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Listopad 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z493 - w sprawie zarządzenia wyborów doMłodzieżowej Rady Gminy Lubin na I kadencję w latach 2020-2021"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Listopad 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z488 - zmieniające plan wykonawczy budżetu GminyLubin na rok 2019"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Listopad 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z487 - w sprawie zmiany w planie wydatków GminyLubin na rok 2019"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Listopad 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z486 - w sprawie zmiany planu dochodów i wydatkówGminy Lubin na rok 2019"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Listopad 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z480 - zmieniające plan wykonawczy budżetu GminyLubin na rok 2019"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Listopad 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z479 - w sprawie zmiany w planie wydatków GminyLubin na rok 2019"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Listopad 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z478 - w sprawie zmiany planu dochodów i wydatkówGminy Lubin na rok 2019"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Listopad 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z471 - w sprawie przyjęcia projektu uchwały wsprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubin"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Listopad 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z472 - w sprawie przyjęcia projektu uchwały wsprawie budżetu Gminy Lubin na rok 2020"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: ZAGOSPODAROWANIE TERENU POCMENTARNEGO W OSIEKU W KIERUNKU PARKOWYM
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: ZAGOSPODAROWANIE TERENU POCMENTARNEGO W OSIEKU W KIERUNKU PARKOWYM
Treść zmiany:
Dodano załącznik "12"
Dotyczy dokumentu:
Zagospodarowanie terenu pocmentarnego w Osieku w kierunku parkowym.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1
Dotyczy dokumentu:
Zagospodarowanie terenu pocmentarnego w Osieku w kierunku parkowym.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 465/2019 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków Gminy Lubin na rok 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 465/2019 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków Gminy Lubin na rok 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 465/2019 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków Gminy Lubin na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 471/2019 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubin
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 471/2019 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubin
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 467/2019 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 13 listopada 2019 r. zmieniające plan wykonawczy budżetu Gminy Lubin na rok 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Listopad 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z467 - zmieniające plan wykonawczy budżetu GminyLubin na rok 2019"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Listopad 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Listopad 2019
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "1 Z485 - w sprawie powołania komisjiprzetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówieniapublicznego pn.: REMONT DROGI WEWNĘTRZNEJ NA DZ. NR 408 W MIEJSCOWOŚCIOBORA." na "Z485 - w sprawie powołania komisji przetargowej doprzeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:REMONT DROGI WEWNĘTRZNEJ NA DZ. NR 408 W MIEJSCOWOŚCI OBORA."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Listopad 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Grudzień 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Grudzień 2019
Treść zmiany:
Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z"1Z504 - w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzeniapostępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Zakup okresowychbiletów na powiatową komunikację publiczną na terenie PowiatuLubińskiego na sieci organizowanej przez Powiat Lubiński w ramachpublicznego transportu zbiorowego." na "Z504 - w sprawie powołaniakomisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzieleniezamówienia publicznego pn.: Zakup okresowych biletów na powiatowąkomunikację publiczną na terenie Powiatu Lubińskiego na sieciorganizowanej przez Powiat Lubiński w ramach publicznego transportuzbiorowego."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Grudzień 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1Z504 - w sprawie powołania komisji przetargowej doprzeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:Zakup okresowych biletów na powiatową komunikację publiczną naterenie Powiatu Lubińskiego na sieci organizowanej przez PowiatLubiński w ramach publicznego transportu zbiorowego."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Grudzień 2019
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1.Z504 - w sprawie powołania komisji przetargowejdo przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznegopn.: Zakup okresowych biletów na powiatową komunikację publiczną naterenie Powiatu Lubińskiego na sieci organizowanej przez PowiatLubiński w ramach publicznego transportu zbiorowego.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Grudzień 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1.Z504 - w sprawie powołania komisji przetargowejdo przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznegopn.: Zakup okresowych biletów na powiatową komunikację publiczną naterenie Powiatu Lubińskiego na sieci organizowanej przez PowiatLubiński w ramach publicznego transportu zbiorowego."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Listopad 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1 Z485 - w sprawie powołania komisji przetargowejdo przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznegopn.: REMONT DROGI WEWNĘTRZNEJ NA DZ. NR 408 W MIEJSCOWOŚCI OBORA."
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 466/2019 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie zmiany w planie wydatków Gminy Lubin na rok 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 466/2019 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie zmiany w planie wydatków Gminy Lubin na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Listopad 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Listopad 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z466 - w sprawie zmiany w planie wydatków GminyLubin na rok 2019"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Listopad 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Listopad 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z465 - w sprawie zmiany planu dochodów i wydatkówGminy Lubin na rok 2019"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Miłoradzice.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: "OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO – KOSZTORYSOWEJ ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA W NIEMSTOWIE.”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: "OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO – KOSZTORYSOWEJ ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA W NIEMSTOWIE.”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "8"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Grudzień 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Grudzień 2019
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Z506 - w sprawie planu dofinansowaniadoskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach iprzedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lubin na rok2020" na "Z506 - w sprawie planu dofinansowania form doskonaleniazawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dlaktórych organem prowadzącym jest Gmina Lubin na rok 2020, maksymalnejkwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe, placówkidoskonalenia nauczycieli i inne podmioty, których zadania statutoweobejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz formy i specjalnościkształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Grudzień 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z506 - w sprawie planu dofinansowania doskonaleniazawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dlaktórych organem prowadzącym jest Gmina Lubin na rok 2020"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Grudzień 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

