Rejestr zmian w biuletynie

06.11.2018

Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Sesje Rady Gminy Spisu podmiotów
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Sesje Rady Gminy Lubin - 2018 Rok do katalogu Kadencja 2018-2023 w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Kadencja 2018-2023 do katalogu Sesje Rady Gminy w menu podmiotowym

12.09.2018

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Żłobki i kluby dziecięce do katalogu Sposób załatwiania spraw w menu przedmiotowym

05.09.2018

Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Księginicach w menu przedmiotowym (nowa nazwa Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej)
Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Gminny Ośrodek Kultury w Księginicach w menu przedmiotowym (nowa nazwa Gminny Ośrodek Kultury)

03.09.2018

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Retransmisje obrad Rady Gminy do katalogu Rada Gminy w menu podmiotowym

01.08.2018

Treść zmiany:
Ukrycie podkatalogu Rejestr Instytucji Kultury w spisie podmiotów

03.07.2018

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu 2018 Rok do katalogu Kierownicy jednostek organizacyjnych w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu 2018 Rok do katalogu Kierownicy referatów UG Lubin w menu przedmiotowym

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...następna