Rejestr zmian w biuletynie

06.11.2018

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Kadencja 2018-2023 do katalogu Uchwały Rady Gminy w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Kadencja 2018-2023 do katalogu Oświadczenia majątkowe w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Sesje Rady Gminy Spisu podmiotów
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Transmisje obrad Rady Gminy do katalogu Sesje Rady Gminy w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Przeniesienie katalogu Retransmisje obrad Rady Gminy do katalogu Sesje Rady Gminy w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Sesje Rady Gminy Spisu podmiotów
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Sesje Rady Gminy Lubin - 2018 Rok do katalogu Kadencja 2018-2023 w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Kadencja 2018-2023 do katalogu Sesje Rady Gminy w menu podmiotowym

12.09.2018

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Żłobki i kluby dziecięce do katalogu Sposób załatwiania spraw w menu przedmiotowym

05.09.2018

Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Księginicach w menu przedmiotowym (nowa nazwa Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...następna 

14.11.2018

Dotyczy dokumentu:
NABÓR KANDYDATÓW DO II KADENCJI RADY SENIORÓW GMINY LUBIN
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ W MIEJSCOWOŚCIACH MIŁORADZICE I RASZÓWKA. ZADANIE 1. PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ W MIEJSCOWOŚCI MIŁORADZICE NA ODCINKU OD KM 1+041 DO 1+541. ZDANIE NR 2. PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ W MIEJSCOWOŚCI RASZÓWKA NA ODCINKU OD KM 8+000 DO 8+552
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ W MIEJSCOWOŚCIACH MIŁORADZICE I RASZÓWKA. ZADANIE 1. PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ W MIEJSCOWOŚCI MIŁORADZICE NA ODCINKU OD KM 1+041 DO 1+541. ZDANIE NR 2. PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ W MIEJSCOWOŚCI RASZÓWKA NA ODCINKU OD KM 8+000 DO 8+552
Treść zmiany:
Dodano załącznik "26."
Dotyczy dokumentu:
Retransmisja Sesji Rady Gminy Lubin z dnia 12.07.2018 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Retransmisja Sesji Rady Gminy Lubin z dnia 12.07.2018 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Retransmisje obrad Rady Gminy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Retransmisja Sesji Rady Gminy Lubin z dnia 12.07.2018 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Retransmisje obrad Rady Gminy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Transmisje obrad Rady Gminy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Listopad 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1831 - w sprawie pierwokupu nieruchomości"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Listopad 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1832 - w sprawie wyrażenia zgody na odpłatnenabycie do zasobu Gminy Lubin części nieruchomości położonej wSzklarach Górnych gm. Lubin"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Listopad 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1833 - zmieniające zarządzenie nr 1791/2018Wójta Gminy Lubin z dnia 15 października 2018r. w sprawie ogłoszeniaIV przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Listopad 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

13.11.2018

Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na dostawę mebli do pracowni szkolnej w ramach projektu pn. "Rozwój umiejętności matematyczno-przyrodniczych i językowych w szkołach podstawowych gminy Lubin"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na dostawę mebli do pracowni szkolnej w ramach projektu pn. "Rozwój umiejętności matematyczno-przyrodniczych i językowych w szkołach podstawowych gminy Lubin"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "2."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: Wykonanie remontu cząstkowego drogi powiatowej nr 1232D Zimna Woda, polegającego na wymianie warstw bitumicznych.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: Wykonanie remontu cząstkowego drogi powiatowej nr 1232D Zimna Woda, polegającego na wymianie warstw bitumicznych.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "11."
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego zawiadamiające o wydaniu decyzji nr IF-WO.7570.515.2017.BK3 z dnia 06.11.2018 r. w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości nr 196/1 położonej w Siedlcach, gminy Lubin.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
KOMUNIKAT WÓJTA GMINY LUBIN o treningu systemu powszechnego ostrzegania 14-15 listopada 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

09.11.2018

Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego zawiadamiające o wydaniu decyzji nr IF-WO.7570.521.2017.AZ z dnia 05.11.2018 r. w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości nr 174 położonej w Składowicach, gminy Lubin.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWY BUDYNKU OSP W SZKLARACH GÓRNYCH.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWY BUDYNKU OSP W SZKLARACH GÓRNYCH.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "5."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWY BUDYNKU OSP W SZKLARACH GÓRNYCH.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "6."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWY BUDYNKU OSP W SZKLARACH GÓRNYCH.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "7."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 7.000.000,00 ZŁ.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "24."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 7.000.000,00 ZŁ.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Listopad 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Listopad 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1828 - w sprawie nieodpłatnego przekazania mieniaruchomego - książek będących w posiadaniu Gimnazjum w Lubinie"

08.11.2018

Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Chróstnik.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ W MIEJSCOWOŚCIACH MIŁORADZICE I RASZÓWKA. ZADANIE 1. PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ W MIEJSCOWOŚCI MIŁORADZICE NA ODCINKU OD KM 1+041 DO 1+541. ZDANIE NR 2. PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ W MIEJSCOWOŚCI RASZÓWKA NA ODCINKU OD KM 8+000 DO 8+552
Treść zmiany:
Dodano załącznik "25."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ W MIEJSCOWOŚCIACH MIŁORADZICE I RASZÓWKA. ZADANIE 1. PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ W MIEJSCOWOŚCI MIŁORADZICE NA ODCINKU OD KM 1+041 DO 1+541. ZDANIE NR 2. PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ W MIEJSCOWOŚCI RASZÓWKA NA ODCINKU OD KM 8+000 DO 8+552
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Listopad 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Listopad 2018
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Z1830 - w sprawie wydzierżawienianieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubin nie mogą zostaćopublikowane na stronie BIP z uwagi na ochronę danych osobowych." na"Z1830 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącejwłasność Gminy Lubin"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Listopad 2018
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Z1829 - w sprawie wydzierżawienianieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubin nie mogą zostaćopublikowane na stronie BIP z uwagi na ochronę danych osobowych." na"Z1829 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącejwłasność Gminy Lubin"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Listopad 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1829 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomościstanowiącej własność Gminy Lubin nie mogą zostać opublikowane nastronie BIP z uwagi na ochronę danych osobowych."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Listopad 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1830 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomościstanowiącej własność Gminy Lubin nie mogą zostać opublikowane nastronie BIP z uwagi na ochronę danych osobowych."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Listopad 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Petycja w sprawie rozpoczęcia V edycji Programu Wzorowa Łazienka
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1.
Dotyczy dokumentu:
Petycja w sprawie rozpoczęcia V edycji Programu Wzorowa Łazienka
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1."
Dotyczy dokumentu:
Petycja w sprawie rozpoczęcia V edycji Programu Wzorowa Łazienka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna