Rejestr zmian w biuletynie

22.08.2014

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Wybory Samorządowe 2014 do katalogu Wybory i Referenda w menu podmiotowym

03.07.2014

Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w głównym katalogu Spisu podmiotów
Treść zmiany:
Dodanie katalogu Gospodarowanie odpadami do menu przedmiotowego

23.06.2014

Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Nasza Gmina Spisu podmiotów
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin do katalogu Nasza Gmina w menu podmiotowym

11.06.2014

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu 2014 Rok do katalogu Kierownicy jednostek organizacyjnych w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu 2014 Rok do katalogu Kierownicy referatów UG Lubin w menu przedmiotowym

29.04.2014

Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Dane statystyczne Spisu podmiotów
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu GMINA LUBIN 1993-2008 do katalogu Dane statystyczne w menu podmiotowym

07.03.2014

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 do katalogu Wybory i Referenda w menu podmiotowym

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...następna