Rejestr zmian w biuletynie

08.10.2018

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu w przetargu nieograniczonym pn.: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W ZIMNEJ WODZIE, DZ. NR 33 - etap II.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu w przetargu nieograniczonym pn.: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W ZIMNEJ WODZIE, DZ. NR 33 - etap II.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "8."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu w przetargu nieograniczonym pn.: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W ZIMNEJ WODZIE, DZ. NR 33 - etap II.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: PRZEBUDOWA I ADAPTACJA BUDYNKU W M. KRZECZYN WIELKI NR 32b NA POTRZEBY KLUBU.DZIECIĘCEGO
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: PRZEBUDOWA I ADAPTACJA BUDYNKU W M. KRZECZYN WIELKI NR 32b NA POTRZEBY KLUBU.DZIECIĘCEGO
Treść zmiany:
Dodano załącznik "10."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: PRZEBUDOWA I ADAPTACJA BUDYNKU W M. KRZECZYN WIELKI NR 32b NA POTRZEBY KLUBU.DZIECIĘCEGO
Treść zmiany:
Dodano załącznik "11."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: PRZEBUDOWA I ADAPTACJA BUDYNKU W M. KRZECZYN WIELKI NR 32b NA POTRZEBY KLUBU.DZIECIĘCEGO
Treść zmiany:
Dodano załącznik "12."
Dotyczy dokumentu:
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego złożona przez Stowarzyszenie Civis Europae pt. "Wsparcie rodzin poprzez dofinansowanie działalności żłobka Biała Żyrafa w Osieku".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego złożona przez Stowarzyszenie Civis Europae pt. "Cztery pory roku... - zajęcia z dziećmi z zooterapii w żłobku Biała Żyrafa w Osieku"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Petycja w sprawie systemów fotowoltaicznych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja Koła Łowieckiego DZIK w Lubinie o terminach polowań zbiorowych w sezonie 2018 - 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

05.10.2018

Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na usługę transportu uczniów na warsztaty edukacyjne w ramach projektu "Rozwój umiejętności matematyczno - przyrodniczych i językowych w szkołach podstawowych Gminy Lubin"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego zawiadamiające o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia odszkodowania za ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości nr 196/1 położonej w Siedlcach, gminy Lubin.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

04.10.2018

Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego zawiadamiające o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia odszkodowania za ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości nr 174 położonej w Składowicach, gminy Lubin.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Wrzesień 2018
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Z1766 - w sprawie przeznaczenia do sprzedażynieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubin
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Wrzesień 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Październik 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Październik 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 1777/2018 Wójta Gminy Lubin z dnia 03.10.2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubin
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

03.10.2018

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCIACH OSIEK, OBORA I SIEDLCE.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCIACH OSIEK, OBORA I SIEDLCE.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "15. "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Sierpień 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1741 - w sprawie uzgodnienia wakunków korzystaniaze stołówki szkolnej oraz wysokiści opłat za posiłki"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Sierpień 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Sierpień 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1725 - w sprawie uzgodnienia warunków korzystaniaze stołówki szkolnej oraz wyskokości opłat za posiłki."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Sierpień 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Sierpień 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1708 - w sprawie powołania komisji egzaminacyjnejdla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczycielamianowanego"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Sierpień 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Lubinie z dnia 2 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Lubin zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wyborze oferty - remont przepustu drogowego.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wyborze oferty - naprawa cząstkowa drogi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wyborze oferty - remont przepustu drogowego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja Koła Łowieckiego "Górnik" w Lubinie o organizacji dodatkowego polowania zbiorowego w obwodzie nr 58 należącego do Nadleśnictwa Lubin w terminie 07.10.2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Wrzesień 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Wrzesień 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1766 - w sprawie przeznaczenia do sprzedażynieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubin"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego położonej w obrębie Siedlce.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY na zadanie dotyczące „Renowacja skweru na działce nr 102, obręb Szklary Górne, gmina Lubin".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwala Nr 7/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Lubinie z dnia 2 października 2018 r. w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Lubin zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwala nr 8/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Lubinie z dnia 2 października 2018 r. w sprawie treści obwieszczenia o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Lubin zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 6/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Lubinie z dnia 2 października 2018 r. w sprawie treści obwieszczenia o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Legnicy z dnia 1 października 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Lubinie zdnia 2 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Lubin zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Lubinie z dnia 2 października 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Lubin zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Liczba osób zameldowanych w Gminie Lubin w 2018 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "9."
Dotyczy dokumentu:
Liczba osób zameldowanych w Gminie Lubin w 2018 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

02.10.2018

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W SIEDLCACH.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W SIEDLCACH.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "14."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: „PRZEBUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W GOGOŁOWICACH”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: „PRZEBUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W GOGOŁOWICACH”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "8."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: „PRZEBUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W GOGOŁOWICACH”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 103045D NA DZ. 207 I 698/3 OBRĘB NIEMSTÓW ORAZ DZ. NR 234 OBRĘB PIESZKÓW – NIEMSTÓW-PIESZKÓW DROGA DOJAZDOWA DO GRUNTÓW ROLNYCH
Treść zmiany:
Dodano załącznik "7."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 103045D NA DZ. 207 I 698/3 OBRĘB NIEMSTÓW ORAZ DZ. NR 234 OBRĘB PIESZKÓW – NIEMSTÓW-PIESZKÓW DROGA DOJAZDOWA DO GRUNTÓW ROLNYCH
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 103045D NA DZ. 207 I 698/3 OBRĘB NIEMSTÓW ORAZ DZ. NR 234 OBRĘB PIESZKÓW – NIEMSTÓW-PIESZKÓW DROGA DOJAZDOWA DO GRUNTÓW ROLNYCH
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu w przetargu nieograniczonym pn.: PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ NA DZIAŁKACH NR 573/1 i 573/2 OBRĘB NIEMSTÓW – NIEMSTÓW DROGA DOJAZDOWA DO GRUNTÓW ROLNYCH
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu w przetargu nieograniczonym pn.: PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ NA DZIAŁKACH NR 573/1 i 573/2 OBRĘB NIEMSTÓW – NIEMSTÓW DROGA DOJAZDOWA DO GRUNTÓW ROLNYCH
Treść zmiany:
Dodano załącznik "16."
Dotyczy dokumentu:
Ostrzeżenia - województwo dolnośląskie WIATR/1 - 02.10.2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę mebli w ramach projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Szklarach Górnych"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę fabrycznie nowych pojemników na skratki i piasek w ramach projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Szklarach Górnych"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "5."
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę fabrycznie nowych pojemników na skratki i piasek w ramach projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Szklarach Górnych"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę mebli w ramach projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Szklarach Górnych"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "6."
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Wójta Gminy Lubin z dnia 2.10.2018 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla obrębu Krzeczyn Wielki.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Wójta Gminy Lubin z dnia 2.10.2018 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Krzeczyn Mały
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna