Rejestr zmian w biuletynie

13.05.2011

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Zameldowanie - wymeldowanie do katalogu Sposób załatwiania spraw w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Udostępnianie danych do katalogu Sposób załatwiania spraw w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Wpis do rejestru wyborców do katalogu Sposób załatwiania spraw w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Dowody osobiste do katalogu Sposób załatwiania spraw w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Referat Spraw Obywatelskich i Obrony Cywilnej do katalogu Usługi według Referatów w menu podmiotowym

15.04.2011

Treść zmiany:
Ukrycie podkatalogu Sposób załatwiania spraw w spisie podmiotów
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Zamówienia Publiczne do katalogu Sposób załatwiania spraw w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Sieć Wod-Kan do katalogu Sposób załatwiania spraw w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Imprezy - Zgłaszanie do katalogu Sposób załatwiania spraw w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Stypendia do katalogu Sposób załatwiania spraw w menu przedmiotowym

poprzednia ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ...następna