Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
22.12.2015 13:04 03/ZWR/2015 pn. Hurtowa dostawa wody do obiektów zarządzanych przez Gminny Zakład Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Księginicach dla potrzeb mieszkańców miejscowości Szklary Górne i Owczary
22.12.2015 12:53 10/ZP/2015 pn. Odbiór, transport i zagospodarowanie ustabilizowanych osadów ściekowych, skratek, zawartości piaskownika oraz odpadów ze studzienek kanalizacyjnych z oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lubin
14.12.2015 13:04 09/ZP/2015 pn. ZAKUP I TANKOWANIE PALIW PŁYNNYCH: OLEJU NAPĘDOWEGO I BENZYNY BEZOŁOWIOWEJ NA POTRZEBY FLOTY SAMOCHODOWEJ GMINNEGO ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH I MIESZKANIOWYCH W KSIĘGINICACH
25.11.2015 12:27 02/ZWR/2015 pn. Hurtowa dostawa wody do obiektów zarządzanych przez Gminny Zakład Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Księginicach dla potrzeb mieszkańców miejscowości Szklary Górne i Owczary
10.11.2015 11:06 01/ZWR/2015 pn. Hurtowa dostawa wody do obiektów zarządzanych przez Gminny Zakład Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Księginicach dla potrzeb mieszkańców miejscowości Szklary Górne i Owczary.
05.11.2015 11:58 08/ZP/2015 pn. Dostawa pomp szlamowych w celu modernizacji przepompowni ścieków.
28.10.2015 11:22 07/ZP/2015 BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ W OBORZE.
07.10.2015 14:11 06 ZP 2015 BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W SZKLARACH GÓRNYCH
31.07.2015 11:59 05 ZP 2015 Modernizacja części technologicznej oczyszczalni ścieków w Raszówce.
22.07.2015 08:24 04/ZP/2015 - Rozbudowa sieci wodociągowych oraz kanalizacyjnych w miejscowościach na terenie gminy Lubin.
02.04.2015 14:58 03/ZP/2015 na DOSTAWA MATERIAŁÓW INSTALACYJNYCH DO BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACJI SANITARNYCH INWESTYCJI PROWADZONYCH NA TERENIE GMINY LUBIN W 2015 ROKU
25.03.2015 11:46 02/ZP/2015 ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE USTABILIZOWANYCH OSADÓW ŚCIEKOWYCH, SKRATEK, ZAWARTOŚCI PIASKOWNIKA ORAZ ODPADÓW ZE STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH Z OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY LUBIN
13.03.2015 15:40 01/ZP/2015 ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE USTABILIZOWANYCH OSADÓW ŚCIEKOWYCH, SKRATEK, ZAWARTOŚCI PIASKOWNIKA ORAZ ODPADÓW ZE STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH Z OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY LUBIN