Rejestr zmian w biuletynie

13.07.2017

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Obligacje 2017/2018 do katalogu Gospodarka majątkiem gminy w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w głównym katalogu Menu przedmiotowego
Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Gminna Spóka w menu przedmiotowym (nowa nazwa Gminna Spółka)
Treść zmiany:
Dodanie katalogu Gminna Spóka do menu przedmiotowego

06.07.2017

Treść zmiany:
Edycja dokumentu Strona główna biuletynu.

22.06.2017

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu 2017 Rok do katalogu Kierownicy referatów UG Lubin w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu 2017 Rok do katalogu Kierownicy jednostek organizacyjnych w menu przedmiotowym

24.05.2017

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Dowóz uczniów i dzieci do katalogu Sposób załatwiania spraw w menu przedmiotowym

06.03.2017

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu POPT do katalogu Fundusze Unijne w menu podmiotowym

01.02.2017

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu GMINA LUBIN 2017 ROK do katalogu Dane statystyczne w menu podmiotowym

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...następna 

22.08.2017

Dotyczy dokumentu:
Petycja w sprawie umieszczenia w oficjalnym serwisie www gminy baneru mikroporady
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Petycja w sprawie umieszczenia w oficjalnym serwisie www gminy baneru mikroporady
Treść zmiany:
Dodano załącznik "2."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Sierpień 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1196 - w sprawie uzgodnienia warunków korzystaniaze stołówki przedszkolnej oraz wysokości opłat za posiłki"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Sierpień 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1197 - w sprawie wyrażenia opinii dotyczącejpowierzenia stanowiska kierownika szkoły filialnej"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Sierpień 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1198 - w sprawie powołania komisji egzaminacyjnejdla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczycielamianowanego"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Sierpień 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1199 - w sprawie powołania komisji egzaminacyjnejdla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczycielamianowanego"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Sierpień 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1200 - w sprawie powołania komisji egzaminacyjnejdla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczycielamianowanego"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Sierpień 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1201 - w sprawie powołania komisji egzaminacyjnejdla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczycielamianowanego"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Sierpień 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1202 - w sprawie powołania komisji egzaminacyjnejdla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczycielamianowanego"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Sierpień 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1205 - w sprawie nieodpłatnego przekazaniaskładników rzeczowych majątku ruchomego"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Sierpień 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1206 - w sprawie uzgodnienia warunków korzystaniaze stołówki szkolnej oraz wysokości opłat za posiłki"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Sierpień 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA dot. postępowania prowadzonego, w trybie zamówienia z wolnej ręki pn.: PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA MIESZKAŃ KOMUNALNYCH BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ GMINY LUBIN ORAZ INNE ROBOTY USŁUGOWE
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA dot. postępowania prowadzonego, w trybie zamówienia z wolnej ręki pn.: PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA MIESZKAŃ KOMUNALNYCH BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ GMINY LUBIN ORAZ INNE ROBOTY USŁUGOWE
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 1174/2017 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 31 lipca 2017 r. zmieniające plan wykonawczy budżetu Gminy Lubin na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 1073/2017 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 25 kwietnia 2017 r. zmieniające plan wykonawczy budżetu Gminy Lubin na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 1172/2017 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków Gminy Lubin na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 1156/2017 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 14 lipca 2017 r. zmieniające plan wykonawczy budżetu Gminy Lubin na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 1154/2017 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie zmiany w planie wydatków Gminy Lubin na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Lipiec 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Lipiec 2017
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Z1157 - w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych dowyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 22.05.2017 r. do12.06.2017 r. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegodla terenów położonych w obrębach Chróstnik, Krzeczyn Mały i Obora(obszarów udokumentowanych złóż kruszywa naturalnego „ChróstnikI”, „Krzeczyn”, „Krzeczyn- Obora”, „Obora I” oraz „OboraII”)
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Lipiec 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1145 - w sprawie powołania komisji przetargowej doprzeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:Zakup okresowych biletów na powiatową komunikację publiczną naterenie Powiatu Lubińskiego na sieci organizowanej przez PowiatLubiński w ramach publicznego transportu zbiorowego"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Lipiec 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1146 - w sprawie powołania komisji przetargowej doprzeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:UTRZYMANIE TERENÓW PARKÓW ZABYTKOWYCH W GMINIE LUBIN."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Lipiec 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1147 - w sprawie zmiany Zarządzenia nr 1086/2017 zdn. 22.05.2017 r. dotyczącego powołania komisji przetargowej doprzeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:MODERNIZACJA BOISKA SPORTOWEGO W MIEJSCOWOŚCI KŁOPOTÓW - ETAP I"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Lipiec 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1148 - w sprawie powołania komisji przetargowej doprzeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:REMONT BIEŻĄCY DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE GMINY LUBIN"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Lipiec 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1149 - w sprawie powołania komisji przetargowej doprzeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:REMONT I ADAPTACJA LOKALI MIESZKALNYCH BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ GMINYLUBIN, WYMIANA PRZEWODU ZASILAJĄCEGO BUDYNEK KSIĘGINICE 14 I INNEROBOTY REMONTOWE"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Lipiec 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1150 - w sprawie powołania komisji przetargowej doprzeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:DOWOZY UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SZKÓŁ W ROKU SZKOLNYM2017/2018."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Lipiec 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1154 - w sprawie zmiany w planie wydatków GminyLubin na rok 2017"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Lipiec 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1156 - zmieniające plan wykonawczy budżetu GminyLubin na rok 2017"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Lipiec 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1157 - w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych dowyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 22.05.2017 r. do12.06.2017 r. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegodla terenów położonych w obrębach Chróstnik, Krzeczyn Mały iObora (obszarów udokumentowanych złóż kruszywa naturalnegoChróstnik I, Krzeczyn, Krzeczyn-Obora, Obora I oraz Obora II)"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Lipiec 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1159 - w sprawie zmiany Zarządzenia nr 1149/2017 zdn. 11.07.2017 r. dotyczącego powołania komisji przetargowej doprzeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:REMONT I ADAPTACJA LOKALI MIESZKALNYCH BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ GMINYLUBIN, WYMIANA PRZEWODU ZASILAJĄCEGO BUDYNEK KSIĘGINICE 14 I INNEROBOTY REMONTOWE."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Lipiec 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1162 - w sprawie powołania komisji przetargowej doprzeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:DOWOZY UCZNIÓW Z TERENU GMINY LUBIN DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA W ROKUSZKOLNYM 2017/2018"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Lipiec 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1163 - w sprawie powołania komisji przetargowej doprzeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ WRAZ Z DOJAZDAMI, ODWODNIENIEM,OŚWIETLENIEM, KANALIZACJĄ ORAZ PRZYŁĄCZAMI SIECI WODOCIĄGOWEJ NADZIAŁKACH NR 13/27, 17/2, 17/3, 21, 40, 26/3, 26/4 W M. KARCZOWISKA"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Lipiec 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1172 - w sprawie zmiany planu dochodów i wydatkówGminy Lubin na rok 2017"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Lipiec 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1173 - zmieniające plan wykonawczy budżetu GminyLubin na rok 2017"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Lipiec 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1174 - zmieniające plan wykonawczy budżetu GminyLubin na rok 2017"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Lipiec 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 1165/2017 Wójta Gminy Lubin z dnia 24.07.2017 r. w sprawie wynajęcia pomieszczenia stanowiącego własność Gminy Lubin
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Lipiec 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1165 - w sprawie wynajęcia pomieszczeniastanowiącego własność Gminy Lubin"