09.12.2019

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 335 w Krzeczynie Wielkim w zakresie budowy chodnika - etap II.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 335 w Krzeczynie Wielkim w zakresie budowy chodnika - etap II.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 335 w Krzeczynie Wielkim w zakresie budowy chodnika - etap II.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 2.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 335 w Krzeczynie Wielkim w zakresie budowy chodnika - etap II.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 3.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 335 w Krzeczynie Wielkim w zakresie budowy chodnika - etap II.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 335 w Krzeczynie Wielkim w zakresie budowy chodnika - etap II.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "2."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 335 w Krzeczynie Wielkim w zakresie budowy chodnika - etap II.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "3."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 335 w Krzeczynie Wielkim w zakresie budowy chodnika - etap II.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "14."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 335 w Krzeczynie Wielkim w zakresie budowy chodnika - etap II.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 335 w Krzeczynie Wielkim w zakresie budowy chodnika - etap II.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "11."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 335 w Krzeczynie Wielkim w zakresie budowy chodnika - etap II.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "12."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 335 w Krzeczynie Wielkim w zakresie budowy chodnika - etap II.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "13."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 335 w Krzeczynie Wielkim w zakresie budowy chodnika - etap II.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XIV/148/2019 RADY GMINY LUBIN z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów: Księginice, Siedlce, Kłopotów i Czerniec w gminie Lubin
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XIV/151/2019 RADY GMINY LUBIN z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie apelu dotyczącego poprawy stanu nawierzchni dróg powiatowych, przebiegających przez Gminę Lubin
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XIV/150/2019 RADY GMINY LUBIN z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w Klubie Dziecięcym w Krzeczynie Wielkim i ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XIV/149/2019 RADY GMINY LUBIN z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu Działań na rzecz Osób Starszych w Gminie Lubin na lata 2019 – 2025
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XIV/148/2019 RADY GMINY LUBIN z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów: Księginice, Siedlce, Kłopotów i Czerniec w gminie Lubin
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Wójta Gminy Lubin zawiadamiające strony postępowania o zakończeniu postępowania wyjaśniającego w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa obwodnicy Krzeczyna Wielkiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 335”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA o przystąpieniu do opracowania projektu Programu ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim, w których w 2018 r. zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 488/2019 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 27 listopada 2019 r. zmieniające plan wykonawczy budżetu Gminy Lubin na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 487/2019 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie zmiany w planie wydatków Gminy Lubin na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

