Rejestr zmian w biuletynie

01.02.2017

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu GMINA LUBIN 2017 ROK do katalogu Dane statystyczne w menu podmiotowym

30.01.2017

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Centralny Rejestr Zamówień Publicznych do katalogu Zamówienia publiczne w menu podmiotowym

13.01.2017

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Umowy 2017 rok do katalogu Zawarte umowy w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu 2017 rok do katalogu Plan postępowań o udzielenie zamówień w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Plan postępowań o udzielenie zamówień do katalogu Zamówienia publiczne w menu podmiotowym

11.01.2017

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Sesje Rady Gminy Lubin - 2017 Rok do katalogu Kadencja 2014-2018 w menu podmiotowym

09.01.2017

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu 2017 rok do katalogu Przetargi w menu podmiotowym

05.01.2017

Treść zmiany:
Ukrycie podkatalogu Usuwanie Drzew i Krzewów w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Przywrócenie podkatalogu Usuwanie Drzew i Krzewów w menu przedmiotowym

03.01.2017

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu 2017 rok do katalogu Wynajem - Dzierżawa w menu podmiotowym

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...następna 

23.02.2017

Dotyczy dokumentu:
OSTRZEŻENIE Nr 27
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: ZAGOSPODAROWANIE TERENU NA CELE SPORTOWO-REKREACYJNE W GORZELINIE DZ. NR 156/2.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Luty 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Luty 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z990 - w sprawie zmiany w planie wydatków GminyLubin na rok 2017"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Luty 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z991 - zmieniające plan wykonawczy budżetu GminyLubin na rok 2017"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Luty 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z995 - w sprawie zmiany w planie wydatków GminyLubin na rok 2017"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Luty 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z996 - zmieniające plan wykonawczy budżetu GminyLubin na rok 2017"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Luty 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1002 - w sprawie powołania Komisji Konkursowej."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Luty 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

22.02.2017

Dotyczy dokumentu:
BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWO-REKREACYJNEGO W MIEJSCOWOŚCI GORZYCA - ETAP II
Treść zmiany:
Dodano załącznik "7. "
Dotyczy dokumentu:
BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWO-REKREACYJNEGO W MIEJSCOWOŚCI GORZYCA - ETAP II
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWO-REKREACYJNEGO W MIEJSCOWOŚCI GORZYCA - ETAP II
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 6.
Dotyczy dokumentu:
BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWO-REKREACYJNEGO W MIEJSCOWOŚCI GORZYCA - ETAP II
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "7. " na "6."
Dotyczy dokumentu:
BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWO-REKREACYJNEGO W MIEJSCOWOŚCI GORZYCA - ETAP II
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Lubin.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Luty 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1003 - Wójt Gminy Lubin ogłasza II przetargnieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębieSiedlce."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Luty 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wójt Gminy Lubin ogłasza II przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Siedlce.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

21.02.2017

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Rozwoju, Inwestycji i Działalności Komunalnej Rady Gminy Lubin.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o XLVI sesji Rady Gminy Lubin.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

17.02.2017

Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe dot. projektu dla zad. „Budowa dwóch Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Lubin"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe dot. projektu dla zad. „Budowa dwóch Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Lubin"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "11."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Styczeń 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Styczeń 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z985 - w sprawie powołania komisji przetargowej doprzeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ W OSIEKU, DZ. NR 166/2, 162/12 (UL.SPOKOJNA)"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 8/2017 Kierownika Urzędu Gminy w Lubinie z dnia 15 lutego 2017r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Lubinie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - grudzień 2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z917 "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - grudzień 2016
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o naborze na członków Komisji Konkursowych opiniujących oferty złożone w otwartych konkursach ofert na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych w 2017 roku na terenie Gminy Lubin
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ W OSIEKU, DZ. NR 166/2, 162/12 (UL. SPOKOJNA).
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ W OSIEKU, DZ. NR 166/2, 162/12 (UL. SPOKOJNA).
Treść zmiany:
Dodano załącznik "12."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Zdrowia i Sportu Rady Gminy Lubin
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna