Rejestr zmian w biuletynie

13.05.2011

Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Zameldowanie - wymeldowanie w menu przedmiotowym (nowa nazwa Meldunki)
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Zameldowanie - wymeldowanie do katalogu Sposób załatwiania spraw w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Udostępnianie danych do katalogu Sposób załatwiania spraw w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Wpis do rejestru wyborców do katalogu Sposób załatwiania spraw w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Dowody osobiste do katalogu Sposób załatwiania spraw w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Referat Spraw Obywatelskich i Obrony Cywilnej do katalogu Usługi według Referatów w menu podmiotowym

15.04.2011

Treść zmiany:
Ukrycie podkatalogu Sposób załatwiania spraw w spisie podmiotów
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Zamówienia Publiczne do katalogu Sposób załatwiania spraw w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Sieć Wod-Kan do katalogu Sposób załatwiania spraw w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Imprezy - Zgłaszanie do katalogu Sposób załatwiania spraw w menu przedmiotowym

poprzednia ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ...następna