21.08.2017

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z POMIESZCZENIAMI OSP W KRZECZYNIE WIELKIM - ETAP I
Treść zmiany:
Dodano załącznik "13."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z POMIESZCZENIAMI OSP W KRZECZYNIE WIELKIM - ETAP I
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. przetargu nieograniczonego pn. ZAGOSPODAROWANIE TERENU NA CELE SPORTOWO-REKREACYJNE W SZKLARACH GÓRNYCH – ETAP II.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "2."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. przetargu nieograniczonego pn. ZAGOSPODAROWANIE TERENU NA CELE SPORTOWO-REKREACYJNE W SZKLARACH GÓRNYCH – ETAP II.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: ZAGOSPODAROWANIE TERENU NA CELE SPORTOWO-REKREACYJNE W SZKLARACH GÓRNYCH – ETAP II
Treść zmiany:
Dodano załącznik "15."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: ZAGOSPODAROWANIE TERENU NA CELE SPORTOWO-REKREACYJNE W SZKLARACH GÓRNYCH – ETAP II
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: NABÓR PERSONELU DO OPIEKI NAD UCZNIAMI W CZASIE PRZEWOZÓW DO SZKÓŁ I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, PRZEDSZKOLA I PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2017/2018.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: NABÓR PERSONELU DO OPIEKI NAD UCZNIAMI W CZASIE PRZEWOZÓW DO SZKÓŁ I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, PRZEDSZKOLA I PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2017/2018.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "7."
Dotyczy dokumentu:
Informacja o zawarciu umowy, w wyniku przeprowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: DOWOZY UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SZKÓŁ W ROKU SZKOLNYM 2017/2018.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: DOWOZY UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SZKÓŁ W ROKU SZKOLNYM 2017/2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "10."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: DOWOZY UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SZKÓŁ W ROKU SZKOLNYM 2017/2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

18.08.2017

Dotyczy dokumentu:
IMGW-PIB WROCŁAW - PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

17.08.2017

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczące przetargu nieograniczonego pn.: BUDOWA BOISKA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W KRZECZYNIE WIELKIM.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: BUDOWA BOISKA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W KRZECZYNIE WIELKIM.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "13."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: BUDOWA BOISKA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W KRZECZYNIE WIELKIM.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
PL-01 ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
PL-01 ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1."
Dotyczy dokumentu:
PL-01 ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ
Treść zmiany:
Dodano załącznik "2."
Dotyczy dokumentu:
PL-01 ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ
Treść zmiany:
Dodano załącznik "3."
Dotyczy dokumentu:
PL-01 ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ
Treść zmiany:
Dodano załącznik "4."
Dotyczy dokumentu:
PL-01 ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1.
Dotyczy dokumentu:
PL-01 ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 2
Dotyczy dokumentu:
PL-01 ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 3.
Dotyczy dokumentu:
PL-01 ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 4.
Dotyczy dokumentu:
PL-01 ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 5.
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA dot. postępowania prowadzonego, w trybie zamówienia z wolnej ręki pn.: REMONT BIEŻĄCY DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE GMINY LUBIN.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "2."
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA dot. postępowania prowadzonego, w trybie zamówienia z wolnej ręki pn.: REMONT BIEŻĄCY DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE GMINY LUBIN.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA dot. postępowania prowadzonego, w trybie zamówienia z wolnej ręki pn.: REMONT BIEŻĄCY DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE GMINY LUBIN.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA dot. postępowania prowadzonego, w trybie zamówienia z wolnej ręki pn.: REMONT BIEŻĄCY DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE GMINY LUBIN.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "2."
Dotyczy dokumentu:
Przypomnienie o zakazie wypuszczania psów poza tereny posesji bez dozoru.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna