Rejestr zmian w biuletynie

13.06.2017

Dotyczy dokumentu:
Petycja w sprawie umieszczenia w oficjalnym serwisie www gminy baneru mikroporady
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.:KOSZENIE TRAW Z POBOCZY DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE GMINY LUBIN
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o zawarciu umowy, w wyniku przeprowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: KOSZENIE TRAW Z POBOCZY DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE GMINY LUBIN.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.:KOSZENIE TRAW Z POBOCZY DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE GMINY LUBIN
Treść zmiany:
Dodano załącznik "13."
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY dot. postępowania prowadzonego, w trybie zamówienia z wolnej ręki pn.: ZARZĄDZANIE ZASOBEM NIERUCHOMOŚCI GMINY LUBIN.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1.
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY dot. postępowania prowadzonego, w trybie zamówienia z wolnej ręki pn.: ZARZĄDZANIE ZASOBEM NIERUCHOMOŚCI GMINY LUBIN.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1."
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY dot. postępowania prowadzonego, w trybie zamówienia z wolnej ręki pn.: ZARZĄDZANIE ZASOBEM NIERUCHOMOŚCI GMINY LUBIN.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY dot. postępowania prowadzonego, w trybie zamówienia z wolnej ręki pn.: ZARZĄDZANIE ZASOBEM NIERUCHOMOŚCI GMINY LUBIN.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

12.06.2017

Dotyczy dokumentu:
Interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

08.06.2017

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: MODERNIZACJA BOISKA SPORTOWEGO W MIEJSCOWOŚCI KŁOPOTÓW – ETAP I.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: MODERNIZACJA BOISKA SPORTOWEGO W MIEJSCOWOŚCI KŁOPOTÓW – ETAP I.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "12."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Maj 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Maj 2017
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Z1104 - w sprawie nałożenia na nauczycielaobowiązku podjęcia pracy na tym stanowisku w innej szkole w celuuzupełnienia etatu tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Maj 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1104 - w sprawie nałożenia na nauczycielaobowiązku podjęcia pracy na tym stanowisku w innej szkole w celuuzupełnienia etatu tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Czerwiec 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1111 - w sprawie nieodpłatnego przekazaniaskładników rzeczowych majątku ruchomego"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Czerwiec 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn: "Przebudowa i adaptacja zdegradowanego budynku nr 12 w Zimnej Wodzie na wielofunkcyjny ośrodek wsparcia"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn: "Przebudowa i adaptacja zdegradowanego budynku nr 12 w Zimnej Wodzie na wielofunkcyjny ośrodek wsparcia"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "6."

07.06.2017

Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna