Rejestr zmian w biuletynie

15.01.2019

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu 2019 rok do katalogu Sprzedaż w menu podmiotowym

11.01.2019

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Zarządzenia 2019 rok do katalogu Zarządzenia Wójta w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Konsultacje społeczne Menu przedmiotowego
Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Konsultacje społeczne Menu przedmiotowego
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu ZMIANA GRANIC GMINY LUBIN do katalogu Konsultacje społeczne w menu przedmiotowym

10.01.2019

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu KLAUZULA INFORMACYJNA RODO do katalogu Konsultacje społeczne w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu UCHWAŁA RADY GMINY LUBIN do katalogu Konsultacje społeczne w menu przedmiotowym

14.12.2018

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Klub Dziecięcy w Krzeczynie Wielkim do katalogu Jednostki organizacyjne w menu przedmiotowym

13.12.2018

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Interpelacje i zapytania do katalogu Sesje Rady Gminy w menu podmiotowym

11.12.2018

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Ministerstwo Obrony Narodowej do katalogu Fundusze Krajowe w menu podmiotowym

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...następna 

18.01.2019

Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na realizację zajęć z logopedą w Klubie Dziecięcym w Krzeczynie Wielkim
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na realizację zajęć z rytmiki w Klubie Dziecięcym w Krzeczynie Wielkim
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na realizację zajęć z języka angielskiego w Klubie Dziecięcym w Krzeczynie Wielkim
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na realizację zajęć z fizjoterapeutą rehabilitantem do Klubu Dziecięcego w Krzeczynie Wielkim
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 67/2019 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów organów sołectw w Gminie Lubin
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Listopad 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Listopad 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1834 - w sprawie powołania komisji przetargowej doprzeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:BUDOWA I PRZEBUDOWA OBIEKTÓW SPORTOWO-REKREACYJNYCH NA TERENIE GMINYLUBIN"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Listopad 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1838 - w sprawie zmiany w planie wydatków GminyLubin na rok 2018"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Listopad 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1839 - zmieniające plan wykonawczy budżetu GminyLubin na rok 2018"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Listopad 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1843 - w sprawie zmiany Zarządzenia nr 1807/2018 zdn. 25.10.2018 r. dotyczącego powołania komisji przetargowej doprzeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 103045D NA DZ. 207 I 698/3 OBRĘB NIEMSTÓWORAZ DZ. NR 234 OBRĘB PIESZKÓW–NIEMSTÓW-PIESZKÓW DROGA DOJAZDOWADO GRUNTÓW ROLNYCH."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Listopad 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1844 - w sprawie uchylenia Zarządzenia nr1339/2017 Wójta Gminy Lubin z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawieużyczenia mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Lubin"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Listopad 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z2 - w sprawie zmiany w planie wydatków Gminy Lubinna rok 2018"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Listopad 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z3 - zmieniające plan wykonawczy budżetu GminyLubin na rok 2018"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Listopad 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z4 - w sprawie powołania Kapituły Konkursowej."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Listopad 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z7 - w sprawie powołania komisji przetargowej doprzeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:PRZEBUDOWA DRÓG WEWNĘTRZNYCH NA DZIAŁKACH NR 117 I 346 WMIEJSCOWOŚCI OBORA."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Listopad 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z8 - w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnegostanowiącego własność Gminy Lubin "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Listopad 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z12 - w sprawie zmiany planu dochodów i wydatkówGminy Lubin na rok 2018"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Listopad 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z13 - w sprawie zmiany w planie wydatków GminyLubin na rok 2018"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Listopad 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z14 - zmieniające plan wykonawczy budżetu GminyLubin na rok 2018"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Listopad 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z15 - w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1819/2018 zdn. 31.10.2018 r. dotyczącego powołania komisji przetargowej doprzeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWY BUDYNKU OSP W SZKLARACHGÓRNYCH."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Listopad 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z16 - w sprawie powołania komisji przetargowej doprzeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozbudowyoświetlenia na terenie Gminy Lubin w miejscowościach Obora, SzklaryGórne, Miroszowice"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Listopad 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy oświetlenia na terenie Gminy Lubin w miejscowościach Obora, Szklary Górne, Miroszowice.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "7."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy oświetlenia na terenie Gminy Lubin w miejscowościach Obora, Szklary Górne, Miroszowice.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Klub Dziecięcy w Krzeczynie Wielkim
Treść zmiany:
Dodano załącznik "4."
Dotyczy dokumentu:
Klub Dziecięcy w Krzeczynie Wielkim
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Styczeń 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z71 - zmieniające Zarządzenie Nr 68/2019 z dnia 9stycznia 2019 r. dotyczące przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcamiGminy Lubin w sprawie zmiany granic Gminy Lubin"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Styczeń 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 71/2019 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 16 stycznia 2019 r. zmieniające Zarządzenie Nr 68/2019 z dnia 9 stycznia 2019 r. dotyczące przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Lubin w sprawie zmiany granic Gminy Lubin
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 16 stycznia 2019 r. zmieniające treść Obwieszczenia Wójta Gminy Lubin z dnia 9 stycznia 2019 r. dotyczącego przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Lubin w sprawie zmiany granic Gminy Lubin
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

17.01.2019

Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe catering Klub Dziecięcy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA DOTYCZĄCA OBOWIĄZKU WNOSZENIA OPŁATY ZA ZMNIEJSZENIE NATURALNEJ RETENCJI TERENOWEJ
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Nieodpłatna pomoc prawna
Treść zmiany:
Dodano załącznik "6."
Dotyczy dokumentu:
Nieodpłatna pomoc prawna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nieodpłatna pomoc prawna
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 6.
Dotyczy dokumentu:
Nieodpłatna pomoc prawna
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 4.
Dotyczy dokumentu:
Nieodpłatna pomoc prawna
Treść zmiany:
Dodano załącznik "4."
Dotyczy dokumentu:
RO - 06 - PRZYZNANIE NAGRODY / WYRÓŻNIENIA SPORTOWEGO
Treść zmiany:
Dodano załącznik "4."
Dotyczy dokumentu:
RO - 06 - PRZYZNANIE NAGRODY / WYRÓŻNIENIA SPORTOWEGO
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Styczeń 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z67 - w sprawie zarządzenia wyborów organówsołectw w Gminie Lubin"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Styczeń 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

16.01.2019

Dotyczy dokumentu:
Wójt Gminy Lubin ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze: Zastępca Kierownika Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wójt Gminy Lubin ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor ds. elektrycznych w Referacie Infrastruktury
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie radnego Krzysztof Lewickiego - grudzień 2018 (4)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "2."
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie radnego Krzysztof Lewickiego - grudzień 2018 (4)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie radnego Krzysztof Lewickiego - grudzień 2018 (2)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "2."
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie radnego Krzysztof Lewickiego - grudzień 2018 (2)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie radnego Krzysztof Lewickiego - grudzień 2018 (3)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "2."
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie radnego Krzysztof Lewickiego - grudzień 2018 (3)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie radnego Krzysztof Lewickiego - grudzień 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "2."
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie radnego Krzysztof Lewickiego - grudzień 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja radnego Krzysztof Lewickiego - grudzień 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja radnego Krzysztof Lewickiego - grudzień 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "2."
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - wykonanie i montaż gablot ogłoszeniowych na terenie Gminy Lubin
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - wykonanie i montaż gablot ogłoszeniowych na terenie Gminy Lubin
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

15.01.2019

Dotyczy dokumentu:
Wójt Gminy Lubin ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze: KIEROWNIK KLUBU DZIECIĘCEGO w KRZECZYNIE WIELKIM
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wyborze oferty na zadanie dotyczące zarządzania projektem "Klub Dziecięcy w Krzeczynie Wielkim"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie radnego Krzysztof Lewickiego - grudzień 2018 (4)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie radnego Krzysztof Lewickiego - grudzień 2018 (3)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie radnego Krzysztof Lewickiego - grudzień 2018 (2)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie radnego Krzysztof Lewickiego - grudzień 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja radnego Krzysztof Lewickiego - grudzień 2018 (2)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja radnego Krzysztof Lewickiego - grudzień 2018 (3)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja radnego Krzysztof Lewickiego - grudzień 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja radnego Krzysztof Lewickiego - grudzień 2018 (2)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja radnego Marcina Nyklewicza - grudzień 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja radnego Jana Olejnika - grudzień 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Październik 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Październik 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1817 - Informuję, iż zarządzenie nr 1817/2018Wójta Gminy Lubin z dnia 26.10.2018 r. w sprawie powołaniarzeczoznawców do szacowania na terenie gminy Lubin, zwierząt orazzniszczonych z nakazu organu Inspekcji Weterynaryjnej, produktówpochodzenia zwierzęcego w rozumieniu przepisów o produktachpochodzenia zwierzęcego,jaj wylęgowych, pasz oraz sprzętu nie mogązostać opublikowane na stronie BIP z uwagi na ochronę danychosobowych."
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości, położonej w obrębie Miłoradzice.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie Miłoradzice.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Październik 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Październik 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1803 - Informuję, iż zarządzenie nr 1803/2018Wójta Gminy Lubin z dnia 22.10.2018 r. w sprawie wynajęcianieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubin nie może zostaćopublikowane z uwagi na ochronę danych osobowych."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Styczeń 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z69 - w sprawie terminów przeprowadzaniapostępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego doprzedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, innychform wychowania przedszkolnego i do klas I publicznych ośmioletnichszkół podstawowych Gminy Lubin na rok szkolny 2019/2020"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Styczeń 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z70 - w sprawie nałożenia na nauczycielaobowiązku podjęcia pracy na tym samym stanowisku w innej szkole w celuuzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Styczeń 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Październik 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1826 - zmieniające plan wykonawczy budżetu GminyLubin na rok 2018"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Październik 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Październik 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1825 - w sprawie zmiany w planie wydatków GminyLubin na rok 2018"

