Rejestr zmian w biuletynie

20.06.2017

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: PRZEBUDOWA ULICY SOSNOWEJ NA DZIAŁCE NR 6/80 WRAZ Z BUDOWĄ OŚWIETLENIA W MIEJSCOWOŚCI SZKLARY GÓRNE.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: PRZEBUDOWA ULICY SOSNOWEJ NA DZIAŁCE NR 6/80 WRAZ Z BUDOWĄ OŚWIETLENIA W MIEJSCOWOŚCI SZKLARY GÓRNE.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "9."
Dotyczy dokumentu:
Wójt Gminy Lubin ogłasza II przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Księginice.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Czerwiec 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Czerwiec 2017
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Z1122 - w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnegonieograniczonego na sprzedaż nieruchomości
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Czerwiec 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1122 - w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnegonieograniczonego na sprzedaż nieruchomości"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Czerwiec 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1122 - w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnegonieograniczonego na sprzedaż nieruchomości"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Czerwiec 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

19.06.2017

Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY dot. postępowania prowadzonego, w trybie zamówienia z wolnej ręki pn.: ZARZĄDZANIE CMENTARZAMI KOMUNALNYMI GMINY LUBIN
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: ZAPROJEKTOWANIE I PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ, BIEGNĄCEJ ŚLADEM DZIAŁKI NR 126/1 W MIEJSCOWOŚCI GOLA.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "8."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: ZAPROJEKTOWANIE I PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ, BIEGNĄCEJ ŚLADEM DZIAŁKI NR 126/1 W MIEJSCOWOŚCI GOLA.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH POWSTAJĄCYCH NA NIERUCHOMOŚCIACH ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY LUBIN.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "17."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH POWSTAJĄCYCH NA NIERUCHOMOŚCIACH ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY LUBIN.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji zdrowia i Sportu Rady Gminy Lubin.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 1107/2017 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 30 maja 2017 r. zmieniające plan wykonawczy budżetu Gminy Lubin na rok 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 1107/2017 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 30 maja 2017 r. zmieniające plan wykonawczy budżetu Gminy Lubin na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Maj 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Maj 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1091 - w sprawie powołania komisji przetargowej doprzeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:ZAKUP I MONTAŻ TABLIC INFORMACYJNYCH Z NAZWAMI ULIC ORAZ NUMERAMIPORZĄDKOWYMI NA TERENIE GMINY LUBIN"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Maj 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1092 - sprawie powołania komisji przetargowej doprzeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznegopn.:LIKWIDACJA DZIKICH WYSYPISK POWSTAŁYCH NA TERENACH STANOWIĄCYCHWŁASNOŚĆ GMINY LUBIN"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Maj 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1105 - w sprawie zmiany planu dochodów i wydatkówGminy Lubin na rok 2017"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Maj 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1106 - w sprawie zmiany w planie wydatków GminyLubin na rok 2017"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Maj 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1107 - zmieniające plan wykonawczy budżetu GminyLubin na rok 2017"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 1113/2017 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 13 czerwca 2017 r. zmieniające plan wykonawczy budżetu Gminy Lubin na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 1112/2017 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany w planie wydatków Gminy Lubin na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Czerwiec 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Czerwiec 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1110 - w sprawie powołania komisji przetargowej doprzeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznegopn.:PRZEBUDOWA DRÓG WEWNĘTRZNYCH I PLACU MANEWROWEGO DLA AUTOBUSÓWWRAZ Z BUDOWĄ ODWODNIENIA I OŚWIETLENIA DROGOWEGO W GORZYCY DZ.183/10, 184/1, 184/25, 184/26, 184/34, 184/48, 245/2, 309 – CZ. I."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Czerwiec 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1112 - w sprawie zmiany w planie wydatków GminyLubin na rok 2017"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Czerwiec 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1113 - zmieniające plan wykonawczy budżetu GminyLubin na rok 2017"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Czerwiec 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Czerwiec 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1115 - w sprawie pierwokupu nieruchomości"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Czerwiec 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1116 - w sprawie pierwokupu nieruchomości"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Czerwiec 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1117 - w sprawie pierwokupu nieruchomości"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 1106/2017 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zmiany w planie wydatków Gminy Lubin na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 1105/2017 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków Gminy Lubin na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Czerwiec 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Czerwiec 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1118 - zmieniające Zarządzenie Nr 972/2017 WójtaGminy Lubin z dnia 17.01.2017 r."

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna