Rejestr zmian w biuletynie

24.08.2016

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Lubin do katalogu Konsultacje społeczne w menu przedmiotowym

04.08.2016

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Wsparcie materialne uczniów do katalogu Sposób załatwiania spraw w menu przedmiotowym

02.08.2016

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Referat Utrzymania Dróg do katalogu Struktura Urzędu Gminy w menu podmiotowym

28.07.2016

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Młodociani pracownicy do katalogu Sposób załatwiania spraw w menu przedmiotowym

04.05.2016

Treść zmiany:
Ukrycie podkatalogu Doradca w spisie podmiotów
Treść zmiany:
Ukrycie podkatalogu Referat Zamówień Publicznych w spisie podmiotów

29.04.2016

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia postępowania do katalogu Zamówienia publiczne w menu podmiotowym

25.04.2016

Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie w menu przedmiotowym (nowa nazwa Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Księginicach)

21.03.2016

Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w głównym katalogu Menu przedmiotowego
Treść zmiany:
Dodanie katalogu Petycje do menu przedmiotowego

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...następna