Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
28.12.2012 14:59 03/ZWR/2012 ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy
28.12.2012 11:40 55/ZP/2012 DOZOROWANIE MIENIA W BUDYNKU NR 14 W KSIĘGINICACH, BUDYNKÓW WARSZTATOWYCH ORAZ USŁUG SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ BIUROWYCH.
21.12.2012 12:12 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - USŁUGI GEODEZYJNE W RAMACH INWESTYCJI GMINNYCH W 2012 ROKU
20.12.2012 14:11 54/ZP/2012 ODBIÓR Z ZAGOSPODAROWANIEM USTABILIZOWANYCH OSADÓW ŚCIEKOWYCH Z OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY LUBIN
14.12.2012 08:04 45/ZP/2012 Odbiór z zagospodarowaniem ustabilizowanych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lubin.
13.12.2012 11:31 02/ZWR/2012 Odbiór z zagospodarowaniem ustabilizowanych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lubin do końca 2012 r.
11.12.2012 15:28 38/ZP/2012 DOSTAWA LEKKIEGO OLEJU OPAŁOWEGO DLA GMINNEGO ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH I MIESZKANIOWYCH W KSIĘGINICACH W 2013 ROKU.
11.12.2012 15:12 42/ZP/2012 DOZOROWANIE MIENIA W BUDYNKU NR 14 W KSIĘGINICACH, BUDYNKÓW WARSZTATOWYCH ORAZ USŁUG SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ BIUROWYCH
10.12.2012 14:55 51/ZP/2012 Dostawa pomp szlamowych
05.12.2012 15:06 50/ZP/2012 DOSTAWA KRUSZYW KAMIENNYCH DO ZIMNEJ WODY, OBORY I KARCZOWISK W RAMACH REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH
05.12.2012 14:59 47/ZP/2012 tytuł DOSTAWA POMP SZLAMOWYCH W RAMACH MODERNIZACJI PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW
05.12.2012 14:47 44/ZP/2012 pt. WYKONYWANIE ANALIZ ŚCIEKÓW SUROWYCH I OCZYSZCZONYCH, OSADÓW ŚCIEKOWYCH NA OCZYSZCZALNIACH ŚCIEKÓW, ANALIZ WODY NA SIECIACH I STACJACH UZDATNIANIA WODY NA TERENIE GMINY LUBIN
04.12.2012 15:15 49/ZP/2012 pt. ODBIÓR Z ZAGOSPODAROWANIEM USTABILIZOWANYCH OSADÓW ŚCIEKOWYCH Z OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY LUBIN
04.12.2012 15:03 41/ZP/2012 USŁUGI GEODEZYJNE W RAMACH INWESTYCJI GMINNYCH W 2012 ROKU
30.11.2012 12:09 37/ZP/2012 ZAKUP PALIW Z TANKOWANIEM DO POJAZDÓW NA POTRZEBY GMINNEGO ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH I MIESZKANIOWYCH W KSIĘGINICACH W 2013 ROKU.
30.11.2012 11:57 46/ZP/2012 DOSTAWA KRUSZYW KAMIENNYCH DO OSIEKA, PIESZKOWA I OBORY W RAMACH REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH.
30.11.2012 11:53 43/ZP/2012 DOSTAWA SZAF STEROWNICZYCH WRAZ Z SONDAMI HYDROSTATYCZNYMI I ICH MONTAŻ DLA ZADANIA PN. MODERNIZACJA PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW W RASZOWA, KRZECZYN WIELKI I PIESZKÓW WRAZ Z INSTALACJĄ OPROGRAMOWANIA DO MONITORINGU
26.11.2012 15:15 40/ZP/2012 ODBIÓR Z ZAGOSPODAROWANIEM USTABILIZOWANYCH OSADÓW ŚCIEKOWYCH Z OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY LUBIN
23.11.2012 15:02 01/ZWR/2012 Hurtowa dostawa wody do obiektów zarządzanych przez Gminny Zakład Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Księginicach dla potrzeb mieszkańców miejscowości Szklary Górne i Owczary
13.11.2012 14:43 39/ZP/2012 WYNAJEM KOPARKO-ŁADOWARKI WRAZ Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ PRZY REALIZACJI INWESTYCJI GMINNYCH
25.10.2012 07:55 36/ZP/2012 DOSTAWA MATERIAŁÓW INSTALACYJNYCH PRZY BUDOWIE SIECI WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACJI SANITARNEJ DLA INWESTYCJI PROWADZONYCH W KSIĘGINICACH I SKŁADOWICACH NA TERENIE GMINY LUBIN
01.10.2012 07:41 35/ZP/2012 USŁUGA SPRAWOWANIA FUNKCJI KIEROWNIKA BUDOWY PRZY ZADANIACH INWESTYCYJNYCH PN. BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH W MIEJSCOWOŚCIACH: OBORA, CHRÓSTNIK, SKŁADOWICE NA TERENIE GMINY Lubin
26.09.2012 14:58 33/ZP/2012 BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W RAMACH REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO W USTRONIU NA TERENIE GMINY Lubin
26.09.2012 13:04 34/ZP/2012 DOSTAWA MATERIAŁÓW INSTALACYJNYCH PRZY BUDOWIE SIECI WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACJI SANITARNEJ DLA INWESTYCJI PROWADZONYCH W NIEMSTOWIE, PIESZKOWIE I GORZYCY NA TERENIE GMINY LUBIN
24.09.2012 13:33 32/ZP/2012 BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z MATERIAŁÓW ZAMAWIAJĄCEGO W RAMACH REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO W MIEJSCOWOŚCI OSIEK NA TERENIE GMINY Lubin
19.09.2012 08:52 31/ZP/2012 BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z MATERIAŁÓW ZAMAWIAJĄCEGO W RAMACH REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO W KARCZOWISKACH NA TERENIE GMINY Lubin
14.09.2012 15:17 30/ZP/2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PN: BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ Z MATERIAŁÓW ZAMAWIAJĄCEGO W RAMACH REALIZACJI I ETAPU ZADANIA INWESTYCYJNEGO W CHRÓSTNIKU NA TERENIE GMINY
07.09.2012 13:48 29/ZP/2012O GŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DOSTAWA SZAF STEROWNICZYCH WRAZ Z SONDAMI HYDROSTATYCZNYMI I ICH MONTAŻ I STACJI BAZOWEJ DLA ZADANIA PN. MODERNIZACJA PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW W MIŁORADZICACH I LIŚCU WRAZ Z ZAKUPEM KOMPUTERA CENTRALNEGO I INSTALACJĄ OPROGRAMOWANIA DO MONITORINGU.
30.08.2012 15:20 19/ZP/2012 pod nazwą: BUDOWA PRZEPOMPOWNI WRAZ Z ODCINKIEM SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ W RAMACH REALIZACJI II ETAPU ZADANIA INWESTYCYJNEGO WMIROSZOWICACH NA TERENIE GMINY Lubin
29.08.2012 12:13 28/ZP/2012 pn. DOSTAWA SZAF STEROWNICZYCH WRAZ Z SONDAMI HYDROSTATYCZNYMI I ICH MONTAŻ I STACJI BAZOWEJ DLA ZADANIA PN. MODERNIZACJA PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW W MIŁORADZICACH I LIŚCU WRAZ Z ZAKUPEM KOMPUTERA CENTRALNEGO I INSTALACJĄ OPROGRAMOWANIA DO MONITORINGU

1 2 następna