Rejestr zmian w biuletynie

15.04.2011

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Referat Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu do katalogu Usługi według Referatów w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska do katalogu Usługi według Referatów w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Referat Gospodarki Komunalnej, Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego do katalogu Usługi według Referatów w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Referat Podatków i Opłat Lokalnych do katalogu Usługi według Referatów w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Referat Organizacyjny do katalogu Usługi według Referatów w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Usługi według Referatów do katalogu Karty Usług w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Katalog Kart Usług do katalogu Karty Usług w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w głównym katalogu Spisu podmiotów
Treść zmiany:
Dodanie katalogu Karty Usług do menu przedmiotowego

06.04.2011

Treść zmiany:
Ukrycie katalogu Archiwum Spis podmiotów w spisie podmiotów

poprzednia ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ...następna