Agnieszka Halas

Dawne stanowisko
Stanowisko ds obronnych obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego