Rejestr zmian w biuletynie

27.09.2016

Treść zmiany:
Dodanie katalogu Ponowne wykorzystanie informacji publicznej do menu przedmiotowego

31.08.2016

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu 2016 Rok do katalogu Kierownicy jednostek organizacyjnych w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu 2016 Rok do katalogu Kierownicy referatów UG Lubin w menu przedmiotowym

24.08.2016

Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Lubin w menu przedmiotowym (nowa nazwa LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI DLA GMINY LUBIN)
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Lubin do katalogu Konsultacje społeczne w menu przedmiotowym

04.08.2016

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Wsparcie materialne uczniów do katalogu Sposób załatwiania spraw w menu przedmiotowym

02.08.2016

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Referat Utrzymania Dróg do katalogu Struktura Urzędu Gminy w menu podmiotowym

28.07.2016

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Młodociani pracownicy do katalogu Sposób załatwiania spraw w menu przedmiotowym

04.05.2016

Treść zmiany:
Ukrycie podkatalogu Doradca w spisie podmiotów
Treść zmiany:
Ukrycie podkatalogu Referat Zamówień Publicznych w spisie podmiotów

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...następna