Rejestr zmian w biuletynie

13.07.2017

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Obligacje 2017/2018 do katalogu Gospodarka majątkiem gminy w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w głównym katalogu Menu przedmiotowego
Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Gminna Spóka w menu przedmiotowym (nowa nazwa Gminna Spółka)
Treść zmiany:
Dodanie katalogu Gminna Spóka do menu przedmiotowego

06.07.2017

Treść zmiany:
Edycja dokumentu Strona główna biuletynu.

22.06.2017

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu 2017 Rok do katalogu Kierownicy referatów UG Lubin w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu 2017 Rok do katalogu Kierownicy jednostek organizacyjnych w menu przedmiotowym

24.05.2017

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Dowóz uczniów i dzieci do katalogu Sposób załatwiania spraw w menu przedmiotowym

06.03.2017

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu POPT do katalogu Fundusze Unijne w menu podmiotowym

01.02.2017

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu GMINA LUBIN 2017 ROK do katalogu Dane statystyczne w menu podmiotowym

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...następna 

12.12.2017

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o LVII sesji Rady Gminy Lubin
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Prognoza niebezpiecznych zjawisk - woj. dolnoslaskie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o wyborze oferty dot. ubezpieczenia sprzętu komputerowego w 2018 r. zakupionego do projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Lubin"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Wzmocnienie działek drogowych o nawierzchni gruntowej, tłuczniem (kruszywo kamienne) na terenie Gminy Lubin.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Grudzień 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1365 - zmieniające zarządzenie nr 1287/2017Wójta Gminy Lubin z dnia 12 października 2017r. w sprawieprzeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych położonych w obrębieGorzelin gm. Lubin"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Grudzień 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1366 - zmieniające zarządzenie nr 1330/2017Wójta Gminy Lubin z dnia 16 listopada 2017r. w sprawie sprzedaży wdrodze bezprzetargowej nieruchomości lokalowej położonej w obrębieGorzelin gm. Lubin"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Grudzień 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1367 - zmieniające zarządzenie nr 1324/2017Wójta Gminy Lubin z dnia 09 listopada 2017r. w sprawie ogłoszenia IVprzetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Grudzień 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

11.12.2017

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ PRZEBUDOWY DRÓG NA TERENIE GMINY LUBIN W MIEJSCOWOŚCIACH OBORA, OSIEK, RASZÓWKA, KRZECZYN WIELKI I KŁOPOTÓW.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "16."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ PRZEBUDOWY DRÓG NA TERENIE GMINY LUBIN W MIEJSCOWOŚCIACH OBORA, OSIEK, RASZÓWKA, KRZECZYN WIELKI I KŁOPOTÓW.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LV/383/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniająca budżet Gminy Lubin na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LV/382/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniająca WPF Gminy Lubin
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LV/386/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia "Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Niemstów"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LV/385/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia "Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Obora"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LV/384/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LV/383/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniająca budżet Gminy Lubin na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LV/382/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniająca WPF Gminy Lubin
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Szklary Górne.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna