Rejestr zmian w biuletynie

15.04.2011

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Alkohol - Zezwolenia do katalogu Sposób załatwiania spraw w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Działalność Gospodarcza do katalogu Sposób załatwiania spraw w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w głównym katalogu Menu przedmiotowego
Treść zmiany:
Dodanie katalogu Sposób załatwiania spraw do menu przedmiotowego
Treść zmiany:
Usunięcie podkatalogu Usługi według haseł z katalogu Karty Usług w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Usunięcie podkatalogu Działalność Gospodarcza z katalogu Usługi według haseł w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Działalność Gospodarcza do katalogu Usługi według haseł w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Usługi według haseł do katalogu Karty Usług w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Referat Zamówień Publicznych do katalogu Usługi według Referatów w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Referat Inwestycji do katalogu Usługi według Referatów w menu podmiotowym

poprzednia ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ...następna