Rejestr zmian w biuletynie

15.04.2011

Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Wycinka Drzew i Krzewów w menu przedmiotowym (nowa nazwa Usuwanie Drzew i Krzewów)
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Wycinka Drzew i Krzewów do katalogu Sposób załatwiania spraw w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Zajęcie Pasa Drogowego do katalogu Sposób załatwiania spraw w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Nieruchomości w menu przedmiotowym (nowa nazwa Nieruchomości - Podział, Numeracja)
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Nieruchomości do katalogu Sposób załatwiania spraw w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Wypis i Wyrys z Planu do katalogu Sposób załatwiania spraw w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Najem Lokalu Mieszkalnego do katalogu Sposób załatwiania spraw w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Gospodarstwo Rolne do katalogu Sposób załatwiania spraw w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Podatki do katalogu Sposób załatwiania spraw w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Akcyza do katalogu Sposób załatwiania spraw w menu przedmiotowym

poprzednia ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ...następna