Rejestr zmian w biuletynie

06.02.2019

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Oświadczenia majątkowe do katalogu Zastępca Wójta w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w głównym katalogu Spisu podmiotów
Treść zmiany:
Dodanie katalogu Zastępca Wójta do menu przedmiotowego

05.02.2019

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu GMINA LUBIN 2019 ROK do katalogu Dane statystyczne w menu podmiotowym

31.01.2019

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Sesje Rady Gminy Lubin - 2019 Rok do katalogu Kadencja 2018-2023 w menu podmiotowym

29.01.2019

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Umowy 2019 rok do katalogu Zawarte umowy w menu podmiotowym

25.01.2019

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu 2019 rok do katalogu Plan postępowań o udzielenie zamówień w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Ukrycie podkatalogu Oświadczenia majątkowe w spisie podmiotów

24.01.2019

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu 2019 rok do katalogu Przetargi w menu podmiotowym

22.01.2019

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu 2019 rok do katalogu Wynajem - Dzierżawa w menu podmiotowym

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...następna 

20.03.2019

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym pn.: SPORZĄDZANIE OPERATÓW SZACUNKOWYCH DLA GMINY LUBIN.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o zamówieniu w przetargu nieograniczonym pn.: SPORZĄDZANIE OPERATÓW SZACUNKOWYCH DLA GMINY LUBIN
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o zamówieniu w przetargu nieograniczonym pn.: SPORZĄDZANIE OPERATÓW SZACUNKOWYCH DLA GMINY LUBIN
Treść zmiany:
Dodano załącznik "8."
Dotyczy dokumentu:
OR-01 WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OR-01 WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 2.
Dotyczy dokumentu:
OR-01 WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1.
Dotyczy dokumentu:
OR-01 WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1."

18.03.2019

Dotyczy dokumentu:
Informacja o zamierzonym referendum
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na dostawę pomocy dydaktycznych w ramach projektu "Rozwój umiejętności matematyczno- przyrodniczych i językowych w szkołach podstawowych Gminy Lubin"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na dostawę pomocy dydaktycznych w ramach projektu "Rozwój umiejętności matematyczno- przyrodniczych i językowych w szkołach podstawowych Gminy Lubin"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA W SPRAWIE ROZSTRZYGNIĘCIA OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO w 2019 roku na terenie Gminy Lubin.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi gminnej nr 103047D Chróstnik-Osiek
Treść zmiany:
Dodano załącznik "12."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi gminnej nr 103047D Chróstnik-Osiek
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja Marszałka Województwa Dolnośląskiego o przystąpieniu do opracowania projektu "Programu ochrony środowiska przed hałasem dla dróg krajowych województwa dolnośląskiego".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna