Rejestr zmian w biuletynie

17.12.2019

Dotyczy dokumentu:
Informacja z przebiegu konsultacji Rocznego programu współpracy Gminy Lubin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Statutowej Rady Gminy Lubin.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Oświaty i Kultury Rady Gminy Lubin
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Oświaty i Kultury Rady Gminy Lubin
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Oświaty i Kultury Rady Gminy Lubin
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Statutowej Rady Gminy Lubin.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Statutowej Rady Gminy Lubin.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Statutowej Rady Gminy Lubin.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Oświaty i Kultury Rady Gminy Lubin
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Oświaty i Kultury Rady Gminy Lubin
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Grudzień 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z505 - w sprawie powołania komisji przetargowej doprzeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 335 W KRZECZYNIE WIELKIM W ZAKRESIEBUDOWY CHODNIKA - ETAP II."

16.12.2019

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 335 w Krzeczynie Wielkim w zakresie budowy chodnika - etap II.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 335 w Krzeczynie Wielkim w zakresie budowy chodnika - etap II.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "15"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 335 w Krzeczynie Wielkim w zakresie budowy chodnika - etap II.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "16"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 335 w Krzeczynie Wielkim w zakresie budowy chodnika - etap II.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "17"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp: USŁUGI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY LUBIN.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ORAZ ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH POWSTAJĄCYCH NA TERENIE GMINY LUBIN.
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "1" na "18"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ORAZ ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH POWSTAJĄCYCH NA TERENIE GMINY LUBIN.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ORAZ ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH POWSTAJĄCYCH NA TERENIE GMINY LUBIN.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ORAZ ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH POWSTAJĄCYCH NA TERENIE GMINY LUBIN.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1"
Dotyczy dokumentu:
Gminna Biblioteka Publiczna w Raszówce - Informacje
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 11 grudnia 2019, znak WOOŚ.420.62.2019.SD.12, w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Łazku przysiółku wsi Niemstów, gm. Lubin”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 513/2019 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 12 grudnia 2019 r. zmieniające plan wykonawczy budżetu Gminy Lubin na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 512/2019 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków Gminy Lubin na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

13.12.2019

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.:DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA W RAMACH PROJEKTU „ROZWÓJ E-ADMINISTRACJI W GMINIE LUBIN”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.:DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA W RAMACH PROJEKTU „ROZWÓJ E-ADMINISTRACJI W GMINIE LUBIN”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "11."
Dotyczy dokumentu:
Petycja w sprawie zmiany przepisów prawa
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1 "
Dotyczy dokumentu:
Petycja w sprawie zmiany przepisów prawa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Grudzień 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z514 - w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienieodpłatnej służebności przesyłu na rzecz Gminy Lubin"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Grudzień 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Grudzień 2019
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Z514 - w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienieodpłatnej służebności przesyłu na rzecz Gminy Lubin
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Grudzień 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z514 - w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienieodpłatnej służebności przesyłu na rzecz Gminy Lubin"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Grudzień 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 5.000.000,00 ZŁ.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 5.000.000,00 ZŁ.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "19"
Dotyczy dokumentu:
Statut Gminy Lubin
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Statut Gminy Lubin
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Statut Gminy Lubin
Treść zmiany:
Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z"17" na "UCHWAŁA NR LXIII/466/2018 "
Dotyczy dokumentu:
Statut Gminy Lubin
Treść zmiany:
Dodano załącznik "17"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz podmiotów odbierających odpady komunalne z terenu Gminy Lubin stan 13.12.2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

12.12.2019

Dotyczy dokumentu:
Petycja w sprawie zmiany przepisów prawa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Petycja w sprawie płatności bezgotówkowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. przetargu nieograniczonego pn. „Budowa świetlicy wiejskiej wraz z pomieszczeniami OSP w Krzeczynie Wielkim – ETAP II”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: Budowa świetlicy wiejskiej wraz z pomieszczeniami OSP w Krzeczynie Wielkim – ETAP II.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: Budowa świetlicy wiejskiej wraz z pomieszczeniami OSP w Krzeczynie Wielkim – ETAP II.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "38 "
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: REMONT DROGI WEWNĘTRZNEJ NA DZ. NR 408 W MIEJSCOWOŚCI OBORA
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: REMONT DROGI WEWNĘTRZNEJ NA DZ. NR 408 W MIEJSCOWOŚCI OBORA
Treść zmiany:
Dodano załącznik "9 - zawiadomienie o wyborze oferty"
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE STAROSTY LUBIŃSKIEGO Z DNIA 9 GRUDNIA 2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: „Budowa układu komunikacyjnego osiedla Polesie w Lubinie wraz z towarzyszącą infrastrukturą
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Listopad 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z498 - w sprawie powołania komisji przetargowej doprzeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA W RAMACH PROJEKTU"ROZWÓJ E-ADMINISTRACJI W GMINIE LUBIN"."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Listopad 2019
Treść zmiany:
Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z"Z498 - w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzeniapostępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: DOSTAWA SPRZĘTUKOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA W RAMACH PROJEKTU \"ROZWÓJE-ADMINISTRACJI W GMINIE LUBIN\"." na "Z498 - w sprawie powołaniakomisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzieleniezamówienia publicznego pn.: DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO IOPROGRAMOWANIA W RAMACH PROJEKTU "ROZWÓJ E-ADMINISTRACJI W GMINIELUBIN"."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Listopad 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z477 - w sprawie powołania komisji przetargowej doprzeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:ZAGOSPODAROWANIE TERENU POCMENTARNEGO W OSIEKU W KIERUNKU PARKOWYM."
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 486/2019 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków Gminy Lubin na rok 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 486/2019 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków Gminy Lubin na rok 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 486/2019 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków Gminy Lubin na rok 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 480/2019 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 19 listopada 2019 r. zmieniające plan wykonawczy budżetu Gminy Lubin na rok 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 480/2019 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 19 listopada 2019 r. zmieniające plan wykonawczy budżetu Gminy Lubin na rok 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 480/2019 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 19 listopada 2019 r. zmieniające plan wykonawczy budżetu Gminy Lubin na rok 2019
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Z480" na "ZARZĄDZENIE NR 480/2019WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 19 listopada 2019 r. zmieniające planwykonawczy budżetu Gminy Lubin na rok 2019"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 480/2019 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 19 listopada 2019 r. zmieniające plan wykonawczy budżetu Gminy Lubin na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Grudzień 2019
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Z511 - zmieniające Zarządzenie nr212 z 2019 w sprawie powołania Zespołu Projektowego zarządzającegoprojektem pn. Rewitalizacja zabytkowego parku w Niemstowie" na "Z511 - zmieniające Zarządzenie nr 212/2019 Wójta Gminy Lubin"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Grudzień 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Grudzień 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z511 - zmieniające Zarządzenie nr 212 z 2019 wsprawie powołania Zespołu Projektowego zarządzającego projektem pn.Rewitalizacja zabytkowego parku w Niemstowie"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Grudzień 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 479/2019 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie zmiany w planie wydatków Gminy Lubin na rok 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 479/2019 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie zmiany w planie wydatków Gminy Lubin na rok 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 479/2019 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie zmiany w planie wydatków Gminy Lubin na rok 2019
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "w sprawie zmiany w planie wydatkówGminy Lubin na rok 2019" na "ZARZĄDZENIE NR 479/2019 WÓJTA GMINY LUBINz dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie zmiany w planie wydatków GminyLubin na rok 2019"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 479/2019 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie zmiany w planie wydatków Gminy Lubin na rok 2019
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Z479" na "w sprawie zmiany w planiewydatków Gminy Lubin na rok 2019"
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE STAROSTY LUBIŃSKIEGO Z DNIA 9 GRUDNIA 2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: „Budowa układu komunikacyjnego osiedla Polesie w Lubinie wraz z towarzyszącą infrastrukturą
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna