Rejestr zmian w biuletynie

15.04.2011

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Działalność Gospodarcza do katalogu Usługi według haseł w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Usługi według haseł do katalogu Karty Usług w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Referat Zamówień Publicznych do katalogu Usługi według Referatów w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Referat Inwestycji do katalogu Usługi według Referatów w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Referat Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu do katalogu Usługi według Referatów w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska do katalogu Usługi według Referatów w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Referat Gospodarki Komunalnej, Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego do katalogu Usługi według Referatów w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Referat Podatków i Opłat Lokalnych do katalogu Usługi według Referatów w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Referat Organizacyjny do katalogu Usługi według Referatów w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Usługi według Referatów do katalogu Karty Usług w menu podmiotowym

poprzednia ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ...następna