Rejestr spraw

Numer sprawy Data publikacji Data rozpatrzenia Stan sprawy
PL.3121.2.46.2018 22.11.2018 00:00 31.12.2018 00:00 zamknięte
KM.6831.112.2018 22.11.2018 00:00 29.03.2019 00:00 w trakcie
KM.6831.113.2018 22.11.2018 00:00 28.03.2019 00:00 w trakcie
PL.3120.354.2018 21.11.2018 00:00 28.12.2018 00:00 w trakcie
PL.3120.355.2018 21.11.2018 00:00 28.12.2018 00:00 w trakcie
PL.3127.361.2018 21.11.2018 00:00 28.12.2018 00:00 w trakcie
PL.3121.358.2018 21.11.2018 00:00 28.12.2018 00:00 w trakcie
PL.3121.3.11.2018 21.11.2018 00:00 28.12.2018 00:00 w trakcie
PL.3127.362.2018 21.11.2018 00:00 28.12.2018 00:00 w trakcie
PL.3121.359.2018 21.11.2018 00:00 21.11.2018 00:00 zamknięte
PL.3121.360.2018 21.11.2018 00:00 28.12.2018 00:00 w trakcie
PL.3121.361.2018 21.11.2018 00:00 21.11.2018 00:00 zamknięte
PL.3121.362.2018 21.11.2018 00:00 21.11.2018 00:00 zamknięte
PL.3121.363.2018 21.11.2018 00:00 21.11.2018 00:00 zamknięte
PL.3127.363.2018 21.11.2018 00:00 28.12.2018 00:00 w trakcie
PL.3121.364.2018 21.11.2018 00:00 28.12.2018 00:00 w trakcie
PL.3121.365.2018 21.11.2018 00:00 28.12.2018 00:00 w trakcie
PL.3111.149.2018 21.11.2018 00:00 28.12.2018 00:00 w trakcie
PL.3120.356.2018 21.11.2018 00:00 21.11.2018 00:00 zamknięte
PL.3123.182.2018 21.11.2018 00:00 28.12.2018 00:00 w trakcie
KM.3111.2.853.2018 21.11.2018 00:00 19.11.2018 00:00 zamknięte
PL.3120.357.2018 21.11.2018 00:00 28.12.2018 00:00 w trakcie
PL.3111.150.2018 21.11.2018 00:00 28.12.2018 00:00 w trakcie
KM.3111.2.854.2018 21.11.2018 00:00 19.11.2018 00:00 zamknięte
PL.3127.364.2018 21.11.2018 00:00 28.12.2018 00:00 w trakcie
KM.3111.2.855.2018 21.11.2018 00:00 19.11.2018 00:00 zamknięte
PL.3121.366.2018 21.11.2018 00:00 28.12.2018 00:00 w trakcie
PL.3121.367.2018 21.11.2018 00:00 28.12.2018 00:00 w trakcie
PL.3121.368.2018 21.11.2018 00:00 28.12.2018 00:00 w trakcie
PL.3127.365.2018 21.11.2018 00:00 28.12.2018 00:00 w trakcie

1 2 3 4 5 6 następna