Rejestr zmian w biuletynie

10.05.2018

Dotyczy dokumentu:
Ostrzeżenie - burze z gradem/1 - 10.05.2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SZKLARACH GÓRNYCH.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczące przetargu nieograniczonego pn.: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SZKLARACH GÓRNYCH.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SZKLARACH GÓRNYCH.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "21."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Kwiecień 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1550 - w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnegonieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Kwiecień 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1551 - w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnegonieograniczonego na sprzedaż nieruchomości"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Kwiecień 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wójt Gminy Lubin ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie Miłoradzice.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wójt Gminy Lubin ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Miłoradzice.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 1540/2018 Wójta Gminy Lubin z dnia 26.04.2018 r. w sprawie oddania w użyczenie lokalu stanowiącego własność Gminy Lubin.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wyborze oferty - usuwanie wyrobów zawierających azbest
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
WYPIS I WYRYS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ORAZ WYDANIA OPISU DLA NIERUCHOMOŚCI
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1."
Dotyczy dokumentu:
WYPIS I WYRYS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ORAZ WYDANIA OPISU DLA NIERUCHOMOŚCI
Treść zmiany:
Dodano załącznik "2."
Dotyczy dokumentu:
WYPIS I WYRYS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ORAZ WYDANIA OPISU DLA NIERUCHOMOŚCI
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
WYPIS I WYRYS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ORAZ WYDANIA OPISU DLA NIERUCHOMOŚCI
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1.
Dotyczy dokumentu:
WYPIS I WYRYS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ORAZ WYDANIA OPISU DLA NIERUCHOMOŚCI
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 2.
Dotyczy dokumentu:
PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1.
Dotyczy dokumentu:
PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1."
Dotyczy dokumentu:
PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
NADANIE NUMERU PORZĄDKOWEGO DLA NIERUCHOMOŚCI
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O NUMERZE PORZĄDKOWYM NIERUCHOMOŚCI
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1.
Dotyczy dokumentu:
WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O NUMERZE PORZĄDKOWYM NIERUCHOMOŚCI
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1."
Dotyczy dokumentu:
WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O NUMERZE PORZĄDKOWYM NIERUCHOMOŚCI
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
NADANIE NUMERU PORZĄDKOWEGO DLA NIERUCHOMOŚCI
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1.
Dotyczy dokumentu:
NADANIE NUMERU PORZĄDKOWEGO DLA NIERUCHOMOŚCI
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 2.
Dotyczy dokumentu:
NADANIE NUMERU PORZĄDKOWEGO DLA NIERUCHOMOŚCI
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1."
Dotyczy dokumentu:
NADANIE NUMERU PORZĄDKOWEGO DLA NIERUCHOMOŚCI
Treść zmiany:
Dodano załącznik "2."

09.05.2018

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Lubin na dofinansowanie budowy przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lubin
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 1547/2018 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2018 roku na terenie Gminy Lubin.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Kwiecień 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1547 - w sprawie powołania komisji konkursowej doopiniowania ofert w otwartym konkursie na wsparcie realizacji zadaniapublicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kulturyi dziedzictwa narodowego w 2018 roku na terenie Gminy Lubin"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Kwiecień 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 1506/2018 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Lubin za rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 1505/2018 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 28 marca 2018 r. zmieniające plan wykonawczy budżetu Gminy Lubin na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 1487/2018 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 19 marca 2018 r. zmieniające plan wykonawczy budżetu Gminy Lubin na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 1486/2018 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie zmiany w planie wydatków Gminy Lubin na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Marzec 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Marzec 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1486 - w sprawie zmiany w planie wydatków GminyLubin na rok 2018"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Marzec 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1487 - zmieniające plan wykonawczy budżetu GminyLubin na rok 2018"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Marzec 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1497 - w sprawie przeznaczenia do sprzedażynieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubin"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Marzec 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1498 - w sprawie powołania komisji przetargowej doprzeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:ROZBUDOWA OŚWIETLENIA NA TERENIE GMINY LUBIN - DOKUMENTACJA PROJEKTOWA"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Marzec 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1499 - w sprawie przekazania Radzie Gminy Lubinsprawozdań, o których mowa w art. 265 pkt 2 ustawy o finansachpublicznych"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Marzec 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1500 - w sprawie zmiany Zarządzenia nr 1470/2018 zdn. 05.03.2018 r. dotyczącego powołania komisji przetargowej doprzeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Marzec 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1505 - zmieniające plan wykonawczy budżetu GminyLubin na rok 2018"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Marzec 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1506 - w sprawie sprawozdania rocznego z wykonaniabudżetu Gminy Lubin za rok 2017"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Marzec 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ostrzeżenie - woj. dolnośląskie burze z gradem/1 - 09.05.2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Kwiecień 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1548 - w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnegonieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanych położonychna terenie miasta Lubina"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Kwiecień 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1549 - w sprawie ogłoszenia III przetargu ustnegonieograniczonego na sprzedaż części nieruchomości stanowiącejwłasność Gminy Lubin"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Kwiecień 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wójt Gminy Lubin ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż części nieruchomości położonej w obrębie Chróstnik.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wójt Gminy Lubin ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanych położonych na terenie miasta Lubina
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

07.05.2018

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z POMIESZCZENIAMI OSP W KRZECZYNIE WIELKIM – ETAP I.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "11."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z POMIESZCZENIAMI OSP W KRZECZYNIE WIELKIM – ETAP I.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "12."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z POMIESZCZENIAMI OSP W KRZECZYNIE WIELKIM – ETAP I.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z POMIESZCZENIAMI OSP W KRZECZYNIE WIELKIM – ETAP I.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "10."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z POMIESZCZENIAMI OSP W KRZECZYNIE WIELKIM – ETAP I.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z POMIESZCZENIAMI OSP W KRZECZYNIE WIELKIM – ETAP I.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOŚCI SZKLARY GÓRNE NA DZIAŁCE 6/8, 6/47, 43/1, 96/3, 98/1, 101 - ETAP II.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "14."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOŚCI SZKLARY GÓRNE NA DZIAŁCE 6/8, 6/47, 43/1, 96/3, 98/1, 101 - ETAP II.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE STAROSTY LUBIŃSKIEGO Z DNIA 27.04.2018 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej relacji Lubin - Krzeczyn Wielki."
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Lubin
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna