Rejestr zmian w biuletynie

08.02.2018

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu GMINA LUBIN 2018 ROK do katalogu Dane statystyczne w menu podmiotowym

01.02.2018

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu 2018 rok do katalogu Wynajem - Dzierżawa w menu podmiotowym

29.01.2018

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Sesje Rady Gminy Lubin - 2018 Rok do katalogu Kadencja 2014-2018 w menu podmiotowym

26.01.2018

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu 2018 rok do katalogu Plan postępowań o udzielenie zamówień w menu podmiotowym

19.01.2018

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu 2018 rok do katalogu Przetargi w menu podmiotowym

18.01.2018

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu 2018 rok do katalogu Sprzedaż w menu podmiotowym

10.01.2018

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Umowy 2018 rok do katalogu Zawarte umowy w menu podmiotowym

03.01.2018

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Zarządzenia 2018 rok do katalogu Zarządzenia Wójta w menu podmiotowym

13.07.2017

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Obligacje 2017/2018 do katalogu Gospodarka majątkiem gminy w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w głównym katalogu Menu przedmiotowego

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...następna 

21.03.2018

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczące przetargu nieograniczonego pn.: BUDOWA DWÓCH PUNKTÓW SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH, NA TERENIE GMINY LUBIN
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: BUDOWA DWÓCH PUNKTÓW SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH, NA TERENIE GMINY LUBIN.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "15."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: BUDOWA DWÓCH PUNKTÓW SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH, NA TERENIE GMINY LUBIN.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: "Budowa dwóch Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Lubin".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach przeprowadzonego naboru na głównego księgowego - SP Niemstów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA O WYNIKACH PRZEPROWADZONEGO NABORU NA WOLNE STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO w Przedszkolu im. Jana Pawła II w Raszówce
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH.
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "11." na "10."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH.
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "10." na "11."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH.
Treść zmiany:
Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z"10." na "9."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH.
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "9." na "11."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH.
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "11." na "10."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "11."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Marzec 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Marzec 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1491 - w sprawie nabycia przez Gminę Lubin wdrodze umowy nieodpłatnego przekazania prawa własności nieruchomościniezabudowanych położonych w obrębie Osiek gm. Lubin."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Marzec 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1492 - w sprawie nabycia przez Gminę Lubin wdrodze umowy nieodpłatnego przekazania prawa własności nieruchomościniezabudowanej położonej w obrębie Krzeczyn Wielki gm. Lubin"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "9."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "10."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Rolnej i Ochrony Środowiska Rady Gminy Lubin.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

19.03.2018

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 1490/2018 Wójta Gminy Lubin z dnia 19.03.2018 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubin
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 1488/2018 Wójta Gminy Lubin z dnia 19.03.2018 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubin
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 1489/2018 Wójta Gminy Lubin z dnia 19.03.2018 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubin
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Marzec 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1488 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomościstanowiącej własność Gminy Lubin"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Marzec 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1489 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomościstanowiącej własność Gminy Lubin"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Marzec 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1490 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomościstanowiącej własność Gminy Lubin"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Marzec 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Marzec 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1485 - w sprawie przeznaczenia do sprzedażyudziałów w nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubin"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Marzec 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego udziałów w nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie Siedlce.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna