Rejestr spraw

Numer sprawy Data publikacji Data rozpatrzenia Stan sprawy
KM.3111.2.653.2017 22.08.2017 00:00 22.08.2017 00:00 zamknięte
PL.3141.49.2017 22.08.2017 00:00 11.08.2017 00:00 zamknięte
PL.3141.50.2017 22.08.2017 00:00 22.08.2017 00:00 zamknięte
PL.3120.2.240.2017 22.08.2017 00:00 29.12.2017 00:00 w trakcie
PL.3120.2.241.2017 22.08.2017 00:00 29.12.2017 00:00 w trakcie
PL.3120.2.242.2017 22.08.2017 00:00 29.12.2017 00:00 w trakcie
PL.3120.2.243.2017 22.08.2017 00:00 29.12.2017 00:00 w trakcie
KM.3111.3.6.2017 22.08.2017 00:00 29.08.2017 00:00 w trakcie
PL.3127.287.2017 22.08.2017 00:00 29.12.2017 00:00 w trakcie
KM.3111.2.654.2017 22.08.2017 00:00 29.08.2017 00:00 w trakcie
PL.3120.2.244.2017 22.08.2017 00:00 29.12.2017 00:00 w trakcie
PL.3120.2.245.2017 22.08.2017 00:00 29.12.2017 00:00 w trakcie
KM.3111.2.655.2017 22.08.2017 00:00 21.08.2017 00:00 zamknięte
KM.3111.2.656.2017 22.08.2017 00:00 21.08.2017 00:00 zamknięte
PL.3120.2.246.2017 22.08.2017 00:00 29.12.2017 00:00 w trakcie
PL.3127.288.2017 22.08.2017 00:00 29.12.2017 00:00 w trakcie
OR.5343.4.10.2017 22.08.2017 00:00 20.09.2017 00:00 w trakcie
PL.3121.5.273.2017 22.08.2017 00:00 29.08.2017 00:00 w trakcie
PL.3120.2.247.2017 22.08.2017 00:00 29.12.2017 00:00 w trakcie
PL.3120.2.248.2017 22.08.2017 00:00 29.12.2017 00:00 w trakcie
PL.3120.2.249.2017 22.08.2017 00:00 29.12.2017 00:00 w trakcie
PL.3121.5.274.2017 22.08.2017 00:00 29.08.2017 00:00 w trakcie
PL.3120.2.250.2017 22.08.2017 00:00 29.12.2017 00:00 w trakcie
PL.3161.1.34.2017 22.08.2017 00:00 22.08.2017 00:00 zamknięte
PL.3161.2.3.2017 22.08.2017 00:00 22.08.2017 00:00 zamknięte
PL.3121.5.275.2017 22.08.2017 00:00 29.08.2017 00:00 w trakcie
PL.3121.5.276.2017 22.08.2017 00:00 29.08.2017 00:00 w trakcie
PL.3121.5.277.2017 22.08.2017 00:00 29.08.2017 00:00 w trakcie
PL.3121.5.278.2017 22.08.2017 00:00 29.08.2017 00:00 w trakcie
PL.3121.5.279.2017 22.08.2017 00:00 29.08.2017 00:00 w trakcie

1 2 3 4 5 6 następna