06.12.2019

Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XIII/145/2019 RADY GMINY LUBIN z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XIII/146/2019 RADY GMINY LUBIN z dnia 25 listopada 2019 r. zmieniająca budżet Gminy Lubin na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XIII/147/2019 RADY GMINY LUBIN z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Lubin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XIII/146/2019 RADY GMINY LUBIN z dnia 25 listopada 2019 r. zmieniająca budżet Gminy Lubin na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XIII/145/2019 RADY GMINY LUBIN z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XIII/144/2019 RADY GMINY LUBIN z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej za podstawę do obliczania podatku rolnego w Gminie Lubin na rok 2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XIII/143/2019 RADY GMINY LUBIN z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie nadania nazwy ul. Magnoliowa we wsi Krzeczyn Wielki
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XIII/144/2019 RADY GMINY LUBIN z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej za podstawę do obliczania podatku rolnego w Gminie Lubin na rok 2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Program ochrony środowiska dla Gminy Lubin na lata 2019-2022 z perspektywą do 2026 r
Treść zmiany:
Dodano załącznik "2."
Dotyczy dokumentu:
Program ochrony środowiska dla Gminy Lubin na lata 2019-2022 z perspektywą do 2026 r
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Wójta Gminy Lubin podające do publicznej wiadomości informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu ,,Programu ochrony środowiska dla Gminy Lubin na lata 2019 - 2022 z perspektywą do 2026 r.”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR IX/112/2019 RADY GMINY LUBIN z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

05.12.2019

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA NA POTRZEBY URZĘDU GMINY W LUBINIE
Treść zmiany:
Dodano załącznik "12."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA NA POTRZEBY URZĘDU GMINY W LUBINIE
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: ZAGOSPODAROWANIE TERENU POCMENTARNEGO W OSIEKU W KIERUNKU PARKOWYM
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: ZAGOSPODAROWANIE TERENU POCMENTARNEGO W OSIEKU W KIERUNKU PARKOWYM
Treść zmiany:
Dodano załącznik "9."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: ZAGOSPODAROWANIE TERENU POCMENTARNEGO W OSIEKU W KIERUNKU PARKOWYM
Treść zmiany:
Dodano załącznik "10."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: ZAGOSPODAROWANIE TERENU POCMENTARNEGO W OSIEKU W KIERUNKU PARKOWYM
Treść zmiany:
Dodano załącznik "11."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zwołaniu XV sesji Rady Gminy Lubin
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH PRZEDSIĘWZIĘCIA
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1."
Dotyczy dokumentu:
WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH PRZEDSIĘWZIĘCIA
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wyborze oferty na ,,Zakup systemu do pomiaru powietrza atmosferycznego na terenie Gminy Lubin"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania prowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, pn.: WDROŻENIE SYSTEMU E-USŁUG - ZINTEGROWANEGO WEWNĄTRZADMINISTRACYJNEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO (ZWSI)WRAZ Z URUCHOMIENIEM ELEKTRONICZNYCH USŁUG PUBLICZNYCH W RAMACH PROJEKTU„ROZWÓJ E-ADMINISTRACJI W GMINIE LUBIN”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: Wdrożenie Systemu e-usług - Zintegrowanego Wewnątrzadministracyjnego Systemu Informatycznego (ZWSI) wraz z uruchomieniem elektronicznych usług publicznych w ramach projektu „Rozwój e-administracji w Gminie Lubin”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: Wdrożenie Systemu e-usług - Zintegrowanego Wewnątrzadministracyjnego Systemu Informatycznego (ZWSI) wraz z uruchomieniem elektronicznych usług publicznych w ramach projektu „Rozwój e-administracji w Gminie Lubin”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "14."
Dotyczy dokumentu:
XIV sesja Rady Gminy Lubin w dniu 2 grudnia 2019 r
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja Koła Łowieckiego ROLNIK we Wrocławiu o dodatkowym polowaniu zbiorowym w dniu 15.12.2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna