Rejestr zmian w biuletynie

12.12.2017

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o LVII sesji Rady Gminy Lubin
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Prognoza niebezpiecznych zjawisk - woj. dolnoslaskie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o wyborze oferty dot. ubezpieczenia sprzętu komputerowego w 2018 r. zakupionego do projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Lubin"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Wzmocnienie działek drogowych o nawierzchni gruntowej, tłuczniem (kruszywo kamienne) na terenie Gminy Lubin.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Grudzień 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1365 - zmieniające zarządzenie nr 1287/2017Wójta Gminy Lubin z dnia 12 października 2017r. w sprawieprzeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych położonych w obrębieGorzelin gm. Lubin"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Grudzień 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1366 - zmieniające zarządzenie nr 1330/2017Wójta Gminy Lubin z dnia 16 listopada 2017r. w sprawie sprzedaży wdrodze bezprzetargowej nieruchomości lokalowej położonej w obrębieGorzelin gm. Lubin"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Grudzień 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1367 - zmieniające zarządzenie nr 1324/2017Wójta Gminy Lubin z dnia 09 listopada 2017r. w sprawie ogłoszenia IVprzetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Grudzień 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

11.12.2017

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ PRZEBUDOWY DRÓG NA TERENIE GMINY LUBIN W MIEJSCOWOŚCIACH OBORA, OSIEK, RASZÓWKA, KRZECZYN WIELKI I KŁOPOTÓW.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "16."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ PRZEBUDOWY DRÓG NA TERENIE GMINY LUBIN W MIEJSCOWOŚCIACH OBORA, OSIEK, RASZÓWKA, KRZECZYN WIELKI I KŁOPOTÓW.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LV/383/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniająca budżet Gminy Lubin na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LV/382/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniająca WPF Gminy Lubin
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LV/386/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia "Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Niemstów"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LV/385/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia "Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Obora"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LV/384/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LV/383/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniająca budżet Gminy Lubin na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LV/382/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniająca WPF Gminy Lubin
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Szklary Górne.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

08.12.2017

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o posiedzeniu komisji Rozwoju, Inwestycji i Działalności Komunalnej Rady Gminy Lubin
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o posiedzeniu komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Lubin
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kadencja 2014-2018 - Przewodniczący Rady Gminy Lubin - oświadczenie majątkowe za 2016 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "2."
Dotyczy dokumentu:
Kadencja 2014-2018 - Przewodniczący Rady Gminy Lubin - oświadczenie majątkowe za 2016 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: BUDOWA UL. ZAGAJNIKOWEJ I UL. SATURNA W MIEJSCOWOŚCI OSIEK WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ – ETAP I.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: BUDOWA UL. ZAGAJNIKOWEJ I UL. SATURNA W MIEJSCOWOŚCI OSIEK WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ – ETAP I.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "20."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ PRZEBUDOWY DRÓG NA TERENIE GMINY LUBIN W MIEJSCOWOŚCIACH OBORA, OSIEK, RASZÓWKA, KRZECZYN WIELKI I KŁOPOTÓW.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "15."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ PRZEBUDOWY DRÓG NA TERENIE GMINY LUBIN W MIEJSCOWOŚCIACH OBORA, OSIEK, RASZÓWKA, KRZECZYN WIELKI I KŁOPOTÓW.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Starosty Lubińskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zamierzenia budowlanego pod nazwą "Budowa drogi gminnej (ul. Zagajnikowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Piłsudskiego do ul. Gwiezdnej) w miejscowości Osiek wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Grudzień 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Grudzień 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1362 - zmieniające zarządzenie nr 1320/2017Wójta Gminy Lubin z dnia 06 listopada 2017r. w sprawie ogłoszenia Iprzetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż części nieruchomościstanowiącej własność gminy Lubin"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Grudzień 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o LVI sesji Rady Gminy Lubin
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna