Rejestr zmian w biuletynie

03.02.2020

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu GMINA LUBIN 2020 ROK do katalogu Dane statystyczne w menu podmiotowym

29.01.2020

Treść zmiany:
Usunięcie katalogu 2020 rok z menu podmiotowego
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu 2020 rok do katalogu Przetargi w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie katalogu 2020 rok do menu przedmiotowego

27.01.2020

Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Statut Młodzieżowej Rady Gminy w menu podmiotowym (nowa nazwa Statut Młodzieżowej Rady Gminy Lubin)
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Statut Młodzieżowej Rady Gminy do katalogu Młodzieżowa Rada Gminy Lubin w menu podmiotowym

22.01.2020

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu 2020 rok do katalogu Wynajem - Dzierżawa w menu podmiotowym

19.01.2020

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Sesje Rady Gminy Lubin - 2020 rok do katalogu Kadencja 2018-2023 w menu podmiotowym

15.01.2020

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Umowy 2020 rok do katalogu Zawarte umowy w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu 2020 rok w menu podmiotowym (nowa nazwa 2020 rok)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...następna 

17.02.2020

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Luty 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Styczeń 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z571 - w sprawie powołania komisji przetargowej doprzeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 335 W KRZECZYNIE WIELKIM W ZAKRESIEBUDOWY CHODNIKA - ETAP II."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Styczeń 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Luty 2020
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Z571 - w sprawie powołania komisji przetargowejdo przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznegopn.: PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 335 W KRZECZYNIE WIELKIM WZAKRESIE BUDOWY CHODNIKA - ETAP II.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszenie Starosty Lubińskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zamierzenia budowlanego pod nazwą „ Budowa układu komunikacyjnego Osiedla Polesie w Lubinie wraz z towarzyszącą infrastrukturą”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY postępowania przeprowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa oleju opałowego do Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Siedlcach”.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "2"
Dotyczy dokumentu:
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY postępowania przeprowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa oleju opałowego do Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Siedlcach”.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Luty 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Luty 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z571 - w sprawie powołania komisji przetargowej doprzeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 335 W KRZECZYNIE WIELKIM W ZAKRESIEBUDOWY CHODNIKA - ETAP II."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Luty 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z573 - w sprawie powołania komisji przetargowej doprzeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:MODERNIZACJA BOISKA SPORTOWEGO W MIEJSCOWOŚCI KŁOPOTÓW - ETAP II"
Dotyczy dokumentu:
KLAUZULE INFORMACYJNE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Treść zmiany:
Dodano załącznik "7"
Dotyczy dokumentu:
KLAUZULE INFORMACYJNE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 592/2020 Wójta Gminy Lubin z dnia 17.02.2020 r. w sprawie przeznaczenia do najmu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubin
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 592/2020 Wójta Gminy Lubin z dnia 17.02.2020 r. w sprawie przeznaczenia do najmu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubin
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Luty 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 592/2020 Wójta Gminy Lubin z dnia 17.02.2020 r. w sprawie przeznaczenia do najmu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubin
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Luty 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z592- w sprawie przeznaczenia do najmunieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubin"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Luty 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Luty 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z582- w sprawie przekazania wyposażenia SzkolePodstawowej w Krzeczynie Wielkim"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Luty 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z583 - w sprawie przekazania wyposażenia SzkolePodstawowej w Niemstowie"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Luty 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z584 - w sprawie przekazania wyposażenia SzkolePodstawowej w Siedlcach"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Luty 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z585 - w sprawie przekazania wyposażenia SzkolePodstawowej w Krzeczynie Wielkim"

14.02.2020

Dotyczy dokumentu:
Regulamin Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy w Lubinie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Regulamin Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy w Lubinie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "2"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Luty 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z591 - w sprawie ogłoszenia V przetargu ustnegonieograniczonego na sprzedaż nieruchomości"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Luty 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wójt Gminy Lubin ogłasza V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Chróstnik
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna