Rejestr zmian w biuletynie

22.06.2017

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu 2017 Rok do katalogu Kierownicy referatów UG Lubin w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu 2017 Rok do katalogu Kierownicy jednostek organizacyjnych w menu przedmiotowym

24.05.2017

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Dowóz uczniów i dzieci do katalogu Sposób załatwiania spraw w menu przedmiotowym

06.03.2017

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu POPT do katalogu Fundusze Unijne w menu podmiotowym

01.02.2017

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu GMINA LUBIN 2017 ROK do katalogu Dane statystyczne w menu podmiotowym

30.01.2017

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Centralny Rejestr Zamówień Publicznych do katalogu Zamówienia publiczne w menu podmiotowym

13.01.2017

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Umowy 2017 rok do katalogu Zawarte umowy w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu 2017 rok do katalogu Plan postępowań o udzielenie zamówień w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Plan postępowań o udzielenie zamówień do katalogu Zamówienia publiczne w menu podmiotowym

11.01.2017

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Sesje Rady Gminy Lubin - 2017 Rok do katalogu Kadencja 2014-2018 w menu podmiotowym

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...następna