Rejestr zmian w biuletynie

12.09.2018

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Żłobki i kluby dziecięce do katalogu Sposób załatwiania spraw w menu przedmiotowym

05.09.2018

Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Księginicach w menu przedmiotowym (nowa nazwa Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej)
Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Gminny Ośrodek Kultury w Księginicach w menu przedmiotowym (nowa nazwa Gminny Ośrodek Kultury)

03.09.2018

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Retransmisje obrad Rady Gminy do katalogu Rada Gminy w menu podmiotowym

01.08.2018

Treść zmiany:
Ukrycie podkatalogu Rejestr Instytucji Kultury w spisie podmiotów

03.07.2018

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu 2018 Rok do katalogu Kierownicy jednostek organizacyjnych w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu 2018 Rok do katalogu Kierownicy referatów UG Lubin w menu przedmiotowym

13.06.2018

Treść zmiany:
Dodanie katalogu Inspektor Ochrony Danych Osobowych do menu przedmiotowego

23.05.2018

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Wybory Samorządowe 2018 do katalogu Wybory i Referenda w menu podmiotowym

21.05.2018

Treść zmiany:
Edycja dokumentu Strona główna biuletynu.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...następna 

20.09.2018

Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Starosty Lubińskiego (nr DAR.673.29.2018 z dn. 12.09.2018 r.) o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: "Rozbudowa drogi gminnej nr 103051D Miroszowice - Kłopotów - etap III"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Starosty Lubińskiego (nr DAR.673.29.2018 z dn. 12.09.2018 r.) o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: "Rozbudowa drogi gminnej nr 103051D Miroszowice - Kłopotów - etap III"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Wrzesień 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Wrzesień 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1744 - w sprawie powołania komisji przetargowej doprzeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO CIĄGNIKA ROLNICZEGO WRAZ Z PRZYCZEPĄ"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Wrzesień 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1745 - sprawie zakresu przedsięwzięć wposzczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP dlazagrożeń w cyberprzestrzeni w ramach przedsięwzięć i procedursystemu zarządzania kryzysowego"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Wrzesień 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1749 - w sprawie powołania komisji przetargowej doprzeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W SIEDLCACH"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Wrzesień 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1750 - w sprawie powołania komisji przetargowej doprzeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCIACH OSIEK, OBORA i SIEDLCE."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Lipiec 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Lipiec 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1677 - w sprawie udzielenia pełnomocnictwa"

19.09.2018

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Wrzesień 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO w sprawie potwierdzenia w drodze decyzji przejęcia przez następcę prawnego - Gminę Lubin, praw i obowiązków wynikających z decyzji Starosty Lubińskiego z dnia 11.12.2012 r. znak: RO.6341.51.2012 udzielającej pozwolenia wodnoprawnego dla Gminnego Zakładu Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Księginicach na pobór wody podziemnej z ujęcia na terenie dz. nr 110/2 i 109/2 obręb Karczowiska, gmina Lubin,
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO w sprawie potwierdzenia w drodze decyzji przejęcia przez następcę prawnego - Gminę Lubin zs. przy ul. Księcia Ludwika I 3, 59-300 Lubin, praw i obowiązków wynikających z decyzji Starosty Lubińskiego z dnia 31.12.2010 r. znak: DAR.6223/47-2/10 udzielającej pozwolenia wodnoprawnego dla Gminnego Zakładu Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Księginicach na szczególne korzystanie z wód tj. pobór wody podziemnej z ujęcia w miejscowości Lisiec,
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 5/ 2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Lubinie z dnia 18 września 2018 r. w sprawie stwierdzenia wady zgłoszenia listy kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 września 2018 r. o zawiadomieniu, że w dniu 17 września 2018 r. Wojewoda Dolnośląski decyzją nr 23/18 zmienił własną decyzję nr 5/18 z dnia 21 lutego 2018 r. zezwalającą na realizację inwestycji drogowej pn.: "Budowa Obwodu Utrzymania Drogi Lubin - Zachód w km 54+035 drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A4) odcinek 3: od km 33+300 do km 58+974"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

18.09.2018

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO CIĄGNIKA ROLNICZEGO WRAZ Z PRZYCZEPĄ.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "7."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO CIĄGNIKA ROLNICZEGO WRAZ Z PRZYCZEPĄ.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Lipiec 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1703 - w sprawie użyczenia nieruchomościstanowiącej własność Gminy Lubin"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Lipiec 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wyborze oferty na zadanie dotyczące serwisu zestawów komputerowych w ramach utrzymania projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Lubin"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym pn.: WYKONANIE REMONTU CZĄSTKOWEGO DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE GMINY LUBIN, POLEGAJĄCEGO NA WYMIANIE WARSTW BITUMICZNYCH
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: WYKONANIE REMONTU CZĄSTKOWEGO DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE GMINY LUBIN, POLEGAJĄCEGO NA WYMIANIE WARSTW BITUMICZNYCH .
Treść zmiany:
Dodano załącznik "10."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: WYKONANIE REMONTU CZĄSTKOWEGO DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE GMINY LUBIN, POLEGAJĄCEGO NA WYMIANIE WARSTW BITUMICZNYCH .
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: REMONT CZĄSTKOWY DRÓG NA TERENIE GMINY LUBIN.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: REMONT CZĄSTKOWY DRÓG NA TERENIE GMINY LUBIN.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "16."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym pn.: REMONT CZĄSTKOWY DRÓG NA TERENIE GMINY LUBIN
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn. PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W MIŁOSNEJ, GMINA LUBIN
Treść zmiany:
Dodano załącznik "11."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn. PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W MIŁOSNEJ, GMINA LUBIN
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Wrzesień 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1757 - w sprawie pierwokupu nieruchomości"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Wrzesień 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informację o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na remont koryt cieków i rowów w rejonie miejscowości Jędrzychów, gm.Polkowice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SZKLARACH GÓRNYCH.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SZKLARACH GÓRNYCH.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SZKLARACH GÓRNYCH.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "23. "
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SZKLARACH GÓRNYCH.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "22. "

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna