Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
23.12.2013 15:02 64/ZP/2013: ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE USTABILIZOWANYCH OSADÓW ŚCIEKOWYCH O KODZIE 19 08 05 Z OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY LUBIN
16.12.2013 13:31 63/ZP/2013: DOZOROWANIE MIENIA W BUDYNKU NR 14 W KSIĘGINICACH, BUDYNKÓW WARSZTATOWYCH ORAZ USŁUG SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ BIUROWYCH W 2014 ROKU
12.12.2013 14:29 62/ZP/2013 ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE SKRATEK, ZAWARTOŚCI PIASKOWNIKA I ODPADÓW ZE STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH Z OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY LUBIN
12.12.2013 14:22 61/ZP/2013 pn.: ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE USTABILIZOWANYCH OSADÓW ŚCIEKOWYCH O KODZIE 19 08 05 Z OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY Lubin
11.12.2013 19:58 60/ZP/2013 tytuł: WYKONYWANIE ANALIZ ŚCIEKÓW SUROWYCH I OCZYSZCZONYCH, OSADÓW ŚCIEKOWYCH NA OCZYSZCZALNIACH ŚCIEKÓW, ANALIZ WODY NA SIECIACH I STACJACH UZDATNIANIA WODY NA TERENIE GMINY LUBIN W 2014 ROKU
04.12.2013 13:57 59ZP2013: ZAKUP PALIW Z TANKOWANIEM DO POJAZDÓW NA POTRZEBY GMINNEGO ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH I MIESZKANIOWYCH W KSIĘGINICACH W 2014 ROKU
27.11.2013 15:28 58/ZP/2013: WYKONANIE PRZEWIERTU METODĄ STEROWANĄ
27.11.2013 12:41 07/ZWR/2013: Dostawa pomp szlamowych do przepompowni ścieków na terenie gminy Lubin
15.11.2013 14:40 57/ZP/2013 PN: DOSTAWA POMP SZLAMOWYCH DO PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY Lubin - postępowanie nr 2
08.11.2013 14:38 56/ZP/2013 PT: NAPRAWA NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH W RAMACH REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZLECONYCH NA TERENIE GMINY LUBIN
07.11.2013 11:00 54/ZP/2013: DOSTAWA POMP SZLAMOWYCH DO PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY Lubin
06.11.2013 14:00 55/ZP/2013 PT: WYKONANIE PRZEWIERTU METODĄ STEROWANĄ
06.11.2013 11:21 51/ZP/2013 PN: DOSTAWA MATERIAŁÓW INSTALACYJNYCH DO BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACJI SANITARNYCH, INWESTYCJI PROWADZONYCH NA TERENIE GMINY LUBIN W 2013 ROKU W MIEJSCOWOŚCI OBORA
31.10.2013 14:03 52/ZP/2013 pt. WYNAJEM SPRZĘTU WRAZ Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ PRZY REALIZACJI ODTWARZANIA NAWIERZCHNI DRÓG GRUNTOWYCH NA TERENIE GMINY Lubin.
30.10.2013 14:05 53/ZP/2013 pt. NAPRAWA NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA TERENIE GMINY Lubin
28.10.2013 14:59 50/ZP/2013 tytuł postępowania: DOSTAWA KRUSZYWA DO REALIZACJI REMONTÓW DRÓG NA TERENIE GMINY LUBIN
21.10.2013 13:46 49/ZP/2013 pn. WYKONANIE PRZEWIERTU METODĄ STEROWANĄ
10.10.2013 15:33 06/ZWR/2013 pn. Dostawa fabrycznie nowego samochodu dostawczego typu skrzynia” – ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki
09.10.2013 16:11 48/ZP/2013: DOSTAWA MATERIAŁÓW INSTALACYJNYCH DO BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWYCH INWESTYCJI PROWADZONYCH NA TERENIE GMINY LUBIN W 2013 ROKU W MIEJSCOWOŚCI RASZOWA MAŁA
07.10.2013 07:37 47/ZP/2013 tytuł: WYNAJEM KOPARKO-ŁADOWARKI WR AZ Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ PRZY REALIZACJI INWESTYCJI ROZBUDOWY SIECI WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACJI SANITARNYCH NA TERENIE GMINY Lubin
02.10.2013 14:18 42/ZP/2013: USŁUGA SPRAWOWANIA FUNKCJI KIEROWNIKA BUDOWY PRZY ZADANIU PN. DOKOŃCZENIE ODCINKA WODOCIĄGU WIEJSKIEGO OD BUDYNKU NR 10 DO BUDYNKU NR 14 W RASZOWEJ MAŁEJ DZ. NR 19, 34/42
01.10.2013 15:14 46/ZP/2013 pn. NAPRAWA NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA TERENIE GMINY LUBIN
01.10.2013 11:56 44/ZP/2013: USŁUGA GEODEZYJNA PRZY ZADANIU PN. DOKOŃCZENIE ODCINKA WODOCIĄGU WIEJSKIEGO OD BUDYNKU NR 10 DO BUDYNKU NR 14 W RASZOWEJ MAŁEJ DZ. NR 19
17.09.2013 15:51 41/ZP/2013 tytuł: WYNAJEM KOPARKO-ŁADOWARKI WRAZ Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ PRZY REALIZACJI INWESTYCJI ROZBUDOWY SIECI WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACJI SANITARNYCH NA TERENIE GMINY LUBIN
10.09.2013 12:57 05/ZWR/2013, tytuł: Usługa wykonania przewiertu metodą ręczną – zamówienie z wolnej ręki
05.09.2013 14:09 40/ZP/2013 tytuł: DOSTAWA MATERIAŁÓW INSTALACYJNYCH DO BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACJI SANITARNYCH INWESTYCJI PROWADZONYCH NA TERENIE GMINY LUBIN W 2013 ROKU W MIEJSCOWOŚCIACH OBORA I RASZOWA MAŁA
02.09.2013 11:45 04/ZWR/2013 Kompleksowa usługa wynajmu i serwisowania odzieży roboczej dla pracowników Gminnego Zakładu Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Księginicach
30.08.2013 15:06 39/ZP/2013 tytuł: DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO SAMOCHODU DOSTAWCZEGO TYPU SKRZYNIA
22.08.2013 13:52 36/ZP/2013 pt. DOSTAWA KRUSZYWA DO REALIZACJI INWESTYCJI ROZBUDOWY SIECI WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH NA TERENIE GMINY LUBIN
22.08.2013 13:24 35/ZP/2013 pt. USŁUGA WYKONANIA PRZEWIERTU METODĄ STEROWANĄ ORAZ METODĄ RĘCZNĄ

1 2 3 następna