Rejestr zmian w biuletynie

13.06.2011

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Oświadczenia majątkowe do katalogu Zastępca Wójta Gminy w menu podmiotowym

20.05.2011

Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w głównym katalogu Spisu podmiotów
Treść zmiany:
Dodanie katalogu Zastępca Wójta Gminy do menu przedmiotowego

19.05.2011

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu 2011 Rok do katalogu Kierownicy referatów UG Lubin w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu 2011 Rok do katalogu Kierownicy jednostek organizacyjnych w menu przedmiotowym

13.05.2011

Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Zameldowanie - wymeldowanie w menu przedmiotowym (nowa nazwa Meldunki)
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Zameldowanie - wymeldowanie do katalogu Sposób załatwiania spraw w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Udostępnianie danych do katalogu Sposób załatwiania spraw w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Wpis do rejestru wyborców do katalogu Sposób załatwiania spraw w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Dowody osobiste do katalogu Sposób załatwiania spraw w menu przedmiotowym

poprzednia ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ...następna