Rejestr zmian w biuletynie

18.05.2018

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyborze oferty.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: ODBUDOWA FOSY ZBIORNIKA WODNEGOW MIEJSCOWOŚCI RASZOWA
Treść zmiany:
Dodano załącznik "21. "
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: ODBUDOWA FOSY ZBIORNIKA WODNEGOW MIEJSCOWOŚCI RASZOWA
Treść zmiany:
Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z"21. " na "22. "
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: ODBUDOWA FOSY ZBIORNIKA WODNEGOW MIEJSCOWOŚCI RASZOWA
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "22. " na "21. "
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: ODBUDOWA FOSY ZBIORNIKA WODNEGOW MIEJSCOWOŚCI RASZOWA
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

17.05.2018

Dotyczy dokumentu:
Otwarty Konkurs Ofert na 2018 rok Informacja o przełożeniu terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komunikat o zagrożeniu upraw roślin(R)-Zgnilizna twardzikowa, Skrzypionki, Mszyce, Mszyca burakowa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W ZIMNEJ WODZIE, DZ. NR 33 – ETAP II.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

16.05.2018

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Maj 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1566 - w sprawie zamiany prawa własnościnieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubin na prawo własnościnieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Maj 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Niemstów przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany,
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: ADAPTACJA I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU PRZY UL. KSIĘCIA LUDWIKA I NR 3 - ETAP III.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Wójta Gminy Lubin zawiadamiające strony postępowania o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Rozbudowa odcinka drogi krajowej nr 36 Lubin-Ścinawa”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o rozpoczęciu konsultacji społecznych w sprawie stosowania środka ochrony roślin Dimilin 480 SC w drzewostanach zagrożonych przez fitofagi sosny na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 2.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o rozpoczęciu konsultacji społecznych w sprawie stosowania środka ochrony roślin Dimilin 480 SC w drzewostanach zagrożonych przez fitofagi sosny na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "2."
Dotyczy dokumentu:
Informacja o rozpoczęciu konsultacji społecznych w sprawie stosowania środka ochrony roślin Dimilin 480 SC w drzewostanach zagrożonych przez fitofagi sosny na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o rozpoczęciu konsultacji społecznych w sprawie stosowania środka ochrony roślin Dimilin 480 SC w drzewostanach zagrożonych przez fitofagi sosny na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komunikat o zagrożeniu upraw roślin(R)-Chowacz podobnik, Pryszczarek kapustnik, śmietka ćwiklanka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Maj 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1562 - w sprawie pierwokupu nieruchomości"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Maj 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1563 - w sprawie pierwokupu nieruchomości"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Maj 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LX/428/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały z dnia 24 listopada 2015r. Nr XXV/144/2015 Rady Gminy Lubin, w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LX/428/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały z dnia 24 listopada 2015r. Nr XXV/144/2015 Rady Gminy Lubin, w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LX/427/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LX/426/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla obrębu Pieszków
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LX/425/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla obrębu Pieszków
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Statut Gminy Lubin
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Statut Gminy Lubin
Treść zmiany:
Dodano załącznik "UCHWAŁA NR LX/422/2018"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LX/431/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Ścinawa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LX/430/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Lubin w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LX/429/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LX/428/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały z dnia 24 listopada 2015r. Nr XXV/144/2015 Rady Gminy Lubin, w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LX/427/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LX/426/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla obrębu Pieszków
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LX/425/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla obrębu Pieszków
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LX/424/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LX/423/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek, przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LX/422/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Lubin
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

15.05.2018

Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na usługę transportu dzieci na warsztaty edukacyjne w ramach projektu pn. „Rozwój umiejętności matematyczno – przyrodniczych i językowych w szkołach podstawowych Gminy Lubin"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na usługę transportu dzieci na warsztaty edukacyjne w ramach projektu pn. „Rozwój umiejętności matematyczno – przyrodniczych i językowych w szkołach podstawowych Gminy Lubin"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Wójta Gminy Lubin zawiadamiające strony postępowania o wydaniu postanowienia stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. ,,Rozbudowa odcinka drogi krajowej nr 36 Lubin-Ścinawa”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA O WYNIKU NABORU na wolne stanowisko pracy SPECJALISTA w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU NABORU na wolne stanowisko pracy PODINSPEKTOR W REFERACIE ORGANIZACYJNYM I SPRAW OBYWATELSKICH
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Maj 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1561 - w sprawie przeznaczenia do najmunieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubin"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Maj 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 1561/2018 Wójta Gminy Lubin z dnia 15.05.2018 r. w sprawie przeznaczenia do najmu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubin
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: ADAPTACJA I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU PRZY UL. KSIĘCIA LUDWIKA I NR 3 - ETAP III.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: ADAPTACJA I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU PRZY UL. KSIĘCIA LUDWIKA I NR 3 - ETAP III.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "9."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Maj 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Maj 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Maj 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1555 - w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnegonieograniczonego na sprzedaż nieruchomości"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Maj 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1556 - w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnegonieograniczonego na sprzedaż nieruchomości"
Dotyczy dokumentu:
Wójt Gminy Lubin ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Księginice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wójt Gminy Lubin ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Osiek.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

14.05.2018

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Maj 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1547 - w sprawie powołania komisji konkursowej doopiniowania ofert w otwartym konkursie na wsparcie realizacji zadaniapublicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury idziedzictwa narodowego w 2018 roku na terenie Gminy Lubin"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Maj 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1548 - w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnegonieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanych położonychna terenie miasta Lubina"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Maj 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1549 - w sprawie ogłoszenia III przetargu ustnegonieograniczonego na sprzedaż części nieruchomości stanowiącejwłasność Gminy Lubin"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Maj 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1550 - w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnegonieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Maj 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1551 - w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnegonieograniczonego na sprzedaż nieruchomości"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Maj 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Kwiecień 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Kwiecień 2018
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Z1551 - w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnegonieograniczonego na sprzedaż nieruchomości
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Kwiecień 2018
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Z1550 - w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnegonieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Kwiecień 2018
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Z1549 - w sprawie ogłoszenia III przetarguustnego nieograniczonego na sprzedaż części nieruchomościstanowiącej własność Gminy Lubin
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Kwiecień 2018
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Z1548 - w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnegonieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanych położonychna terenie miasta Lubina
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Kwiecień 2018
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Z1547 - w sprawie powołania komisji konkursowejdo opiniowania ofert w otwartym konkursie na wsparcie realizacjizadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kulturyi dziedzictwa narodowego w 2018 roku na terenie Gminy Lubin
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Maj 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 1558/2018 Wójta Gminy Lubin z dnia 11.05.2018 r. w sprawie wynajęcia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubin
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1.
Dotyczy dokumentu:
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1."
Dotyczy dokumentu:
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wybory uzupełniające ławników
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NA ZADANIE PN.: „Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Gminy w Lubinie”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna