Rejestr zmian w biuletynie

23.06.2014

Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Nasza Gmina Spisu podmiotów
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin do katalogu Nasza Gmina w menu podmiotowym

11.06.2014

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu 2014 Rok do katalogu Kierownicy jednostek organizacyjnych w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu 2014 Rok do katalogu Kierownicy referatów UG Lubin w menu przedmiotowym

29.04.2014

Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Dane statystyczne Spisu podmiotów
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu GMINA LUBIN 1993-2008 do katalogu Dane statystyczne w menu podmiotowym

07.03.2014

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 do katalogu Wybory i Referenda w menu podmiotowym

20.02.2014

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Umowy 2014 rok do katalogu Zawarte umowy w menu podmiotowym

13.02.2014

Treść zmiany:
Ukrycie podkatalogu Katalog Kart Usług w spisie podmiotów
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu WOLONTARIUSZ ROKU GMINY LUBIN do katalogu Sposób załatwiania spraw w menu przedmiotowym

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...następna