Rejestr zmian w biuletynie

18.09.2018

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO CIĄGNIKA ROLNICZEGO WRAZ Z PRZYCZEPĄ.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "7."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO CIĄGNIKA ROLNICZEGO WRAZ Z PRZYCZEPĄ.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Lipiec 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1703 - w sprawie użyczenia nieruchomościstanowiącej własność Gminy Lubin"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Lipiec 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wyborze oferty na zadanie dotyczące serwisu zestawów komputerowych w ramach utrzymania projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Lubin"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym pn.: WYKONANIE REMONTU CZĄSTKOWEGO DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE GMINY LUBIN, POLEGAJĄCEGO NA WYMIANIE WARSTW BITUMICZNYCH
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: WYKONANIE REMONTU CZĄSTKOWEGO DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE GMINY LUBIN, POLEGAJĄCEGO NA WYMIANIE WARSTW BITUMICZNYCH .
Treść zmiany:
Dodano załącznik "10."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: WYKONANIE REMONTU CZĄSTKOWEGO DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE GMINY LUBIN, POLEGAJĄCEGO NA WYMIANIE WARSTW BITUMICZNYCH .
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: REMONT CZĄSTKOWY DRÓG NA TERENIE GMINY LUBIN.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: REMONT CZĄSTKOWY DRÓG NA TERENIE GMINY LUBIN.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "16."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym pn.: REMONT CZĄSTKOWY DRÓG NA TERENIE GMINY LUBIN
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn. PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W MIŁOSNEJ, GMINA LUBIN
Treść zmiany:
Dodano załącznik "11."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn. PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W MIŁOSNEJ, GMINA LUBIN
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Wrzesień 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1757 - w sprawie pierwokupu nieruchomości"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Wrzesień 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informację o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na remont koryt cieków i rowów w rejonie miejscowości Jędrzychów, gm.Polkowice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SZKLARACH GÓRNYCH.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SZKLARACH GÓRNYCH.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SZKLARACH GÓRNYCH.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "23. "
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SZKLARACH GÓRNYCH.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "22. "