14.01.2019

Dotyczy dokumentu:
Informacja o udzieleniu zamówienia dotyczy budowy studni głębinowej w miejscowości Raszówka dz. nr 237/2 na potrzeby nawadniania boiska sportowego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na usługę transportową na rzecz Gminy Lubin na potrzeby realizacji imprez sportowo-rekreacyjnych i kulturalno-oświatowych w 2019 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
PRACA DLA DORADCY W REGIONALNYM PUNKCIE DORADCZYM DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH (WROCŁAW) – WYDŁUŻENIE OKRESU SKŁADANIA OFERT
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
RO - 07 - POZBAWIENIE ZAWODNIKA NAGRODY / WYRÓŻNIENIA SPORTOWEGO
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
RO - 07 - POZBAWIENIE ZAWODNIKA NAGRODY / WYRÓŻNIENIA SPORTOWEGO
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1."
Dotyczy dokumentu:
RO - 07 - POZBAWIENIE ZAWODNIKA NAGRODY / WYRÓŻNIENIA SPORTOWEGO
Treść zmiany:
Dodano załącznik "2."
Dotyczy dokumentu:
RO - 07 - POZBAWIENIE ZAWODNIKA NAGRODY / WYRÓŻNIENIA SPORTOWEGO
Treść zmiany:
Dodano załącznik "3."
Dotyczy dokumentu:
RO - 07 - POZBAWIENIE ZAWODNIKA NAGRODY / WYRÓŻNIENIA SPORTOWEGO
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1.
Dotyczy dokumentu:
RO - 07 - POZBAWIENIE ZAWODNIKA NAGRODY / WYRÓŻNIENIA SPORTOWEGO
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 2.
Dotyczy dokumentu:
RO - 07 - POZBAWIENIE ZAWODNIKA NAGRODY / WYRÓŻNIENIA SPORTOWEGO
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 3. Uchwała X/47/2011
Dotyczy dokumentu:
RO - 06 - PRZYZNANIE NAGRODY / WYRÓŻNIENIA SPORTOWEGO
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1."
Dotyczy dokumentu:
RO - 06 - PRZYZNANIE NAGRODY / WYRÓŻNIENIA SPORTOWEGO
Treść zmiany:
Dodano załącznik "2."
Dotyczy dokumentu:
RO - 06 - PRZYZNANIE NAGRODY / WYRÓŻNIENIA SPORTOWEGO
Treść zmiany:
Dodano załącznik "3."
Dotyczy dokumentu:
RO - 06 - PRZYZNANIE NAGRODY / WYRÓŻNIENIA SPORTOWEGO
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
RO - 06 - PRZYZNANIE NAGRODY / WYRÓŻNIENIA SPORTOWEGO
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1.
Dotyczy dokumentu:
RO - 06 - PRZYZNANIE NAGRODY / WYRÓŻNIENIA SPORTOWEGO
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 2. Oświadczenie W-O-RO-06
Dotyczy dokumentu:
RO - 06 - PRZYZNANIE NAGRODY / WYRÓŻNIENIA SPORTOWEGO
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 3. Uchwała X/47/2011
Dotyczy dokumentu:
RO - 05 - PRZYZNANIE NAGRODY / WYRÓŻNIENIA TRENEROWI / DZIAŁACZOWI SPORTOWEMU
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1."
Dotyczy dokumentu:
RO - 05 - PRZYZNANIE NAGRODY / WYRÓŻNIENIA TRENEROWI / DZIAŁACZOWI SPORTOWEMU
Treść zmiany:
Dodano załącznik "2."
Dotyczy dokumentu:
RO - 05 - PRZYZNANIE NAGRODY / WYRÓŻNIENIA TRENEROWI / DZIAŁACZOWI SPORTOWEMU
Treść zmiany:
Dodano załącznik "3."
Dotyczy dokumentu:
RO - 05 - PRZYZNANIE NAGRODY / WYRÓŻNIENIA TRENEROWI / DZIAŁACZOWI SPORTOWEMU
Treść zmiany:
Dodano załącznik "4."
Dotyczy dokumentu:
RO - 05 - PRZYZNANIE NAGRODY / WYRÓŻNIENIA TRENEROWI / DZIAŁACZOWI SPORTOWEMU
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
RO - 05 - PRZYZNANIE NAGRODY / WYRÓŻNIENIA TRENEROWI / DZIAŁACZOWI SPORTOWEMU
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 3. Uchwała X/48/2011
Dotyczy dokumentu:
RO - 05 - PRZYZNANIE NAGRODY / WYRÓŻNIENIA TRENEROWI / DZIAŁACZOWI SPORTOWEMU
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 4.
Dotyczy dokumentu:
RO - 05 - PRZYZNANIE NAGRODY / WYRÓŻNIENIA TRENEROWI / DZIAŁACZOWI SPORTOWEMU
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1.
Dotyczy dokumentu:
RO - 05 - PRZYZNANIE NAGRODY / WYRÓŻNIENIA TRENEROWI / DZIAŁACZOWI SPORTOWEMU
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 2.
Dotyczy dokumentu:
Informacja Koła Łowieckiego ROLNIK we Wrocławiu o organizacji na terenie obwodu łowieckiego 126 dodatkowych polowań zbiorowych w dniach 20.01, 26.01 i 27.01.2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ostrzeżenie Meteorologiczne Nr 15 dla woj. dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna