Rejestr zmian w biuletynie

14.12.2016

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Zatwierdzenie regulaminu strzelnicy do katalogu Sposób załatwiania spraw w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Przewodniki po zabytkowych parkach w menu podmiotowym (nowa nazwa Przewodniki po zabytkowych parkach Gminy Lubin)
Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Przewodniki po parkach zabytkowych w menu podmiotowym (nowa nazwa Przewodniki po zabytkowych parkach)
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Przewodniki po parkach zabytkowych do katalogu Nasza Gmina w menu podmiotowym

25.11.2016

Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w głównym katalogu Spisu podmiotów
Treść zmiany:
Dodanie katalogu System Informacji Przestrzennej Gminy Lubin do menu przedmiotowego

27.09.2016

Treść zmiany:
Dodanie katalogu Ponowne wykorzystanie informacji publicznej do menu przedmiotowego

31.08.2016

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu 2016 Rok do katalogu Kierownicy jednostek organizacyjnych w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu 2016 Rok do katalogu Kierownicy referatów UG Lubin w menu przedmiotowym

24.08.2016

Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Lubin w menu przedmiotowym (nowa nazwa LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI DLA GMINY LUBIN)

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...następna