14.09.2018

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO – KOSZTORYSOWEJ PRZEBUDOWY DRÓG NA TERENIE GMINY LUBIN W MIEJSCOWOŚCIACH GOLA, OBORA, MIROSZOWICE, CZERNIEC, NIEMSTÓW, KRZECZYN MAŁY
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO – KOSZTORYSOWEJ PRZEBUDOWY DRÓG NA TERENIE GMINY LUBIN W MIEJSCOWOŚCIACH GOLA, OBORA, MIROSZOWICE, CZERNIEC, NIEMSTÓW, KRZECZYN MAŁY
Treść zmiany:
Dodano załącznik "12. "
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: REMONT DROGI WEWNĘTRZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W SIEDLCACH – ETAP I.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczące przetargu nieograniczonego pn.: REMONT DROGI WEWNĘTRZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W SIEDLCACH - ETAP I.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: REMONT DROGI WEWNĘTRZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W SIEDLCACH – ETAP I.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "12. "
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie weryfikacji list kandydatów na radnych.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie ustanowienia pełnomocnika ds. informatyki Gminnej Komisji Wyborczej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe w zakresie wykonania tablic informacyjnych zewnętrznych w ramach promocji projektu "Budowa dwóch Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Lubin".
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Legnicy o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Sierpień 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Sierpień 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1726 - w sprawie zmiany w planie wydatków GminyLubin na rok 2018"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Sierpień 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1727 - zmieniające plan wykonawczy budżetu GminyLubin na rok 2018"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Sierpień 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1719 - w sprawie zmiany w planie wydatków GminyLubin na rok 2018"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Sierpień 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1720 - zmieniające plan wykonawczy budżetu GminyLubin na rok 2018"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Sierpień 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1718 - w sprawie zmiany planu dochodów i wydatkówGminy Lubin na rok 2018"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Sierpień 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1715 - zmieniające zarządzenie nr 1700/2018 zdnia 31 lipca 2018 roku w sprawie zmiany planu dochodów i wydatkówGminy Lubin na rok 2018"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Sierpień 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1714 - w sprawie powołania komisji przetargowej doprzeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO CIĄGNIKA ROLNICZEGO WRAZ Z PRZYCZEPĄ."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Sierpień 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1713 - w sprawie powołania komisji przetargowej doprzeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO ZABUDOWANEGOURZĄDZENIEM HAKOWYM I ŻURAWIEM O DOPUSZCZALNEJ MASIE CAŁKOWITEJ MIN.18000 KG."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Sierpień 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1712 - w sprawie powołania komisji przetargowej doprzeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznegopn.:PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W MIŁOSNEJ, GMINALUBIN."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Lipiec 2018
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Z1713 - w sprawie powołania komisji przetargowejdo przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznegopn.: DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO ZABUDOWANEGOURZĄDZENIEM HAKOWYM I ŻURAWIEM O DOPUSZCZALNEJ MASIE CAŁKOWITEJ MIN.18000 KG.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Lipiec 2018
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Z1712 - w sprawie powołania komisji przetargowejdo przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznegopn.:PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W MIŁOSNEJ, GMINALUBIN.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Lipiec 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Lipiec 2018
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Z1718 - w sprawie zmiany planu dochodów iwydatków Gminy Lubin na rok 2018
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Lipiec 2018
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Z1715 - zmieniające zarządzenie nr 1700/2018 zdnia 31 lipca 2018 roku w sprawie zmiany planu dochodów i wydatkówGminy Lubin na rok 2018
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Lipiec 2018
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Z1714 - w sprawie powołania komisji przetargowejdo przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznegopn.: DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO CIĄGNIKA ROLNICZEGO WRAZ Z PRZYCZEPĄ.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Lipiec 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1714 - w sprawie powołania komisji przetargowej doprzeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO CIĄGNIKA ROLNICZEGO WRAZ Z PRZYCZEPĄ."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Lipiec 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1715 - zmieniające zarządzenie nr 1700/2018 zdnia 31 lipca 2018 roku w sprawie zmiany planu dochodów i wydatkówGminy Lubin na rok 2018"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Lipiec 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1718 - w sprawie zmiany planu dochodów i wydatkówGminy Lubin na rok 2018"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Lipiec 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1712 - w sprawie powołania komisji przetargowej doprzeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznegopn.:PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W MIŁOSNEJ, GMINALUBIN."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Lipiec 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1713 - w sprawie powołania komisji przetargowej doprzeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO ZABUDOWANEGOURZĄDZENIEM HAKOWYM I ŻURAWIEM O DOPUSZCZALNEJ MASIE CAŁKOWITEJ MIN.18000 KG."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Lipiec 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1701 - zmieniające plan wykonawczy budżetu GminyLubin na rok 2018"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Lipiec 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1700 - w sprawie zmiany planu dochodów i wydatkówGminy Lubin na rok 2018"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Lipiec 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1699 - w sprawie zmiany w planie wydatków GminyLubin na rok 2018"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Lipiec 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1697 - zmieniające zarządzenie nr 1339/2017Wójta Gminy Lubin z dnia 23.11.2017 r. w sprawie użyczenia mieniakomunalnego stanowiącego własność Gminy Lubin"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Lipiec 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1689 - zmieniające zarządzenie nr 1480/2018Wójta Gminy Lubin z dnia 14.03.2018 r. w sprawie użyczenia mieniakomunalnego stanowiącego własność Gminy Lubin"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Lipiec 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1687 - w sprawie zmiany Zarządzenia nr 1672/2018 zdn. 18.07.2018 r. dotyczącego powołania komisji przetargowej doprzeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO ZABUDOWANEGOURZĄDZENIEM HAKOWYM I ŻURAWIEM O TECHNICZNEJ DOPUSZCZALNEJ MASIECAŁKOWITEJ MIN. 19000 KG."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Lipiec 2018
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Z1680 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomościstanowiącej własność Gminy Lubin
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Lipiec 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1680 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomościstanowiącej własność Gminy Lubin"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Lipiec 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1674 - w sprawie przygotowania i zapewnieniadziałania systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach oraz systemuwykrywania i alarmowania na terenie Gminy Lubin"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Lipiec 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1673 - w sprawie zmiany Zarządzenia nr 1621/2018 zdn. 12.06.2018 r. dotyczącego powołania komisji przetargowej doprzeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:REMONT DROGI WEWNĘTRZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W SIEDLCACH - ETAP I."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Lipiec 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1672 - w sprawie powołania komisji przetargowej doprzeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO ZABUDOWANEGOURZĄDZENIEM HAKOWYM I ŻURAWIEM O TECHNICZNEJ DOPUSZCZALNEJ MASIECAŁKOWITEJ MIN. 19000 KG."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Lipiec 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1671 - w sprawie zmiany Zarządzenia nr 1579/2018 zdn. 21.05.2018 r. dotyczącego powołania komisji przetargowej doprzeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCIACH OBORA, MIROSZOWICE,USTRONIE, KRZECZYN WIELKI I KRZECZYN MAŁY."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Lipiec 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1670 - w sprawie zmiany Zarządzenia nr 1633/2018 zdn. 20.06.2018 r. dotyczącego powołania komisji przetargowej doprzeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:BUDOWA PUNKTÓW OŚWIETLENIOWYCH ZASILANYCH ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH."
Dotyczy dokumentu:
Nieodpłatna pomoc prawna
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1.
Dotyczy dokumentu:
Nieodpłatna pomoc prawna
Treść zmiany:
Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z"7." na "1."
Dotyczy dokumentu:
Nieodpłatna pomoc prawna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nieodpłatna pomoc prawna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nieodpłatna pomoc prawna
Treść zmiany:
Dodano załącznik "5."
Dotyczy dokumentu:
Nieodpłatna pomoc prawna
Treść zmiany:
Dodano załącznik "7."
Dotyczy dokumentu:
Nieodpłatna pomoc prawna
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 5.

12.09.2018

Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe w zakresie wykonania tablic informacyjnych zewnętrznych w ramach promocji projektu "Budowa dwóch Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Lubin".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Legnicy o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z POMIESZCZENIAMI OSP W KRZECZYNIE WIELKIM – ETAP I.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "19."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z POMIESZCZENIAMI OSP W KRZECZYNIE WIELKIM – ETAP I.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczące przetargu nieograniczonego pn.: BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z POMIESZCZENIAMI OSP W KRZECZYNIE WIELKIM – ETAP I.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku IV przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Chróstnik.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
WYDANIE OPINII DOTYCZĄCEJ SPEŁNIANIA WYMAGAŃ SANITARNO – LOKALOWYCH W KLUBIE DZIECIĘCYM
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY na zadanie dotyczące wykonania i montażu tabliczek kierunkowych z numeracją porządkową w miejscowościach gminy Lubin.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna